Васильченко Олена Германівна

 

vasilchenko

Кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID

Google Scholar

 • В 2001 р. закінчила з відзнакою Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «німецька мова та література»;
 • З 2001 по 2005 р. працювала викладачем кафедри німецької філології;
 • В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Функціонування алофонів фонеми /r/ в мовленні дикторів Німеччини 1923-2003 рр. (інтсрументально-фонетичне дослідження)». (спеціальність 10.02.04 - германські мови) в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова;
 • З 2005 по 2013 р. працювала доцентом кафедри німецької філології;
 • З 2013 по 2019 р. завідувала кафедрою іноземних мов природничих факультетів;
 • З 2019 по 2023 р. працювала доцентом кафедри іноземних мов природничих факультетів;
 • З 2020 є мультиплікатором та тренером з методики викладання німецької мови (Гете Інститут);
 • З червня 2022 по теперішній час участь у міжнародному проекті RUTELA, що базується на компаративному дослідження становлення ранньої грамотності у дітей, рідними мовами яких є німецька, українська та турецька;
 • З 2023 р. по теперішній час працює доцентом кафедри іноземних мов професійного спрямування.

Навчальна діяльність:

 • Курс практичної фонетики німецької мови;
 • Практичний курс німецької мови;
 • Курс німецької мови за професійним спрямуванням.

Членство в асоціаціях: Асоціація українських германістів (Львів), Спілка германістів вищої школи України (Київ), Українська Асоціація дослідників освіти/УАДО (Київ)

Сфера наукових зацікавлень: практична та теоретична фонетика німецької мови, міжкультурна комунікація, методика викладання німецької мови як іноземної та другої, методика дистанційного викладання іноземної мови, професійна лінгводидактика, діагностичні інструменти мовленнєвої компетеціі

Основні публікації:

 1. Vasylchenko Olena (2023). Deutschförderung der ukrainischen Flüchtlingskinder in Österreich. In Brüche und Kontinuitäten: Aktuelle Themen der Ukrainischen Germanistik nach Februar 2022 / Bezugla, Liliia / Ketzer-Nöltge, Almut / Spaniel-Weise, Dorothea / Wolbergs, Julia / Höfler, Lisa (Hrsg.) Open-Access-Tagungsdokumentation eines Symposiums im Rahmen der Themenwoche „Krieg in der Ukraine – Perspektiven der Wissenschaft“. Leipzig: Universität Leipzig. S. 60-74. DOI https://doi.org/10.36730/2023.1.buk
 2. Vasylchenko O. G. (2023): Arbeitsinstrument RUTELA für die Förderung von ukrainischen Schulkindern bei der Deutschaneignung in Österreich // Записки з українського мовознавства. Збірник наукових праць. Випуск 30. С. 209 – 218. DOI: 10.18524/2414-0627.2023.30.283883
 3. Verbitskaja T.,Vasylchenko O. (2022). Perzeptiv-artikulatorische Aspekte der standardsprachlichen Varietätenkompetenz des Deutschen // Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (48). С. 170 - 182.
 4. О.Г.Васильченко Особливості формування слухо-вимовних навичок на онлайн-заняттях з німецької мови // Науковий Вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Том 7, № 3, 2021, С. 47-54.
 5. Васильченко О.Г. (2021). Особливості формування слухо-вимовних навичок на онлайн-заняттях з німецької мови // Науковий Вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Том 7, № 3. С. 47-54. DOI: 10.52534/msu-pp.7(3).
 6. Azarova I., Ivanytska Iu., Nikiforenko I., Vasylchenko O. (2021). Interactive Online Teaching of Phonetic Skills: Introductory Phonetic Course // Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on CALL. Number 7. July 2021. Pp. 94-112. nteractive-online-teaching-of-phonetic-skills-introductory-phonetic-cours
 7. Вербицька Т. Д., Васильченко О. Г. (2020). Grundlegende Kategorien der Linguodidaktik : метод. Вказівки до теоретичного курсу «Методика викладання іноземної мови для здобувачів ступеня вищої освіти рівня «Бакалавр» III року навчання спеціальності 035 – Філологія (Спец. 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) / Т. Д. Вербицька, О. Г. Васильченко ; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, ф-т романо-германської філології. – Одеса : Фенікс. – 68 с.
 8. Verbitskaja T., Vasylchenko E. (2020). Gesprochene Sprache mit dem Schwerpunkt phonologische Kompetenz // Germanistik in der Ukraine. – Heft 15. – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU. – S. 50-56.
 9. Васильченко О. Г. (2019). Методичні вказівки з проектної роботи за методикою CLIL на заняттях з німецької мови (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання другого рівня вищої освіти спеціальності 091 «Біологія») / О. Г. Васильченко. – Одеса: Феникс. – 44 с.
 10. Vasylchenko E. (2019). Wandelprozesse bei der R-Aussprache in den nationalen Varietäten des Standarddeutschen. Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A. Band 132 Sprachliche Variation im Deutschen: Unterrichtsdidaktische, deskriptive und internationale Perspektiven. Herausgegeben von Jutta Ransmayr und Elena Vasylchenko. Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Bern. 169-181. DOI 10.3726/b13270
 11. Verbitskaja T., Vasylchenko E. (2018). Ausgangslage mit Fokus auf die Ausgangssprache der Studierenden bei der Аusspracheschulung. Germanistik in der Ukraine. Heft 13. Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU. 21-27.
 12. Vasylchenko E. (2016). Der R-Laut als Herstellungsmerkmal der nationalen Standardvarietäten des Deutschen. Sprache. Sprechen. Kommunikation. - Beiträge zum Jubiläum Prof. Olena Steriopolo. Kyjiw. 235-241.

Підручники

 1. Навчально-методичний комплекс DU 1: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспeр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 452 с.
 2. Навчально-методичний комплекс DU 2: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспeр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 344 с.
 3. Навчально-методичний комплекс DU 3: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспeр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 200 с.
 4. Навчально-методичний комплекс DU 4: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспeр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін. Вінниця: Нова Книга, 2018. 178 с.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top