Scientific works

 • Fedir Tkachenko

  1. Ткаченко Ф.П. Нова знахідка Pleurocladia lacustris A. Braun (Phaeophyceae) у Дніпровському лимані Чорного моря (Україна). Альгологія. 2021. 31(1): 71-76.
  2. Ткаченко Ф. П., Якуба И. П. Содержание фукоксантина в некоторых водорослях Черного моря (Phaeophyceae, Ochrophyta). – Альгология, 2019. – Т. 29, № 3. – С. 278-286.
  3. Кузнецов В. О., Ткаченко Ф. П. Альгологические исследования в Одесском университете в период 1890-1933 гг. // Альгология. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 108-124.
  4. Tkachenko F. P., Sidorenko M. V. Macrophytobenthos of artifical ponds in the parks of Odessa city // Вісник ХНУ. Серія Біологія. – 2018. – Вип. 31. – С. 31-38.
  5. Ткаченко Ф. П., Сардарян К. Б. Водорості Тилігульського регіонального ландшафтного парку (чек-лист, поширення, екологія). – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – 110 с.
  6. Ткаченко Ф. П., Третяк И. П. Макрофитобентос ботанического заказника общегосударственного значения «Филлофорное поле Зернова» (Украина) // Альгология. – 2015. – Т. 25, № 3. – С. 238-246.
  7. Ткаченко Ф. П., Маслов И. И. Жирные кислоты общих липидов видов рода Cystoseira C. Agardh (Phaeophyta) (Черное море, Крым) // Альгология. – 2015. – Т. 25. – С. 115-124.
  8. Ткаченко Ф. П. Zygnematales водоемов северо-западного Причерноморья // Альгология. – 2014. – Т. 24, № 3. – С. 376-379.
  9. Ткаченко Ф. П., Чернякевич С. С., Сардарян К. Б. Нове місцезнаходження рідкісного виду червоних водоростей Batrachospermum gelatinosum // Укр. ботан. журн. – 2014. – Т. 71, № 6. – С. 716-720. Ткаченко Ф. П., Ковтун О. О. Сучасний стан флори водоростей-макрофітів берегової зони острова Зміїний (Чорне море) // Чорномор. ботан. журн. – 2014. – Т. 10, № 1. – С. 37-47.
  10. Ткаченко Ф. П., Костылев Э. Ф., Третьяк И. П. Макрофитобентос ІІ малого филлофорного поля (Каркинитский залив, Черное море) // Альгология. – 2012. – Т. 22, № 3. – С. 295-302.
  11. Ткаченко Ф. П., Куцин Е. Б. Виды рода Vaucheria DC. водоемов северо-западного Причорноморья (Украина) // Альгология. – 2012. – Т. 22, № 2. – С. 190-197.
  12. Ткаченко Ф. П. Морські водорості-макрофіти України (північно-західна частина Чорного моря). – Одеса: Астропринт, 2011. – 104 с.
  13. Eduard F. Kostylev, Fedor P. Tkachenko, Irina P. Tretiak. Establishment of “Zernov’s Phyllophora field” marine reserve: Protection and restoration of unique ecosystem // Ocean & Costal Management. – 2010. – Vol. 53, № 5-6. – P. 203-208.
  14. Tkachenko F. P., Tretiak I. P., Kostilev E. F. Macrophytobenthos of the Phyllophora Field in present conditions (the Black Sea, Ukraine) // International Journal on Algae. – 2009. – Vol. 11, N 1. – P. 64-72.
  15. Ткаченко Ф. П., Третяк І. П., Костильов Е. Ф. Водорості-макрофіти як показники екологічного стану Одеського узбережжя Чорного моря // Чорноморськ. ботан. журн. – 2008. – Т. 4, № 2. – С. 222-229.
  16. Борисова Е. В., Ткаченко Ф. П. Материалы к флоре Charales юго-запада Украины // Альгология. – 2008. – Т. 18, № 3. – С. 287-298.
  17. Ткаченко Ф. П. Видовой состав водорослей-макрофитов лиманов Северного Причерноморья // Вісник ОНУ. Біологія. – 2008. – Т. 13, вип. 6. – С. 47-55.
  18. Ткаченко Ф. П. Походження та основні риси флорогенезу макрофітобентосу північно-західної частини Чорного моря // Вісник ОНУ. Біологія. – 2008. – Т. 13, вип. 4. – С. 99-105.
  19. Ткаченко Ф. П., Ружицька О. М. Вплив екстрактів водоростей на інтенсивність проростання і початковий ріст проростків насіння пшениці // Наук. зап. Тернопіль. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – 2008. – № 4 (38). – С. 35-39.
 • Olena Bondarenko

  1. Бондаренко О.Ю. Про знахідку Euphorbia valdevillosocarpa Arvat&Nyar (Euphorbiaceae) в пониззі межиріччя Дністер – Тилігул // Вісник ОНУ. Біологія. 2021. Т. 26, вип. 1(48). – С. 127 – 134.
  2. Васильєва Т.В., Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Петро Степанович Шестеріков – дослідник, бібліотекар, гербарист // VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. – С. 190 – 193.
  3. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В., Бондаренко О. Ю. Гербарні збори Філіппа Зальцмана в історичній колекції Е.Е. Ліндеманна гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Сучасний рух науки: тези доп. XII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 квітня 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.1. – С. 320-322.
  4. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В., Бондаренко О. Ю. Вільгельм Філіп Шимпер та його гербарні збори в історичній колекції Е.Е. Ліндеманна гербарію Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (MSUD) // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 лютого 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.1. – C. 236 – 238.
  5. Vasylieva T. V., Kovalenko S. G., Bondarenko O.Yu., Nemertsalov V. V. Collections of investigators of XIX century hungarian flora in e.e. Lindemann’s herbarium (MSUD) // Вісник ОНУ. Біологія. 2020. Т. 25, вип. 1(46). – С. 146 – 155.
  6. Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В. Стан та перспективи існування гідрофільної флори у долинах малих річок долини Хаджибейського лиману (Одещина) // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С. 128-130.
  7. Васильєва Т.В., Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Збори Карла Ледебура з гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова (MSUD) (до 155 річчя ОНУ імені І.І. Мечникова)// Біологічні дослідження – 2020: Збірник наукових праць. – Житомир: 2020. – С. 370-373.
  8. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Збори слухачок Одеських Вищих Жіночих Педагогічних Курсів в історичному Гербарії ОНУ (MSUD) (до 155-річчя Одеського національного університету імені І.І. Мечникова) // VІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2020. – С. 179-182.
  9. Kovalenko Svitlana, Bondarenko Olena, Vassilyeva Tetiana, Ivanova Nataliia. Herbier de l’Université Nationale I.I.Metchnikov d’Odessa: collection de Michel Gandoger // Третя міжнародна франкофонна конференція в Україні «Мови, науки та Практики» 3-4 жовтня 2019 р. Матеріали конференції (французькою мовою). – Одеса, 2019. – Р. 116-118.
  10. Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Коваленко С.Г. Збори адвентивних рослин в історичних колекціях гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Синантропізація рослинного покриву України: ІІІ Всеукраїнська наукова конференція, 26-27 вересня 2019 р., м. Київ. Збірник наукових статей. – Київ: Наш формат, 2019. – С. 24-28.
  11. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Академік Української національною академії наук А.М. Криштофович – випускник – випускник Новоросійського (зараз Одеського національного імені І.І. Мечникова) університету // Вісник ОНУ. Біологія. – 2019. – Т. 24, вип. 1(44). – С. 119-128.
  12. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Фердинанд Каро та його збори у Гербарії ОНУ (MSUD) // V Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. – С. 228-232 (264 с.).
  13. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Шлях у науці А. О. Сапєгіна – видатного випускника Новоросійського (Одеського національного імені І.І. Мечникова) університету (до 100-річчя національної Академії наук України) // Вісник ОНУ. Сер. Біологія. – 2018. – Т. 23. 1 (42). – С. 111 – 121.
  14. Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Коваленко С.Г., Немерцалов В.В. Іменні історичні колекції Гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Міжнародна наукова конференція «Гербарії та збереження фіторізноманіття», (3 – 5 жовтня 2018 року, Львів, Україна) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2018. Вип. 78. – С. 144 – 149.
  15. Коваленко С.Г., Немерцалов В.В., Васильева Т.В., Бондаренко О.Ю. Збори Д.І. Сосновського з Тбілісі (Грузія) у гербарії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова // Укр. бот. журн., 2017, 74(5). – С. 497-502.
  16. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Колекція О.Д. Нордманна як одна з фундацій гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Вісник ОНУ. Біологія. – 2017. – Т. 22, вип. 1(40). – С. 130-140.
  17. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В., Бондаренко О.Ю. Володимир Іполитович Липський. Учні та родина // Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків – запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін: Зб. ст. міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю Ботанічного саду ім. акад. В.І. Липського ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ, 2017. – С. 253-256.
  18. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Е.Е. Ліндеманна. / С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва, В.В. Немерцалов. – Одеса: «Освіта України», 2017. – 776 с.
  19. Бондаренко Е. Ю. Оценка степени антропогенной трансформации локальных флор низовий междуречья Днестр – Тилигул //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2017. – № 3 (70). – С. 116 – 120.
  20. Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Деякі особливості антропогенних перетворень флори пересипів Півдня України // ІІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічно науки»: Збірник статей. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2017. – С. 50 – 55.
 • Tetyana Vasilyevа

  1. Немерцалов В.В., Коломийчук В.П., ВасильєваТ.В. Сучасний стан дендрофлори парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк інституту ім. В.П. Філатова» //Вісник ОНУ. Біологія. 2021. Т. 26, вип. 1(48).- С.55-70.doi 10.18524/2077-1746.2021.1(48).232845.
  2. Андріанова Т. В., Васильєва Т. В., Коваленко С. Г. Лебедєв Сергій Іванович // Професори Одеського національного університету імені І. І. Мечникова :біогр. довід. : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; голов. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; редкол.: В. В. Глєбов [та ін.] ; упоряд. та бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. - Одеса: ОНУ, 2020. - Т. 1 :Ректори (1865-2020). - С. 107-112.
  3. Vasylyeva T. V., Kovalenko S. G., Bondarenko O.YU., Nemertsalov V. V. Collections of investigators of XIX century’ Hungarian flora in E.E. Lindemann’ herbarium (MSUD)» // ВісникОНУ. Біологія. – 2020. – Т. 25, вип. 1(46).-С. 145-155.DOI: 10.18524/2077-1746.2020.1(46).205853
  4. Васильєва Т.В., Немерцалов В.В., Коваленко С.Г. Екологічні особливості та динаміка родини Айстрових у флорі міста Одеси за 100 років// Екологічні науки.- 2019, № 3(26). – С. 99-104.
  5. Васильєва Т.В., Немерцалов В.В., Коваленко С.Г. Конспект флори Одеси.- Одеса: Освіта України, 2019. - 396 с.
  6. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Академік Української національною академії наук А.М. Криштофович – випускник – випускник Новоросійського (зараз Одеського національного імені І.І. Мечникова) університету // Вісник ОНУ. Біологія. – 2019. – Т. 24, вип. 1(44).- С. 119-128.doi 10.18524/2077-1746.2019.1(44).167881
  7. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю., Немерцалов В. В.ThespecimensoffamousbotanistMichelGandogerin MSUD Herbarium (tothecelebrationoftheyearofFranceinUkraine) (КОЛЕКЦІЯ ВІДОМОГО БОТАНІКА МІШЕЛЯ ГАНДОЖЕ У ГЕРБАРІЇ MSUD) / Вісник ОНУ. Біологія. 2019. Т. 24, вип. 2(45). С. 139-149. doi 10.18524/2077-1746.2019.2(45).185650.
  8. Васильєва Т., Бондаренко О., Коваленко С., Немерцалов В. Іменні історичні колекції Гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Міжнародна наукова конференція «Гербарії та збереження фіторізноманіття», (3 – 5 жовтня 2018 року, Львів, Україна) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 78. С. 144–149.
  9. Васильєва Т.В. А.О.Сапєгін. Дослідники фітобіоти та мікобіоти України // Укр. бот. журн., 2018, 75(3).- С. 301-302.
  10. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Шлях у науці А. О. Сапєгіна – видатного випускника Новоросійського (Одеського національного імені І.І. Мечникова) університету (до 100-річчя національної Академії наук України) // Вісник ОНУ. Сер. Біологія. 2018. 23. 1(42). С. 111-121. 10. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В.,Немерцалов В.В. Рідкісні та зникаючі види флори України та суміжних східноєвропейських країн в історичній колекції ОВЖПК Гербарію MSUD // Міжнародна наукова конференція «Гербарії та збереження фіторізноманіття», (3 – 5 жовтня 2018 року, Львів, Україна) //Вісн. Львів. yн-ту. Серія біологічна. 2018. 78. С. 104–110.
  11. Професору Вірі Вікторівні Протопоповій – 85 / М.В. Шевера, І.А. Тимченко, Л.В. Зав’ялова, Т.В. Васильєва, Є.Й. Андрик, Е.І. Когут, З. Целька, М. Заліберова, Я. Маєкова // Укр. бот. журн., 2018, 75(2). С. 197 - 199.
  12. Васильєва Т.В., Шихалєєва Г.М., Еннан А.А. Енциклопедія Куяльницького лиману. Т.1. Судинні рослини. – Одеса: Освіта України, 2018. – 336 с. (21,14 у. друк. арк).
  13. Васильева Т.В., Шихалеева Г.Н., Эннан А.А. Энциклопедия Куяльницкого лимана. Т.1. Сосудистые растения. – Одесса: Освіта України, 2017. - 336 с (21,14 у. друк. арк).
  14. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Е.Е. Ліндеманна. / С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, Т.В.Васильєва, В.В. Немерцалов.- Одеса: «Освіта України», 2017.- 776 с (45,1 у. друк. арк).
  15. Васильєва Т.В., Коваленко С.Г., Немерцалов В.В. Флоро-генетичний аналіз фітобіоти острова Зміїний (Чорне море, Україна) //Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол.- 2017, № 2 (69).- С.16-20.
  16. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В.,Немерцалов В.В. Колекція О.Д. Нордманна як одна з фундацій гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Вісник ОНУ. Біологія. – 2017. – Т. 22, вип. 1(40).- С. 130-140.
  17. Коваленко С.Г., Немерцалов В.В., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю. Збори Д.І. Сосновського з Тбілісі (Грузія) у гербарії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова // Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 497– 502.
  18. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В. MAGNOLIOPSIDA СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У ФЛОРІ м. ОДЕСИ // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Біологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – № 1. – С. 7-18.
  19. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В., Васильєва Т. В. Скарби гербарію ОНУ імені І.І. Мечникова (MSUD). Ексикати з «FloraRossica» // Вісник ОНУ. Біологія. – 2017. – Т. 23, вип. 2(41).- С. 97-114.
  20. Коваленко С.Г., Немерцалов В.В., Васильева Т.В. Деревья Одессы.- Одеса: ОсвітаУкраїни, 2016.- 224 с.
 • Valery Gerasimuk

  1. Герасимюк В.П. Альгофлора ставків Дюковського парку міста Одеси // Вісник ОНУ. Біологія. – 2021. – Т. 26, вип. 1(48). – С. 29-44. https: // doi10.18524/2077-1746.2021.1(48).232228
  2. Герасимюк В.П. Мікроскопічні водорості деяких озер Північно-Західного Причорномор’я (Україна) // Альгологія. - 2020. –Т.,30, № 4. –С. 382-392.https: //doi.org/10.15407/alg30.04.382.
  3. Герасимюк В.П., Еннан А.А., Шихалєєва Г.М. Енциклопедія Куяльницького лиману [в 8 т.]: Т. 2. Водорості. – Одеса: Астропринт, 2020. – 448 с.
  4. Gerasimiuk V.P. Microscopic Algae of Some Lakes of the North-Western Black Sea Coast (Ukraine) // Inter. J. Algae. – 2020.– Vol. 22, № 4. – P. 317-326.
  5. Герасимюк В.П. Сучасний стан фітопланктону Придунайських озер // Вісник ОНУ. Біологія. – 2020. – Т. 25. – Вип. 2(47). – С. 25-36. https: //doi10.18524/2077-1746.2020.2(47).218051
  6. Герасимюк В.П., Герасимюк Н.В. Видовий склад мікроскопічних водоростей ставків дендропарку імені Перемоги міста Одеса // Вісник ОНУ. Біологія. – 2019. – Т. 24, вип. 1(44). – С. 33-45.
  7. Gerasimiuk V.P. Microscopic of benthos of rivers of the North-Western Black Sea (Ukraine) // Book of abstracts VI Internat. conf. “Advances in modern phycology“. – Kyiv, 2019. – P. 39-40.
  8. Gerasimiuk V.P. Microphytobenthos of the Red Sea Coast in the Area of Sharm-el-Sheikh // Inter.J. Algae. – 2019. – Vol. 21, № 2. – P. 137-148.
  9. Gerasimiuk V.P. Microalgae of the North-Western Black Sea Coast Estuaries // Inter. J. Alg. – 2018. – Vol. 20, № 2. – P. 109-120.
  10. Gerasimiuk V.P., Shikhaleyeva G.N., Ennan A.A., Tsarenko P.M., Kiryushkina A.N.Algae of Ponds of the Kuyalnik Estuary Coast (North-Western Black Sea, Ukraine) // Inter. J. Alg. – 2018. – Vol. 20, № 4. – P. 393-408.
  11. Shikhaleyeva G.N., Gerasimiuk V.P., Kiryushkina A.N., Ennan A.A., Tsarenko P.M. Algofloristic studies of the Kuyalnik estuary and temporary water bodies of its vicinities (North-Western Black Sea Coast, Ukraine) // Inter. J. Alg. – 2017. – Vol. 19, № 3. – P. 195-214.
  12. Gerasimiuk V.P. Microphytobenthos of the Gulf of Tartus (Mediterranean Sea, Syria) // Inter. J. Alg. – 2017. – Vol. 19, № 3. – Р. 249-258.
  13. Gerasimiuk V.P. Microscopic Algae of Zmiinyi Island (the Black Sea, Ukraine) // Inter. J. Alg. – 2016. – Vol. 18, № 3. – P. 217-224.
  14. Tsarenko P.M., Ennan A.A., Shikhaleeva G.N., Barinova S.S., Gerasimiuk V.P., Ryzhko V.E. Cyanoprokaryota of the Kuyalnik Estuary (Ukraine) // Inter. J. Algae. – 2016. – Vol. 18, №4. –P. 337-352.
  15. Gerasimiuk, V.P., Kovtun O.A. Species Diversity of Microphytobenthos of the Red Sea (Egypt). // Inter. J. Alg. – 2014. – Vol. 16, № 1. – P. 57-67.
  16. Borisova O.V., Gerasimiuk V.P., Kapustin D.O., Lilitska G.G., Petlovany O.A., Tsarenko P.M., Vynogradova O.M., Wasser S.P. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 4. Charophyta, - Koeltz Scientific Book, 2014. – 703 p.
  17. Gerasimiuk, V.P.,Zinchenko V.L.Diatom Fouling of the Little Picked Whales in the Antarctic Waters // Hydrob. j. – 2012. – Vol. 48, № 1. – P. 28-34.
  18. Слюсаренко О.М., Васильєва Т.В., Герасимюк В.П., Коваленко С.Г., Паузер О.Б.,Швець Г.А., Немерцалов В.В., Назарчук Ю.С. Словник ботанічних термінів. –Одеса: Печатний дом, 2012. – 204 с.
  19. Gerasimiuk V.P. Algal Species New for the Ukraine // Inter. J. Algae. – 2011. – 13, № 2. – P. 124 – 127.
  20. GerasimiukV.P., GerasymovaO.V., StrukM.O., TerenkoG.V., TsarenkoO.P., TsarenkoP.M, WasserS.P. AlgaeofUkraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 2.Bacillariophyta – Rugell: A. R. G. GantnerVerlag K. G., 2009. – 413 p.
 • Antonina Kadurina

  1. Кадуріна А.О., Назарчук Ю.С. Символіка споруд Дюківського парку в Одесі. Спадщина сільськогосподарської виставки 1950-х рр. // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань: Вид-во Уманського НУС, 2020. – Вип. 97, Ч. 1. – С. 181 – 190.
  2. Кадурина А.О. Символика парка «Софиевка» в Умани // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. за ред. О.М. Голубця. – Харків: ХДАДМ, 2020. – №1. – С. 33 – 42.
  3. Кадуріна А.О. Символіка троянд в садово-парковому мистецтві різних історичних епох // Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук. праць АХІ ОДАБА. Випуск 20. – Одеса: Астропринт, 2020. – С. 148 – 157.
  4. Кадурина А.О. Кессоны и их символы. Трансформация во времени // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. В.Я. Даниленко. – Харків: ХДАДМ, № 2, 2019. – С. 53 – 60.
  5. Кадурина А. Символика в архитектурном декоре (на примере г. Одессы): Монография / Антонина Кадурина. – Одесса: Астропринт, 2015. – 272 с.: илл.
  6. Кадурина А.О. Феноменологический уровень восприятия архитектурно-художественной среды (на примере Пассажа в Одессе) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. за ред. В.Я. Даниленка. – Харків: ХДАДМ, 2014. – №2. – С. 16 – 20.
  7. Кадурина А.О. Теоретические принципы расшифровки архитектурной символики на семиотическом уровне (на примере архитектуры Одессы) // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. Н.Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, № 1, 2014. – С. 83 – 87.
  8. Кадурина А.О., Гринченко Е.Ю., Гагина Е.И. Символика здания русского технического общества в Одессе сквозь призму разных эпох Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук.праць АХІ ОДАБА. Випуск 14. – Одеса: Астропринт, 2014. – С. 14 – 22.
  9. Кадурина А. О. Типы зданий и их символы в архитектуре Одессы: Монография. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2013. – 262 с.: илл.
  10. Кадурина А. О. Информационный код архитектуры Одессы в символах: Монография. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2013. – 244 с.: илл.
  11. Кадурина А.О. Символика в архитектуре и философия эпох // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / підзаг. ред. Н.Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, № 2, 2013. – С. 122 – 128.
  12. Кадурина А.О., Моргун Е.Л. Финансы и кредит. История финансовых учреждений в Одессе сквозь призму символов // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / підзаг. ред. Н.Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, № 6, 2012. – С. 79 – 85.
  13. Кадурина А.О. Символика Одесского театра оперы и балета // Проблеми теорії та історії архітектури Украї-ни: Зб. наук. праць АХІ ОДАБА. Випуск 12. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 54 – 64.
  14. Кадурина А.О., Гринченко Е.Ю. Символика маскаронов на усадьбе Демидовых-Сан-Донато в Одессе // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / підзаг. ред. Н.Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, №1, 2012. – С. 125 – 131.
  15. Кадурина А.О. Символика Пассажа в Одессе, как зеркало смены эпох // Проблеми теорії та історії архітектури Украї-ни: Зб. наук.праць АХІ ОДАБА. Випуск 11. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 30–41.
  16. Кадурина А.О. Пантеон античних богов в архитектуре Одессы// Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. Н.Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, 2011. – С. 182–190.
  17. Кадурина А.О., Чабан А.Е. Символика храма Св. Татьяны в Одессе. Каноны и новаторство // Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук.праць АХІ ОДАБА. Випуск 10. – Одеса: Астропринт, 2010. – С. 54–63.
  18. Кадурина А.О., Чабан А.Е. К вопросу символики архитектурных форм православных храмов // Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 2 / За ред.. П.А. Ричкова – Рівне.: ПП ДМ., 2010. – С. 193 – 196.
  19. Кадурина А.О. Львы в архитектуре Одессы // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. Н.Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, 2010. – С. 121-129.
  20. Кадурина А.О. Символика экстерьера Новой биржи (Филармонии) в Одессе // Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук. праць АХІ ОДАБА. Випуск 9. – Одеса: Астропринт, 2009. – С. 15 – 23.
 • Julia Nazarchuk

  1.  Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Тальнівський» по вул. Замкова, 84 в м. Тальне Черкаської області. Том 2, книга 3. Звіт про дослідження зелених насаджень (Шифр: 208-КНД.ДЗН) / ФОП Матвєєв Андрій Валерійович; наук. кер. Ізотов А.О., розробила Назарчук Ю.C. – Смт. Єланець, 2021. – 133 арк.
  2. Назарчук Ю.С. Особливості впливу препарату Радіфарм на проростання насіння Acer palmatum (Thunb.) Thunb. f. sanguinea місцевої репродукції // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції „Рослини та урбанізація” (Дніпро, 3 березня 2021 р.). – Дніпро, 2021. – 208 с. С. 137-138.
  3. Назарчук Ю.С. Санітарний стан дерев парку «Грецький» (м. Одеса) // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції „Рослини та урбанізація” (Дніпро, 5 березня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – 167 с. С. 159.
  4. Назарчук Ю. С., Паузер О. Б. Вплив препарату Радіфарм на подолання спокою насіння кипарису аризонського (Cupressus arizonica Parl.) та кипарисовику Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana Greene) // Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія. – 2017. – № 3 (70). – С. 163-169.
  5. Ходосовцев О. Є., Дармостук В. В., Назарчук Ю. С. Лишайники та ліхенофільні гриби регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» (Одеська область, Україна) // Чорноморськ. бот. журн. – 2016. – Т. 12, № 2. – С. 165-177. doi:10.14255/2308-9628/16.122/6.
  6. Керівництво з інтерпретації природоохоронних територій / [Федорончук Н. О., Полторак В. М., Безвушко Г. І., Деркач О. М., Балацька Т.І., Роженко М. В., Назарчук Ю. С.], за ред. О. Є. Рубеля, А. О. Снігірьової; Проект Інтерпретація екологічних стежок з метою сприяння управлінню природоохоронними територіями в Чорноморському регіоні (Інтер Трейлс), Чорноморське відділення Української екологічної академії наук. – Одеса: СПД «Хавроненко В. В.», 2013. – 235 с.
  7. Назарчук Ю. С. Еколого-географічні особливості ліхенобіоти степової зони південного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2013. – Т. 18, вип. 1 (30). – С. 28-33.
  8. Словник ботанічних термінів / Слюсаренко О. М., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Герасим’юк В. П., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С. та ін.; під заг. ред. С.Г. Коваленко. – Одеса: Пєчатнийдом, 2012. – 204 c.
  9. Nadyeina O., Khodosovtsvev O. Ye., Nazarchyk Yu. S., Dymytrova L. V. Arid Lichens from the Red Data Book of Ukraine – Assessment, Conservation and Perspectives. – Book of abstracts, The 7th Symposium of the International Association for Lichenology (IAL-7) “Lichens: from genome to ecosystems in a changing world”. – Bangkok, 2012. – P. 86.
  10. Nadyeina O., Dymytrova L. V., Khodosovtsvev O. Ye., Nazarchyk Yu. S. Arid Lichens from the Red Data Book of Ukraine: Perspectives on Assessing, Conserving, and Educating. – Biology International. – 2011. – 50. P. 72-81.
  11. Назарчук Ю. С. Лишайники степової зони південного заходу України : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.21 / Назарчук Юлія Сергіївна. – К., 2011. – 24 с.
  12. Надєіна О. В., Димитрова Л. В., Ходосовцев О. Є., Назарчук Ю. С. Що вам відомо про степові лишайники: маленький всесвіт під ногами // Науково-популярне видання-посібник. – Одеса : Deluxe, 2010. – 20 с.
  13. Назарчук Ю. С. Лишайники // Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ. – Одеса : Астропринт, 2008. –C. 69 – 81.
  14. Назарчук Ю. С. Субстратна пристосованість лишайників степів південного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13, вип. 4. – С. 87-92.
  15. Назарчук Ю. С. Лишайники Акерманської середньовічної фортеці // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – Т. 4, № 1. – С. 71-75.
  16. Назарчук Ю. С. Нові локалітети Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. та Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale // Матеріали II Міжнародної конференції „Біологія: від молекули до біосфери”. – Харків, 19 – 21 листопада 2007 року. – Х.: Планета-Принт, 2007. – 416 с. –С. 291-292.
  17. Nazarchuk Julia S. The mediterranean species of lichens at north-western part of the Black sea coast // Abstract book of the International Conference «Origin and Evolution of Biota in Mediterranian Climate Zones an Integrative Vision» (Zurich, 14 – 15 July, 2007). – P. 31-32.
  18. Назарчук Ю. С. Лишайники в Гербарии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (MSUD): состояние и проблемы сохранения // Конференция по систематике и морфологии растений, посвященная 300-летию со дня рождения Карла Линнея (Москва, 17 – 19 мая, 2007 г.). – М.: Т-во научных изданий КМК, 2007. – 297 с. С. 262-263.
  19. Назарчук Ю. С., Кондратюк С.Я. Лишайники острова Зміїний (Україна) // Укр. ботан. журн., 2007. – Т. 64, № 6. – С.859 – 866.
  20. Назарчук Ю. С. Особливості ліхенофлори заплавних лісів північно-західного Причорномор’я // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2006. – Т. 11, вип. 9. – С. 70-76.
 • Volodymir Nemertsalov

  1. Немерцалов В. В., Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю. Гербарій ОНУ (MSUD) як джерело компетентісної підготовки бакалаврів-біологів // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» / За ред. В. В. Заморова, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. –С. 18-22.
  2. Volodymyr V. Nemertsalov, Svetlana G. Kovalenko & Tatyana V. Vasylyeva. Invasive potential of trees and shrubs in conditions of climate global changing (on example of Odessa dendroflora) // XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”. Book of Abstracts. – Uzhhorod: AUTDOR–SHARK Press, 2018. – Р. 49.
  3. Немерцалов В. В., Лотицький Д. В., Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю. Динаміка роду Fraxinus у флорі Одеси Рослини та урбанізація: Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції „Рослини та урбанізація” (Дніпро, 3 березня 2018 р.). – Дніпро, 2018. – 65-68.
  4. Немерцалов В. В., Васильєва Т. В., Коваленко С. Г. Територіальні громади Одещини у боротьбі з карантинним бур’яном – Ambrosia artemisiifolia L. // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 80-річчю з нагоди заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка): мат. всеукраїнськ. науково-практ. конф. – Полтава: ФОП Гаража М. Ф., 2017. – С. 287-290.
  5. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Е. Е. Ліндеманна / С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, В. В. Немерцалов. – Одеса: «Освіта України», 2017. – 776 с.
  6. Немерцалов В. В., Коваленко С. Г., Васильева Т. В. История формирования и развития дендрофлоры Одессы (к 150-летию Ботанического сада имени В. И. Липского Одесского национального университета имени И. И. Мечникова) // Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира: материалы Международной научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, 6–8 июня 2017 г.). – В 2 ч. Ч. 1. – Минск : Медисонт, 2017. – С. 206 -211 (504 с.).
  7. Немерцалов В. В., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В. Деревно-кущові рослини американського походження у флорі м. Одеси // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – С. 133-139.
  8. Коваленко С. Г., Немерцалов В. В., Васильева Т. В. Деревья Одессы. – Одеса: Освіта України, 2016. – 224 с.
  9. Немерцалов В. В., Коваленко С. Г., Васильева Т. В. Динамика разнообразия лиан как показатель мезофитизации флоры Одессы // Экологические проблемы промышленных городов. Сборник научн. трудов по материалам 7-й Всеросс. научно - практич. Конференции с международным участием. – Ч. 1. – Саратов: СГТУ, 2015. – С. 331-335.
  10. Шиян Н. М., Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. Автентичні зразки судинних рослин гербарію Й. К. Пачоського (MSUD) // VІ Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського. Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції, (Херсон, 19.05.2014 – 22.05.2014). – Херсон: Айлант, 2014. – С. 48 - 49.
  11. Немерцалов В. В., Коваленко С.Г. Використання матеріалів колекцій гербарію ОНУ (MSUD) при підготовці бакалаврів біологів // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Сучасна біологія рослин», присвяченої 260-річчю виходу праці К. Ліннея «Species plantarum», 115-річчю відкриття подвійного запліднення С.Г. Навашиним и 60-річчю створення моделі структури ДНК Д. Уотсоном і Ф. Криком (Україна, Луганськ, 03-07 червня 2013 р.) // Ред. І. Д. Соколов. – Луганськ: Елтон-2, 2013. – (105 с.). – С. 60-62.
  12. Словник ботанічних термінів / Слюсаренко О. М., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Герасим’юк В. П., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С. та ін.; під заг. ред. С. Г. Коваленко. – Одеса: Пєчатний дом, 2012. – 204 c.
  13.  Блайда И. А., Баранов В. И., Васильева Т. В., Васильева Н. Ю., Немерцалов В. В., Слюсаренко Л. И., Камская В. Л. Комплексная оценка отходов углеобогащения с точки зрения их фитотоксичности, возможности вторичной переработки и детоксикации // Энерготехнологии и ресурсосбережение: науч.-техн. журн. – К.: Институт газа НАН Украины, 2012. – № 2. – С. 37-43.
  14.  Немерцалов В. В., Мурашко О. С. Рослини-символи Старого та Нового Світу у бібліографічних джерелах // Вісник Одес. нац. ун-ту. Сер. : Бібліографознавство, бібліотекознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 1 (7). – С. 105-138.
  15. Коваленко С. Г., Немерцалов В. В., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Новий перелік рідкісних та зникаючих рослин Одещини // IV відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я (Херсон, 19 січня 2012 року). Збірка тез доповідей. – Херсон: Айлант, 2012. – С. 90.
  16. Немерцалов В. В. Современное состояние и пути обогащения дендрофлоры Одессы // Научно-практический журнал «Вестник ИрГСХА». – 2011. – Вып. 44. – Ч.5. – С. 76-78.
  17. Немерцалов В. В. Конспект дендрофлори Одеси. – Одеса: Альянс-Юг, 2007. – 95 с.
  18.  Nemertsalov V. Pagoflora of the helth resort Zatoka // V International Conference “Anthropization and environment of rural settlements. Flora and Vegetation” Proceedings of the conference. – Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2005. – P. 163-166.
  19.  Немерцалов В. В., Погуляй В. М., Слюсаренко О. М. Історія зеленого будівництва в Одесі у XVIII-XIX ст. // Вісник ОНУ. – 2005. – Т. 10, вип. 3, Біологія. – С. 200-208.
  20. Немерцалов В. В. Голонасінні у дендрофлорі м. Одеси // Вісник ОНУ. – 2005. – Т. 10, вип. 5. – С. 83-90.
 • Olena Popova

  1. Попова О.М. Поширення в Україні рідкісного виду Pisolithusarhizus (Boletales, Basidiomycota) //Укр.ботан.журн., 2021, №2. С.139-144.
  2. Попова О.М. Природно-заповідний фонд Одеської області в системі фізико-географічного районування України і шляхи його оптимізації // Вісник ОНУ. Сер. Географічні та геологічні науки. –2017. –Т. 22, вип. 2. – С. 29-47.
  3. Попова Е.Н. Феномен дальней диссеминации орхидей в национальном природном парке "Тузловские лиманы" Одесская область, Украина) АкадемикуЛ.С.Бергу– 140 лет: Сборникнаучных статей. –Бендеры. Eco-TIRAS, 2016.–С. 207-215.
  4. Попова Е.Н., Русев И.Т., Осипова М.М., Яремченко О.А. Ценность экосистем Куяльницкого лимана и перспективы их сохранения в системе природно-заповедного фонда Украины. АкадемикуЛ.С.Бергу– 140 лет: Сб. науч. статей.–Бендеры. Eco-TIRAS, 2016.– С. 473-489.
  5. Попова О.М. Морфометрія та топонімія гідрологічних об’єктів національного природного парку «Тузловські лимани» // Вісник Одеського національного університету. Сер.Геогр. та геол.науки. –2016. –Т.21,вип 2 (29).–С. 64-84.
  6. Попова О. М. Оцінка репрезентативності природно-заповідного фонду Одеського регіону для охорони екосистем та созофітів в контексті геоботанічного районування //Вісник ОНУ. Біологія. – 2016. – Т. 22, вип. 1(40). – С. 34-53.
  7. Попова О.М., Рогозін С.Ю. Нове місцезнаходження рідкісного виду Irispontica(Iridaceae) на Причорноморській низовині та стан його популяції //Укр. ботан. журн. – 2015. –Т. 72, № 5. –С. 439-444.
  8. Попова О.М., Абрашкіна І. В. Аналіз дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Міський сад» (м. Ізмаїл, Одеська область) // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2015. – Т. 13. –С. 85-92.
  9. Попова О.М. Знахідки Cephalantheradamasoniumі Platanthera× hybrida(Orchidaceae) в Національному природному парку «Тузловські лимани»: стан їхніх популяцій і перспективи збереження. // Укр. ботан. журн. – 2015. –Т. 72, №4. –С. 357-363.
  10. Аркушина Г.Ф., Попова О.М. Конспект флори судинних рослин м. Кіровограда. – Кіровоград: Полімед-Сервіс, 2010. – 232 с.
  11. Кузнєцов В., Попова О. Видатний ботанік і педагог Лідія Андріївна Шапошнікова (28.02.1911-25.11.1988) // Історія української науки на межі тисячоліть. –Вип. 40. – Київ, 2009. – С. 161-169.
  12. Попова О. М., Кузнєцов В. О. Осадча Л. П. Дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва міста Одеси // Наукові записки Державного природничого музею. – Львів, 2007. – Вип. 22. – С. 145-156.
  13. Попова О. М., Кузнєцов В. О., Бальчєва Г. П., Терзі О. К. Історія та сучасний стан парку «Дюківський» м. Одеси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – № 12. – С. 114-117.
  14. Попова О. М., Ужевська С. П., Юрченко Ю. Ю. Реєстр природно-заповідного фонду Одеської області. – Одеса, 2006. – 110 с.
  15. Попова О.М. Роль природно-заповідного фонду Одеської області у збереженні судинних рослин міжнародного рівня охорони // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2004. – Вип. 36. – С. 85-90.
  16. Попова О.М. Роль природно-заповідного фонду Одеської області у збереженні судинних рослин Червоної книги України// Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2004. – Т. 9. , вип. 1. – С. 81-87.
  17. Попова О. М. Нові знахідки орхідей (Orchidaceae) в Одеській області // Вісник ОНУ. – Сер. Біологія. – Т. 8, вип.2. – 2003. – С. 51-54.
  18. Попова О.М., Кузнецов В.О. Збори злаків з території Одеської області в колекції Л. А. Шапошникової (гербарій Одеського національного університету) // Вісник Луганського держ.педагогічного ун-ту ім.Тараса Шевченка.– № 11 (67). – 2003. – С. 131-137.
  19. Попова О. М. Судинні рослини Одеської області з Червоної книги України, Світового та Європейського Червоних списків // Вісник Одеського національного університету. Сер. Біологія. – 2002. – Т. 7, вип. 1. – С. 278-290.
  20. Лукьянчук И.И., Попова Е.Н., Юргелайтис Н.Г. Дикорастущая полезная флора юга Украины: Справочник. – Одесса: АО БАХВА, 1996, – 112 с.
 • Olga Ruzhitskaya

  1. Ружицька О. М. Морфофізіологічні показники та вміст проліну в поростках пшениці м’якої та спельти за моделювання водного дефіциту та засолення // Сучасні проблеми генетики, біотехнології і біохімії сільськогосподарських рослин: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (21 жовтня 2020 р. / СГІ–НЦНС. – м. Одеса, Україна): Одеса: СГІ–НЦНС, 2020. – С. 120 – 122.
  2. Кузнєцова Н. В., Аннєнкова І.П., Ружицька О.М. Про необхідність узгодження підходів щодо надання кваліфікації науково-педагогічного працівника //Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 23–24 квітня 2020. Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. Том 1. - С. 236-239.
  3. Ружицька О. М., Кириленко Н. А., Борисова О. В. Анатомо-морфологічні характеристики зернівок культурних плівчастих пшениць // Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієвічитання, 18-20 березня 2019 року). – Умань, 2019. – С. 215.
  4. Ружицька О. М., Борисова О. В. Насіннєва продуктивність та вмістбілка в зерні пшениці спельти і полбиза умов дефіциту мінерального живлення // Тезисимпозіуму з міжнародною участю «СталіПідходи до Підвищення Врожайності та Харчової Цінності Пшениці» (27 червня, 2018 р., Львівський національний університет імені Івана Франка). – С. 41-42.
  5. Борисова О. В., Ружицька О. М. Фракційний склад білка та активність інгібіторів трипсину у зернітвердої пшениці та двозернянки // Тезидоповідей IV Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня, 2018, м. Харків, Україна). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 29-30.
  6. Кузнєцова Н. В., Ружицька О. М. Питаннянауково-педагогічноїпідготовкиздобувачіввищоїосвітиступеня доктора філософії в умова хре формування системи освіти України // KELM. Knowledge. Education. Law. Management. – 2018. – № 3 (23). – wrzesien. – С. 101-110.
  7. Ружицька О. М., Борисова О. В. Насіннєва продуктивність і біохімічний склад зерна озимої спельти та полбиза умовпівдня степової зони України // Физиология растений и генетика. – 2018. – Т. 50; № 2 (292). – С. 161-169.
  8. Ружицька О. М., Борисова О. В. Проростання та рістпроростків насіння Triticumaestivum та Triticumspelta в умовахсольовогостресу // Мат-ли XIV з’їзду Укр. ботан. тов-ва (м. Київ, 25-26 квітня 2017 р.). – Київ: УБТ, Ін-т ботаніки НАНУ, 2017. – С. 163.
  9. Ружицька О. М., Борисова О. В. Насіннєва продуктивність та якість зерна озимої пшениці спельтиза умовпівдня степової зониУкраїни // Фізіологіярослин: досягнення та новінапрямки розвитку: зб. наук. праць / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Укр. т-во фізіологіврослин; [гол. ред. В.В. Моргун]. – К.: Логос, 2017. – С. 525-532.
  10. Кириленко Н. А., Ружицька О. М., Борисова О. В. Анатомо-морфологічні особливості стебел та листківплівчастихпшеницьTriticumspelta L. та T. dicoccum (Schrank) Schuebl. // Вісник ОНУ. СеріяБіологія. – 2016. – Т. 21, вип. 1 (38). – С. 50-61.
  11. Ружицька О. М., Борисова О. В. Ріст, продуктивність та якість зерна озимої спельтиза умов Півднястепової зони України // Вісник ОНУ. Біологія. – 2015. – Т. 20, вип. 1 (36). – С. 47-58.
  12. Борисова О.В., Ружицька О. М. Фізіолого-біохімічніпоказникипроростківпшеницьTriticumaestivum L. та Triticumspelta L. за моделювання водного дефіциту [Електронний ресурс] // Вісник Харківського національного університету. СеріяБіологія. – 2015. – Вип. 23 (№ 1129). – С. 81-88. – Режим доступу: http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/vol_1129.html
  13. Borysova O., RuzhitskayaО. Hulled wheats’ (Triticumspelta, Triticumdicoccum) grain quality, germination, and viability characteristics [Електроннийресурс] // Біологічністудії. – 2015. – Т.9, №1. – С.125-134. – Режимдоступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bist_2015_9_1_13.pdf
  14. Ruzhitskaya O., Borysova O. Germination and quality of spelt seeds under south-western Ukraine conditions // Genetics and Plant Physiology, Conference “Plant Physiology and Genetics – Achievements and Challenges” (24-26 September 2014, Sofia, Bulgaria) – Sofia, the Institute of Plant Physiology and Genetics – Bulgarian Academy of Sciences, 2014. – Special Issue (Part 2), 4 (3–4). – Р. 216-224.
  15. Ружицька О. М., Заболотна А. П. Показники росту та насіннєвої продуктивності рослин деяких гексаплоїдних видів роду Triticum // Bісник Одеського національного університету. Серія: Біологія. – 2012. – Т. 17, Вип. 1-2 (26-27). – С. 46-57.
  16. Chumychkina O., Ruzhitskaya O. Influence of hydration conditions upon seed germination after long-term storage // Agrisafe final conference “Climate change: challenges and opportunites in agriculture” (March 21-23, 2011, Budapest, Hungary) – Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 2011. – P. 59-63.
  17. РужицькаО. М., ЧумичкінаО. В. Проростання хронологічно старогонасіння озимої м’якої пшениці заумов уповільнення його гідратації // Фізіологіярослин: проблеми та перспективи розвитку / НАНУкраїни, Ін-т фізіології рослині генетики, Українське товариство фізіологів рослин. – К.:Логос, 2009. – Т. 1. – С. 687-693.
  18. Ружицкая О. Н., Игнатова С. А. Восстановление способности к прорастанию потерявших всхожесть семян озимой мягкой пшеницы // Фізіологія та біохімія культурних рослин. – 2007. – Т. 39, № 3. – С. 249-254.
  19. Ружицкая О. Н., Игнатова С. А., Безверхая Н. А. Способность к прорастанию в условиях invitro изолированных зародышей невсхожих семян пшеницы // Біологічний вісник ОНУ. – 2006. – Т. 11, № 1. – С. 122-128.
  20. Ружицька О. М., Кіндрук М. О., Вишневський В. В. Життєздатність насіння пшениці та вміст у ньому тіо барбітуратреактивних речовин за різних умов зберігання // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2003. – № 58 (3). – С. 107-113.
 • Iryna Yakuba

  1. Алескєрова М.Т., Паузер О.Б., Якуба І.П. Застосування арахідонової кислоти як засобу підвищення продуктивності овочевих культур в умовах півдня україни // Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти, присвячена 130-річчу кафелри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені І.В.Каразіна - Тези доповідей V Міжнародної наукової конференції (12-13 лютого , 2020 р., м. Харків, Україна). – Харків :ХНУ ім. В.Н.Каразіна , 2020. – С. 82-83.
  2. Ткаченко Ф.П., Якуба И.П., Содержание фукоксантина в некоторых черноморских бурых водорослях (Phaeophyceae, Orchophyta) // Аlgologia. 2019, 29(3): 278—286.
  3. Якуба І.П., Паузер О.Б. Малатдегідрогеназна система зелених листків рослин сільськогосподарських культур за нестачі мангану й позакореневого підживлення мікроелементом // Фізіологія рослин і генетика. 2018. - Т. 50 № 6.-С.484-498.
  4. Лопухова М.А., Кучер Г.М., Паузер О.Б. Якуба І.П. Фізіологічні показники та врожайність винограду сортів Ароматний та Каберне Совіньйон за обробки Агромаром//ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2018. Т. 23, вип. 1(42).- С.9-20.
  5. Лопухова М. А., Паузер О. Б., Якуба І. П., Артюх М. М. Якість соку та вина з винограду Ароматний та Каберне Совіньйон за обробкилозибіопрепаратомАгромар // Мікробіологія і біотехнологія. - 2018. - № 4. - С 42–50.
  6. Якуба І.П., Паузер О.Б., Бурикіна С.І. Накопичення марганцю рослинами ріпаку за різних доз NPK на південному чорноземі // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН Украпїни, Укр. т-во фізіологів; голов ред. В.В.Моргун. – Київ, Логос. – 2017. - С.655-661.
  7. Якуба І.П., Паузер О.Б. Показники окисно-відновних процесів у проростках овочевих культур за дії препарату Фітоцид // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Біологія.- 2017. - №2(69). - С.113-119.
  8. Крижановська Н.Ю., Паузер О.Б., Якуба І.П. Фітотоксичність забруднених важкими металами ґрунтів м.Миколаєва // Питання біоіндикації та екології – 2015. – Вип.20,№1. – С.126-142.
  9. Якуба І.П., Коваленко О. В. Баланс мікроелементів в системі ґрунт-рослина в умовах північно-західного Причорномор’я / Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати - 2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 р.) - К: ТОВ "НВП "Інтерсервіс, 2016. - С. 207-208.
  10. Швець Г.А., Ружицька О.М., Паузер О.Б., Якуба І.П. Викладання дисциплін з фізіології рослин у підготовці студентів напрямку «Біологія» в ОНУ імені І.І Мечникова. / Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук: Матеріали. – Харків (Україна). – 2013. – С. 55-56.
  11. Бурикіна С.І., Коваленко О.В., Якуба І.П. Вміст марганцю в ґрунті та рослинах півдня України / Вісник аграрної науки Південного регіону. Міжвід. тем. наук. збірник. – Одеса, 2012. – випуск 12-13. – С. 11-18.
  12. Якуба І.П., Паузер О.Б., Швець Г.А. Вміст деяких мікроелементів у насінні ріпака за використання різних систем добрив / Матеріали ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. С. 470-472.
  13. Якуба І.П., Паузер О.Б. Марганцеве живлення рослин та шляхи його покращення / Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: Ф50 у 2 т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр.. т-во фізіологів рослин; голов. Ред. В.В.Моргун. – К.: Логос, 2009. ISBN 978-966-171-147-0 Т.1. – 706 с.: с іл..- Бібліогр. в кінці ст.
  14. Якуба І.П., Паузер О.Б., Швець Г.А., Цандур М.О. Оцінка забезпеченості сільськогосподарських культур марганцем на південному чорноземі (за вмістом мікроелементу в ґрунті) / Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 8. – Одеса: СМИЛ, 2007. – 220 с.
  15. Якуба І.П., Цандур М.О., Бурикіна С.І. Вміст та доступність марганцю в ґрунті в залежності від окультуреності, сезонів року та зрошення / Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 9, частина ІІ. – Одеса: СМИЛ, 2008. – 178 с.
  16. Якуба І.П., Паузер О.Б., Бурикіна С.І. Накопичення марганцю листками та зерном озимої пшениці у зв’язку з їх біохімічними показниками за різних систем удобрення // Живлення рослин: теорія і практика. (Зб. наук пр., присвяч. 100-річчу від дня народження акад. АН УРСР та ВАСГНІЛ П.А. Власюка) / Головн ред. В.В.Моргун. К.: Логос, 2005. – С. 153 – 161.
  17. Якуба І.П. Фізіологічні показники ефективності позакореневого підживлення огірка марганцем на півдні Одещини // Вісник Аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. – Одеса: СМИЛ, 2005. – ип..6. – С. 199-209.
  18. Якуба І.П., Швець Г.А., Феоктистов П.О. Накопичення марганцю листками та зерном твердої й м’якої озимої пшениці у зв’язку з їх біохімічними показниками // Вісник ОНУ. – 2004. – Т.9, вип. 1. – С. 88 – 98.
  19. Паузер О.Б., Швець Г.А., Якуба І.П. Вміст і динаміка рухомого марганцю на полях півдпя Одещини // Агарарний вісник Причорномор’я. Біологічні, сільгосп. та вет. Науки Вип. 4(15). – Одеса, 2002. – С.37-41.
  20. Якуба І.П. Міграція марганцю на зрошуваних полях півдня Одещини //Вісник ОНУ, - Одеса, 2002. – Т.7, вип. 1 - С. 152-159.

Admission

Frantsuz'ky Blvd, 24/26
Phone: (+38-0482) 68-12-84
Phone: (+38-0482) 68-18-58
Phone: (+38-093) 755-78-24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryans'ka St, 2, Odesa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top