Дьоміна Наталя Юхимівна

demina

Кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID

Біографія:

 • В 2000 р. закінчила Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «англійська мова та література»;
 • З 2000 по 2013 р. працювала старшим викладачем кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови ОНУ ім. І.І.Мечникова;
 • 16 червня 2005 захистила кандидатську дисертацію на тему : «Просодія переконування в англійському діалогічному мовленні» (експериментально – фонетичне дослідження) (спеціальність 10.02.04 – германські мови) в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова;
 • 15 грудня 2005р. було присуджено науковий ступень кандидата філологічних наук зі спеціальності германcькі мови;
 • 23 грудня 2011р. було присвоєне вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови;
 • З вересня 2013р. по теперішній час працюю доцентом кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови;
 • В 2016 р. пройшла курс підвищення кваліфікації в Одеському регіональному інституті державного управління при Президентові України на кафедрі української та іноземних мов.

Навчальна діяльність:

 • Курс практичної фонетики англійської мови на 1, II курсах;
 • Практичний курс англійської мови , як другої спеціальності.

Сфера наукових зацікавлень: теоретична та практична фонетика, психолінгвістика.

Основні публікації:

 1. Дëмина Н.Е. Особенности энергетической структуры аргументативных диалогических единств, реализующих функцию убеждения // Записки з романо-германської філології / ред. І.М.Колегаєва. Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова: факультет романо-германської філології. – Випуск 19. – Одеса: Фенікс, 2009. – С.53-62.
 2. Дëмина Н.Е. Временная организация аргументативных диалогических единств // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Випуск 8.- Ужгород, 2010. – С.173-182.
 3. Дëмина Н.Е. Аргументативные координирующие диалогические единства и их темпоральная организация // Англійська мова в контексті сучасних наукових парадигм. «Лінгвістика».- Випуск XXVII. – Херсон, 2010. – С.87-94.
 4. Дëмина Н.Е. Частотные характеристики убеждающих фраз аргументативных диалогических единств // Філологія і освітній процес: 21 століття. – Одеса, 2010. – С.146-148.
 5. Григорян Н.Р., Дёмина Н.Е. Частотные характеристики аргументативных ДЕ, реализующих функцию убеждения // Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія. – Том 18, випуск 2(6). – Одеса, 2013. – С.37-45.
 6.  Григорян Н.Р., Дёмина Н.Е. Темпоральные особенности аргументативных ДЕ, реализующих функцию убеждения //Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.-Випуск 10 том 1. – Одеса, 2014. – С.126-129.
 7. Григорян Н.Р., Дёмина Н.Е. Мелодические портреты аргументативных ДЕ, реализующих функцию убеждения // «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії». – Одеса, 2014. – С.68-70.
 8. Григорян Н.Р., Дëмина Н.Е. Особенности мелодических образов аргументативных координирующих диалогических единств //Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.-Випуск 17 том 2. – Одеса, 2015. – С.15-18.
 9. Григорян Н.Р., Дëмина Н.Е. Энегретический показатель как дифферентор эристических аргументативных диалогических единств // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Випуск 23. – Том 2. –Одеса, 2016. - С. 18 - 20.
 10. Григорян Н.Р., Дëмина Н.Е. Вариативность просодии реплики-стимула и реплики реакции диалогических единств, реализующих функцию убеждения // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Випуск 33. – Том 2. – Одеса, 2018. - С. 34 - 37.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top