Наукова діяльність

 Інформація щодо роботи аспірантури

Наукові досягнення геолого-географічного факультету

представлені не лише в Україні та за її межами

В період з 2019 по 2024 роки науковцями факультету видано 12 монографій (з них 5 в Україні та 7 за кордоном), 360 статей , 8 патентів на винаходи, більш 520 тез Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Наукові дослідження на геолого-географічному факультеті виконуються за напрямом «Математичні науки та природничі науки» (галузь знань – «Природничі науки») на 4 кафедрах, та науково-дослідному секторі. Діють 4  відомі наукові школи:

Наукові дослідження також забезпечують 2 навчально-наукові музеї («Петрографо-мінералогічний музей» та «Палеонтологічний музей») з фондом відповідно понад 60 тис. та 11 тис. експонатів (разом понад 71 тис. експонатів). Створено учбово-науковий полігон підземних комплексних геологічних, гідрогеологічних і інженерно-геодинамічних спостережень і досліджень (на базі міського музею «Тайни підземної Одеси»). Полігон використовується в учбовому процесі для проведення занять і практик студентів.

Функціонує навчально-науковий стаціонар «Кринички» (база для навчальних та науково-дослідних практик студентів).

За останні 5 років випускниками аспірантури і викладачами факультету захищено 1 докторська і 3 кандидатських дисертації:

 • Домусчи С. В. Чинники і географія забруднення ґрунтів Одеської міської таприморської зон. Науковий керівник Тригуб В.І. – Дис. на здобуття наук.ступ. Доктора філософії за спец. 106 – Географія. – Одеса, 2023.
 • Сич В. А. Систематика і оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу регіону на засадах географічного середовища та рекреаційних кластерів. – Дис. на здобуття наук. ступ. доктора географічних наук за спец. 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Одеса; Львів, 2021.
 • Кондарюк Т.О. Умови осадкоутворення та фаціальні обстановки на межі плейстоцену та голоцену в Чорному морі (за форамініферами). Науковий керівник Янко В.В. – Дис. на здобуття наук. ступ. канд. геол. наук за спец. 04.00.10 – геологія морів і океанів. – Одеса, Київ, 2020.
 • Адобовська М.В. Підготовка майбутніх учителів географії до професійної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій. Науковий керівник Шоробура І. М. – Дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спец. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти.. – Одеса, Хмельницький, 2020.

Наукові дослідження на геолого-географічному факультеті здійснюються у відповідності з наступними пріоритетними напрямками досліджень:

 • „Раціональне природокористування. Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно-безпечного видобування ”.  Науковий керівник – проф. Янко В.В.
 • «Раціональне природокористування. Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості». Науковий керівник – доц. Буяновський А.О.
 • “Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій”. Науковий керівник –  проф. Шуйський Ю.Д.
 • “Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. Фундаментальні дослідження в науках про Землю та проблемах геоекології”. Науковий керівник – д.геогр. наук, проф. В.А. Сич 
 • «Державна цільова науково-технічна програма проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2023 роки”.  Науковий керівник – доц. Кадурін С.В.

Міжнародни проекти:

 • Міжнародний проект GEF-UNEP “Цільові дослідження для підвищення розуміння глобального циклу азоту в напрямку створення системи управління азотом” (Targeted Research for improving understanding of the Global Nitrogen Cycle towards the establishment of an International Nitrogen Management System (INMS)) NEC05348 Координатор проекту –Центр Екології і Гідрології (СЕН) Ради по Вивченню Навколишнього Середовища (NERC), якій є складовою частиною Агентства з досліджень та інновацій Великої Британії (UKRI), м. Единбург, Велика Британі. Керівник наукової групи ОНУ імені І.І. Мечникова С.В. Медінець.
 • Проект UNDP – EU «Покращення моніторингу довкілля Чорного моря – вибрані заходи (EMBLAS-Plus)» Координатор проекту - Туреччина, UNDP Організація об’єднаних націй, Стамбульський регіональний вузол Керівник наукової групи ОНУ імені І.І. Мечникова В.І. Медінець.
 • Проект BSB 889 «Екологічний моніторинг в басейні Чорного моря з використанням продуктів програми Копернікус» (PONTOS) Координатор проекту – Фонд Американського Університету Вірменії, Вірменія. Керівник наукової групи ОНУ імені І.І. Мечникова С.В. Медінець.

Щорічні наукові конференції

 • Геолого-географічний факультет ОНУ щорічно проводить міжнародні наукові конференції, в яких приймають участь науковці з різних регіонів України та інших країн, зокрема регулярно проводяться Міжнародні конференція «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм в умовах воєнного стану: виклики та варіанти впровадження» та щорічні круглі столи, присвячені Всесвітньому дню ґрунту.

Науково-педагогічні кадри

Кадровий потенціал20192020202120222023
Чисельність штатних НПП або НП, з них 45 43 41 40 34
Доктори наук 9 8 9 9 8
Кандидати наук 24 26 26 24 20

Викладачі впроваджують наукові результати у навчальний процес. У цих напрямках захищено багато дипломних робіт студентами-магістрами. 

Наукові фахові видання:

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top