Галерея

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ІНШІ НАУКОВІ ЗАХОДИ

 • Наукові школи

  Міжнародна літня школа “Contemporary problems of urban development”

  Викладачі та здобувачі вищої освіти усіх рівнів геолого-географічного факультету нашого університету взяли участь у роботі Міжнародній літній школі “Contemporary problems of urban development” в рамках дослідницького навчального проекту ініційованого Університетом Адама Міцкевича в Познані, яка тривала з 13 по 19 серпня 2023 року. Літня школа “Contemporary problems of urban development” відбулася за участі представників освіти, науки і бізнесу з метою налагодження ще більшої економічної, міжнародної та гуманітарної співпраці між країнами Європи та окремими її регіонами. Участь в проекті посилює міжнародні зв’язки нашого університету, підтверджує готовність до роботи і співпраці з дружніми польськими колегами навіть під час війни, відкриває нові горизонти до спільної науково-дослідної діяльності та освітніх міждисциплінарних інноваційних програм.

  • Наукові конференції

   ІІІ Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм в умовах воєнного стану: виклики та варіанти впровадження" (вересень 2023)

   На базі нашого університету за організаторських зусиль представників геолого-географічного та економіко-правового факультету 8-9 вересня 2023 р. відбулась ІІІ Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм в умовах воєнного стану: виклики та варіанти впровадження". З вітальними словами виступили ректор ОНУ імені І. І. Мечникова професор Вячеслав Труба, президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, професор Варшавського університету Тарас Фініков, голова правління Всеукраїнської громадської організації "Інноваційний університет" Олеся Ващук, керівник секретаріату НАЗЯВО Олександр Хименко. Далі учасники конференції протягом двох днів провели пленарні та секційні засідання з проблемних питань розробки і впровадження в освітній процес міждисциплінарних програм, інтеграції системи освіти і науки в умовах воєнного стану, застосуванні міждисциплінарних підходів у підготовці здобувачів, тощо. В результативній частині заходу озвучено також побажання продовжити таку гарну традицію як проведення щорічної наукової конференції на базі нашого університету.

   Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Вплив руйнування Каховського водосховища на екологію та економіку Північного Причорномор'я» (липень 2023)

   27 липня на базі нашого факультету відбувся міжнародний науково-практичний круглий стіл «Вплив руйнування Каховського водосховища на екологію та економіку Північного Причорномор'я», ініціатором якого виступив Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НАН України.

   Підрив Каховської греблі та руйнування ГЕС 06.06. 2023 р. спричинив масштабну техногенну катастрофу не тільки для південних областей України, а й загалом для усього Чорноморського регіону.

   В роботі взяли участь представники влади, науковці, експерти, керівники аграрних підприємств з обговоренням наслідків руйнування Каховського водосховища та надання шляхів і рекомендацій щодо вирішення проблеми.

   Науково-практичний семінар "Актуальні проблеми державного земельного кадастру і раціонального використання земель" (лютий 2022 р.)

   Міжнародна науково-практична конференція «ҐРУНТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ», присвячена 55-річчю кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

   23-24 грудня 2022 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «ҐРУНТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ», присвячена 55-річчю кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У роботі конференції прийняли участь понад 50 учасників, було заслухано 26 доповідей з історії становлення й розвитку кафедри географії України, грунтознавства і земельного кадастру та з актуальних проблем грунтознавчо-географічної науки і практики. За результатами конференції планується видання збірника матеріалів, який буде розміщено для вільного доступу широкого кола зацікавлених осіб. Основу резолюції конференції склали необхідність подальшої підготовки спеціалістів (у сфері грунтознавства, географії грунтів, меліорації земель, земельного кадастру, прикладної екології) та інтеграція здобутків колективу кафедри та провідних установ регіону за проблематикою заходу у національні та регіональні програми з охорони грунтів та підвищення їх продуктивності.

   Науково-практичний круглий стіл "Стан та тенденції засолення грунтів Одещини"

   приурочений до Всесвітнього дня грунту (грудень 2021)

   Міжнародна науково-практична конференція «Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – актуальні проблеми сьогодення».

   До 50-річчя Проблемної науково-дослідної лабораторії географії грунтів та охорони грунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ-4) ОНУ ім. І. І. Мечникова (жовтень 2021)

   ІІ Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження" (липень 2021)

   Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження» (червень 2020)

   До 100-річчя проф. Гоголєва І.М. (серпень 2019)

  • Сертифікати учасників наукових конференцій

   title_6565c249d14a11529948751701167689
   title_6565c249d14a716499622631701167689
   title_6565c249d14aa9303188141701167689
   title_6565c249d14ae18705349611701167689
   title_6565c249d14b15522593361701167689
   title_6565c249d14b42409775131701167689
   title_6565c249d14b720350073471701167689
   title_6565c249d14ba4096569281701167689
    

   title_6565c249d14bd1913151561701167689
  • День ГІС

   День Географіічних інформаційних систем – День ГІС. Проводиться щорічно, в середу третього тижня листопада, під час тижня географічних знань.

  • Відкриті лекції

   Лекція відомої європейської вченої Беатріс фон Гіршгаузен (Beatrice von HIRSCHHAUSEN) на тему : «Фантомні кордони (на прикладі карт виборів у Польщі)»

   9 листопада 2023 р. у рамках міжнародного наукового проєкту «Лімспейс» у співпраці з географічним факультетом Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, геолого-географічним факультетом Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, факультетом гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Київською Малою академією наук учнівської молоді відбулася відкрита лекція відомої європейської вченої Беатріс фон Гіршгаузен (Beatrice von HIRSCHHAUSEN) - д.геогр. н., провідного наукового співробітника лабораторії «Географія міст» і Центру імені Марка Блока на тему: «Фантомні кордони (на прикладі карт виборів у Польщі)». До лекції долучились здобувачі та викладачі факультету, які з цікавістю прийняли участь в обговоренні проблематики фантомних кордонів в географії та електоральної ситуації за результатами останніх виборів в Республіці Польща. Представники факультету вдячні організаторам (особливо Івану Савчуку) за запрошення та сподіваються на продовження співпраці і в майбутньому!

   Гостьова лекція "Роль дистанційного моніторингу в сільському господарстві та просторовому плануванні"

   21.10.2023 в онлайн-режимі відбулася гостьова лекція Бутенко Ярини Олександрівни на тему "Роль дистанційного моніторингу в сільському господарстві та просторовому плануванні" для здобувачів вищої освіти геолого-географічного факультету за спеціальностями 103 Науки про Землю і 106 Географія. Запрошений лектор - Бутенко Ярина Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу інформаційних технологій та маркетингу інновацій Інституту водних проблем і меліорації НААН. Окрім здобувачів факультету до лекції також долучились викладачі кафедри та інших ЗВО України, представники закладів середньої освіти регіону. Лекція пройшла у формі бесіди з обговоренням проблемних питань та практичних прикладів, з якими зіштовхуються в своїй діяльності присутні на заході науковці та практики. Підсумковим результатом відкритої лекції стала пропозиція для Ярини Олександрівни провести практичні заняття зі здобувачами наших освітніх програм за проблематикою їх наукових досліджень.

   27 квітня 2023 року відбулася гостьова лекція у рамках проєкта "Лімспейс": "Критична інфраструктура міст України у контексті війни (від 2014 р. до сьогодення): мікрогеографічне дослідження". Доповідач: Софі Ламброскіні, доктор філософії зі слов'янських студій, керівниця проєкту "Лімспейс" від Центру імені Марка Блока (Берлін), доцент Університету Парі-8 Нантер. У доповіді було розкрито сучасні географічні підходи до розуміння важливості критичної інфраструктури для життя у містах у контексті російсько-української війни. На прикладі конкретних досліджень на місцях авторка розкрила виняткове значення людського фактору у функціонуванні міського комунального господарства як важливого елементу збереження умов і якості життя пересічних українців під час ведення бойових дій.

   18.04 відбулася відкрита лекція французького вченого - д. геогр. н. Дені Екерта, присвячена проблемі етнонаціональної ідентифікації в Україні, мовним питанням та територіальній організації. Ця подія сталася у рамках міжнародного наукового проекту «Лімспейс» у співпраці з українськими партнерами: географічним факультетом Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, геолого-географічним факультетом Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, факультетом гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Київською Малою академією наук учнівської молоді.

   Доповідач Дені Екерт - провідний науковий співробітник лабораторії «Географія міст» і Центру імені Марка Блока (Париж, Франція).

   Лекція про «Мови і територія в Україні. Те, що ми знаємо і те, що ми не знаємо» містила викладений оригінальний авторський погляд, викликала неабияку цікавість та жваву дискусію.

   Переклад забезпечив українською мовою Савчук І.Г., за що йому щиро вдячні слухачі.

   14 квітня 2023 року, у рамках глобальної ініціативи Міжнародного географічного союзу «GeoNight» Інститут географії НАН України, географічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та факультет біології, географії і екології Херсонського державного університету, пройшов онлайн-форум «Geography for Society: wartime and beyond» на якому були присутні здобувачі вищої освіти та співробітники нашого факультету. Конференція була спрямована на покращення взаємодії географічної спільноти з представниками органів державної влади, визначення місця географії в системі середньої та вищої освіти.

   Під час заходу було приділено увагу функціям географії як світоглядної науки, яка визначає суспільну свідомість, забезпечує основу для розвитку багатьох галузей економіки та сталого просторового розвитку загалом. Також визначені основні проблеми географічної науки та освіти, та ризики, пов'язані з «витісненням» географії з навчальних програм.

   Гостьова лекція "Брендинг дестинацій". Доповідав керівник відділу координації розвитку туристичної інфраструктури в регіонах Ігор Чава. Розглядали, як розробляти бренди міст, для створення єдиного стилю в зовнішній комунікації, на прикладі міста Дрогобич.

   Відбулася відкрита лекція завідувача кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Буяновського А.О. для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 106 "Географія" та 014.07 "Середня освіта (Географія)" на тему: "Обстеження і картографування ґрунтів і ґрунтового покриву, їх агровиробниче групування і бонітування. Оцінка ґрунтів і земель. Моніторинг ґрунтів". Окрім студентів 1-го курсу лекцію прослухали також студенти-магістри, а в обговоренні взяли участь викладачі кафедри.

   Представники кафедри географії України, грунтознавства і  земельного кадастру разом  взяли участь у  дводенному он-лайн-вебінарі з  лекційного курсу «Консолідація земель: дієвий і актуальний інструмент сільського розвитку – огляд і перспективи для України». Дякуємо за   організацію факультету землевпорядкування НУБіП України, Німецько-українському агрополітичному  діалогу  (APD) та лектору Йоахіму Томасу - професору, екс-керівнику відділу Міндовкілля, сільського господарства, охорони природи і захисту прав споживачів федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія.

   Здобувачі вищої освіти та співробітники нашого факультету продовжують набувати нових знань та практичних умінь з проведення та аналізування наукових комплексних географічних досліджень. Так за результатами власних багаторічних досліджень та спільних науково-дослідних робіт з науковцями кафедр та проблемних лабораторій університету відкриту лекцію провела доцент, кандидат географічих наук Пилипенко Г.П. на тему "Зміни ландшафтів під впливом антропогенної діяльності та кліматичних трансформацій". Неординарний підхід до оцінки отриманих матеріалів багаторічних спостережень, унікальний фактаж досліджень, глибокі та розгорнуті відповіді на питання, визвали необхідність провести цикл таких лекцій за піднятою тематикою. Друга лекція планується на наступному тижні в режимі відео-конференції.

   Зі студентами та аспірантами кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру проведено науково-практичний семінар за участі представника потенційного стейкхолдера Причорноморського центру водних ресурсів та грунтів, випускника нашої кафедри Задорожнього І.В. Під час заходу заслухано доповідь про історію, сучасний стан та перспективи меліоративного моніторингу в нашому регіоні. Здобувачі активно приймали участь у дискусії, задавали різноманітні питання, що стосувалися роботи установи як майбутньої бази практик і працевлаштування, так і проблем сучасного моніторингу ґрунтів на масивах зрошення.

   Студенти та  аспіранти кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру продовжують відвідувати бази практик та майбутні місця працевлаштування. Так,   за запрошенням  директора Одеської філії ДУ "Інститут охорони родючості ґрунтів"  к.с.-г.н. Куліджанова Е.В. здобувачі вищої освіти відвідали указану установу в с. Лиманка Одеського району Одеської області. Директор та співробітники установи   провели екскурсію лабораторним корпусом  та гостьові лекції. Так,   Куліджанов Е.В.  провів лекцію на тему «Особливості проведення агрохімічної паспортизації та ведення моніторингу ґрунтів", а к.біол.н. Хохрякова А.І. лекцію на тему"Систематика та класифікація грунтів і земель  в межах населених пунктів».

   Студенти та  аспіранти кафедри географії України, грунтознавства і земельного кадастру відвідали  за запрошенням  випусників нашої кафедри, нинішніх завідувачів   кафедри землеустрою і кадастру та кафедри геодезії і природокористування ОДАУ проф. Михайлюка В.І. та  доц. Леонідової І.В. Викладачі ОДАУ провели гостьові лекції на базі музею грунтознавства імені О.Г.Набоких. Так, 30 вересня 2021 року відбулась лекція   д.г.н., проф. Михайлюка В.І. на тему «Дослідження та  картографування грунтів сільськогосподарських угідь та населених пунктів». А доц. Леонідова І.В. прочитала лекцію "Про природні умови, географо-генетичні особливості грунтотворення та функціональне зонування о. Зміїний". Здобувачі разом з викладачами відвідали музей та навчально-наукову лабораторію при ОДАУ, ознайомились з колекцією мінералів та порід грунтів музею, унікальними грунтовими  монолітами,  роботою сучасного обладнання та методиками дослідження грунтів.

   Відкрита лекція ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії доктора педагогічних наук, професора Шоробури Інни Михайлівни «Державний стандарт базової середньої освіти: особливості та шляхи впровадження»

   Відкрита лекція доктора філософії, доцента кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Долинської Олесі Олегівни «Туристично-рекреаційний комплекс Хмельницької області»

   Відкрита лекція кандидата географічних наук, доцента, завідувача кафедри географії та геоекології ЦДПУ імені В. Винниченка Семенюк Лариси Леонтіївни «Європейські стандарти акредитації освітніх програм»

   Відкрита лекція кандидата педагогічних наук, доцента кафедри географії та методики її викладання ТНПУ імені В. Гнатюка Варакути Ольги Михайлівни «Технології змішаного навчання у шкільній географічній освіті»

   Зустріч з головним спеціалістом відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти в Одеській області Гладенюком Володимиром Анатолійовичем вчителем вищої кваліфікаційної категорії, головою метод об’єднання ЗЗСО №6 Гамар Оленою Іванівною (м. Білгород-Дністровський)

   Відкрита лекція для студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на тему: «Лимани північно-західного Причорномор’я» кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру ОНУ імені І. І. Мечникова Адобовської Марії Володимирівни

  КУЛЬТУРНІ ТА СПОРТИВНІ СВЯТА

  • Культурні свята

   Битва факультетів ОНУ імені І. І. Мечникова

   День геолого-географічного факультету (проводиться на початку квітня)

  • Спортивні свята

   Спортивні свята «Мечников-START-FEST», «Спортивні ігри в Чорноморці», «Мечников-FEST» та ін.

  НАГОРОДИ

  • Спортивні досягнення

  • Грамоти, подяки та інші нагороди

  ПРАКТИКИ

  ВІДЕО

  Більше відео за посиланням: YouTube ONU: Геолого-географический факультет

  Приймальна комісія

  Французький б-р 24/26
  Телефон: (+38-0482) 68-12-84
  Телефон: (+38-0482) 68-18-58
  E-mail: vstup@onu.edu.ua

  Ректор

  вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
  Ректор (приймальня):
  (+38-048) 723-52-54
  Тел./факс (+38-048) 723-35-15
  Email: rector@onu.edu.ua

  Наші партнери

  Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

  Top