Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології

Шампанський провулок, 2, Одеса, 65058, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач кафедри – Кадурін Сергій Володимирович

кандидат геологічних наук, доцент

Викладачі кафедри:

Навчально-допоміжний склад:

 • Бєлова Олена Леонівна – фахівець I категорії
 • Матковська Тетяна Федорівна, старший лаборант
 • Шевченко Олександр Миколайович – зав. лабораторії
 • Юраш Яна Олександрівна – фахівець I категорії

Навчальний процес студентів також забезпечують:

 • Музеї

  Петрографо-мінералогічний музей

  Один з найстарших музеїв Одеси й Одеської області. Історія музею починається з колекцій Ришельевского ліцею. Його фонди нараховують більше 10 тис. зразків мінералів і гірських порід, що відбивають речовинну сполуку Земної кори, дна Світового океану.

  Зміст і тематика експозицій музею адаптований до програм курсів по мінералогії, петрографії, кристалографії, літології, загальній геології. У музеї проводяться загальноосвітні екскурсії для учнів середніх і вищих закладів міста й області.

  • Усенко Валерій Павлович - зав. музеєм
  • Кандиба Галина Іванівна - фахівець
  • Кондратенко Петро Іванович - лаборант

  Палеонтологічний музей

  Одеський палеонтологічний музей один із найстаріших в Україні. Музей належить до 10 кращих палеонтологічних музеїв світу. Містить найбагатшу регіональну колекцію викопних останків, зібраних на півдні Східноєвропейської платформи (Україна та Молдова), та унікальні колекції викопної фауни та флори, які відсутні у багатьох інших палеонтологічних музеях світу.

  •  Гузенко Зоя Єпіфанівна – фахівець 2 кат.

  Підземний палеонтологічний заповідник

  Підземний палеонтологічний заповідник, створено у 1968 році на базі геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Одеські катакомби».

  • Пронін Костянтин Костянтинович – завідувач підземного заповідника
 • Студентський науковий гурток з палеонтології

  Студентський науковий гурток «Студентське одеське відділення Українського палеонтологічного товариства»

  Науково-дослідна робота студентів – один із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців у вищій школі, що включає комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує всіх студентів навичками наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу та поза ним. Для виконання цих заходів на кафедрі морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології створено науковий гурток «Студентське одеське відділення Українського палеонтологічного товариства».

  Слід згадати, що в нашому університеті багато десятиліть працює Одеське відділення Всеукраїнського Палеонтологічного товариства НАН України (УПТ НАНУ), яке набуло юридичного статусу 14 липня 1977 р. при відділенні наук про Землю. Зараз у складі УПТ України діють 6 відділень: Київське та Львівське з 1951 р., Харківське - з 1960 р., Донбаське - з 1976 р., Одеське - з 1981 р. та Дніпровське - з 1982 р. Кожне з них активно розвиває різні напрями палеонтолого-стратиграфічних досліджень, дає відповідні рекомендації геологічним установам, займається популяризаторською діяльністю з проведенням екскурсій в музеях, утворення гуртків та палеонтологічних експозицій у школах, читання науково-популярних лекцій та ін. Таким чином, «Студентське одеське відділення Українського палеонтологічного товариства» об’єднує зацікавлених палеонтологічним напрямом студентів ОНУ імені І.І.Мечникова та є кроком до подальшого дослідження на професійному рівні великої та цікавої науки.

  Щоб приєднатись до гуртка, можна звернутись в деканат ГГФ ОНУ до заст. декана з виховної роботи студентів, керівника «Студентського одеського відділення Українського палеонтологічного товариства» - к.геол.н., доцента Ганни Олегівни Кравчук.

Підготовка фахівців здійснюється за наступними освітніми рівнями:

Освітній рівень – БАКАЛАВР

 • Спеціальність 103 Науки про Землю, освітня програма «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія»
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, освітня програма «Науки про Землю »
 • Тривалість навчання: денна форма - 3 роки 10 місяців (8 семестрів);

Освітній рівень – МАГІСТР

 • Спеціальність 103 Науки про Землю - освітньо-професійна програма «Науки про Землю»
 • Тривалість навчання: денна - 1 рік 4 місяця (3 семестри)

Освітній рівень – Ph.D доктор філософії

 • Спеціальність 103 Науки про Землю - освітньо-наукова програма «Науки про Землю»
 • Тривалість навчання: 4 роки

Випускники кафедри працюють за спеціальністю в державних регіональних геологічних підприємствах, спеціалізованих геологічних центрах, природоохоронних службах, науково-дослідницьких профільних організаціях, викладачами геологічних дисциплін і екології у ВНЗ і середніх спеціальних навчальних закладах.

 • Сертифікати, грамоти, подяки та інші нагороди

 • Наукова школа «Проблеми морской геології та палеонтології»

  Керівник: Янко Валентина Венедиктівна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор; керівник «Науково-освітнього центру геоархеологіі, морської геології та геоекології».

  Паспорт наукової школи (pdf)

  Наукові праці за останні 3 роки - 108, сумарний індекс Гірша h=27, кількість цитувань - 1086.

  Напрями досліджень наукової школи

  • Морська палеонтологія і мікропалеонтологія. Керівник - Янко Валентина Венедиктівна, д.г.-м.н., проф., завідувач кафедри загальної, морської геології та палеонтології; керівник «Науково-освітнього центру геоархеологіі, морської геології та геоекології», науковий керівник Палеонтологічного музею ОНУ імені І.І.Мечникова.
  • Морська геологія та корисні копалини. Керівник – Кадурін Володимир Миколайович, к.г.-м.н., професор кафедри загальної, морської геології та палеонтології ОНУ імені І.І.Мечникова.
  • Формування розсипів в прибережній і берегової зоні морів і океанів. Керівник – Шуйський Юрій Дмитрович, д.г.н., проф., завідувач кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій ОНУ імені І.І.Мечникова.
  • Вплив змін клімату і рівня моря на адаптивну стратегію стародавньої людини. Керівник – Сминтина Олена Валентинівна, д.і.н., проф., завідувач кафедри археології та етнології України ОНУ імені І.І.Мечникова.
  • Дистанційне (супутникове) зондування Землі та акваторії океану. Керівник – Кадурін Сергій Володимирович, завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії інженерної геології узбережжя морів та водосховищ і гірських схилів, к. геол. н., доцент кафедри інженерної геології та гідрогеології, Кількість представників наукової школи: 30: професорів - 6, доцентів - 8, інші категорії (співробітники з наук. ступ. та без нього, директора музеїв та підземного палеонтологічного заповідника, фахівці, аспіранти, магістранти)-18.

  Наукова діяльність

  Держбюджетна тематика: 1. «Вивчення розвантаження глибинних флюїдних потоків на дні Чорного моря з метою оцінки безпеки мореплавства»; 2. «Розробка прогнозних критеріїв пошуків покладів вуглеводнів в Чорному морі на засадах теорії флюїдогенезу» (2019-2021 р.р.), керівник проф. Янко В.В.; 3. «Дослідження сучасного інженерно-геодинамічного стану дна та берегової смуги північно-західної частини Чорного моря», (2019-2021 р.р.), керівник доц. Кадурін С.В.; 4. «Теоретично обґрунтувати взаємодію між природою і людським суспільством у північно-західному Причорномор’ї протягом пізнього плейстоцену і голоцену» (2016-2018 р.р.), керівник проф. Янко В.В. 5. Вивчити процеси формування та просторового розподілу метану у чорному морі та теоретично обґрунтувати його вплив на еко- та геосистеми басейну.

  Госпдоговорна тематика: «Комплексне геохімічне картування і прогнозно-геохімічне моделювання нафтогазоперспективних ділянок у північній частині площі пошуково-детальних робіт СГТ титулу 402 в межах Криловського прогину Північно-Західного шельфу Чорного моря», керівник доц. Сучков І.О. 2. «Проведення аналізу по визначенню якості нафти та нафтопродуктів у морському середовищі з визначенням складу та структури у залежності від генезису» керівник доц. Сучков І.О.

  Міжнародні проекти (керівник проф. Янко В.В.): 1. INQUA IFG 1709 POCAS “Понто-Каспійська стратиграфія та геохронологія”; UNESCO-IGCP 610 „Від Каспію до Середземномор'я зміни навколишнього середовища і людської реакції протягом четвертинного періоду”; UNESCO-IUGS-IGCP 521 “Black Sea-Mediterranean Corridor during the last 30 ky: sea level change and human adaptation” - INQUA 501 “Black Sea-Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea level change and human adaptation”; UNESCO-IUGS-IGCP 610 (2013-2018 р.р.) “From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary”(2013-2018 р.р.); Sixth Framework Programme HERMES “Hotspot Ecosystem Research on the Margins of European Seas; BLACK SEA ERA.NET WAPCOAST “Water pollution prevention options for coastal zones and tourist areas Water pollution prevention options for coastal zones and tourist areas: Application to Danube Delta front”. У проектах беруть участь близько 42 університетів, інститутів, геологічних та археологічних організацій з 21 країни.

  Основні досягнення наукової школи:

  • Морські геологічни дослідження, яке націлені на мінеральні ресурси, тобто нафту, газ, газзогидрати та тонке золото в Чорному морі. За цим напрямком школа співпрацює з європейською програмою Marine Gas Hydrate - an Indigenous Resource of Natural Gas For Europe (MIGRATE) implemented as ESSEM COST Action ES1405, у якому проф. Янко В.В. бере участь як Спостерігач Керівного Комітету.
  • Морські палеонтологічні дослідження, в тому числі у рамках міжнародних проектів, фінансованих Європейською Комісією (AVICENNE, HERMES, WAPCOAST), націлені на; (1) простежування забруднення донних відкладів морів і океанів важкими металами, метаном, нафтою, пестицидами, (2) розподіл бентосних організмів як пошука ознаки скупчень вуглеводневих газів під морським дном, (3) біостратиграфічні дослідження на базі Палеонтологічного музею ОНУ і підземного заповідник об'єктів особливої цінності не тільки в українському, але й у світовому масштабі.
  • Геоархеологічні дослідження, в яких ОНУ лідирує в Україні. Цій пріоритетний напрямок охоплює вплив зміни клімату та рівня моря на адаптаційну стратегію людини в Каспійсько-Чорноморсько-Середземноморському коридорі в четвертинний час. Напрямок сформувався протягом останнього десятиліття в рамках Міжнародної Програми Геологічної Кореляції (IGCP) під егідою ЮНЕСКО та Міжнародного Геологічного Союзу (IUGS). За цим напрямком Наукова школа кооперується з численними вченими з 32 країн, 86 інститутів і університетів, та тісно співпрацює з Європейською програмою по морській геоархеологіі «SPLASHCOS - Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf» (http://www.splashcos.org/), Oceans Past Platform (OPP), у яких професори Янко В.В. та Сминтина О.В. беруть участь в якості Спостерігачів Керівного Комітету, а також INQUA International Focus Groups POCAS - Ponto-Caspian stratigraphy and geochronology і IGCP 610 “From the Caspian to Mediterranean Sea: Environment Change and Human Response during the Quaternary” (http://www.avalon-institute.org/IGCP610/index.php)

  Деякі відкриття Наукової школи:

  • використання мейобентосу для пошуків метанових резервуарів на дні Чорного моря та інших басейнах світу;
  • прогнозні критерії пошуків покладів вуглеводнів у Чорному морі на основі теорії флюїдогенезу;
  • встановлення характеру голоценової трансгресії у Чорному морі та її вплив на адаптивну стратегію людини.

  Досягнення (теоретичні та практичні) Наукової школи дозволили запропонувати: прогностичну модель для пошуку занурених доісторичних об'єктів на північно-західному шельфі Чорного моря з урахуванням їхньої безпеки в умовах двох основних сценаріїв трансгресії Чорного моря на початку голоцену – поступовому та катастрофічному. 2. нова система спрямованої рангової інтерпретації геолого-геофізичної інформації, яка лягла в основу підготовки способу пошуку таких родовищ у вигляді корисливої моделі (захищена патентом).

 • Наукова школа «Проблеми інженерноЇ геодинаміки»

  Керівник: Черкез Євген Анатолійович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор

  Паспорт наукової школи (pdf)

  Наукові напрями:

  • Регіональна геодинаміка – просторово-часові закономірності формування та розвитку небезпечних геологічних процесів дна та берегової смуги північно-західної частини Чорного моря; напружено-деформований стан масивів порід і прогноз довготривалої стійкості схилів; сейсмічне мікрорайонування і оцінка сейсмічної небезпеки територій; заходи та ефективність інженерного захисту територій.
  • Гідрогеодеформаційний моніторинг – варіації параметрів гідрогеодеформаційного поля і фільтраційних властивостей характеристик геологічного середовища; закономірності внутрішньорічних і міжрічних варіацій ключових параметрів режиму підземних вод у зв’язку з дією природно-техногенних чинників; довгостроковий прогноз режиму підземних вод та оцінка ефективності захисних споруд.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top