Кафедра економічної та соціальної географії і туризму

Контакти:
Шампанський провулок, 2, Одеса, 65058, Україна;
Тел. (048) 68-76-93

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач кафедри - Сич Віталій Андрійович, доктор географічних наук, професор

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Навчально-допоміжний склад:

Спеціальність:

Кафедра готує бакалаврів (4 роки) і магістрів (1 рік 4 місяці) за спеціальностями

 • 106 "Географія"
 • 242 "Туризм"
 • та PhD (доктор філософії) (4 роки) за спеціальністю 106 "Географія"
 • Історична довідка

  ІСТОРИЧНА ДОВІДКА КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ І ТУРИЗМУ

  Представлена історія кафедри економічної та соціальної географії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, починаючи з часу її організації в 1921 р. Названі завідуючі кафедри (з 1921 р.) та викладацький склад кафедри післявоєнного часу. Показані основні напрямки науково-дослідної роботи колективу кафедри та окремих вчених, участь кафедри в науковому та громадсько-політичному житті країни, регіону, м. Одеси. Охарактеризоване місце та роль кафедри в підготовці спеціалістів географів та наукових кадрів вищої кваліфікації. Названі основні публікації співробітників кафедри, серед яких підручники та навчальні посібники, монографії та національні доповіді, зарубіжні публікації.

  Кафедра економічної та соціальної географії була організована у складі Одеського інституту народного господарства, і її протягом 1921 – 1930 рр. очолював професор О. О. Сухов. Університетська кафедра економічної географії утворена у 1934 р. Завідували кафедрою: доц. О. М. Смирнов (1934 – 1959 рр.); доц. К. Є. Повітчана (1959 – 1970 рр.); доц. Д. І. Богуненко (1970 – 1973 рр.); проф. І. Ф. Мукомель (1973 – 1975 рр.); доц. О. І. Полоса (1975 – 1980 рр.); проф. О. Г. Топчієв (з 1980 р.).

  У різний час, починаючи з повоєнних років, на кафедрі працювали доктори наук, професори В. О. Дергачов, І. Ф. Мукомель, О. Г. Топчієв, В.В. Яворська, кандидати наук, доценти Д. І. Богуненко, Б. Л. Гуревич, Л. Х. Калустян, І. М. Ланда, Й. В. Мимрін, А. Е. Молодецький, В. Г. Пижов, К. Є. Повітчана, О. І. Полоса, О. М. Смирнов, викладачі В. П. Мазур та М. Й. Мазур, методисти Є. К. Кікоїн та В. М. Однолько. На даний час у штаті кафедри професори О.Г. Топчієв та В.В. Яворська, доценти, кандидати наук К.В. Коломієць, І. І. Кондратюк, Н. П. Михайлова, А.Е. Молодецький, Н. Є. Нефедова, О.І. Ніколаєва, З. В. Приходько, В.А. Сич, Л. В. Хомич, А.М. Шашеро, старші викладачі С. Б. Куделіна, В. Л. Смольський, В. А. Хомутов, спеціалісти О. Ю. Єрастова, Л. П. Платонова.

  На даний час штатний розклад кафедри охоплює 2 ставки професорів, 10 ставок доцентів, кандидатів наук, 3 - старших викладачів, 2 ставки спеціалістів. Завідувач кафедри – Топчієв Олександр Григорович, доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Кафедра готує спеціалістів і магістрів за спеціальністю економічна та соціальна географія, а також бакалаврів з туризму.

  З початку 1970 – х років більшість викладачів кафедри приймає участь у розробці бюджетної науково-дослідної теми «Територіальна організація продуктивних сил Південного економічного району» (наукові керівники – доценти К. Є. Повітчана, Д. І. Богуненко, О. І. Полоса). Помітною подією у науковій діяльності кафедри стала розробка крупномасштабного Атласу сільського господарства Одещини (1973 – 1975 рр.) під науковим керівництвом професора І. Ф. Мукомеля. Ця робота залишилась незавершеною. Своєрідним її визнанням стало проведення у 1976 році в Одесі двох симпозіумів за програмою ХХІІІ Міжнародного географічного конгресу (Москва, 1976 р.) з питань виробничої типології сільського господарства та впливу агропромислової інтеграції на територіальну організацію сільської місцевості. У цей час на кафедрі започатковані перші госпдоговірні теми (наукові керівники доценти Д. І. Богуненко та О. Г. Топчієв).

  У 1977 р. кафедра ініціювала проведення ІІІ симпозіуму з теоретичної географії – нового напрямку вітчизняної географії, до становлення якого були причетні О. М. Смирнов, Б. Л. Гуревич, Н. І. Блажко, О. Г. Топчієв. У квітні 1979 р. у Ленінградському університеті відбувся захист докторської дисертації О. Г. Топчієва «Моделі просторової організації геосистем», яка була підсумком його розробок у галузі теоретичної географії. У 1990 р. на базі кафедри пройшло засідання комісії з математичних методів географії Міжнародного географічного Союзу, на якому О. Г. Топчієва обрано дійсним членом цієї комісії (за тогочасною нормою – 1 представник від країни, бувшого СРСР).

  У 1980 – х роках на кафедрі сформувалась науково-дослідна група (сектор), що займалась розробкою госпдоговірних, а пізніше і держбюджетних наукових тем. Зокрема, досліджувалась зона впливу (30-тикілометрова зона) Південноукраїнської АЕС, природно-ресурсний потенціал та розселення в межах регіону Українського Причорномор’я. У складі групи працювали О. Ф. Грачова, О. А. Маркова, С. Є. Подругін та ін. У розробленні бюджетних наукових тем приймала участь переважна більшість викладачів кафедри.

  Викладачі кафедри прийняли активну участь у підготовці та виданні Географічної енциклопедії України (І – ІІІ томи, 1989 – 1993 рр.). О. Г. Топчієв працював у складі редакційної колегії цього унікального видання: Україна – єдина серед бувших союзних республік спромоглася на таку енциклопедію. Кафедра стала регіональним центром підготовки та попереднього редагування численних статей та матеріалів до енциклопедії.

  У 1992 році за програмою міжнародного співробітництва кафедра одержала від географів Утрехтського університету (Голландія) комплект комп’ютерного обладнання, на базі якого була створена перша серед географічних факультетів України ГІС – лабораторія. Надалі викладачі (доц. В. М. Андерсон) і науковці кафедри (І. К. Кіров, Л. П. Платонова, Л. В. Скрижевська, А. М. Шашеро) оволоділи геоінформаційними технологіями та методиками електронного картографування, формування регіональних та тематичних географічних інформаційних систем (ГІС). На даний час ГІС – лабораторія функціонує у складі кафедри як її навчальний підрозділ .

  Протягом 1992 – 1994 років О.Г. Топчієв займав посаду першого заступника глави Одеської обласної державної адміністрації з питань соціально-економічного розвитку регіону. Такому дещо нетрадиційному призначенню сприяла діяльність О.Г. Топчієва у складі президії Обласної Ради, а також видання монографії «Одесская область: Территориальная организация и структура хозяйства. Концепция социально-экономического развития» (1991 р.). Наукова робота кафедри отримала нові можливості подальшого розвитку в умовах становлення державності України. Зокрема, у 1993 – 1995 рр. була розроблена «Концепція соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я», яка була затверджена урядом (постанова Кабінету Міністрів України № 324 від 5 травня 1995 р.). Це був перший в Україні досвід розроблення державної регіональної політики, яка була започаткована указом Президента України лише у 2001 році.

  З 1995 р. в Одесі функціонує новий навчальний заклад – Одеський регіональний інститут державного управління, філія Української національної академії державного управління, створення якого відбувалось за активної участі кафедри економічної географії ОНУ. Близько двадцяти років професором цього інституту за сумісництвом був О.Г. Топчієв, який започаткував тут новий для вітчизняної науки курс регіонознавства – регіональної економіки та регіональної політики. У 1997 р. вийшов друком один з перших в Україні навчальних посібників з регіональної економіки «Теоретичні основи регіональної економіки» (автор О. Г. Топчієв). У 2005 році вийшов друком ще один навчальний посібник з регіонознавтва, рекомендований для слухачів Української академії державного управління: О. Г. Топчієв, Т. М. Безверхнюк, З.В. Тітенко «Регіональний розвиток України і становлення регіональної політики». Цей науковий напрям розроблявся і далі: у 2015 р. вийшов друком навчальний посібник авторського колективу – О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, В.В. Яворська «Регіоналистика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики».

  У березні – квітні 1994 р. О.Г. Топчієв проходив наукове стажування у США за програмою інтегрованого (міжгалузевого) менеджменту береговими зонами,що фінансувалась Всесвітнім банком. Протягом місяця лекційні і натурні заняття проводились на атлантичному узбережжі США від Бостону до Нью-Орлеану. За результатами таких робіт О.Г. Топчієв номінований званням почесного громадянина Нью-Орлеана.

  Першим значним міжнародним науковим проектом, у якому безпосередньо приймали участь працівники кафедри (О. Г. Топчієв, Л. В. Хомич), стала міжнародна програма екологічного порятунку Чорного моря, організована й фінансована Всесвітнім банком (США). Протягом 1994 – 1997 років у її складі розроблявся науковий проект «Програма інтегрованого менеджменту берегових зон Чорного і Азовського морів» із участю провідних фахівців усіх причорноморських країн – України, Грузії, Туреччини, Болгарії та Румунії. У 1995 році групою одеських та київських спеціалістів під науковим керівництвом проф. О. Г. Топчієва була підготовлена національна доповідь «Стан і перспективи інтегрованого менеджменту прибережних смуг морів в Україні». А в 1997 році під егідою ООН вийшла друком монографія, що являла собою Національну доповідь України: «Black Sea Environmental Priorities Study - Ukraine» (New York, 1998). Ця робота підготовлена авторським колективом з участю О. Г. Топчієва.

  Восени 1997 року був проведений науковий симпозіум «Релігія – наука – екологія: Чорне море в кризі», що мав надзвичайно високий рівень представництва. Серед його організаторів та безпосередніх учасників – глави багатьох церков (православної – Варфоломій І, англіканської – Джон Пергамонський, вищі церковні ієрархи всіх причорноморських країн), видатні науковці (Жак-Ів Кусто, вже покійний, та ін.), політиків (А. Гор, тогочасний віце-президент США та ін.). Наукова конференція була проведена у формі круїзу по Чорному морі з зупинками в кожній з причорноморських країн зустрічами з державними діячами та екологічною громадськістю. Показово, що в Україні, що має найдовше морське узбережжя в Азово-Чорноморському басейні, були зроблені дві такі зупинки – у Ялті та Одесі. У складі Української делегації у цьому симпозіумі брав участь проф. О. Г. Топчієв.

  У серпні 1998 р. на основі угоди між Молдовою, Румунією та Україною був сформований єврорегіон «Нижній Дунай» - міжнародна договірна структура, спрямована на активізацію прикордонного співробітництва на Нижньому Дунаї. Науковці кафедри приймали активну участь в обґрунтуванні концепції формування єврорегіону та пріоритетних напрямків його функціонування. Проф. О. Г. Топчієв увійшов до складу координаційної ради по розробленню програми розвитку єврорегіону “Нижній Дунай”. З цієї проблеми науковцями кафедри опубліковані численні аналітичні огляди, проведені дискусії, “круглі столи” та конференції регіонального і міжнародного рівня. Восени 1998 року за розпорядженням Кабінету Міністрів України Одеська обласна державна адміністрація розпочинає розробку концепції та програми соціально-економічного розвитку субрегіону Українського Придунав’я (адміністративних районів Одещини у межах Дунай-Дністровського межиріччя) у контексті формування єврорегіону “Нижній Дунай” та розв’язання численних питань прикордонного співробітництва України з Молдовою та Румунією. Науковці кафедри за цією програмою науково-дослідних робіт опрацювали природно-ресурсний потенціал субрегіону, його населення та демографічну ситуацію, трудові ресурси та їх використання, соціальну інфраструктуру та сферу послуг Українського Придунав’я.

  У серпні 2000 р. указом Президента України була утворена комісія з адміністративно-територіального устрою України, до складу якої увійшов проф. О. Г. Топчієв. У травні 2001 р. указом Президента України затверджена “Концепція державної регіональної політики”. Науковці кафедри разом із спеціалістами Одеської обласної ради (к.е.н. Г. І. Арабаджі та ін.) протягом 2002 – 2003 років провели паспортизацію територіальних громад – сільських, селищних і міських рад Одеської області. Кожна з 550 територіальних громад регіону одержала докладну соціально-економічну характеристику за анкетою (паспортом), що містив кількасот питань і показників. Таке детальне обстеження територіальних громад здійснено вперше. Створена регіональна інформаційна система “ГІС – територіальні громади Одещини”. Цю роботу виконали під керівництвом О. Г. Топчієва наукові співробітники кафедри Л. П. Платонова, А. М. Шашеро, З. В. Тітенко. Надалі Одещина стала однією з трьох областей країни, де були розроблені піонерні проекти з нового адміністративно-територіального устрою України. У 2006 р. підготовлена до захисту кандидатська дисертація З. В. Тітенко “Суспільно – географічні аспекти адміністративно-територіального устрою регіону (на прикладі Одеської області)”, що започаткувала новий напрям суспільно-географічних досліджень в Україні. У 2006 при Кабінеті Міністрів України створена Міжвідомча комісія з питань місцевого самоврядування, до складу якої увійшов проф. О. Г. Топчієв.

  З 2000 р. розпочинається розроблення програм соціально-економічного розвитку м. Одеси. Спочатку це була програма розвитку міста на близьку перспективу “Одеса - 2005”, пізніше вона переросла у програму сталого розвитку міста на найближчі 10 років (до 2012 р.). Для розроблення цих програм була сформована координаційна рада, до складу якої увійшов проф. О. Г. Топчієв. Ним була підготовлена концепція сталого розвитку Одеси, яка доповідалась активу міста, широко обговорювалась у засобах масової інформації і була затверджена міською радою як офіційний документ.

  Кафедра економічної та соціальної географії Одеського національного університету була серед тих кафедр і наукових підрозділів, які першими зутверджували новий напрямок в екології – геоекологію. Головні творчі здобутки кафедрального колективу за цим напрямком такі. У 1996 р. вийшов друком навчальний посібник проф. О. Г. Топчієва “Геоэкология: географические основы природопользования” (Одеса: Астропринт, 1996. – 392 с.) – один з перших підручників цієї нової дисципліни. Надалі курси геоекології поширились у деяких інших університетах.

  Під егідою Одеської обласної ради та обласного управління екології та природних ресурсів великим колективом спеціалістів у 2000 р. була розроблена регіональна програма “Екологія - 2005” (науковий керівник проф. О. Г. Топчієв). Починаючи з 2000 р., за постановою Кабінету Міністрів України для всіх областей та АР Крим розроблялись регіональні програми екологічної безпеки. Така робота була виконана для Одеської області групою фахівців різних одеських вузів і установ під науковим керівництвом проф. О. Г. Топчієва і вийшла друком під назвою “Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Одеська область”.

  Після прийняття законів України “Про програму формування національної екологічної мережі України в 2000-2015 рр.” (2000 р.) та “Про екологічну мережу” (2004 р.) за дорученням Одеської обласної ради, під егідою Південного центру Національної академії Наук України науковці кафедри протягом 2002-2004 років розробляли програму формування регіональної екологічної мережі Одеської області та її ескізний проект (схему). Науковим керівником цього наукового проекту був проф. О. Г. Топчієв, у ньому приймали участь наукові співпрацівники О. М. Хуторной (Південний центр НАНУ), а також Л. П. Платонова, А. М. Шашеро та інші. За результатами цих досліджень А.М. Шашеро захистила кандидатську дисертацію і опублікувала кілька наукових робіт і навчально-методичних посібників.

  Екологічне оздоровлення Придунайських озер та розв’язання численних соціальних проблем, пов’язаних із зростаючим господарським навантаженням та техногенним забрудненням Придунайського субрегіону, мала на меті міжнародна екологічна програма “Придунайські озера”, яка розроблялась під егідою ТАСІS з участю вітчизняних і зарубіжних спеціалістів. Співробітники кафедри доценти В. М. Андерсон, І. І. Кондратюк, О. І. Полоса, наукові співробітники й аспіранти Л. П. Платонова, А. М. Шашеро приймали безпосередню участь у цьому крупному науковому проекті і розробляли тематичний блок проблем сталого соціально-економічного розвитку субрегіону Придунайських озер, зокрема раціонального використання земель, покращення якості води та водопостачання, впровадження технологій органічного землеробства, зменшення техногенного навантаження на довкілля, розв’язання найбільш гострих соціальних проблем. Науковим керівником цього розділу і головним редактором заключного наукового звіту всього проекту був проф. О. Г. Топчієв.

  Кафедра приймала активну участь у розробленні регіональної інвестиційної політики Одещини, у руслі якої обласною державною адміністрацією було випущено кілька збірників “Інвестиційний портрет Одеської області”. Випускник кафедри Ю. Г. Дмитрієв очолив регіональну агенцію по сприянню інвестицій і надалі був запрошений вести цю роботу на загальнодержавному рівні.

  Під егідою кафедри для популяризації та аналітичних розглядів проблем міжнародних транспортних коридорів та міжнародного транзиту через Одещину були організовані випуски тематичних часописів “Причорноморський транспортний кур’єр” (1997 р.) та “Причорноморський регіон” (1998 р.), редактором яких був проф. О. Г. Топчієв, підготовлені численні публікації для періодичних видань та засобів масової інформації. Науковці кафедри приймали активну участь в обговоренні цих проблем на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

  Постійна увага у науковій діяльності кафедри приділяється соціально-економічному картографуванню. За роки державної незалежності України науковці кафедри підготували кілька комплексних географічних атласів Одещини, серед них: географічний атлас Одеської області (1992 р., рукопис); економічна карта Одеської області (1996 р.); Атлас Одеської області (до 70 - річчя заснування) – Одеса, 2002 р.; Одеська область: географічний атлас (моя мала батьківщина) – Київ: Мапа, 2002 р.

  У 2000 р. указом Президента України була створена Координаційна рада з розробки Національного атласу України, яку очолив академік Б. Є. Патон. Членом ради і редакційної колегії атласу був проф. О. Г. Топчієв. Національний атлас України вийшов у світ електронною версією (1999-2000 р.) та картографічним друком (2007 р.).

  Серед головних напрямків науково-дослідної роботи кафедри:

  • методологічна й методична розробка концепції регіональних водогосподарських комплексів (доц. Н. Є. Нефедова підготувала монографію з цих питань, захистила кандидатську дисертацію);
  • використання ГІС – технологій в учбовому процесі та у програмах науково-дослідних робіт (доц. В. М. Андерсон – співавтор навчального посібника);
  • аналіз геодемографічних процесів та геодемографічної ситуації у регіонах України (доц. В. В. Яворська видала монографію про геодемографічні процеси у приморських регіонах України і захистила у 2014 р. докторську дисертацію);
  • теорія і методологія суспільної географії: проф. О. Г. Топчієв видав навчальний посібник 92001 р.) і перший в Україні підручник (2009 р.) з основ суспільної географії;
  • методи суспільно-географічних досліджень: проф. О. Г. Топчієв видав навчальний посібник (2005 р.), доценти Л. В. Хомич, В. В. Яворська А.М. Шашеро публікували методичні розробки за різними напрямами географічних досліджень;
  • розробка генерального плану м. Одеси (2008 р.) та його державна експертиза (2009 р.) – проф. О. Г. Топчієв;
  • теорія та методологія планування територій (геопланування) регіонів розроблювалась як бюджетна науково-дослідна тема (проф. О. Г. Топчієв, наукові співробітники Л. П. Платонова та А. М. Шашеро); вийшов друком навчальний посібник О.Г. Топчієва та Д.С. Мальчикової «Планування територій» (2015 р.);
  • наукова тема № 525 «Регіональна демографічна політика України в умовах сучасної політичної і економічної кризи» (номер державної реєстрації 0115U003199) (2015-2017 рр., відповідальний виконавець - В.В. Яворська)
  • у складних умовах реформування вищої освіти кафедра активізувала розроблення теоретико-методологічних засад географічної науки. Авторським колективом у складі професорів О.Г. Топчієва, Д.С. Мальчикової, І.О. Пилипенка, В.В. Яворської розроблені і опубліковані навчальний посібник «Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля» (2018 р.) та підручник «Методологічні засади географії» (2020 р.); у цьому ж 2020 році підручник «Методологічні засади географії» був виданий Одеським національним університетом для збільшення його тиражу;
  • постійно у центрі наукових і прикладних розробок кафедри залишався«рідний край» - Українське Причорномор’я, Одещина, Одеса. Серед головних публікацій за цим напрямом колективні роботи «Одесская область: Территориальная организация и структура хозяйства. Концепция социально-экономического развития» (1991 р.), «Одесса: город – агломерация – портово-промышленный комплекс» (1994 р.), «Ми – одесити» (2002), «Мій рідний край Одещина» (2004 р.) – підручник з краєзнавства. Регулярно видавались комплексні географічні характеристики природи – населення - господарства Одеської області (Одеського регіону). Були розроблені кілька авторських макетів краєзнавчих атласів, окремі з них вийшли друком.

  На початку 1994 р. на факультеті була створена спеціалізована вчена рада Д 41.051.03 по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора географічних наук за спеціальностями 11.00.02 – економічна та соціальна географія і 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Раду очолив професор О. Г. Топчієв. За цей час розглянуто 9 докторських та понад 30 кандидатських дисертацій з присудженням, відповідно, наукових ступенів докторів і кандидатів географічних наук. Рада обслуговує аспірантів, докторантів і пошукувачів з різних регіонів України, зокрема з Одеси, Сімферополя, Херсона, Мелітополя, Вінниці, Львова, Харкова, а також з Молдови (Придністровський регіон), Алжиру, Єгипту, Сирії, Китаю. З 2004 р. замість спеціальності 11.00.11 введена кваліфікація 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.

  На кафедрі ведеться підготовка кандидатів і докторів наук, зокрема проф. О. Г. Топчієв підготував 17 кандидатів географічних наук і 3 – з державного управління, а також 7 докторів географічних наук і 1 – з державного управління.

  Від 2015 р. кафедра розпочала підготовку студентів за спеціальністю «Туризм», відповідно змінила свою назву і стала «кафедрою економічної та соціальної географії і туризму». Вже здійснені перші випуски географів-бакалаврів, спеціалістів туристичної діяльності, розпочата підготовка магістрів. Цей напрям очолює проф. В.В. Яворська. На даний час студенти вже забезпечені необхідними комплектами учбової та методичної літератури. Готується до видання колективна монографія з теоретико-методологічних засад рекреаційно-туристичної діяльності, в якій проблеми відпочинку та оздоровлення населення розглядаються не лише в контексті туризму, а більш широко – як рекреаційна діяльність, що включає і туризм. Студенти, що спеціалізуються на туризмі, забезпечені змістовними і цікавими практиками, які проводяться у Карпатському регіоні (м. Львів та Українські Карпати) і на Поділлі (м. Тернопіль, курорт Заліщики та ін.). Студенти мають можливості стажуватися в Анталії – одному з престижних туристичних центрів Туреччини.

  Кафедра економічної та соціальної географії і туризму, як і раніше, здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціалізацією «економічна і соціальна географія» за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”. Навчальна програма підготовки географів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “спеціаліст” передбачає загальний цикл професійної підготовки студентів та підготовку за професійно-орієнтованими дисциплінами, викладання яких забезпечується кваліфікованими викладачами, з яких два – доктори наук, а десять - мають науковий ступінь кандидатів наук та вчене звання доцент. При підготовці магістрів географії кафедра економічної та соціальної географії приділяє актуальним проблемам сучасної географічної науки, актуальним проблемам наукового пошуку, проблемам регіонального розвитку та управління, які викладаються у відповідних курсах: “Глобальні проблеми людства” (проф. В. В. Яворська), “Актуальні проблеми сучасної географічної науки” (доц. Л. В. Хомич), “Проблеми регіонального розвитку та управління” (проф. О.Г. Топчієв) та ін.

  На кафедрі велику увагу приділяють навчальним та виробничим практикам, які є важливою частиною навчального процесу. Студенти-географи повинні не тільки опанувати теоретичні знання, а й практично вивчати виробничі комплекси, демографічну ситуацію різних регіонів, туристичну інфраструктуру та сучасний екологічний стан довкілля. Учбова економіко-географічна практика для студентів 1 курсу проводиться в Одесі з радіальними виїздами в міста Чорноморськ, Южне та Білгород-Дністровський. Студенти отримують навички та вміння щодо збору та обробки статистичних даних соціально-економічного характеру, методики проведення польових досліджень.

  Економіко-географічна практика студентів 2 курсу проводиться в Одесі з радіальними виїздами в міста Миколаїв та Білгород-Дністровський. Керівник практики – асистент В.А. Хомутов. Метою практики є вивчення особливостей територіальної організації регіону Українського Причорномор`я, оцінка природно-ресурсного потенціалу, його приморського положення, демографічної ситуації, галузевої структури господарства та перспектив подальшого розвитку. Для м. Одеси розроблені різні маршрути туристичних одноденних екскурсій. Результатом практики є щоденники практики та звіти кожної бригади за планом компле­ксної соціально-економічної характеристики регіону.

  Виробнича практика для студентів 3 курсу орієнтована на комплексне соціально-економіко-географічне вивчення регіону Українського Причорномор’я (Одеська, Миколаївська та Херсонська області та їх адміністративні райони). Кожний студент збирає статистичні дані за окремими питаннями загальної тематики практики. Під час польового етапу студенти виїжджали на виробничі бази практики, де в процесі роботи отримують первинні статистичні матеріали для комплексного економіко-географічного опису. Базами практики є обласні і районні статистичні управління, відділи економіки обласних і районних держадміністрацій, промислові та сільськогосподарські підприємства.

  Виробнича практика студентів 4 курсу студентів проходить в управлінських установах Одеси і районів Одеської. Практичні навички та знання отриманні під час навчання та закріпленні на практиках, наші випускники, використовують в своїй практичній роботі: на посадах вчителів географії в школах, в державних управлінських установах, туристичних організаціях, науково-дослідних лабораторіях та ін. Мета переддипломної практики – збирання фактологічного матеріалу для підготовки дипломних та магістерських робіт.

  Студенти, що спеціалізуються на кафедрі регулярно приймають участь і стають призерами різноманітних студентських олімпіад і конференцій.

  Науково-методичні публікації співробітників кафедри:

  1. А. Г. Топчиев, А. В. Костченко, З. В. Проскура, З. И. Яцюк. Основы методики земельного кадастра горных районов (на примере Украинских Карпат). – Львов: изд. Львовского ун-та, 1966. – 90 с.
  2. А. Г. Топчиев и др. Концепция социально-экономического развития Одесской области. – Одесса ИПРЭЭИ НАН Украины, 1994. – 61 с.
  3. А. Г. Топчиев и др. Одесская область: Территориальная организация и структура хозяйства. Концепция социально-экономического развития. – Одесса: Маяк, 1991. – 313 с.
  4. А. Г. Топчиев. Методика полевых экономико-географических исследований. – Одесса, ОГУ, 1973. – 49 с.
  5. А. Г. Топчиев. Пространственная организация географических комплексов и систем. – Киев-Одесса: Высшая школа, 1988 – 188 с.
  6. О. Г. Топчієв. Терміни і поняття в економічній географії. – К. Радянська школа, 1982. – 42 с.
  7. Black Sea Environmental Priorities Study: National Report of Ukraine // United Nations Publications. – New York, 1998 – p. 105.
  8. В. Н. Андерсон, А. Г. Топчиев. Изучение структур и текстур (учебное пособие). – Одесса: ОГУ, 1987. – 78 с.
  9. К. І. Геренчук, Е. М. Раковська, О. Г. Топчієв. Польові географічні дослідження (навчальний псібник). – К.: Вища школа, 1975. – 248 с.
  10. Нефьодова Н. Є. Регіональний водогосподарський комплекс: теорія, методика і практика суспільно-географічних досліджень: Монографія. - Одеса: Астропринт, 2007. – 240 с.
  11. О. Г. Топчієв, А. О. Ткачов та ін. Національна доповідь про стан і перспективи встановлення національної мережі інтегрованого управління прибережною смугою морів в Україні. – Київ-Одеса: Мінекобезпеки України, 1995. – 157 с.
  12. Одеський регіон: природа, населення, господарство: Навч. пос. / О. Г. Топчієв, І. І. Кондратюк, О. І. Полоса та ін.; За заг. ред. О. Г. Топчієва. – Одеса: Астропринт, 2003. – 184 с.
  13. Пыжов В. Г. Вычислительная математика для географов. Тексты лекций. – Одеса, Ротапринт ОГУ, 1975.
  14. Пыжов В. Г. Экономическая география Мирового океана. Тексты лекций. – Одесса: Астропринт, 1996. – 97 с.
  15. Пыжов В. Г. Математические методы в экономической географии. Тексты лекций. – Одесса, Ротапринт ОГУ, 1975.
  16. Светличный А. А., Андерсон В. Н., Плотницкий С. В. Географические информационные системы: технология и приложения. Научное издание. - Одесса: Астропринт, 1997.- 196 с.
  17. Топчієв О. Г., Безверхнюк Т. М., Тітенко З. В. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики. – Одеса: вид-во ОРІДУ, 2005. – 223 с.
  18. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії (навчальний посібник). – Одеса: Астропринт, 2001. – 556 с.
  19. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики (навчальний посібник). – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
  20. Яворська В. В. Геодемографічні процеси і геодемографічні райони Українського Причорномор’я: Методологічні і методичні проблеми. Монографія. Одеса: Астропринт, 2007. – 208 с.
 • Студентські наукові гуртки

  Всеукраїнський студентський гурток "Я ПОКАЖУ ТОБІ СВІТ"

  До участі запрошуються студенти спеціальності Туризм, а також всі, хто любить мандрувати та має бажання побачити нові й поділитися своїми улюбленими куточками Світу.

  1. Запрошення та вимоги для участі у проєкті 
  2. Заявка на участь у проєкті
   
   
 • Матеріали навчально-методичного забезпечення:

  Підручники, навчальні посібники, монографії:

  • Геопросторова цілісність земної оболонки: методологія дослідження. Навчальний посібник. / О.Г. Топчієв, К.В. Коломієць, В.А. Сич, В.В  Яворська. Одеса. ОНУ імені І.І. Мечникова. 2023. 304 с. 
  • Рекреаційно-туристичний потенціал: напрями систематики і кваліметричної оцінки. Навчальний посібник / О. Г. Топчієв, В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць. Одеса : Бондаренко М.О. 2022. 280 с.
  • Статистика в туризмі : навч. посіб. / Д. В. Мелконян, В. В. Яворська. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. 195 с.
  • Географія всесвітньої спадщини (туристичні атракції) / Безуглий В.В., Костащук І.І., Яворська В.В. Дніпро: ЛІРА, 2021. 528 с.
  • Структурування рекреаційно-туристичного потенціалу на засадах географічного середовища: Монографія / О. Г. Топчієв, К. В. Коломієць, В. А. Сич, В. В. Яворська. – Кам'янець-Подільський: Видавець Панькова А. С., 2020. 332 с.
  • Методологічні засади географії : підручник / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська. Херсон : Гельветика, 2020. 366 с.
  • Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська. Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 346 с.
  • Основи екологічного туризму: навч. посіб. 2-е видання, доповнене / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. Коломієць. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018.  240 с.
  • Регіоналістика. Навчальний посібник / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. Херсон: Олді-плюс, 2015.  370 с.
  • Геодемографія: регіональний демографічний розвиток України : навч. посіб. / Топчієв О. Г., Яворська В. В., Дімова Н. В. Одеса : ВМВ, 2014. 242 с.
  • Планування територій. Навчальний посібник. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова – Херсон: вид. Гринь Д. С., 2014. 266 с.
  • Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства: навч. посібник / ОНУ ім. І.І. Мечникова; авт. колектив: О.Г. Топчієв [керівник], І.І. Кондратюк, В.В. Яворська [та ін.] – Одеса: Астропринт, 2012. 336 с.
  • Основи суспільної географії (підручник). / Топчієв О. Г. – Одеса: Астропринт, 2009. 544 с.
  • Регіональний водогосподарський комплекс: теорія, методика і практика суспільно-географічних досліджень. Монографія. / Н. Є. Нефедова - Одеса: Астропринт, 2007. 240 с.
  • Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. Навчальний посібник / О. Г. Топчієв. Одеса: Астропринт, 2005. 632 с.
  • Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики: навч.-метод. посіб. / О. Г. Топчієв, Т. М. Безверхнюк, З. В. Тітенко. Одеса: Вид-во ОРІДУ АДУ, 2005. 148 с.
  • Соціальна географія. Тексти лекцій / В. Г. Пижов. - Одеса: Астропринт, 2005. 196 с.
  • Мій рідний край – Одещина (підручник). / О. Г. Топчієв, Л. П. Толкаченко. Одеса: Ярослав, 2004. 160 с.
  • Історія Одеси / О. Г. Топчієв та ін. - Одеса: Друк, 2002. 560 с.
  • Основи суспільної географії: навч. посібник для студ. геогр. спец. вищ. навч. закладів. / О. Г. Топчієв . - Одеса: Астропринт, 2001. 556 с/
  • Статистичний аналіз в суспільній географії. Тексти лекцій. / В. Г. Пижов. -  Одеса: Астропринт, 2001. 128 с.
  • Географія Одещини. Навч. посібник /Під заг. ред. проф. О.Г. Топчієва. Одеса: Астропринт, 1998. 88 с.
  • Ми – одесити: Експериментальний навчальний посібник з краєзнавства / О. Г. Топчієв та ін.. Одеса: Маяк: Ріно, 1997.  320 с.
  • Топчієв О. Г. Теоретичні основи регіональної економіки (навчальний посібник). / О. Г. Топчієв. - Київ: Вид-во УАДУ, 1997. 140 с.
  • Геоекологія: географічні засади природокористування. Навчальний посібник / Топчієв О. Г.Одеса: Астропринт, 1996.  391 с.

  Навчально-методична література:

  • Демографічна та етнічна географія світу: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 106 «Географія» / уклад. О.І. Ніколаєва, С.Б. Куделіна. Житомир, 2023. 35 с.
  • Регіональна економіка з основами регіональної політики: методичні рекомендації до спеціального курсу для студентів спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / В.В. Яворська, А.М. Шашеро. Одеса: Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2023. – 31 с.
  • Рекреаційні комлекси світу: методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / А. М. Шашеро. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2023. – 30 с
  • Історія туризму : методичні рекомендації до курсу для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / В. М. Полторак, А. О. Гетьманенко. Одеса, 2023. – 25 с.
  • Маркетинг в туризмі: Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 2-е видання, доповнене / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : Бондаренко М.О., 2023. – 71 с.
  • Менеджмент в туризмі: Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : Бондаренко М.О., 2023. – 72 с.
  • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент в туризмі» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 242 «Туризм і рекреація»/ К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2023. – 33 с.
  • Географія туризму : методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Н. Є. Нефедова, К. В. Коломієць. Одеса, 2023. – 26 с.
  • Міжнародний туризм: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» / уклад. С.Б. Куделіна. Житомир, 2023. 39 с.
  • Молодіжний та навчальний туризм: методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» / укладачі С.Б. Куделіна, О.І. Ніколаєва. Житомир, 2023. 36 с.
  • Організація готельного господарства : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / О.І. Ніколаєва, А. Е. Молодецький – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2023. – 28 с.
  • Організація ресторанного господарства : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / О.І. Ніколаєва, А. Е. Молодецький – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2023. – 28 с.
  • Організація туризму : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» / В.В. Яворська, А.О. Гетьманенко. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2023. – 70 с.
  • Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Організація туризму» для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / В. В. Яворська, А. О. Гетьманенко. Одеса, 2023. – 28 с.
  • Природні туристичні ресурси світу : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / В. А. Сич. – Одеса: Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2023. – 37 с.
  • Рекреалогія : методичні рекомендації до курсу для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Н. Є. Нефедова, А. О. Гетьманенко. Одеса, 2023. – 24 с.
  • Правове регулювання туристичної діяльності: навчальна програма та  методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / В. І. Тригуб, В. В. Яворська. - Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2023. 62 с.
  • Рекреаційно-туристичні ресурси України : методичні рекомендації до спеціального курсу для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О.І. Ніколаєва. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2023. – 33 с. Екологічний туризм : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Коломієць К.В. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 29 с.
  • Заповідна справа : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / В.А. Сич. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 32 с.
  • Інформаційні системи і технології в туризмі методичні  рекомендації  з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Приходько З. В. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 50 с.
  • Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності 106 «Географія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» /Г.В. Вихованець, В. В. Яворська, В. А. Сич,  К. В. Коломієць. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. 70 с.
  • Основи суспільної географії : методичні  рекомендації  з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Приходько З. В. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 41 с.
  • Підприємництво в туризмі: навч.-метод. посіб., 2-ге видання, доповнене / З. В. Приходько, В. А. Хомутов, О. В. Григор’єв. – Одеса : Вид-во Одеського національного університету, 2022. – 150 с.
  • Спортивно-оздоровчий туризм : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / В.А. Сич. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. - 30 с.
  • Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» зі спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / К.В. Коломієць, В.В. Яворська, В.А. Сич. – Одеса: Вид-во "Друк Південь", 2019. – 72 с.
  • Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» / О.Г. Топчієв, В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: Вид-во "Друк Південь", 2019. – 68 с.
  • Географія та історія світових релігій: навч.-метод. посібник / Н.П. Михайлова, В.В. Яворська, О.Ю. Єрастова, Н.Є. Нефедова, А.М. Шашеро. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. – 156 с.
  • Туристичне краєзнавство. Одеський туристичний регіон. Навчально-методичний посібник / А. М. Шашеро  - Одеса: "Бондаренко М.А.", 2019. – 194 с.
  • Методичні рекомендації до проходження виробничої та переддипломної практики (для студентів спеціальності 242 «Туризм») / В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: Вид-во "Друк Південь", 2019. – 59 с.
  • Географія туризму: навчально-методичний посібник / Н. Є. Нефедова, В. В. Яворська, С. Б. Куделіна. Наук. ред. О. Г. Топчієв. - Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2018. - 160 с.
  • Методичні вказівки зі спецкурсу «Туризм в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону» / В. А. Хомутов, З. В. Приходько – Одеса: Апрель, 2017. – 78 с.
  • Туристичне краєзнавство Одещини. Навчально-методичний посібник. / А. М. Шашеро. - Одеса: «Апрель», 2016 - 120 с.
  • Методичні вказівки з курсу «Регіональна економічна і соціальна географія» / А.М. Шашеро, В.А. Хомутов, О.Ю. Ерастова. - Одеса: Апрель. 2015. - 67 с.
  • Планування територій. Навчально-методичний посібник / А. М. Шашеро. – Одеса, 2014. – 123 с.
  • Транспортно-логістичні мережі та системи: навч. посібник. / Н. Є. Нефедова - Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2014. – 160 с.
  • Соціально-економічна географія України: кваліфікаційний мінімум географічних назв. / Молодецький А. Е. Одеса, ТЕС, 2014. – 86 с.
  • Політична карта світу (методичний посібник) / В. В. Яворська. - Одеса: ДВЦ “Південний експрес”, 2007. – 73 с.
  • Екологія землекористування. Методичні вказівки / В. А. Сич. - Одеса: Астропринт, 2004. – 74 с.
  • Екологічні проблеми Чорного моря та Північного Причорномор'я Методичні вказівки / В. А. Сич. - Одеса: Астропринт, 2004. – 71 с.
  • Миколаївська область: словник-довідник / В. В. Заболотний, Ф. М. Лісецький, А. Є. Молодецький. - Миколаїв, 1997.  160 с

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top