Наукові проекти

Проводяться дослідження генезису, морфології та структури акваторії та берегів Чорного і Азовоського морів та лиманів Причорномор’я, вивчається динаміка берегових процесів, абразійних та акумулятивних берегів (Шуйський Ю.Д., Вихованець Г.В., Стоян О.О., Шатохіна Л.М., Роскос Н.О, Муркалов О.Б., Гижко Л.В.); дослідженні водної ерозії і розробка наукових і прикладних основ охорони грунтів і використання земельних ресурсів ерозійно небезпечних територій (Світличний О.О., Ігошин М.І., Пяткова А.В. ); теоретичні дослідження ерозійних процесів на основі сучасних інформаційних та геоінформаційних технологій (Світличний О.О., Плотницький С.В,, Пяткова А.В.); загальнонаукові і прикладні ландшафтні дослідження за такими напрямками: дослідження структури і сучасного стану ландшафтів. Ландшафтне і агроландшафтне районування території Причорномор’я; особливості прояву деградації ландшафтів Причорномор’я; розробка теоретичних аспектів та метризація ландшафтного різноманіття степів та особливостей формування регіональної екомережі; прояви ризиків при  інтенсифікації використання агроландшафтів, особливостей агроландшафтних структур і їх типізація в залежності від їх використання в ринкових умовах (Пилипенко Г.П.); ландшафтні дослідження  для обгрунтування організації природно-заповідного фонду Причорномор’я (Пилипенко Г.П., Зелененко О.Г.); дослідження проблем екологічного і агроекологічного моніторингу, формування цифрової бази данних для створення ландшафтних та агроландшафтних карт за допомогою ГІС технологій (Світличний О.О., Плотницький С. В., Пилипенко Г.П., Пяткова А.В., Зелененко О.Г.); дослідження сучасного стану, ландшафтне і агроландшафтне обгрунтування територіальної і функціональної організації об’єктів природно-заповідного фонду Причорномор’я (Шуйський Ю.Д., Вихованець Г.В., Пилипенко Г.П., Зелененко О.Г.); вивчення ландшафтно-геохімічної структури степових ландшафтів (Хохленко Т.Н.); полеоландшафти, краєзнавство (Муха Б.Б.); кліматичні та агрокліматичні дослідження Причорномор’я (Світличний О.О., Борщ О.В., Варламова Н.Я.).
 
До проведення наукових досліджень за проблематикою кафедри всі роки традиційно залучаються студенти і аспіранти кафедри  Матеріали виконаних ними досліджень використовуються при написанні курсових і кваліфікаційних робіт, а також дисертацій.
 
Участь у науковій роботі приймають близько 25 осіб, із них докторів наук – 3, кандидатів наук – 7.

Досягнення кафедри

На кафедрі постійно виконуються держбюджетні і кафедральні наукові проекти, за угодою госпдоговірні. Крім того, співробітники кафедри беруть участь у міжнародних проектах. За останні 22 роки виконано 12 держбюджетних наукових проектів, 5 – кафедральних, 10 – держдоговірних і 9 міжнародних.
 
Конференції, семінари на базі кафедри були проведені: всеукраїнська науков конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Г.Н. Аксентьєва (лютий 2007 р.); міжнародна наукова конференція «Выдающийся географ и геоботаник Гавриил Иванович Танфильев», присвячена  150-річчю від дня народження класика сучасної географії, професора Г.І. Танфільєва (листопад 2007 р.); міжнародна наукова конференція «Теоретические и прикладные аспекты в современной географии», присвячена 80-річчю від дня народження д.г.н., професора, академіка Г.І. Швебса (червень 2009 р.); міжнародна науков конференція «Стан та проблеми берегової зони морів України» присвячена 100-річчю від дня народження професора В.П. Зенковича, засновника міжнародної школи берегознавства (лютий 2010 р.)
Опубліковано статей за участю студентів – 16.
 
Кількість виступів студентів на наукових конференціях – .73.
Отримано студентами нагород у конкурсах НДР та олімпіадах – 4

Міжнародна діяльність кафедри

Зв’язки з міжнародними організаціями:
 • Інститут географії академії наук Литви
 • Інститут водного будівництва академії наук Польщі, м. Гданськ
 • Лейденський університет, м. Лейден, Нідерланди
 • Університет міста Нант, Франція
 • Університет Рутгерс, штат Нью-Джерсі, США
 • Міський університет Нью-Йорка, США
 • Західно-вашингтонський університет, США
 • Східно-вашингтонський університет, США
 • Університет Орегон, США
 • Державний університет Мельбурну, Австралія
 • Інститут океанографії Болгарської академії наук, Болгарія, м. Варна.
 • Батумський державний університет, Грузія.
 • Ханойський університет, Демократична Республіка Вьетнам.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top