Телецька Тетяна Володимирівна

telecka

Кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID

Google Scholar

Біографія:

 • У 1992 р. закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова і отримала диплом за спеціальністю «французька мова та література» (кваліфікація «філолог, викладач французької мови і літератури, англійської мови і літератури»).
 • У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Предметна модальність і модальність вірогідності у мові та мовленні (на матеріалі української, російської, французької та англійської мов)” (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство).
 • З 1992 року працює на кафедрі французької філології, на посаді доцента – з 2007 року.
 • З 2010 по 2022 роки була головою навчально-методичної комісії факультету романо-германської філології.

Навчальна діяльність:

 • Основна іноземна мова (французька);
 • Друга іноземна мова (французька);
 • Третя іноземна мова (французька);
 • Лексикологія;
 • Основи наукового дослідження.

Членство в асоціаціях: «Асоціація викладачів французької мови України», «Альянс Франсез» в Одесі.

Сфера наукових зацікавлень: граматика, лексикологія, перекладознавство, контрастивна лінгвістика.

Основні публікації:

 1. Le français par les textes. Lecture analytique: Учебное пособие по аналитическому чтению для студентов ІІІ курса французского отделения. Одесса: Астропринт, 2009. 96 с. (у співавторстві)
 2. Телецька Т.В. Засоби дидактизації викладання навчальної дисципліни "Лексикологія французької мови": Навчальний посібник. Одеса, 2013. 72 с. (у співавторстві).
 3. Волошина Н.І., Панченко І.В., Телецька Т.В. Теорія прототипу у сучасній французькій лексикологі. Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. 2011. - №16.- С. 24-29.
 4. Телецкая Т.В., Панченко И.В. Недискретные средства выражения объективной модальности в современных украинском и русском языках. Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. 2012. №17. С. 165-168.
 5. Mlynchyk A., Tetiana T. Aire conceptuelle des messages publicitaires français (dimension de genre). "Langues, Sciences et Pratiques": Actes du I Colloque international francophone en Ukraine (19-20 octobre 2017). Київ: ЛОГОС, 2017. P. 99-101.
 6. Teletska T. Quelques réflexions sur la formation et la traduction des néologismes rowlingiens. “Langues, Sciences et Pratiques”: Actes du 3e Colloque international francophone en Ukraine (Odessa, 3-4 octobre 2019). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. P. 232-233.
 7. Весна Т.В., Телецька Т.В. Лексичні інновації періоду коронавірусної пандемії. Записки з романо-германської філології. Одеса: КП ОМД, 2020. Вип. 1(44). С. 82-89. https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).210998
 8. Князян М. О., Романюк Д. Х., Весна Т. В., Телецька Т. В. Формування стратегій іншомовної професійної комунікації бакалаврів та магістрів філології : методологічне підґрунтя та методи. Наукові інновації та передові технології. Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка». 2022. № 11(13). С. 329-339. https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-11(13)-329-339
 9. Князян М. О., Романюк Д. Х., Телецька Т. В., Весна Т. В. Формування навчально-дослідницької діяльності майбутніх бакалаврів та магістрів філології на базі аутентичних франкомовних текстів. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина». № 12(17) 2022. С. 125-135. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-12(17)-125-135
 10. Князян М. О., Романюк Д. Х., Телецька Т. В., Млинчик А. В. Формування вмінь майбутніх бакалаврів філології у діагностичній діяльності протягом педагогічної практики. Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки». № 12(17) 2022. С. 309-318. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-13(13)-309-318
 11. Князян М. О., Телецька Т. В., Млинчик А. В., Бетанкур Н. Розвиток лексичної компетентності майбутніх бакалаврів філології з використанням французьких поетичних творів. Перспективи та інновації науки. Серії «Педагогіка», «Психологія», «Медицина». 2022. № 13(18). С. 260-271. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-13(18)-260-271

Стажування та підвищення кваліфікації:

Стажувалася:

 • в університеті Прованса Екс-Марсель 1 (Франція), 10 листопада-10 грудня 2010 р., (стипендія Уряду Франції), педагогічне стажування з методик викладання французької мови як іноземної;

та на методичних семінарах:

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top