Наукова діяльність

Кафедра історії та світової політики була обрана для виконання науково-дослідницької теми "Регіональна специфіка світового політичного процесу: історія, теорія та практика" (2014-2018 рр.)

В її рамках опубліковано монографій - 5, статей - 65, з них 4 у наукометричних базах даних, міжнародні конференції - 8, захищено 1 кандидатську дисертацію та 7 магістерських робіт.

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин, як осередок знань і професійних навиків у сфері міжнародних економічних відносин, вважає своєю метою постійний розвиток спеціальності в Україні та мотивування своїх випускників до високих професійних стандартів у сфері МЕВ, розуміння умов економічної діяльності у світі, що змінюється і глобалізується, розвитку навиків роботи у багатокультурному середовищі. Кафедра спеціалізується у сфері міжнародних потоків товарів, послуг і факторів виробництв, міжнародних фінансах і міжнародній валютній системі. На кафедрі відкрита державна наукова тема «Стійкий розвиток національних економік в умовах нестабільності світової валютно-фінансової системи». Наукові дослідження в рамках наукової теми спрямовані на визначення показників стійкого розвитку національних економік; оцінку економічної стійкості країн, що розвиваються, оцінка економічної стійкості промислово-розвинутих країн, оцінка стійкості світового господарства, підготовка рекомендацій щодо створення належних умов для стійкого розвитку економіки України.

Викладачі кафедри входять до Української асоціації економістів міжнародників (http://ugouaem.com/), що об’єднує інтелектуальні та матеріальні ресурси навчальних закладів та наукових установ на всій території України в напрямах підвищення якості підготовки економістів-міжнародників та кваліфікації викладачів відповідних предметів. Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин співпрацює з міжнародними дослідницькими центрами і центрами підвищення кваліфікації викладачів, наприклад, Інститутом східної Європи Університету Регензбург, Німеччина, Центральноєвропейським університетом, Угорщина, Київською школою економіки. Кафедра щорічно організовує власні міжнародні науково-практичні конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності» і «Розвиток національних економік в умовах євроінтеграції», в яких беруть участь провідні світові фахівці з проблем розвитку міжнародних економічних відносин. Протягом багатьох років на кафедрі відбувався міжнародний науково-практичний семінар «Багатство, бідність та задоволення життям в трансформаційних суспільствах». У семінарі брали участь провідні економісти, соціологи, історики, антропологи з Німеччини, Угорщини, Казахстану, Киргизстану, Грузії, Молдови, Білорусії та України.

Конференції кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

Фотогалерея

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top