Сторінка абітурієнта

Факультет міжнародних відносин, політології та соціології
Адреса: 65026, Україна, м. Одеса, вул. Дворянська, 2

Декан

Віктор Вікторович Глебов

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин

Приймальна декана В.В. Глебова:

Французький бульвар 24/26 Ауд.: 39
Тел.: 38 (0482) 68-54-61
Факс: 38 (0482) 63-44-62
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, на якому навчається більше 800 студентів - один із підрозділів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Це – унікальний освітньо-науковий центр, відомий не тільки в Україні, але й за кордоном. Випускники факультету володіють високим інтелектом і кругозором, іноземними мовами і здобувають освіту, що відповідає міжнародним стандартам – це дає можливість бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Багатьом випускникам шкіл подобаються спеціальності які є на Факультеті міжнародних відносин, політології та соціології, але перед тим, як обрати спеціальність і подати документи до приймальної комісії університету, вони та їхні батьки задають собі питання: «але чи зможу я влаштуватися на роботу з дипломом однієї із запропонованих спеціальностей?». Так, ви зможете, - відповідаємо ми, - але це залежить від вас.

Випускники Факультету міжнародних відносин, політології та соціології роблять і продовжують робити кар’єру в різноманітних сферах. Ринок вакансій відкритий і для вас. Головне – мати впевненість в собі і корисності своєї спеціальності. Освіта в сфері міжнародних відносин, політології та соціології допоможе вам розвинути впевненість в собі, гнучкість і творчий підхід, який зроблять вас цінним в сьогоднішньому конкурентному світі.

Диплом як бакалавра, так і магістра в сфері міжнародних відносин, політології та соціології служить універсальною базою для всіх тих, хто хоче займати державні посади, працювати в сфері міжнародного бізнесу, дипломатії або викладацькій діяльності у вищій школі. Шанси знайти таку роботу зростають зі знанням іноземних мов, які представлені саме на нашому факультеті.

Останнім часом зросла тенденція великих приватних компаній, як в Україні так і за кордоном, наймати випускників таких факультетів, як наш, для роботи в сфері міжнародного менеджменту та маркетингу. Дана категорія роботодавців зацікавлена у фахівцях з багатопрофільною освітою, які вміють спілкуватися і знаходити спільну мову з клієнтами, володіють іноземними мовами Роботодавці все більше переконані в тому, що такі фахівці є більш гнучкими і здатними пристосовуватися до мінливих умов сучасного світу.

Курси з міжнародних відносин, міжнародного бізнесу, політології та соціології спрямовані на розвиток дослідницької діяльності, вміння об’єктивно аналізувати інформацію і викладати факти, є відмінною підготовкою для тих, хто захоче працювати в сфері зв’язків з громадськістю.

Як академічні так і комерційні видання, друкують безліч книг та журналів з політичних наук, зокрема, з питань міжнародних відноси а також бізнесу, політичної історії та інших схожих дисциплін, включаючи спеціалізовані журнали та підручники. Наші випускники можуть працювати в таких видавництвах як дослідники, журналісти, помічники редактора, а також репортерами в газетах, на радіо і телебаченні, бути радіо – і телеведучими.

На Факультеті МВПС студенти можуть здобути вищу освіту на чотирьох відділеннях, а саме:

 • «Міжнародних відносин» (денна форма навчання),
 • «Міжнародних економічних відносин» (денна та заочна форми навчання),
 • «Політології» (денна та заочна форми навчання) та «Соціології» (денна та заочна форми навчання), на яких існує багаторівнева система освіти.

Підготовка студентів здійснюється за рівнями вищої освіти: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» за чотирма спеціальностями, а саме:

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
 • 292 Міжнародні економічні відносини;
 • 052 Політологія;
 • 054 Соціологія.

Студенти спочатку можуть отримати ступінь бакалавра, провчившись 4 роки, а потім, через 1,5 роки – ступінь магістра.

Тепер, більш детально про спеціальності

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти з нормативним терміном навчання (денна форма) 4 роки.

Диплом одиничний, 240 кредитів ЄКТС. НРК України – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл; EQF-LLL – 6 рівень.

Мова викладання: українська.

Мета програми: підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування відповідних теорій та методів.

Освітня кваліфікація: бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій 

Здатність до працевлаштування: фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: Організатор діловодства (державні установи). Віце-консул. Дипломатичний агент. Дипломатичний кур'єр. Секретар дипломатичного агентства. Секретар колегії (комітету). Секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної). Секретар центрального органу виконавчої влади. Помічник керівника підприємства (установи, організації). 

Подальше навчання: можливість здобуття освіти за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих. 

Обов’язкові навчальні дисципліни: Історія України. Українська мова за професійним спрямуванням. БЖД та охорона праці. Філософія. Вступ до фаху «Міжнародні відносини». Актуальні проблеми світової політики. Політична географія. Англійська мова. Актуальні проблеми розвитку ібероамериканського світу. Навчально-країнознавча практика. Міжнародне право. Дипломатична та консульська служба. Історія міжнародних відносин. Практика з дипломатичної та консульської служби. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Зовнішня політика України. Зовнішня політика і дипломатія країн Азії та Африки. Міжнародні організації. Інформаційна складова міжнародних відносин. Виробнича практика. Курсова робота. Теорія міжнародних відносин. Зовнішня політика США. Зовнішня політика країн Західної Європи. Зовнішня політика країн Східної Європи. Зовнішня політика країн Латинської Америки. Політичні доктрини ХХ – ХХI ст. Проблеми регіональної безпеки на Близькому та Середньому Сході. Системна трансформація посткомуністичних країн Європи та Азії. Атестаційний екзамен «Історія та теорія міжнародних відносин».  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти з нормативним терміном навчання (денна форма)  1 рік 4 місяці. Диплом одиничний, 90 кредитів ЄКТС.

Сьомий рівень Національної рамки кваліфікацій (другий цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Сьомий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя).

Мова викладання: українська, англійська.

Мета програми: підготовка висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Передумови: Наявність диплома бакалавра / спеціаліста.

Освітня кваліфікація: магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Здатність до працевлаштування: фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: Викладач закладу вищої освіти. Асистент. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою. Молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія). Науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія). Політичний оглядач. Експерт із суспільно-політичних питань. Консультант із суспільно-політичних питань. Політичний оглядач.

Подальше навчання: Магістр може продовжити здобуття освіти на освітньо-науковому рівні доктора філософії, набувати додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

Обов’язкові навчальні дисципліни: Теорія і практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних документів (English). Academic English. Основи профорієнтації та методологія написання наукового проекту в галузі. Теорія взаємодії держав. Ісламський чинник у глобальній політиці. ЄС в системі міжнародної безпеки ХХІ ст. Лінгвокраїнознавство (арабська, китайська, новогрецька, турецька або японська мова; українська або російська для іноземних студентів, які раніше не вивчали східні мови). Теорія міжнародного конфлікту. Регіональні студії. Україна в системі міжнародної безпеки. Педагогіка та психологія вищої школи. Педагогічна (асистентська) практика. Переддипломна практика. Кваліфікаційна магістерська робота.

Контактна інформація:

м. Одеса, Французький б-р - 24/26,
факультет міжнародних відносин, політології та соціології, тел.+38 (0482) 68-54-61
Приймальна комісія, +38 (0482) 68-12-84  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 Міжнародні економічні відносини

Спеціальність Міжнародні економічні відносини передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців орієнтованих на роботу в державному та приватному секторах економіки України, міжнародних фінансових організаціях у наступних сферах:

 • Міжнародні економічні відносини,
 • теорія грошей і грошового обігу,
 • мікроекономіка,
 • макроекономіка,
 • економіка підприємства,
 • міжнародні валютно-кредитні відносини широкого профілю

Здобувачі вищої освіти набувають фундаментальні знання з основних закономірностей цивілізаційного розвитку, моделювання процесів міжнародних економічних відносин, використання методології економічної науки, проведення аналізу проблем сучасної трансформації міжнародних економічних відносин та світового господарства, складання багатофакторних економетричних моделей на основі аналізу глобальної макроекономічної політики. Студенти вивчають англійську, німецьку, французьку, новогрецьку мови. Навчальний план передбачає проходження практики у комерційних банках м. Одеси та інших міст України, приватних підприємствах, органах державної влади міста та області. Підготовка фахівців з міжнародних економічних відносин на факультеті здійснюється за рівнями вищої освіти: бакалавр (4 роки), магістр (1,5 роки), доктор філософії (4 роки).

Після 4 років навчання на бакалавріаті студенти отримують диплом про базову вищу освіту та професійну кваліфікацію: Фахівець з міжнародних економічних відносин. Фахівець з перекладу.

Після 1,5 років навчання за програмою магістра випускники спеціальності міжнародних економічних відносин отримують диплом встановленого зразка Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та професійну кваліфікацію:

 • Експерт із зовнішньоекономічних питань.
 • Економіст з міжнародної торгівлі.
 • Аналітик з інвестицій.
 • Перекладач.

Працевлаштування: міжнародні економічні організації, підприємства державного та приватного секторів економіки України, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, місцеві та регіональні органи державної влади та місцевого самоврядування, аналітичні агентства та дослідницькі центри, засоби масової інформації.

Контактна інформація:

м. Одеса, Французький б-р - 24/26,
факультет міжнародних відносин, політології та соціології, тел.+38 (0482) 68-54-61
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Приймальна комісія, +38 (0482) 68-12-84  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Спеціальність Політологія передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців у наступних сферах:

 • Політичні науки,
 • політичний менеджмент,
 • зв'язки з громадськістю (PR),
 • зв'язки з урядовими структурами (GR),
 • політичні комунікації,
 • політичне прогнозування,
 • політична антропологія.

Випускники орієнтовані на роботу в місцевих і регіональних органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях, науково-дослідних центрах та аналітичних агентствах, засобах масової інформації.

Здобувачі вищої освіти набувають фундаментальні знання у сфері внутрішньої та зовнішньої політики держави, діяльності структур громадянського суспільства, в сфері політичних комунікацій та технологій, конфліктології, політичного менеджменту, геополітики. Студенти-політологи вивчають англійську, німецьку, французьку мови. Навчальний план передбачає проходження практики та активну участь студентів-політологів в діяльності державних установ, засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій. Підготовка фахівців зі спеціальності Політологія на факультеті здійснюється за рівнями вищої освіти: бакалавр (4 роки), магістр (1,5 роки), доктор філософії (4 роки).

Після 4 років навчання на бакалавріаті студенти отримують диплом про базову вищу освіту та професійну кваліфікацію: Політолог. Організатор громадських заходів. Орг.секретар (асоціації, союзу, федерації).

Після 1,5 років навчання за програмою магістра випускники спеціальності політологія отримують диплом встановленого зразка Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та професійну кваліфікацію:

 • Політолог.
 • Політичний оглядач.
 • Викладач закладів вищої освіти.

Працевлаштування: відділи та департаменти внутрішньої політики місцевих рад, районних та обласних державних адміністрацій, аналітичні відділи політичних партій, громадських організацій, науково-дослідних центрів, центри політичної аналітики місцевих, регіональних на загальноукраїнських засобів масової інформації.

Контактна інформація:

м. Одеса, Французький б-р - 24/26,
факультет міжнародних відносин, політології та соціології, тел.+38 (0482) 68-54-61
web-site: http://politolog.onu.edu.ua/ 
Приймальна комісія тел. +38 (0482) 68-12-84  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 054 СОЦІОЛОГІЯ

Спеціальність Соціологія передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців у наступних сферах:

 • соціальне управління,
 • етносоціологія,
 • PR-технології,
 • галузеві соціології

орієнтованих на роботу в органах влади, державному та приватному секторах економіки України. Здобувачі вищої освіти набувають фундаментальних знань у сфері галузевих соціологій (соціологія молоді, соціологія праці, соціологія культури, соціологія літератури та мистецтва, соціологія громадської думки), гендерних досліджень, етносоціології, загальної та соціальної психології тощо. Студенти спеціальності соціологія набувають умінь та навичок з використання математико-статистичних методів у соціологічних дослідженнях, інформатики, методики організації та проведення прикладних досліджень тощо.

Студенти-соціологи вивчають аглійську, німецьку та французьку мови. Навчальний план передбачає проходження педагогічної та виробничої практик у закладах середньої, та вищої освіти м. Одеси та Одеської області, в засобах масової інформації, громадських організаціях, благодійних фондах. Підготовка фахівців зі спеціальності Соціологія на факультеті здійснюється за рівнями вищої освіти: бакалавр (4 роки), магістр (1,5 роки), доктор філософії (4 роки).

Після 4 років навчання на бакалавріаті студенти отримують диплом про базову вищу освіту та професійну кваліфікацію: Соціолог.

Після 1,5 років навчання за програмою магістра випускники спеціальності Соціологія отримують диплом встановленого зразка Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та професійну кваліфікацію:

 • Соціолог.
 • Викладач закладів вищої освіти.

Працевлаштування: управлінські і аналітичні структури приватних підприємств місцевого, регіонального та загальнонаціонального рівнів, відділи і управління соціального захисту місцевих та регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування, засоби масової інформації, громадські організації.

Контактна інформація:

м. Одеса, Французький б-р - 24/26,
факультет міжнародних відносин, політології та соціології, тел.+38 (0482) 68-54-61
Приймальна комісія тел. +38 (0482) 68-12-84  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновок

Ми перерахували деякі з сфер, в яких наші студенти успішно проявляють себе. Головна перевага дипломів факультету полягає в їх гнучкості при виборі роботи. Наш світ постійно змінюється і фахівці навчені займатися тільки однією справою, найчастіше не знаходять собі застосування, якщо їх спеціальність стає неактуальною, робота нудною і рутиною, а ринок перенасичений молодими фахівцями в цій галузі. Отримаючи освіту на Факультеті міжнародних відносин, політології та соціології, ви не просто вивчаєте міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, політологію і соціологію, а й розвиваєте в собі цінну здатність по особливому поглянути на навколишній світ.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top