Сторінка абітурієнта

Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна epf logo
тел. +38 (048) 776-13-25  
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

                        ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

сучасний динамічний факультет, один із провідних навчальних підрозділів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, який сьогодні є лідером вищої освіти та науки півдня України

ЯКІСНА ПІДГОТОВКА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ВИПУСКНИКІВ ЕПФ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ:

 • Оптимальним поєднанням теорії та практики, практичною направленістю навчального процесу, зручними та ефективними формами навчання;
 • Інноваційними підходами до організації навчального процесу, використанням сучасних технологій навчання (проектування, кейси, тренінги, презентації, аналітичні та дослідницькі методи), ІТ-технологій;
 • Висококваліфікованими викладачами-фахівцями в галузі права, економіки, бізнесу, управління, фінансів, банківської справи, обліку і оподаткування й ін.;
 • Лекціями провідних вчених, у т.ч. західних університетів, тренінгів практиків–фахівців із права, економіки, управління, фінансів, обліку, зокрема успішних випускників;
 • Академічною мобільністю студентів – університети Німеччини, Італії, Іспанії, Греції, Польщі й ін. країни ЄС;
 • Практикою у державних установах, на підприємствах. організаціях різної форми власності із можливістю подальшого працевлаштування;
 • Стажуваннями, школами, участю у конкурсах, турнірах, конференціях, олімпіадах;
 • Можливістю продовжити навчання в магістратурі, аспірантурі;
 • Позанавчальними студентськими заходами (студентське самоврядування, культурно-масові заходи, спортивні змагання, благодійні акції, ін.);
 • 100% забезпечення іногородніх студентів гуртожитком.

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

перший (бакалаврський) рівень освіти:

051 «Економіка» ОП «Економіка та правове регулювання бізнесу» – сучасні інтегровані знання в галузі економіки, бізнесу, права; знання і компетенції за світовими стандартами; тісний зв'язок теорії та практики; «навчання через усе життя». Це критичне мислення, креативний підхід, ефективні навички і компетентності успішного розвитку бізнесу в міжнародному і національному правовому середовищі, бізнес-аналізу та бізнес-статистики, бізнес-діагностики та бізнес-планування, консалтингу та економічної політики, моделювання і прогнозування економічних процесів, зокрема на основі сучасних ІТ-технологій, забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання на внутрішніх і зовнішніх ринках.

071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і оподаткування» – це підготовка сучасних кваліфікованих фахівців в сфері економіки; професіоналів для фінансових, митних, фіскальних, казначейських, аудиторських державних служб (податковий інспектор, інспектори митної служби, агент з митного оформлення вантажів та товарів, державний аудитор, економічний радник, податковий консультант); спеціалістів в галузі підприємництва, обліку, митної справи, аудиту, аналізу та оподаткування. Випускник спеціальності швидко адаптується до маркетингової, зовнішньоекономічної, банківської, управлінської діяльності.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – це підготовка фахівців, здатних використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в галузі фінансів, грошового обігу та кредиту для здійснення фінансово-кредитної діяльності. Випускник спеціальності – це фінансовий менеджер, здатний аналітично мислити, аналізувати фінансову інформацію, приймати управлінські рішення.

073 «Менеджмент» – це оволодіння необхідними для управлінської діяльності фундаментальними знаннями з теорії і практики управління, практичне закріплення та реалізація отриманого професійного потенціалу на підприємствах, установах, організаціях. Аналітичні здібності, системне мислення, блискавична реакція, лідерські здібності, організаторські навички – компетенції сучасного менеджеру!

081 «Право» – це вибір тих, хто хоче знайти себе у адвокатській, нотаріальній діяльності, діяльності у сферах юстиції, правосуддя, охорони громадського порядку та безпеки, або у будь-якій іншій правовій діяльності. Диплом бакалавра дозволяє працювати секретарем судового засідання, судовим розпорядником, помічником юриста, судді, адвоката, нотаріуса, приватного детектива, державним виконавцем, лейтенантом поліції, або продовжити навчання у магістратурі.

другий (магістерський) рівень освіти:

051 «Економіка» – це можливість сформувати сучасний економічний світогляд, мислити та діяти стратегічно, генерувати креативні ідеї та рішення; розробляти та впроваджувати успішну економічну політику фірм і країни; володіти навичками моделювання в економіці, технологіями цифрового економіки; проводити науково-дослідну діяльність; набути навички планування, моделювання, прогнозування економічних процесів; організовувати власний бізнес та керувати підприємствами й підрозділами, забезпечуючи тим самим своє успішне майбутнє!

071 «Облік і оподаткування» – це підготовка професіоналів в галузі обліку, аудиту, аналізу та оподаткування. Випускник спеціальності – не лише висококваліфікований консультант, експерт та радник, це – сучасний керівник аудиторської фірми, малого підприємства, фінансовий директор, начальник фінансового, бухгалтерського, економічного, контрольно-ревізійного підрозділів на підприємстві будь-якої організаційно-правої форми різних галузей економіки.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінансовий менеджмент у міжнародному бізнесі» – це здобуття компетентностей в галузі фінансів, банківської справи та страхування; навичок використання теоретичного та практичного інструментарію фінансової науки; навичок володіння методичним інструментарієм для обґрунтування та прийняття управлінських рішень у національному та міжнародному фінансовому середовищі.

073 «Менеджмент» – це шлях до світу великого бізнесу, ділового успіху, власників і генеральних директорів, лідерів, талановитих працівників і великих грошей, стратегії, які ведуть до успіху і роблять світ кращим та цікавішим, до спільноти успішних керівників та лідерів завтрашнього дня! Магістр з менеджмент – це опанування технологій та інструментів ефективного прийняття та реалізації рішень, стратегічного управління, управління персоналом, комунікацій, аналітичного та ризик-менеджменту у контексті міжнародної економічної діяльності.

081 «Право» – це можливість отримати інтегровані знання, засвоїти підходи та навички у сфері матеріального і процесуального права, необхідні для того, щоб бездоганно орієнтуватися у мінливому законодавстві і здійснити кар’єру адвоката, прокурора, нотаріуса, судді, слідчого, державного реєстратора, криміналіста, кримінолога, юрисконсульта або продовжити навчання в аспірантурі – для тих, хто хоче спробувати себе у якості викладача чи науковця-правознавця.

Аспірантура:

 • 051 – Економіка;
 • 073 – Менеджмент;
 • 081 – Право

Форми навчання: денна, заочна, вечірня (аспірантура)

НАШІ СТУДЕНТИ – переможці Всеукраїнських студентських олімпіад (Економічна теорія, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Економічна кібернетика й ін.) і Всеукраїнських студентських конкурсів наукових робіт (Міжнародне право, Економіка та економічна політика, Економіка та управління національним господарством, Фінанси і кредит й ін.).

НАШІ СТУДЕНТИ – переможці Всеукраїнських турнірів (Правовий бліц-турнір Головного територіального управління юстиції в Одеській області, Всеукраїнський турнір з цивільного права і процесу, Всеукраїнський турнір з класичних судових дебатів Ultima Ratio, бліц-турнір «Юстиція: минуле, сучасне, майбутнє» Головного територіального управління юстиції в Одеській області, Всеукраїнський студентський економічний турнір, Національний кейс-чемпіонат від Національного банку України «НБУ: Врятуй 2118 рік» й ін.).

НАШІ СТУДЕНТИ – стипендіати програми Еразмус+ (Вільний університет Берліну (Німеччина), Болонський університет (Італія), Гранадський університет (Іспанія), Університет Фоджі (Італія), Західний університет Темішоара (Румунія) й ін.

НАШІ ВИПУСНИКИ УСПІШНІ І ВІДОМІ!

Для школярів старших класів викладачі економіко-правового факультету на постійній основі проводять безкоштовні освітні профорієнтаційні заходи:

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

ФЛАЄР-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕПФ

НАЙКРАЩІ ТРАДИЦІЇ КЛАСИЧНОЇ ОСВІТИ ЗА СВІТОВИМИ СТАНДАРТАМИ –
ГАРАНТІЯ ВАШОГО УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО!

ЕПФ ОНУ у соціальних мережах:

ІНФОРМАЦІЯ І ПИТАННЯ ПРО ВСТУП НА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ: Telegram (epfonu_vstup)

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top