Кафедра цивільно-правових дисциплін

kanzofarova11

Завідувач кафедри

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Канзафарова Ілона Станіславівна

Загальна інформація

Кафедра цивільно-правових дисциплін була створена згідно з рішенням Вченої ради Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, наказом ректора університету № 18-02 від 17.05.1999 р. З моменту заснування та до 2015 р. завідувачем кафедри був кандидат юридичних наук, доцент Вячеслав Іванович Труба (на даний момент – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова). З 2015 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Ілона Станіславівна Канзафарова.

На кафедрі працюють 18 викладачів, з яких: 14 осіб мають наукові ступені; дві особи – вчене звання професора – І.С. Канзафарова та В.І. Труба; трьом викладачам присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України" – І.С. Канзафаровій (2009), В.І. Трубі (2015) та Л.М. Токарчук (2016).

Кафедра є випусковою для спеціальності 081 «Право». Завідувач кафедри І. С. Канзафарова є гарантом Освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковій, науково-організаційній та навчально-методичній роботі.

З моменту заснування кафедри і до цього часу викладачі кафедри плідно працюють на науковій ниві, результатом чого став захист трьох докторських та багатьох кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри продовжують славні традиції цивілістичної школи науковців-юристів, які працювали в університеті впродовж всього періоду його існування. Наукові дослідження на кафедрі здійснюються в рамках планових науково-дослідних тем. Крім того, викладачі беруть участь у цікавих наукових та освітянських проєктах – як в ОНУ імені І.І. Мечникова, так і поза його межами.

Так, І.С. Канзафарова взяла участь у проєкті "Острів Зміїний" (під керівництвом проф. В.А. Сминтини), в рамках якого досліджувала джерела права, в яких визначався правовий статус зазначеного острова в різні історичні періоди (2008); В.І. Труба та І.С. Канзафарова – члени авторського колективу першої в історії нашої держави “Енциклопедії цивільного права” (2009), унікального за формою та змістом Коментаря Цивільного кодексу України, за редакцією проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої (2012); Л. М. Токарчук – учасник проєкту «Інноваційний університет та лідерство» (з 2014 – до цього часу).

Окрема увага приділяється міжнародному співробітництву. Так, до прикладу, в рамках інноваційного проєкту «Крос-культурні комунікації в професійній сфері» проводяться зустрічі здобувачів та викладачів економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова з професорами університетів окремих країн світу та відомими закордонними правниками-практиками. Керівник проєкту – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін В.Р. Барський).

В.Р. Барський також був координатором і експертом Ⅱ-ї Міжнародної програми стажування «Правові системи сучасності: традиції та транзиції» – для докторантів і викладачів Вищої школи права «Әділет» Каспійського університету (Республіка Казахстан) (2021). Як експерти у даній програмі також виступили викладачі кафедри: проф. Л.М. Токарчук, доц. О.М. Потопахіна, ст. викл. М.С. Федорко.

Починаючи з травня 2023 р., проф. І.С. Канзафарова (науковий керівник), доц. В.Р. Барський (технічний секретар, консультант), доц. С.М. Клейменова (консультант) та доц. Н.М. Булат (консультант) забезпечують діяльність регіонального Центру підтримки технологій та інновацій (Technology and Innovation Support Center), що діє в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова в рамках Міжнародного проєкту підтримки винахідництва, інновацій та стартапів, започаткованого Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (Лист № 06.07-01-300 від 19.05.2023 р.).

Починаючи з 2011 року, кафедра щорічно проводить Міжнародну науково-практичну конференцію "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права", присвячену пам'яті видатного цивіліста, випускника і останнього декана юридичного факультету Новоросійського університету Є.В. Васьковського (з виданням матеріалів конференції), в якій беруть участь вчені та юристи-практики з різних країн світу. Крім того, на кафедрі щомісяця проводяться науково-методологічні та науково-практичні семінари з актуальних питань правового регулювання суспільних відносин у галузі приватного права.

З метою залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи на кафедрі функціонують чотири студентські наукові гуртки: з цивільного права (керівник: ст. викладач кафедри Є.М. Корнеєва); з трудового права та права соціального забезпечення (керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри О.М. Потопахіна); з актуальних проблем цивільного судочинства (керівник: доктор юридичних наук, професор кафедри Л.М. Токарчук); «Аграрний експерт-дорадник» (керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри В.М. Масін).

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних програмах академічної мобільності (Ataturk University – Erzurum, Turkey; Sivas Cumhuriyet University – Sivas, Turkey; Granada University – Granada, Spain та ін.)

Більшість викладачів кафедри є членами професійних об’єднань юристів, науковців, освітян. Так, до прикладу: проф. І.С. Канзафарова – член Асоціації цивілістів України, Союзу юристів Одеської області; доц. В.М. Масін – третейський суддя постійно діючого третейського суду при ВГО «Третейська ініціатива»; проф. Л.М. Токарчук – член Союзу юристів Одеської області, ГО «Інноваційний університет», Координаційного бюро із сімейного права НАПрН України; проф. В.І. Труба – член Асоціації цивілістів України.

Кафедра активно співпрацює з випускниками університету, роботодавцями, державними установами, науковцями України, які долучаються до обговорення освітніх програм, проведення відкритих лекцій і майстер-класів.

Контакти

65058
м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 67,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top