Кафедра економіки та підприємництва

Завідуюча кафедри– доктор економічних наук Ломачинська І. А.

Адреса кафедри:
м. Одеса, Французький б-р 24/26, каб. 4н (2 поверх)

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook

Instagram

Ми щиро вітаємо Вас на сайті кафедри Економіки та підприємництва Економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова!

Починаючи з 2020-2021 н.р. на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Економіка та правове регулювання бізнесу», в якій оптимально поєднується глибока теоретична і практична підготовка майбутнього фахівця, який знає закони розвитку економіки і закони ведення бізнесу та його правове регулювання. Таке поєднання надає можливість сформувати високі конкурентні переваги і забезпечує кар’єрне зростання фахівця.

З повагою, І. А. Ломачинська

ЗНАННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, БІЗНЕСУ, ПРАВА – БАЗОВА УМОВА УСПІШНОЇ КАР'ЄРИ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДЬ-ЯКІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Особливістю сучасного етапу розвитку економіки є поява нових областей і напрямів економічної діяльності, які, як правило, пов'язані з підвищенням рівня цифровізації, інтелектуалізації, глобалізації, що обумовлює необхідність емпіричних досліджень реальних процесів, явищ за допомогою прикладних моделей, економетрики, розвитку міждисциплінарних зв'язків економіки з іншими науками, насамперед, психологією, політологією, правом, використанням економічних законів у неекономічній діяльності.

У результаті формується нова «модель економіста», особливостями якої є інтегровані знання в області економіки, права та бізнесу, фінансів та управління; володіння інформаційними технологіями, іноземними мовами; знання, вміння, компетенції за світовими стандартами; тісний зв'язок теорії і практики; безперервна освіта або «навчання через все життя».

Усім цим вимогам найкращим чином відповідає спеціальність «ЕКОНОМІКА», яка формує комплексний економічний світогляд сучасного фахівця, здатного самостійно аналізувати і прогнозувати соціально-економічні та бізнес процеси в країні та світовій економіці, виявляти й оцінювати сучасні трансформації в економічному просторі, формувати економічну політику на мікро- і макрорівні, організовувати власну бізнес-діяльність у відповідності до нормативно-правового регулювання.

Кафедра економіки та підприємництва є випусковою:

 1. Перший (бакалаврський) освітній рівень – освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ» – гарант – д.е.н., доцент Ломачинська Ірина Анатоліївна
 2. Перший (бакалаврський) освітній рівень – освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА» – гарант – к.е.н., доцент Скороход Ірина Петрівна
 3. Другий (магістерський) освітній рівень – освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА» – гарант – к.е.н., доцент Крючкова Наталія Михайлівна
 4. Третій (доктор філософії) освітній рівень – освітньо-наукова програма «ЕКОНОМІКА» – гарант – д.е.н., професор Горняк Ольга Василівна

Особливістю навчання в ОНУ імені І.І. Мечникова на спеціальності «Економіка» є оптимальне поєднання фундаментального теоретичного навчання, досліджень, практики. Окрім того, університетська освіта стимулює творчість, активне спілкування студентів і викладачів, індивідуалізацію навчального процесу студентів, соціалізацію, інтернаціоналізацію, формує здатність адаптуватися до зовнішніх умов. Усе це забезпечується високим рівнем кваліфікації викладацького складу; використанням інноваційних технологій навчання; поєднанням передового зарубіжного досвіду, отриманого викладачами на стажуваннях у провідних університетах Європи та США, дослідницького досвіду та практичної діяльності в галузі фінансів, банківської справи, обліку та аудиту, економічної аналітики та консалтингу, державного управління; систематичними лекціями іноземних професорів, зустрічами з відомими економістами, фінансистами, управлінцями; стажуваннями і подальшим навчанням студентів у європейських і північноамериканських вузах.

Наші випускники успішно працюють у провідних компаніях і установах України: «Одеська Обласна Енергозберігаюча Компанія», Maersk Ukraine Ltd, ТОВ «Телекарт-Прилад», Inter Service Plus Student Exchanges Agency, ПАТ «Одесаобленерго», Люксофт, Група терміналів Трансінвестсервіс (ТІС), КБ «Схід», Одеська міська рада, Одеська обласна державна адміністрація, сигарний дім «Фортуна», Державна фінансова інспекція, СМТ-Ltd, Pucelik Consulting Group, RISOIL SA, «Ощадбанк», «УкрСиббанк», ТОВ «Таврія-В» та ін.

Наші випускники успішно працюють у провідних компаніях і установах світу: Федеральний Резервний Банк (Бостон, США), Центральний Університет фінансів та економіки (Пекін, Китай), Ernst & Young, Університет Париж-Північ XIII (Париж, Франція), BNP Paribas (Женева, Швейцарія) SA, Університет Софія-Антиполіс (Ніцца, Франція) та ін.

 • Історія кафедри

  З часу заснування Новоросійського університету на юридичному факультеті працювала кафедра політекономії і статистики. Наукова робота викладачів кафедри була тісно пов'язана з проблемами, які виникали перед господарством Півдня України та Одеси. Талановитих економістів особливо турбувала доля селянства після реформи 1861 року, цікавили перспективи виходу України через чорноморські порти на європейський ринок, конкуренція у виробництві зерна та інших сільськогосподарських продуктів.

  Першим завідувачем кафедри був випускник Рішельєвського ліцею М.М. Вольський, який отримав вищу освіту в Московському університеті. Його магістерська дисертація «Обробка земель селянами-власниками» і докторська – «Рабська обробка землі» висвітлювали прогресивність капіталістичних аграрних відносин. Великий науковою цінністю і досі є робота М. М. Вольського «Нарис історії хлібної торгівлі Новоросійського краю з давніх часів до 1852 г.»

  В роботі «Завдання політичної економії і відношення її до інших наук» (1872) М. М. Вольський виступив як затятий пропагандист політекономічних знань, справедливо вважаючи, що «... знання науки сприяє пом'якшенню грубого егоїзму, оновленню політики серед громадських і міжнародних відносин , знищення тисяч причин, що призводять до зіткнень, переворотів і революцій». Він був одним з небагатьох, хто розглядав політекономію невіддільно від моралі і права.

  З 1876 р. завідування кафедрою політекономії і статистики перейшло до професора А. С. Посникова. Його основні праці стосувалися проблем общинного землеволодіння. Суть пореформених аграрних перетворень в країні, на його погляд, має полягати в тому, щоб, зберігаючи общинне землеволодіння, дбати про збільшення державної земельної власності. Держава, мовляв, буде скуповувати землі у дворян і передавати їх сільським громадам для розширення селянського землеволодіння. Лекторська майстерність А. С. Посникова була такою, що туди, де викладав він, сходилися студенти з інших факультетів. Нерідко в ці аудиторії навідувалися і вчені, особливо І.І. Мечников.

  Після А.С. Посникова кафедру очолив Л. В. Федорович. Коло наукових інтересів був дуже широкий – від проблем цінності до кредитного обігу. Безпосереднім джерелом утворення і збільшення капіталу, на думку Л. В. Федоровича, є ощадливість, збереження цінностей для вкладення їх у виробництво, а прибуток і вигоду - це наслідок утримання від сьогохвилинних споживання цінностей для кращого, хоча і помірного, задоволення потреб у майбутньому. У 1882 він видав фундаментальну працю «Історія політичної економії давніх часів». Крім того, він був автором таких робіт, як «Політичний економія», «Теорія політичної економії» в 2-х частинах (1901р.), «Курс політичної економії (1905 р.).

  Серед економістів-практиків, що працюють в Новоросійському університеті, був видатний агроном І.В. Палімпсестов, який свого часу викладав у Рішельєвському ліцеї, а згодом став професором університету. Багато років поспіль він виконував обов'язки секретаря Товариства сільського господарства Південної Росії і редагував «Записки суспільства». І.В. Палімпсестов мав тверде переконання, що наш край здатний стати житницею західноєвропейських країн, але для цього слід докорінно змінити методи господарювання. В основу їх повинні знаходитися зв'язок з наукою, раціоналізація та інтенсифікація. А осередком реорганізації господарств має стати перерозподіл земельної власності і перехід її в руки селян. Чітким застереженням звучали слова вченого: «Якщо наші селяни будуть тільки користуватися землею, це не тільки не поліпшить їх побуту, а навпаки, поставить їх у ще більш скрутне становище, а вічне володіння землею з усіма правами власності на неї може довести сільське господарство до квітучого стану – незаперечним доказом цього є майже весь захід Європи».

  Знавцем аграрних відносин був професор В.O. Косинський, який очолював кафедру політекономії протягом 1905-1909 рр. Він був прихильником подальшого капіталістичного розвитку країни, швидкої ліквідації пережитків кріпацтва, переділу поміщицьких земель. Його праці «Селянське і поміщицьке господарство» (1906 р.), «До питання про сучасний сільськогосподарського кризі» (1906 р.), «До аграрного питання» (1906 р.), «Чи можлива в Росії аграрна реформа без часткової експропріації?» (1909 р.) та інші такого ж спрямування викликали гострі дискусії. В.О. Косинський розробляв також теорію статистики, про що свідчать такі його роботи як «Про прийоми наукової розробки статистичних даних» (1890 р.), «До питання про заходи та розвитку продуктивних сил Росії. Статистико-економічний ескіз» (1904 р.).

  Працюючи потім в Київському політехнічному інституті, В.А. Косинський став одним з 12 перших членів української Академії наук, створеної в 1918 році. Він займався також політичною діяльністю: входив до складу Центральної Ради, був міністром праці в часи гетьманату.

  З 1909 р кафедру очолює доц. В.Д. Катков. В цей же час на кафедрі працює професор політичної економії С. І. Солнцев, який згодом став академіком Всеукраїнської Академії наук, а з 1929 року – АН СРСР. Серед його наукових праць: «Рух населення у зв'язку з формами землеволодіння» (1903 р.), «Робітники бюджети у зв'язку з теорією зубожіння» (1907 р.), «Громадські класи» (1919 р.). Особливу ж увагу дослідник приділяв питанням розподілу національного доходу в умовах капіталізму, вважаючи, що зменшення частки робітничого класу в національному продукті є причиною антагонізму між пролетаріатом і буржуазією. Ці ідеї покладені в основу його відомої наукової роботи «Заробітна плата як проблема розподілу» (1925 р.). Багато уваги академік С.І. Солнцев приділяв викладанню політекономії. Він опублікував підручники, серед яких «Введення в політичну економію. Предмет і метод» (1922 р.) та інші.

  У 1933 році, коли було відновлено роботу університету, кафедру політекономії очолив професор М.С. Вайнштейн, який особливу увагу приділяв дослідженню ідей класичної політекономії у сфері аграрних відносин і особливостей їх застосування в соціалістичному сільському господарстві. Цьому присвячена його відома наукова робота «Проблема ренти у Рікардо, у Маркса і в радянському господарстві» (1927 р.). Це свідчить про те, що викладачі кафедри працювали над важливими теоретичними і практичними проблемами розвитку економіки.

  Надалі кафедру очолив доцент М.А. Адлер (в роки Другої світової війни загинув під Севастополем). Його наукові інтереси були зосереджені навколо філософських проблем політичної економії і насамперед вчення К. Маркса. Найбільш відомі роботи «Марксизм як пролетарське світогляд» (1923 р.), «Маркс як мислитель» (1924 р.), «Енгельс як мислитель» (1924 р.), «Комунізм у Маркса» (1925 р.).

  У перші повоєнні роки кафедру очолив професор Г.І. Тіктін, який займався дослідженням фінансів і грошового обігу ще з дореволюційних часів. З 1946 р. по 1958 р. кафедрою керував доцент Н.А. Моїсеєв. Його наукові інтереси концентрувалися навколо проблем безробіття в умовах капіталізму. Найбільш відомі праці Н.А. Моїсеєва: «Накопичення капіталу і зубожіння пролетаріату» (1957 р.) та «Розвиток державно - монополістичний капіталізму» (1969).

  З 1958 р. до 1989 р завідувачем кафедри був д.е.н. професор А.Г. Лобунець, який досліджував проблеми планомірності і пропорційності економічного розвитку. У цей період кафедра активно займається виконанням господарсько-договірних тем – розробляє довгострокові плани соціально-економічного розвитку підприємств м Одеси та області. Очолювали даний напрямок роботи проф. А.Г. Лобунець і доц. Л.І. Жебрак. Викладачі кафедри (доц. Драгомарецького Д.А., доц. Левченко Л.А.) очолювали роботу факультету підвищення кваліфікації викладачів середніх спеціальних навчальних закладів, де проходили стажування викладачі з України, Болгарії. Доценти кафедри Доленко Л.Х., Маринич Д.М., Плосконос Г.А. успішно працювали за кордоном (Алжир, Гвінея-Біссау, Малі). Наукові інтереси викладачів кафедри стосувалися актуальних проблем розвитку радянської економіки. Проводилися дослідження процесів на мікрорівні економіки, а також макроекономічні проблеми. Проф. А.Г. Лобунець очолював спеціалізовану вчену раду, яка працювала при кафедрі. За час роботи ради в ній захистилося більше 50 претендентів з різних міст СРСР та інших країн. На кафедрі була створена творча атмосфера для наукових досліджень. Викладачі кафедри брали активну участь у пропаганді економічних знань серед населення, проводили заняття в школах економічних знань на підприємствах м. Одеси на постійній основі.

  Незважаючи на відсутність економічного факультету, кафедра політекономії займала провідне місце в університеті. Викладачі кафедри брали активну участь у наукових конференціях, публікували результати досліджень у наукових журналах, видавали методичні розробки, готували фахівців високої кваліфікації, брали участь у наукових дискусіях, що відбувалися як на сторінках наукових журналів, так і на конференціях.

  Новітня історія кафедри почалася в 1992 році, коли викладачі кафедри почали підготовку студентів за двома спеціальностями – «Економічна теорія» і «Міжнародні економічні відносини». У цей період з 1989 р. по 1996 р кафедру очолювала д.е.н., професор Н.А. Пільгуй. Коло її наукових інтересів - проблеми історії економічної думки. Найбільш відомі праці Н.А. Пільгуй «Критика макроекономічних моделей регулювання» (1977 р.), «Гуманізація соціалістичної економіки» (1987 р.) та «Історія світових економічних ідей» (1992 р.).

  Беручи до уваги те, що майбутнім економістам потрібні сучасні знання з фінансів, торгівлі, маркетингу, міжнародного бізнесу, а також кон'юнктури, стратегії і тактики підприємництва, колектив кафедри теоретичної економіки (так з 1996 р. почала називатися кафедра політекономії) почав розробку принципово нових курсів і спецкурсів. З 1996 року кафедру очолює доцент Л. X. Доленко, і її робота активізується в напрямку організації та розвитку міжнародних зв'язків – з університетами США, Німеччини, Франції, Італії, Португалії, Нідерландів та інших країн. Для викладання навчальних курсів з мікро- та макроекономіки, а також з маркетингу запрошували професорів з США. Значна кількість викладачів пройшла стажування в західноєвропейських університетах в рамках програми Tempus-Tacis. Студенти нових спеціальностей протягом декількох років проходять стажування в університетах Регенсбурга (Німеччина) і Ніцци (Франція). Коло наукових інтересів викладачів кафедри дуже широкий. Зав. кафедрою к.е.н., доц. Доленко Л.Х. працює над проблемами теорії стратегії підприємства і теорії галузевих ринків. У 1998 виходить монографія доц. Доленко Л.Х. «Теорія стратегії підприємства», яка стала першою в Україні роботою, присвяченій даній проблемі розвитку підприємств в умовах ринкової економіки.

  У 2000 р. за спеціальністю «Економічна теорія» була відкрита магістратура. Кафедра здійснює також підготовку фахівців за двома спеціальностями «Економічна теорія» і «Міжнародні економічні відносини». На кафедрі проводиться науково-дослідницька робота. Її результатом є публікація значної кількості монографій, підручників з грифом Міністерства та підготовка докторів і кандидатів економічних наук.

  У 2007 році кафедра теоретичної економіки була перейменована в кафедру економічної теорії і міжнародних економічних відносин.

  У 2008 році кафедра розділилася на дві кафедри: економічної теорії та історії економічної думки (зав. кафедри – д.е.н., професор Горняк О.В.) та світового господарства і міжнародних економічних відносин (зав. каф. – д.е.н., професор Якубовський С.О.) у відповідності зі спеціальностями, за якими готуються і випускаються студенти.

  Викладачі кафедри проводять дослідження з теорії фірми (проф. Горняк О.В.), теорії галузевих ринків (доц. Долнеко Л.Х.), інституціональної теорії (проф. Горняк О.В., доц. Скороход І.П., доц . Пічугіна Ю.В.), теорії індустріальної економіки (доц. Доленко Л.Х., доц. Макєєва О.А., доц. Сідлецька А.С.) та теорії фінансів (доц. Ломачинська І.А., ст. викл. Копилова О.В., доц. Крючкова Н.М., ст. преп. Бичкова Н.В.). Кафедра регулярно організовує, починаючи з 2004 р., міжнародні науково-практичні конференції, виконує держбюджетні науково-дослідні теми, плідно працює зі студентами та аспірантами.

  Викладачі кафедри здійснюють підготовку іноземних студентів з КНР, Туреччини, Туркменії, В'єтнаму.

  За останні роки було опубліковано 9 монографій, 6 підручників, 7 навчально- методичних розробок курсів, близько 130 наукових статей у фахових виданнях.

  Крім того, захищено докторські дисертації (2004 – Горняк О. В., Якубовський С. О., 2021 – Ломачинська І. А.), кандидатських (Скороход І. П. (2004), Копилова О. В. (2010), Оборина А. В. (2010), Зінченко О. І. (2009), Пічугіна Ю. В. (2009), Ломачинська І. А. (2009), Крючкова Н. М. (2009), Бичкова Н. В. (2012), Ду Чуньбу (2012), Бутенко В. В. (2013), Матюк Т. В. (2014), Бабанська О. В. (2017), Січняк О.О. (2018), Салюк-Кравченко О.О. (2018), Мумладзе А. О. (2021)).

  Наукові інтереси викладачів кафедри свідчать про те, що кафедра працює в руслі новітніх напрямків розвитку економічної теорії. Результати наукових досліджень викладачів кафедри публікуються в наукових фахових журналах України, виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus і Web of Science. Кафедра з 2006 року організувала випуск наукового журналу «Вісник Одеського національного університету. Економіка» (категорія Б), який регулярно публікує статті українських і закордонних економістів-науковців (науковий редактор проф. Горняк О.В., технічний редактор – доц. Ломачинська І.А.). Проф. Горняк О.В., доценти Ломачинська І.А. і Крючкова Н.М. регулярно залучаються до рецензування кандидатських і докторських дисертацій в різних містах України як опоненти. Проф. Горняк О.В. і доц. Ломачинська І.А. є членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Викладачі кафедри є членами редакційних колегій фахових видань з економіки (д.е.н., проф. Горняк О.В., д.е.н., доц. Ломачинська І.А.). На кафедрі успішно працює аспірантура.

  Викладачі кафедри організовують наукову студентську роботу. Щорічно проводяться наукові студентські конференції, студенти успішно беруть участь у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах – 2017 р., 2018 р. – Диплом ІІІ ступеня на олімпіаді з Економічної теорії (Кесарь Я.П.), 2018 р. – Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Економіка та економічна політика» (Кесарь Я.П., науковий керівник – к.е.н., доц. Ломачинська І.А.), олімпіаді з Економічної теорії (Кесарь Я.П.), 2019 р. – Диплом ІІ ступеня на олімпіаді з Економічної теорії (Кесарь Я.П.), 2019 р. – Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Економіка та економічна політика» (Кесарь Я.П., науковий керівник – к.е.н., доц. Ломачинська І.А.), 2019 р. – Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Фінанси та кредит» (Кащенко О.Ю., науковий керівник – к.е.н., доц. Крючкова. М.Н.), 2020 р. – Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Економіка та управління національним господарством» (Кесарь Я.П., науковий керівник – к.е.н., доц. Ломачинська І.А.), 2020 р. – Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Фінанси та кредит» (Мамуненко М., науковий керівник – к.е.н., доц. Крючкова. М.Н.), 2021 р. – Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Економіка та управління національним господарством» (Стеблер Д.В., науковий керівник – д.е.н., проф. Горняк О.В.), 2021 р. – Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Економіка та управління національним господарством» (Черкез С. І., науковий керівник – к.е.н., доц. Ломачинська І.А.), 2021 р. – Диплом І ступеня на Міжнародному конкурсі наукових студентських робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» (Халєєва Д., науковий керівник – д.е.н., доц. Ломачинська І.А.),

  Кафедра організовує роботу з абітурієнтами, проводить дні відкритих дверей, ініційовано Школу молодого економіста (безкоштовний освітній захід для учнів старших класів), проводить II тур конкурсу науково-дослідних робіт з економіки школярів старших класів м. Одеси та Одеської області в рамках МАН (секція «Економіка» – протягом більше десяти років очолює проф. Горняк О.В.), всеукраїнську інтернет-олімпіаду з економіки для школярів (доц. Ломачинська І. А. (2015-2019 рр.)). Викладачі кафедри беруть участь у роботі журі Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки та економічних турнірів (д.е.н., доц.. Ломачинська І. А.).

  З 1 вересня 2018 р. кафедра перейменована у кафедру економіки та підприємництва. Кафедра забезпечує викладання економічних дисциплін, як для спеціальностей та освітніх програм економіко-правового факультету, так й інших спеціальностей університету. На кафедрі працює 13 викладачів, з яких 3 доктори наук (О. Горняк, Ю. Журавльова, І. Ломачинська), 7 кандидатів наук (Т. Доброва, В. Касьянова, Н. Крючкова, А. Мумладзе, Н. Орлова, О. Рудик, І. Скороход), 1 старший викладач (Ю. Максимова), 2 викладача (О. Вакалюк, А. Войцеховська).

  До березня 2023 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Ольга Василівна Горняк, на зміну якої призначено доктора економічних наук, доцента Ірину Анатолівну Ломачинську.

 • Освітнє та наукове стажування, підвищення кваліфікації викладачів кафедри

  • Семінар НБУ для викладачів «Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики НБУ». Київ, 16-17.05.2019 – к.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • ТОВ ТГ «Макра». 14.05-14.06.2019 – старший викладач Мумладзе А. О.
  • Освітній лекторій НБУ «Економічний експрес». Одеса, 19-20.09.2019 – к.е.н., доцент Крючкова Н. М., к.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Семінар НБУ для викладачів «Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики НБУ». Київ, 14-15.11.2019 – к.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління», Вища школа бізнесу та підприємництва (м. Островець, Польща), за спеціальністю 051 «Економіка». 21-01.2019 – к.е.н., доцент Крючкова Н. М.
  • Granada University (м. Гранада, Іспанія) – стажування в рамках програми Erasmus+ «Internationalization of academic activities». 01-05.07.2019 – к.е.н., доцент Крючкова Н. М.
  • «Information and communication technology (ICT) and internationalization of higher education» в рамках проекту «New Horizons of Internationalization» між ОНУ імені І.І. Мечникова та Malmo University (Швеція), 23.05.2019 – к.е.н., доцент Крючкова Н. М.
  • Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Сертифікат № 0149/2020 від 25.05.2020 р. «Офіс 365: тестування програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти». 18.05.2020-25.05.2020 – к.е.н., доцент Доброва Т. Г.
  • Семінар НБУ для викладачів «Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики НБУ». 03-04.06.2020 – к.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Навчальний семінар НБУ для викладачів «Практичні аспекти оцінки банківських ризиків». 18-19.06.2020. – к.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Підвищення кваліфікації «Цифрова грамотність освітян»: «4People», ГО «Міцна громада» за підтримки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується ЄС та Британською Радою в Україні. Жовтень 2020 – к.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Семінар проєкту Erasmus+ 609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP «Посилення ролі ЗВО у сприянні трансформації промисловості в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» (HEIn4) Концепція Індустрії 4.0 в освіті менеджерів та економістів: теорія та практика. 25.09–17.10.2020 – к.е.н., доцент Крючкова Н. М., к.е.н., доцент Ломачинська І. А., викл. Максимова Ю. О.
  • Навчальний семінар НБУ для викладачів «Тенденції та новації регулювання фінансового сектору в Україні». 22-23.10.2020 – к.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Майстер-клас «Академічний коучинг в умовах невизначеності». Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти. 8.11.2020 – к.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Семінар НБУ для викладачів «Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики НБУ». 12-13.11.2020 – к.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти розвиток освітніх програм та їх акредитація». Проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти», НАЗЯВО. 18.11.2020 – д.е.н., професор Горняк О. В., к.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Проєкт SENSE (Society and the Economy need Social Entrepreneurship). Інститут міста Львів, U.S. Embassy Kyiv та Department of State. 7-18.12.2020 – к.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM». Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. 14-21.12.2020 – к.е.н., доцент Ломачинська І. А., к.е.н., доцент Скороход І. П.
  • Міжнародний фонд соціальної адаптації (Київ). Довідка № 500/08 від 12.03.2021 р. «Менеджмент підприємницької діяльності». 23.09.2020 – 23.12.2020  – к.е.н., доцент Доброва Т. Г.
  • Підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність і наукова комунікація викладача у цифрову епоху», за кваліфікаційною категорією «науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти». Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. 31.08-21.09.2020 – к.е.н., доцент Матюк Т. В.
  • Міжнародне науково-педагогічне стажування «Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland». Collegium Civitas, Варшава. 23.06-15.07.2020 – к.е.н., доцент Крючкова Н. М.
  • Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського, тема «Академічна доброчесність і наукова комунікація викладача в цифрову епоху», св-во СПК 27.1-05/0161/2020 (2020 рік) - к.ф.-м.н., доцент Касьянова В. А.
  • Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. Довідка № 02-01-537 від 18.03.2021.  «Політологія». 10.09.2020 – 10.03.2021 – к.е.н., доцент Доброва Т. Г.
  • Третій український форум міжнародної освіти «Український державний центр міжнародної освіти» Міністерства освіти і науки України, Education USA та Національний Erasmus+ офіс в Україні. м. Київ, 22-23.04.2021 – к.е.н., доцент Крючкова Н. М.
  • Весняна Академічна Школа Буковель – 2021 BASS-2021 «Інтернаціоналізація вищої освіти у контексті розвитку культурної та публічної інформації». Західноукраїнський національний університет, Американська асоціація працівників вищої школи, Асоціації працівників вищої школи (UAACE), (м. Буковель). 6-16.05.2021 – к.е.н., доцент Скороход І. П.
  • Семінар НБУ для викладачів «Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики НБУ». 27-28 травня 2021 – к.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Міжнародне наукове та освітнє стажування «Organization of educational programs, innovative educational technologies and of scientific activity: European experience and its implementation in training specialists in economics, finance and management». Teadmus OÜ. Tallinn, Estonia. 23.04-22.07.2021 – д.е.н., професор Горняк О. В., д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Zoom та Moodle». Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. 19.07-2.08.2021 – д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Міжнародне науково-педагогічне стажування «Adaptive teaching methods, global trends and innovative practice in higher education: the european experience». Varna University of Management. 2.08-11.09.2021 – ст. викл. Залецька І. О., д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації. Програма Erasmus Mobility, Хорватія. М. Чаковец. Політехнічний університет. 18 вересня– 02 жовтня 2021 к.ф.-м.н., доцент Касьянова В. А.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM». Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. 18-25.10.2021 – к.е.н. Мумладзе А. О.
  • Семінар НБУ для викладачів «Оцінка ризиків діяльності банків та небанківських установ». 21-22.10.2021 р. – д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Семінар НБУ для викладачів «Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики НБУ». 24-26.12.2021 р. – д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Академічна доброчесність в університеті – онлайн-курс Відкритого університету (ВУМ). Січень 2022 р. – д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації On Being a Scientist Course authorized by European Academy of Sciences and Research (Hamburg, Germany). Грудень 2021 р. – к.е.н., доцент Матюк Т. В., к.е.н., доцент Пічугіна Ю. В., ст. викл. Максимова Ю. О.; лютий 2022 р. – д.е.н., професор Горняк О. В., д.е.н., доцент Ломачинська І. А., к.е.н. Мумладзе А. О., викл. Войцеховська А. О.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації Research Design: Inquiry and Discovery Course authorized by European Academy of Sciences and Research (Hamburg, Germany). Лютий 2022 р. – д.е.н., доцент Ломачинська І. А., к.ф.-м.н., доцент Рудик О. Г., ст. викл. Максимова Ю. О., викл. Войцеховська А. О.
  • Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів від Prometheus. Січень 2022 р. – ст. викл. Максимова Ю. О.; лютий 2022 р. – д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні». Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. 14-21.02.2022 р. – д.е.н., професор Горняк О. В., д.е.н., доцент Ломачинська І. А., к.е.н, доцент Орлова Н. В. 05.12-12.12.2022 р. – викл. Войцеховська А. О.
  • Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. Довідка № 02-01-65 від 13.01.2023 р. «Економічна теорія». 10.10.2022 – 10.12.2022 – к.е.н., доцент Доброва Т. Г.
  • Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти «Цифрові інструменти Google для освіти»: 5.09- 18.09.2022 р. – д.е.н., доцент Ломачинська І. А.; 03.10.-16.10.2022 р. – к.ф.-м.н., доцент Рудик О. Г.; 12.12-18.12.2022 р. – викл. Войцеховська А. О.; 03.01- 05.01.2023 р. – к.е.н., доцент Крючкова Н. М., 30.01-12.02.2023 р. – ст.викл. Залецька І. О.
  • Підвищення кваліфікації «Психологічна підтримка вчителів. Техніки формувального оцінювання як складова емоційного інтелекту в закладах освіти». ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти». 17.01.2023 р. – викл. Войцеховська А. О., д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів і магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні». Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. 30.01-06.02.2023 р. Lublin (Republic of Poland) – к.е.н., доцент Крючкова Н. М., ст.викл. Залецька І. О.
  • Медіаграмотність для освітян – онлайн-курс для викладачів від Prometheus. Лютий 2023 р. – ст. викл. Максимова Ю. О.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації «Неформальна освіта при підготовці бакалаврів в країнах Європейського Союзу та Україні». Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. 20.02.-27.02.2023 р. – к.е.н., доцент Орлова Н. В.
  • Подолати кризу. Економічні виклики сучасності – онлайн-курс для викладачів від освітньої онлайн платформи Зрозуміло. Лютий 2023 р. – ст. викл. Максимова Ю. О.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації «Staff Training Week» within the framework of the Erasmus+ programme. 06.03-10.03 2023, Universidad de Granada, Spain. – к.е.н., доцент Крючкова Н. М.
  • University and enterprise collaboration – challenges and best practice (вебінар). StarterNetwork стартап-інкубатора УЕР та Тартуського університету за підтримки Естонського центру розвитку, МОН України. 6.03.2023 р. – д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Science popularization and research communications (вебінар). StarterNetwork стартап-інкубатора УЕР та Тартуського університету за підтримки Естонського центру розвитку, МОН України. 27.03.2023 р. – д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Семінар НБУ для викладачів «Тенденції фінансового сектору та регуляторні кроки для зменшення впливу кризи на сектор в умовах війни». 19.05.2023 р. – викл. Войцеховська А. О., д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Трансфер освітніх технологій в країнах європейського союзу та Україні». Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. 22-29 травня 2023 р. – викл. Войцеховська А. О.
  • Навчання за Програмою Всеукраїнського форуму “Дні освітнього лідерства”.  1-3 червня 2023 р. – д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Семінар НБУ для викладачів «Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики». 1-2 червня 2023 р. – викл. Войцеховська А. О., д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • INNOVATING EDUCATION: взаємодія держави та ІТ-бізнесу. Genesis (Partnership with Universities Lead). 3 червня 2023 р. – д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Одеський національний морський університет, кафедра менеджменту і маркетингу. Загальний обсяг стажування становить 180 академічних годин, 6 кредитів - к.ф.-м.н., доцент Рудик О. Г.
  •  «Implementation of European Union mechanisms for combating modern challenges and threats». Сумський державний університет. Проєкт програми ЄС Еразмус+ (101085700 – IMEU – ERASMUS-JMO-2022-HEITCH-RSCH). червень 2023 р. – д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Школа фінансової грамотності “Талан” для педагогів. Національний банк України. 27 березня – 28 червня 2023 р. – викл. Войцеховська А. О., д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації «Змішані технології навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні». Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. 10-17 липня 2023 р. – д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • «Інтеграція технологій дистанційного навчання та освітніх ресурсів при викладанні фармакоекономіки у підготовці магістрів фармації» Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, кафедра  управління і економіка фармації та фармацевтичної технології з 11.09.2023  по 22.09.2023 р. - ст. викл. Максимова Ю. О.
  • Сертифікат Ukraine Global Faculty «Directing Inclusive and Sustainable Growth: A Mission-Oriented Approach (A Discussion on Opportunities for Ukraine)» - MARIANA MAZZUCATO. Ukraine Global Faculty (UGF). 17 жовтня 2023 р. - викл. Войцеховська А. О.
  • «Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine». Royal Technical University (Stockholm, Sweden). 16.10.2023-20.10.2023 - к.е.н., доцент Крючкова Н. М.
  • «Організація та удосконалення формулярної системи в аптеках» ТДВ «Інтерхім». 02.10.2023 – 01.11.2023 р.– д.е.н., доцент  Ломачинська І. А., ст.викл. Максимова Ю. О.
  • Міжнародне стажування «Digital Future: Blended Learning». Німецько-український центр цифрових інновацій за підтримки університету прикладних наук Анхальта (Німеччина). 02.10.-30.11.2023 р. Сертифікат. 6 ECTS credits (180 hours).- доц.Орлова Н.В.
  • «Scientific exchanges» - the implementation of the cooperation between Odesa I.I. Mechnikov National University and the European University of the Seas (SEA UE)  University of Gdansk (Gdansk, Poland). 13.11.2023 – 22.11.2023 - к.е.н., доцент Крючкова Н. М.
  • Підвищення кваліфікації педагогічного персоналу «Three sensitive areas of professional academic teaching: designing courses, their evaluation and social relationships (tutoring as example)» (2 кредити ЄКТС, 60 годин). Університет Гданську (Польща), 5-11 листопада 2023  р. –  д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • Семінар НБУ для викладачів «Стан фінансового сектору України та його готовність до впровадження нових регуляторних вимог». 16 листопада 2023  р. –  д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • «Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes».University of Pablo da Olavide (Seville, Spain). 23.11.2023 – 01.12.2023 - к.е.н., доцент Крючкова Н. М
  • Семінар НБУ для викладачів «Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики». 22 грудня 2023 р. –  д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
  • «Фінансова грамотність для освітян» – програма з підвищення кваліфікації НБУ за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) та Фондом ефективного врядування Великої Британії (GGF) - грудень 2023 р. - січень 2024 р. –  д.е.н., доцент Ломачинська І. А.
 • Міжнародна діяльність та співробітництво

  Інтернаціоналізація освітньої та наукової діяльності є одним із стратегічних напрямків розвитку, задекларованих «Стратегічними пріоритетами розвитку ОНУ імені І.І. Мечникова на 2020-2025 роки». ОНУ має понад 200 двосторонніх угод із закладами вищої освіти, міжнародними організаціями та науковими установами, є учасником програм «Erasmus+», «Horizont-2027», Jean Monnet, DAAD, UNESCO, INTAS, HERMES, CRDF, Транскордонного співробітництва ЄС та ін. Партнерами, в рамках програми «Erasmus+», є майже 30 університетів.

  Викладачі кафедри економіки та підприємництва долучаються до міжнародної академічної спільноти шляхом залучення до міжнародних проєктів кафедри, факультету, в рамках діючих угод ОНУ імені І.І. Мечникова, відповідно до яких вони мають можливість здійснювати освітньо-наукову та дослідницьку діяльність в провідних світових університетах-партнерах.

  Кафедра економіки та підприємництва є відповідальним виконавцем угоди про співробітництво між ОНУ імені І. І. Мечникова і University of Finance – Marketing (В’єтнам), Вірменським державним економічним університетом (Вірменія).

  У 2022 році підписано Договір про програму подвійних дипломів зі спеціальності «Економіка» для другого магістерського рівня вищої освіти між Університетом Кассіно та Південного Лаціо (Італія) та ОНУ імені І.І. Мечникова. Кафедра економіки та підприємництва є відповідальним виконавцем даної програми. Доц. Ірина Ломачинська і доц. Наталія Крючкова входять до Двостороннього Комітету по нагляду за реалізацією програми подвійних дипломів.

  На даний час кафедра економіки та підприємництва бере участь в реалізації наукових та освітянських міжнародних проєктів, зокрема: Education USA Project, American Council of International Education ACTR/ACCELS, State University of New York «Academy Leadership of Internationalization» (доц. Н. Крючкова) у співробітництві з Alamo University (USA); Erasmus+ в ОНУ (KeyAction 2: Capacity Building in the field of higher education HEIn4.0 «Посилення ролі ЗВО у сприянні трансформації промисловості в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» (доц. Н. Крючкова) у співробітництві з Політехнічний інститут Порто (Порто, Португалія), Королівський технологічний інститут (Стокгольм, Швеція), Ввольво Карс Гент (Гент, Бельгія), Державний університет Акакія Церетелі (Кутаісі, Грузія), Батумський державний університет Шота Руставелі (Батумі, Грузія), ЛТД Університет бізнесу та технологій (Тбілісі, Грузія), Лепл агенція Грузії з інновацій та технологій (Тбілісі, Грузія), Донецький національний технічний університет (Покровськ, Україна), Луцький національний технічний університет (Луцьк, Україна), Національна металургійна академія України (Дніпро, Україна); Проєкт Європейського Інституту Інновацій та Технологій «Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes (Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти (ЗВО))» у співробітництві з Aristotle University of Thessaloniki (coordinator) (GR), KU Leuven (BE), Maria Curie-Skłodowska University (PL), Thomas More (BE), Pablo de Olavide University (ES),Fontys University of Applied Sciences (NL), University of Macerata (IT), Lutsk National Technical University (UA).

  Викладачі кафедри на постійні основі проходять закордонні стажування та підвищення кваліфікації : Organization of educational programs, innovative educational technologies and of scientific activity: European experience and its implementation in training specialists in economics, finance and management (Teadmus OÜ, Tallinn, Estonia, 23.04-11.07.2021) – проф. О. Горняк, доц. І. Ломачинська; Adaptive teaching methods, global trends and innovative practice in higher education : the european experience» (Varna University of Management, Varna, Bulgaria, 2-11.09.2021) – доц. І. Ломачинська, ст. викл. І. Залецька; Three sensitive areas of professional academic teaching: designing courses, their evaluation and social relationships (University of Gdansk, Gdansk, Poland, 5-11.11.2023) – доц. І. Ломачинська; Digital future: blended learning (в рамках проєкту «Digin.Net2» та DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій) за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та Університету прикладних наук Анхальт ((Hochshule Anhalt. HSA), 2.10–30.11.2023) – доц. Н. Орлова; Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes (University of Pablo da Olavide, Seville, Spain, 23.11–01.12.2023) й ін.

  Підвищують кваліфікацію викладачі кафедри економіки та підприємництва і за програмами мобільності та програмами Erasmus+ : Концепція Індустрії 4.0 в освіті менеджерів та економістів: теорія та практика (Erasmus+ 609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP «Посилення ролі ЗВО у сприянні трансформації промисловості в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» (HEIn4), 25.09-17.10.2020) – доц. Н. Крючкова, І. Ломачинська, Ю. Максимова; Erasmus+Staff Training Programe Реалізація співпраці між Одеським технологічним університетом «Шаг» та Політехнічний університет в Чаковец (Polytechnic of Medimurje in Cakovec) (Erasmus+ project № 2020-HR01-KA107-077300, 18.09-02.10.2021) – доц. В. Касьянова; Implementation of European Union mechanisms for combating modern challenges and threats (Еразмус+ (101085700 – IMEU – ERASMUS-JMO-2022-HEITCH-RSCH «Впровадження механізмів Європейського Союзу для протидії сучасним викликам і загрозам», 8-30.06.2023) – доц. І. Ломачинська; реалізації співпраці між Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова та Університетом Гданська (University of Gdansk (Gdansk, Poland) у рамках альянсу європейських університетів «Університет морів» (European University of the Seas (SEA UE)) – І. Ломачинська (5-11.11.2023), Н. Крючкова (13-22.11.2023) й ін.

  Долучаються викладачі і до лекції професорів провідних світових університетів, закордонних топ-експертів та підприємців у рамках міжнародної освітньої ініціативи Ukraine Global Faculty (UGF).

  Долучення викладачів до міжнародної академічної спільноти відбувається шляхом участі у закордонних конференціях, опублікування результатів наукових досліджень іноземною мовою у закордонних і вітчизняних наукових виданнях

Договори про співпрацю

Графік консультацій викладачів

Сторінка Абiтурiєнта

«Економічно освічену людину ошукати важко»

«Ми даємо універсальні знання економіки»

«Економіка – не тільки професія, це стиль життя»

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top