Навчальні матеріали

СТУДЕНТАМ

Розклад дзвінків

Перша зміна
І пара – 8.00 – 9.20
ІІ пара – 9.30 – 10.50
ІІІ пара – 11.20 – 12.40
ІV пара – 12.50 – 14.10

ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни, які викладаються за освітньо-професійними програмами, відповідають існуючим стандартам спеціальностей. Якщо стандарт відсутній, то відповідають національної рамки кваліфікації. 25 % складають дисципліни вільного вибору студентів, які формують індивідуальну траєкторію навчання студента. Навчальні плани за всіма освітньо-професійними програмами погоджені з роботодавцями та стейкхолдерами.

На старших курсах наші студенти проходять виробничі та педагогічні практики в спеціалізованих організаціях, підприємствах і навчальних закладах середньої освіти.

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

(НП – навчальна програма, РП – робоча програма, АН – анотація, МР – методичні рекомендації)

 • Спеціальність 053 Психологія (Бакалавр) на базі повної середньої освіти

  1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
  1.1.Цикл загальної підготовки
  Іноземна мова (за проф. спрямуванням) НП РП Ан МР
  Історія України НП РП Ан МР
  Українська мова (за професійним спрямуванням) НП РП Ан МР
  Безпека життєдіяльності та охорона праці НП РП Ан МР
  Історія української культури НП РП Ан МР
  Філософія НП РП Ан МР
  Політологія НП РП Ан МР
  1.2. Цикл професійної підготовки
  Антропологія НП РП Ан МР
  Анатомія та еволюція НС людини НП РП Ан МР
  Зоопсихологія та порівняльна психологія НП РП Ан МР
  Загальна психологія НП НП2 РП Ан МР
  Психологія освіти НП РП Ан МР
  Вступ до спеціальності НП РП Ан МР
  Історія психології НП РП Ан МР
  Експериментальна психологія НП РП Ан МР
  Психометрика та методи обробки даних в психології НП РП Ан МР
  Психофізіологія НП РП Ан МР
  Гендерна психологія НП РП Ан МР
  Диференціальна психологія НП РП Ан МР
  П-кум із загальної психології НП РП Ан МР
  Соціальна психологія НП РП Ан МР
  Вікова психологія НП РП Ан МР
  Психодіагностика НП РП Ан МР
  Психологія родини НП РП Ан МР
  Клінічна психологія НП РП Ан МР
  Педагогічна психологія НП РП Ан МР
  Основи психіатрії НП РП Ан МР
  Основи психологічного консультування НП РП Ан МР
  Патопсихологія (із нейропсихологією) НП РП РП2 Ан МР
  Юридична психологія НП РП Ан МР
  Психологія управління НП РП Ан МР
  Методологія та теорія психології НП РП Ан МР
  Основи психотерапії НП РП Ан МР
  Психологія праці НП РП Ан МР
  Основи організаційної психології НП РП Ан МР
  Основи психологічної експертизи НП РП Ан МР
  Навчально-ознайомча практика НП РП Ан МР
  Навчальна практика НП РП Ан МР
  Виробнича практика НП РП РП2 РП3 Ан МР
  Курсова робота        
  Кваліфікаційна робота        
  Кваліфікаційний іспит з психології        
  2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
  2.1. Цикл загальної підготовки
  Основи психологічної практики НП РП Ан МР
  Психолінгвістика НП РП Ан МР
  Психологія інтелекту НП РП Ан МР
  Екологія людини НП РП Ан МР
  2.2. Цикл професійної підготовки
  Соціально-психологічний практикум НП РП Ан МР
  Психологія спілкування НП РП Ан МР
  Психологічна компетентність психолога НП РП Ан МР
  Психологія життєвого шляху НП РП Ан МР
  Екстремальна психологія НП РП Ан МР
  Теоретичні основи психологічного тренінгу НП РП Ан МР
  Спецпрактикум з мат. методів в психології НП РП Ан МР
  Психосоматика та психокорекція НП РП Ан МР
  Психологія спорту НП РП Ан МР
  Політична психологія НП РП Ан МР
  Психологія мотивації та емоцій НП РП Ан МР
  Економічна психологія НП РП Ан МР
  Інженерна психологія НП РП Ан МР
  Кримінальна психологія НП РП Ан МР
  Сучасні арттерапевтичні технології НП РП Ан МР
  Психологічний вплив ЗМІ та реклами НП РП Ан МР
  Прикладна соціальна психологія НП РП РП2 Ан МР
  Спецпрактикум з соціально-психологічного тренінгу НП РП Ан МР
  Психологія конфлікту НП РП Ан МР
  Основи психологічних досліджень НП РП Ан МР
  Основи гештальтерапії НП РП Ан МР
  Емоційне та професійне вигоряння особистості НП РП Ан МР
  Тренінгові технології особистісного зростання НП РП Ан МР
  Психологія травми НП РП Ан МР
  Основи реабілітології НП РП Ан МР
  Психологія ідентичності НП РП Ан МР
  Психологія творчості НП РП Ан МР
  Психологія бізнесу НП РП Ан МР
 • Спеціальність 053 Психологія (Бакалавр) на базі диплома молодшого спеціаліста 2019 рік

  НАЗВА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
   
  1.1.Цикл загальної підготовки
  Iноземна мова (за проф. спрямуванням) НП РП Ан МР
  Історія української культури НП РП Ан МР
  Філософія НП РП Ан МР
  Політологія НП РП Ан МР
  1.2. Цикл професійної підготовки
  Антропологія та зоопсихологія НП РП Ан МР
  Анатомія НС та психофізіологія НП РП Ан МР
  Загальна психологія НП РП Ан МР
  Вступ до спеціальності НП РП Ан МР
  Історія психології НП РП Ан МР
  Експериментальна та диференціальна психологія НП РП Ан МР
  Психометрика та математичні методи в психології НП РП Ан МР
  Педагогічна психологія та психологія освіти НП РП Ан МР
  П-кум із загальної психології НП РП Ан МР
  Соціальна психологія НП РП Ан МР
  Вікова психологія НП РП Ан МР
  Психодіагностика НП РП Ан МР
  Клінічна психологія НП РП Ан МР
  Патопсихологія (із нейропсихологією) НП РП Ан МР
  Основи психіатрії та психотерапії НП РП Ан МР
  Основи психологічного консультування та психологія родини НП РП Ан МР
  Юридична психологія НП РП Ан МР
  Психологія управління НП РП Ан МР
  Психологія праці та інженерна психологія НП РП Ан МР
  Основи психологічної експертизи НП РП Ан МР
  Навчальна практика НП РП Ан МР
  Виробнича практика НП РП Ан МР
  Курсова робота        
  Кваліфікаційна робота        
  Кваліфікаційний іспит з психології        
  2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
  2.1. Цикл загальної підготовки
  Екологія людини НП РП Ан МР
  Основи психологічної практики НП РП Ан МР
  2.2. Цикл професійної підготовки
  Політична психологія НП РП Ан МР
  Психологія спілкування та конфліктологія НП РП Ан МР
  Специфіка роботи психолога в клініці НП РП Ан МР
  Психологія маркетингу та реклами НП РП Ан МР
 • Спеціальність 053 Психологія (Бакалавр) на базі диплома молодшого спеціаліста 2020 рік

  НАЗВА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
   
  1.1.Цикл загальної підготовки
  Iноземна мова (за проф. спрямуванням) НП РП Ан МР
  Історія української культури НП РП Ан МР
  Філософія НП РП Ан МР
  Політологія НП РП Ан МР
    НП РП Ан МР
  1.2. Цикл професійної підготовки
  Антропологія та зоопсихологія НП РП Ан МР
  Анатомія та еволюція НС людини НП РП Ан МР
  Загальна психологія НП РП Ан МР
  Вступ до спеціальності НП РП Ан МР
  Історія психології НП РП Ан МР
  Експериментальна психологія НП РП Ан МР
  Психометрика и методи обробки даних в психології НП РП Ан МР
  Психофізіологія НП РП Ан МР
  Диференціальна та гендерна психологія НП РП Ан МР
  П-кум із загальної психології НП РП Ан МР
  Соціальна психологія НП РП Ан МР
  Вікова психологія НП РП Ан МР
  Психодіагностика НП РП Ан МР
  Психологія родини НП РП Ан МР
  Клінічна психологія НП РП Ан МР
  Педагогічна психологія та психологія освіти НП РП Ан МР
  Основи психіатрії НП РП Ан МР
  Основи психологічного консультування НП РП Ан МР
  Патопсихологія (із нейропсихологією) НП РП Ан МР
  Юридична психологія НП РП Ан МР
  Основи психологічної експертизи НП РП Ан МР
  Психологія управління НП РП Ан МР
  Методологія та теорія психології НП РП Ан МР
  Основи психотерапії НП РП Ан МР
  Психологія праці та організаційна психологія НП РП Ан МР
  Навчально-ознайомча практика НП РП Ан МР
  Навчальна практика НП РП Ан МР
  Виробнича практика НП РП Ан МР
  Курсова робота        
  Кваліфікаційна робота        
  Кваліфікаційний іспит з психології        
  2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
  2.1. Цикл загальної підготовки
  Основи психологічної практики НП РП Ан МР
  Філософія психології НП РП Ан МР
  Основи біології та генетики НП РП Ан МР
  Екологія людини НП РП Ан МР
  2.2. Цикл професійної підготовки
  Психологія мотивації та емоцій НП РП Ан МР
  Психологія інтелекту НП РП Ан МР
  Специфіка роботи психолога в клініці НП РП Ан МР
  Психологія спілкування та конфліктологія НП РП Ан МР
  Емоційне та професійне вигоряння особстості НП РП Ан МР
  Основи гештальттерапії НП РП Ан МР
  Основи психологічних досліджень НП РП Ан МР
  Основи коучингу НП РП Ан МР
  Політична психологія НП РП Ан МР
  Психологія кольору НП РП Ан МР
  Психологія девіантної поведінки НП РП Ан МР
  Основи суїцидології НП РП Ан МР
  Психологічна безпека особистості НП РП Ан МР
  Психологія жертви та технології формування безпечної поведінки НП РП Ан МР
  Геронтопсихологія НП РП Ан МР
  Психологія маркетингу та реклами НП РП Ан МР
  Екзистенціальна психотерапія НП РП Ан МР
  Психологія особистості НП РП Ан МР
 • Спеціальність 053 Психологія (Магістр)

  НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ
  I. Цикл загальної підготовки
  Інтелектуальна власність НП РП Ан МР
  Охорона праці в галузі та цивільний захист НП РП Ан МР
  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) НП РП Ан МР
  1.2. Дисципліни професійної підготовки
  Методика викладання у вищій школі НП РП Ан МР
  Актуальні проблеми теоретичної психології НП РП Ан МР
  Методологія та організація наукових досліджень НП РП Ан МР
  Сучасна психологічна наука у науковому просторі НП РП Ан МР
  Асистентська практика НП РП РП1 Ан МР
  Виробнича практика НП РП Ан МР
  2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
  2.1. Дисципліни вибору ВНЗ
  Психологія організацій НП РП Ан МР
  Психологія стресу, копінг-поведінки та здоров'я особистості НП РП Ан МР
  Сімейне консультування: системно - структурний підхід НП РП Ан МР
  Сучасні психологічні технології соціальної роботи НП РП Ан МР
  Розвиток особистісного потенціалу НП РП Ан МР
  Історична психологія НП РП Ан МР
  2.2. Дисципліни вільного вибору студента
  Дисципліна за вибором 1
  Психологія професійної діяльності НП РП Ан МР
  Психосоматичні аспекти в позитивної психотерапії НП РП Ан МР
  Психічне здоров’я і психосоціальний стрес НП РП Ан МР
  Дисципліна за вибором 2
  Сучасні підходи у роботі з РАС» (розладом аутистичного спектру) НП РП Ан МР
  Психогенетика і психофізіологія в реабілітології НП РП Ан МР
  Психологічні служби та напрямки психотерапевтичної практики НП РП Ан МР
  Дисципліна за вибором 3
  Акмеологія НП РП Ан МР
  Психодіагностичний потенціал арттерапії НП РП Ан МР
  Клінічна психодіагностіка НП РП Ан МР
  Дисципліна за вибором 4
  Психологія обдарованої людини НП РП Ан МР
  Психологія особистості в умовах невизначеності та ризику НП РП Ан МР
  Судова психологічна експертиза НП РП Ан МР
  Дисципліна за вибором 5
  Пренатальна психологія НП РП Ан МР
  Психодіагностика в реабілітології НП РП Ан МР
  Гештальт-підхід в клінічній практиці НП РП Ан МР
  Дисципліна за вибором 6
  Психологічні основи полілінгвізму НП РП Ан МР
  Екологічна фасілітація особистісного зростання НП РП Ан МР
  Клінічна психотерапія НП РП Ан МР
  Дисципліна за вибором 7
  Психодинамічна терапія характеру НП РП Ан МР
  Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів НП РП Ан МР
  Діагностика і корекція кризових станів вікового розвитку особистості НП РП Ан МР
 • Спеціальність 053 Психологія (PhD) 2016 рік

  I. Цикл загальної підготовки
  Нормативні дисципліни
  Історія, концепції та проблеми психології НП РП Ан МР
  Методологія та філософія наукових досліджень НП РП Ан МР
  English academic writing НП РП Ан МР
  Педагогічна практика НП РП Ан МР
  II. Цикл професійної підготовки
  Нормативні дисципліни
  Сучасні досягнення психологічної науки НП РП Ан МР
  Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності НП РП Ан МР
  Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження НП РП Ан МР
  Професійна етика викладача та науковця НП РП Ан МР
  Дисципліни вільного вибору
  Дисципліна за вибором I
  Психологія вищої школи НП РП Ан МР
  Класифікація та характеристика сучасних методів психологічних наукових досліджень НП РП Ан МР
  Інтерактивні технології розвитку, корекції та терапії особистості НП РП Ан МР
  Психологія соціальної роботи НП РП Ан МР
  Дисципліна за вибором II
  Оціночні дослідження проектів та програм НП РП Ан МР
  Системне моделювання психологічних феноменів НП РП Ан МР
  Психологія тренінгу НП РП Ан МР
  Психологічна гігієна і психопрофілактика в охороні психічного здоров'я та психологічного благополуччя особистості НП РП Ан МР
  Дисципліна за вибором III
  Біографічний метод в системі психологічних методів НП РП Ан МР
  Психологія успішності особистості в бізнесі НП РП Ан МР
  Біо-психо-соціальні детермінанти психічного здоров’я (ПЗ) НП РП Ан МР
  Психофізіологія інструментальної детекції неправди НП РП Ан МР
  Дисципліна за вибором IV
  Психологічні проблеми сучасних організацій НП РП Ан МР
  Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі НП РП Ан МР
  Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості НП РП Ан МР
  Неінструментальна діагностика неправди та профайлінг НП РП Ан МР
  Педагогіка вищої школи НП РП Ан МР
 • Спеціальність 053 Психологія (PhD) 2020 рік

  Обов'язкові компоненти ОНП
  Філософія науки та етика науковця НП РП МР
  Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність НП РП МР | МР2
  Академічне письмо іноземною мовою НП РП МР
  Комунікаційні технології наукового дискурсу НП РП МР
  Історія, концепції та cучасні досягнення психологічної науки НП РП МР
  Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень НП РП МР
  Педагогічна (асистентська) практика НП РП МР
  Загальний обсяг обов'язкових компонент:
  Вибіркові компоненти ОНП
  Педагогіка вищої школи* НП РП МР
  Психологія ефективного управління часом НП РП МР
  Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності НП РП МР
  Методи статистичної обробки даних НП РП МР
  Психологія вищої школи НП РП МР
  Сучасні методи психологічних наукових досліджень НП РП МР
  Професійна орієнтація і психологічний професійний відбір НП РП МР
  Оціночні дослідження проектів та програм НП РП МР
  Формування адаптаційного потенціалу особистості в умовах сучасних інновацій у ЗВО НП РП МР
  Психологічна гігієна і психопрофілактика в охороні психічного здоров'я та психологічного благополуччя особистості НП РП МР
  Біографічний метод в системі психологічних методів НП РП МР
  Психологія успішності особистості в бізнесі НП РП МР
  Біо-психо-соціальні детермінанти психічного здоров’я НП РП МР
  Психологічні проблеми сучасних організацій НП РП МР
  Психологія особистісного та професійного зростання НП РП МР
  Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості НП РП МР
 • Спеціальність 231 Соціальна робота (Бакалавр) 2019 рік

  Назва навчальної дисципліни або практикиНПРПАнМР
  1.ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
  1.1.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Безпека життєдіяльності та охорона праці НП РП Ан МР
  Етика та естетика НП РП Ан МР
  Іноземна мова НП РП Ан МР
  Історія України НП РП Ан МР
  Конституційне право України та зарубіжних країн НП РП Ан МР
  Культурологія НП РП Ан МР
  Політологія НП РП Ан МР
  Правознавство НП РП Ан МР
  Релігієзнавство НП РП Ан МР
  Українська мова (за професійним спрямуванням) НП РП Ан МР
  Фізична культура НП РП Ан МР
  Філософія НП РП Ан МР
  1.2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Ведення професійних документів НП РП Ан МР
  Вікова психологія НП РП Ан МР
  Вступ до спеціальності НП РП Ан МР
  Гендерно-чутливий підхід в соціальній роботі НП РП Ан МР
  Ділове спілкування та культура мовлення НП РП Ан МР
  Економіка соціальних служб НП РП Ан МР
  Загальна психологія НП РП Ан МР
  Загальна соціологія НП РП Ан МР
  Інформаційні ресурси в соціальній роботі НП РП Ан МР
  Історія соціальної роботи НП РП Ан МР
  Конфліктологія в соціальній роботі НП РП Ан МР
  Медико - соціальні основи здоров'я НП РП Ан МР
  Методи соціальної роботи НП РП Ан МР
  Методика досліджень в соціальній роботі НП РП Ан МР
  Організація та облік соціальних виплат НП РП Ан МР
  Основи соціального консультування НП РП Ан МР
  Основи соціального проектування НП РП Ан МР
  Право соціального забезпечення НП РП Ан МР
  Правові основи соціальної роботи НП РП Ан МР
  Практикум з соціальної роботи НП РП Ан МР
  Система соціального захисту населення НП РП Ан МР
  Соціальна культурологія НП РП Ан МР
  Соціальна політика НП РП Ан МР
  Соціальна психологія НП РП Ан МР
  Соціальна робота з різними категоріями клієнтів НП РП Ан МР
  Соціальна робота з сім’ями та дітьми НП РП Ан МР
  Соціальна педагогіка НП РП Ан МР
  Соціальне підприємництво НП РП Ан МР
  Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи НП РП Ан МР
  Соціальний аудит та інспектування НП РП Ан МР
  Теорія соціальної роботи НП РП Ан МР
  Фінансове право НП РП Ан МР
  Формування та розвиток особистості в соціальній роботі НП РП Ан МР
  Навчальна практика НП РП Ан МР
  Виробнича практика (науково-дослідна практика) НП РП Ан МР
  Атестаційний        
  Захист кваліфікаційної роботи        
  2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
  Вибіркова дисципліна №1
  Кримінальне право: загальна частина НП РП Ан МР
  Сімейне право НП РП Ан МР
  Основи адміністративного права НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №2
  Основи статевого виховання та сексологія НП РП Ан МР
  Формування здорового способу життя НП РП Ан МР
  Медико-соціальна робота у сфері психічного здоров’я НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №3
  Духовна культура і соціальна робота НП РП Ан МР
  Деонтологія та етика соціальної роботи НП РП Ан МР
  Соціальна робота по організації дозвілля НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №4
  Протидія торгівлі людьми НП РП Ан МР
  Сімейні форми влаштування дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування НП РП Ан МР
  Технології ресоціалізації та соціальної корекції НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №5
  Соціальне страхування НП РП Ан МР
  Економіка праці та соціально-трудові відносини НП РП Ан МР
  Соціальний діалог та соціальне партнерство НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №6
  Місцеве самоврядування та соціальна політика НП РП Ан МР
  Взаємодія державних та громадських структур НП РП Ан МР
  Соціальна відповідальність НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №7
  Соціальна робота з людьми з інвалідністю. НП РП Ан МР
  Соціальна робота з вимушеними переселенцями НП РП Ан МР
  Соціальна робота в інклюзивному освітньому просторі НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №8
  Теорія та практика зв’язків з громадськістю у соціальній сфері НП РП Ан МР
  Соціальна реклама НП РП Ан МР
  Соціальні медіа НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №9
  Соціальна профілактика НП РП Ан МР
  Соціальний супровід НП РП Ан МР
  Соціальна діагностика НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №10
  Практикум з волонтерської діяльності НП РП Ан МР
  Практикум емоційної компетентності НП РП Ан МР
  Практикум по арт-терапії в роботі з дітьми НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №11
  Соціальна і демографічна статистика НП РП Ан МР
  Соціальна робота у сфері зайнятості НП РП Ан МР
  Соціальна робота на підприємстві НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №12
  Професійна комунікація у соціальній роботі НП РП Ан МР
  Міжкультурна комунікація в соціальній роботі НП РП Ан МР
  Транскультурні аспекти в соціальній роботі НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №13
  Антикризова соціальна робота НП РП Ан МР
  Організація самокерованої групової роботи НП РП Ан МР
  Посередництво у соціальній роботі НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №14
  Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими НП РП Ан МР
  Медико-соціальна допомога в паліативній та хоспісній службі НП РП Ан МР
  Медико- соціальна реабілітація НП РП Ан МР
  Вибіркова дисципліна №15  
  Соціальна робота з кривдниками та жертвами насилля НП РП Ан МР
  Соціальна робота з особами девіантної поведінки НП РП Ан МР
  Персонологія НП РП Ан МР
 • Спеціальність 231 Соціальна робота (Бакалавр) 2020

  Назва навчальної дисципліни або практикиНПРПАНМР
  1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ        
  1.1 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ        
  Безпека життєдіяльності та охорона праці НП РП АН МР
  Іноземна мова НП РП АН МР
  Історія України НП РП АН МР
  Політологія НП РП АН МР
  Правознавство НП РП АН МР
  Релігієзнавство НП РП АН МР
  Українська мова (за професійним спрямуванням) НП РП АН МР
  Фізична культура НП РП АН МР
  Філософія НП РП АН МР
  1.2 ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ        
  Ведення професійних документів НП РП АН МР
  Вікова психологія НП РП АН МР
  Вступ до спеціальності НП РП АН МР
  Гендерно-чутливий підхід в соціальній роботі НП РП АН МР
  Ділове спілкування та культура мовлення НП РП АН МР
  Економіка соціальної роботи НП РП АН МР
  Загальна психологія НП РП АН МР
  Інформаційні ресурси в соціальній роботі НП РП АН МР
  Історія соціальної роботи НП РП АН МР
  Конфліктологія в соціальній роботі НП РП АН МР
  Медико - соціальні основи здоров'я НП РП АН МР
  Методи соціальної роботи НП РП АН МР
  Методика досліджень в соціальній роботі НП РП АН МР
  Організація та облік соціальних виплат НП РП АН МР
  Основи соціального консультування НП РП АН МР
  Основи соціального проектування НП РП АН МР
  Персонологія НП РП АН МР
  Право соціального забезпечення НП РП АН МР
  Правові основи соціальної роботи НП РП АН МР
  Практикум з соціальної роботи НП РП АН МР
  Професійна комунікація у соціальній роботі НП РП АН МР
  Система соціального захисту населення НП РП АН МР
  Сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування НП РП АН МР
  Соціальна культурологія НП РП АН МР
  Соціальна педагогіка НП РП АН МР
  Соціальна політика НП РП АН МР
  Соціальна психологія НП РП АН МР
  Соціальна робота з різними категоріями клієнтів НП РП АН МР
  Соціальна робота з сім’ями та дітьми НП РП АН МР
  Соціальне підприємництво НП РП АН МР
  Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи НП РП АН МР
  Соціальний аудит та інспектування НП РП АН МР
  Соціологія НП РП АН МР
  Теорія соціальної роботи НП РП АН МР
  Формування та розвиток особистості в соціальній роботі НП РП АН МР
  Навчальна практика НП РП АН МР
  Виробнича практика (науково-дослідна практика) НП РП АН МР
  Комплексний іспит з соціальної роботи        
  Захист кваліфікаційної роботи        
  Вибіркові компоненти освітньої програми        
  Вибіркова дисципліна №1        
  1. Основи статевого виховання та сексологія НП РП АН МР
  2. Формування здорового способу життя НП РП АН МР
  3. Медико-соціальна робота у сфері психічного здоров’я НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №2        
  1. Соціальна і демографічна статистика НП РП АН МР
  2. Соціальна робота у сфері зайнятості НП РП АН МР
  3. Соціальна робота на підприємстві НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №3        
  1. Волонтерство та благодійництво у соціальній роботі НП РП АН МР
  2. Деонтологія та етика соціальної роботи НП РП АН МР
  3. Соціальна робота по організації дозвілля НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №4        
  1. Протидія торгівлі людьми НП РП АН МР
  2. Соціальна допомога особистості у ситуації життєвої кризи НП РП АН МР
  3. Технології ресоціалізації та соціальної корекції НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №5        
  1. Соціальне страхування НП РП АН МР
  2. Економіка праці та соціально-трудові відносини НП РП АН МР
  3. Соціальний діалог та соціальне партнерство НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №6        
  1. Місцеве самоврядування та соціальна політика НП РП АН МР
  2. Взаємодія державних та громадських структур НП РП АН МР
  3. Соціальна відповідальність НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №7        
  1. Соціальна робота з людьми з інвалідністю. НП РП АН МР
  2. Соціальна робота з вимушеними переселенцями НП РП АН МР
  3. Соціальна робота в інклюзивному освітньому просторі НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №8        
  1. Теорія та практика зв’язків з громадськістю у соціальній сфері НП РП АН МР
  2. Соціальна реклама НП РП АН МР
  3. Соціальні медіа НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №9        
  1. Соціальна профілактика НП РП АН МР
  2. Соціальний супровід НП РП АН МР
  3. Соціальна діагностика НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №10        
  1. Практикум з волонтерської діяльності НП РП АН МР
  2. Практикум емоційної компетентності НП РП АН МР
  3. Практикум по арт-терапії в роботі з дітьми НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №11        
  1. Безпека дітей в інтернеті НП РП АН МР
  2. Фемінологія та гендерна політика НП РП АН МР
  3. Основи геронтології НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №12        
  1. Культура та техніка мовлення НП РП АН МР
  2. Міжкультурна комунікація в соціальній роботі НП РП АН МР
  3. Транскультурні аспекти в соціальній роботі НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №13        
  1. Антикризова соціальна робота НП РП АН МР
  2. Організація самокерованої групової роботи НП РП АН МР
  3. Посередництво у соціальній роботі НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №14        
  1. Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими НП РП АН МР
  2. Медико-соціальна допомога в паліативній та хоспісній службі НП РП АН МР
  3. Медико-соціальна реабілітація НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №15        
  1. Соціальна робота з кривдниками та жертвами насилля НП РП АН МР
  2. Соціальна робота з особами девіантної поведінки НП РП АН МР
  3. Супервізія у соціальній роботі НП РП АН МР
 • Спеціальність 231 Соціальна робота (Магістр) 2016 рік

  Зміст освітньо-професійної програми за спеціальністю

  231 «Соціальна робота» (2016 рік вступу)

  (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

  Обов’язкові компоненти освітньої програми

  1.1.Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки

  Назва навчальної дисципліни або практикиНПРПАН
  Іноземна мова (за науковим спрямуванням) НП РП АН
  Філософія науки НП РП АН
  Охорона праці в галузі НП РП АН
  Цивільний захист НП РП АН
  Педагогіка і психологія вищої школи НП РП АН
  Інтелектуальна власність НП РП АН
  Методологія наукового дослідження та організації науки НП РП АН
  1.2 Цикл природничо-наукової професійної та практичної підготовки      
  Методика і технології викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах НП РП АН
  Практикум підготовки наукових робіт НП РП АН
  Нормативна база соціальної роботи НП РП АН
  Управління у соціальній сфері НП РП АН
  Інновації в соціальній роботі НП РП АН
  Соціальні зміни та соціальний розвиток суспільства НП РП АН
  1.3. Цикл практичної підготовки      
  Науково-дослідна практика НП РП АН
  Асистентська практика НП РП АН
  Виробнича практика НП РП АН
  Вибіркові навчальні дисципліни      
  Вибіркова дисципліна №1      
  1.Теорії і практика управління навчальним закладом НП РП АН
  2.Гендерно-чутливий підхід у соціальній роботі НП РП АН
  3.Професійна майстерність і професіографія соціального працівника НП РП АН
  Вибіркова дисципліна №2      
  1.Теорія комунікації НП РП АН
  2.Комунікація у професійній діяльності НП РП АН
  3.Соціальні комункації НП РП АН
  Вибіркова дисципліна №3      
  1.Арт-технології в соціальній роботі НП РП АН
  2.Медіа-психологія  у соціальній роботі НП РП АН
  3.Соціальна робота в громаді НП РП АН
  Вибіркова дисципліна №4      
  1.Прогнозування, проектування та моделювання у соціаль-ній роботі НП РП АН
  2.Соціальне підприємництво НП РП АН
  3.Соціальна відповідальність НП РП АН
  Вибіркова дисципліна № 5      
  1.Соціальна реабілітація та адаптація осіб з девіантною поведінкою НП РП АН
  2.Соціальна інклюзія НП РП АН
  3.Медико-соціальна реабілітація НП РП АН
  Вибіркова дисципліна № 6      
  1.Профілактика соціальних ризиків НП РП АН
  2.Соціальна безпека НП РП АН
  3.Інноваційні форми та механізми управління працею НП РП АН
  Вибіркова дисципліна № 7      
  1.Недержавне пенсійне забезпечення НП РП АН
  2.Методологія та методики соціальних досліджень НП РП АН
  3.Правове регулювання надання соціальних послуг в Україні НП РП АН
 • Спеціальність 231 Соціальна робота (Магістр) 2020 рік

  Зміст освітньо-професійної програми за спеціальністю

  231 «Соціальна робота» (2020 рік вступу)

  (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

  Обов’язкові компоненти освітньої програми

  1.1. Цикл загальної підготовки

  Назва навчальної дисципліни або практикиНПРПАНМР
  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) НП РП АН МР
  Філософія науки НП РП АН МР
  Охорона праці в галузі та цивільний захист НП РП АН МР
  Педагогіка і психологія вищої школи НП РП АН МР
  Методологія, організація та презентація наукових досліджень НП РП АН МР
  II. Цикл професійної та практичної підготовки
  Методика і технології викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах НП РП АН МР
  Тренінгові технології в соціальній роботі НП РП АН МР
  Комунікація в професійній діяльності НП РП АН МР
  Організація, управління та адміністрування в соціальній роботі НП РП АН МР
  Актуальні проблеми та інновації в соціальній роботі НП РП АН МР
  Соціальне проектування та фандрайзинг НП РП АН МР
  Транскультурні аспекти соціальної роботи НП РП АН МР
  Соціальні зміни та соціальний розвиток суспільства НП РП АН МР
  Асистентська практика НП РП АН МР
  Виробнича практика НП РП АН МР
  Підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістра       МР
  Вибіркові компоненти освітньої програми
  Вибіркова дисципліна №1
  1. Кримінальне право у соціальній роботі НП РП АН МР
  2. Пенсійне забезпечення НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №2
  1. Практикум з медіаторних технологій в соціальній роботі НП РП АН МР
  2. Основи самоменеджменту та лідерства НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №3
  1. Асистивні інформаційно-комунікативні технології в соціальній роботі НП РП АН МР
  2. Соціальні комунікації НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №4
  1. Арт-технології у соціальній роботі НП РП АН МР
  2. Менторська підтримка дітей та молоді НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна № 5
  1. Соціальна робота з людьми похилого віку НП РП АН МР
  2. Профілактика соціальних ризиків НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна № 6
  1. Інноваційні механізми регулювання трудових відносин НП РП АН МР
  2. Соціальний діалог та соціальне партнерство НП РП АН МР

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова, студенти здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору з Переліку вибіркових дисциплін, який оприлюднено на сторінці факультету офіційного сайту ОНУ. Запис здійснюється на підставі написаної студентом заяви на ім'я декана факультету. В заяві студент зазначає назву дисципліни або їх перелік та подає до деканату. Обрані дисципліни вносяться до індивідуального плану студента. Інструкція щодо порядку реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

ПРАКТИКА

   
 • Фотозвіт

ВИКЛАДАЧАМ

ПОЛОЖЕННЯ

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top