Кафедра соціальної і прикладної психології

Адреса кафедри:

м. Одеса, вул. Дворянська, 2, ауд.83
тел. (048) 723-63-03
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Подшивалкіна В.І. - доктор соціологічних наук, професор, дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування (Росія), Міжнародної педагогічної академії (Росія), Академії іміджелогії (Росія), член-кореспондент Української Академії політичних наук.

Дорогі абітурієнти,

З початку XXI століття в Україні відбуваються істотні зміни в системі вищої освіти. Ці зміни пред'являють все більш високі вимоги до рівня підготовки фахівців-психологів з консультування, психологічного супроводу різноманітних організацій: навчальних закладів, лабораторій НДІ, промислових підприємств, банків.Враховуючивисоку потребу в кваліфікованих кадрах, що спеціалізуються з соціальної психології і працюючих в умовах сучасної економіки та ринку праці, а також вирішення прикладних психологічних проблем у різних соціальних групах,в ОНУв 2011 році була відкрита кафедра соціальної та прикладної психології.

Вступивши на ФПСР нашого університету ви отримаєте знання основ психології та спеціальних психологічних дисциплін, які дозволять вам вже на етапі підготовки до майбутньої професійної діяльності свідомо керуватися у своїх діях і вчинках психологічними знаннями, науковими методами і гуманістичними цінностями.Вивченняприкладних психологічних дисциплін надасть вам можливість опанувати соціально-психологічними компетенціями, необхідними як у професійному, так і в особистому житті. Методи викладання і зміст психолого-педагогічних дисциплін на нашому факультеті спрямовані на те, щоб розширити можливості для рефлексії індивідуального досвіду навчання і виховання, оволодіння прийомами розвитку якостей, які сприяють творчій самореалізації в освітньому процесі та майбутньої професії.

Кафедрасоціальної та прикладної психології орієнтує студентів на поглиблене вивчення соціальної, організаційної психології та інших прикладних психологічних дисциплін, що дозволяє забезпечити випускникам високу конкурентоспроможність на ринку праці, професійне виконання трудових завдань.

Нашівипускники готові до розробки та впровадження різних систем психологічного відбору, психологічного забезпечення трудової діяльності та її безпеки, соціально-психологічного розвитку кадрового потенціалу різних організацій, до проведення соціально-психологічних досліджень на підприємствах, до допомоги у вирішенні особистісних проблем персоналу організацій.У зв'язку зі складністюі різноманіттям вирішуваних завдань різко зріс професійний рівень фахівців психологів, які працюють у кадрових службах. Багато наших випускників реалізували себе не тільки в наукової та викладацької діяльності, але і як фахівці з роботи з персоналом, підвищенню їх кваліфікації, особистісному та соціальному розвитку, в тому числі як соціально-психологічні тренери.

Сподіваємося, що ви, зробивши вибір нашої спеціальності, зможете не тільки розвинути і реалізувати свій особистісний потенціал, але і зайняти гідне соціальне становище в суспільстві, в якому затребувані психологи і їхні послуги.

Подшивалкіна Валентина Іванівна
доктор соціологічних наук, професор,
завідувач кафедри соціальної та прикладної психології

Кафедра забезпечує підготовку:

бакалаврів, спеціалістів та магістрів з психології, викладання спеціальних психологічних дисциплін для студентів інших факультетів та інститутів ОНУ.

Основна мета:

підготовка психологів та інших спеціалістів, які спроможні психологічно забезпечити ефективність та гуманітарну спрямованість різних організацій: державних установ, підприємств, бізнес-структур.

Особливе значення при підготовці професійних психологів надається викладанню не тільки соціальної та організаційної психології, але й прикладної психології, зокрема педагогічної, юридичної, інженерної, історичної, вікової психології, психології праці та управління, психології підприємницької та рекламної діяльності та інших. Це дозволяє нашим випускникам працювати у різноманітних сучасних організаціях у різних сферах соціального життя.

Завідувач

Подшивалкіна Валентина Іванівна - доктор соціологічних наук, професор, дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування (Росія), Міжнародної педагогічної академії (Росія), Академії іміджелогії (Росія), член-кореспондент Української Академії політичних наук.

До складу кафедри входять висококваліфіковані, науково активні та педагогічно досвідчені викладачі: 2професори, 2 доктори наук, 13 кандидатів наук, 2 асистента.

Склад кафедри соціальної і прикладної психології

Історична довідка

Кафедра психології в університеті була створена в 1919 році видатним ученим, родоначальником вітчизняної експериментальної психології М.М. Ланге. В 1987 році вона була реорганізована у кафедру загальної та соціальної психології та увійшла до складу Інституту математики, економіки і механіки (ІМЕМ). У 2011 році перетворена у кафедру соціальної і прикладної психології. Особливий внесок у розвиток кафедри зробив доктор психологічних наук, професор І.Г. Білявський, один із засновників історичної психології та психологічного факультету в ОНУ. До складу кафедри з моменту її існування до 1974 року входила лабораторія експериментальної психології під керівництвом Д.Г. Елькіна, а з 1997 по 2002 р. активні дослідження велися лабораторією моделювання природних і технологічних процесів під керівництвом І. Г. Білявського та О.А. Ханонкіна.

Більш повний опис історії кафедри, написаний В.І. Подшивалкіною і Л.І. Шрагіною, знаходиться тут.

Основні досягнення кафедри у 2004-2020 рр.

Навчальна та виховна робота

Навчальна та виховна робота кафедри соціальної і прикладної психології

2004 рік - робочий навчальний план підготовки бакалаврів приведений до відповідності Державному стандарту підготовки бакалаврів психологів.

2005 рік - придбано портрети вітчизняних класиків для оформлення кафедри та навчальних приміщень, а також наочні матеріали для викладання різних психологічних дисциплін.

2007 рік - впроваджено спецкурси «Соціально-психологічний тренінг» та практикум до нього, «Психологічні основи соціальної роботи», «Психологія мас», «Психологія малих груп», «Психологічний відбір, адаптація та розвиток кадрів організації» та інші, як основа створення спеціалізації «організаційна психологія».

2006 - 2007 рр. – проведено ліцензування та акредитацію підготовки магістрів з психології в ІМЕМ ОНУ.

Члени журі Другого туру Всеукраїнської олімпіади з психології з ректором ОНУ В.А.Сминтиною

2007 - 2009 рр. – проведено другий тур Всеукраїнської олімпіади з психології, у якому прийняло участь 42 ВНЗ, 86 учасників (2007); 48 ВНЗ, 101 учасник (2008); 47 ВНЗ, 93 учасника (2009). Журі : член-кореспондент НАПНУ, професор Т.М. Титаренко (голова), доктори психологічних наук, професори М.Л.Трофімов (Київ), Л.Ф.Бурлачук (Київ), В.Д.Потапова (Донецьк), О.К. Дусавицький (Харків), В.Й. Бочелюк (Запоріжжя), Ж.П. Вірна (Луцьк) та інші. Студенти ОНУ, що отримали призові місця, - І.В. Шевченко, М.О. Панга та інші.

2010 - 2011 н. р. - заняття англійською мовою «Вступ до досліджень сім’ї» (37 слухачів, 17 з яких отримали сертифікат) та «Сексуальність людини» (26 слухачів, 13 з яких отримали сертифікат), а також Англійський розмовний клуб викладачів, аспірантів та студентів провів володар стипендії Фулбрайта, професор факультету досліджень сім`ї Університету Кентуккі (США), доктор Джейсон Д. Хенс.

2004 - 2011 р.р. - робота кураторів курсів, зокрема О.А. Діколь-Кобріної, А.Ш. Коваль, К.Г.Дементьєвої, Л.І. Шрагіної та інших спрямована на формування згуртованих студентських груп, адаптацію студентів-інвалідів та іноземних студентів, що навчаються на факультеті.

2011 рік - вперше проведено "День психолога".

2012 рік- проведено заходи з вшанування ХХ-ї річниці з початку підготовки психологів в ОНУ і 85-ї річниці з дня народження професора І.Г.Білявського.

Навчально-методична робота

 • 2012 - 2013 - розпочато підготовку до акредитації факультету, підготовлено новий навчальний план
 • 2013 - розроблені ККЗ з усіх дисциплін
 • до 2020 року розроблені методичні вказівки до всіх курсів, що викладаються кафедрою.

Розроблено:

більше 20 навчальних посібників, зокрема:

 1. Н.Ф.Будиянский, Е.Д.Погребная, Н.В.Юнг «Курс лекций по общей психологии», 2007;
 2. Н.Ф. Будиянский «Психология в управлении и бизнесе», 2008;
 3. В.І.Подшивалкіна, Л.К.Велітченко «Методологічні та теоретичні проблеми психології», 2009;
 4. А.И. Санников, О.П. Санникова «Информационное взаимодействие в системах "человек - машина"», 2009;
 5. М.П.Гусакова «Психологическое консультирование: теория и практика», 2010 та інші.

навчальні посібники з грифом МОН, зокрема:

Будіянський М. Ф. Кримінальна психологія. Навчальний посібник. Видання трете доповнене. – Одеса: Фенікс, 2011. - 380 с.

Яремчук О.В. Акмеология – Одеса: Астропринт, 2010.- 212 с.

Подшивалкіна В.І., Гусакова М.П., Яремчук О.В. Творчий саморозвиток психолога. Психологічний практикум: збірник практичних та тестових завдань. – Одеса: Астропринт, 2012. – 152 с.

низка методичних розробокдля студентів денної та заочної форми навчання, зокрема:

 1. «Методика розробки тестів об'єктивного контролю рівня освітньо-професійної підготовки студентів вузів» (укладач Подшивалкіна В.І), 2005, 2009;
 2. А.И. Санников (у співавторстві) Риск и принятие решения, 2007;
 3. А.И.Санніков (у співавторстві) Модели принятия решения,2007;
 4. Л.Н. Акімова Організаційне консультування, 2007;
 5. Н.В. Родіна «Методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів по спецпрактикуму «Патопсихологія з елементами дефектології», 2007;
 6. Р.М., Свинаренко В.І., Кайгер К.Г. Дементьєва «Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з загальної психології», у 2 частинах, 2009;
 7. М.Е.Білова «Методичні рекомендації з проведення практичних занять для студентів непсихологічних факультетів», у 2 частинах, 2011(частина) та інші.
 8. Яремчук О. В. Актуалізація етнокультурного міфотворчого потенціалу студентів-гуманітаріїв / О. В. Яремчук. – К.: 2012.
 9. Будиянский Н. Ф., Томас Е. Д. Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной рабрты студентов в условиях модульного обучения. Одесса: Атлант, 2012.- 82 с.
 10. Гусакова М.П. Психологическое консультирование.- 2012.

В електронному вигляді на сайті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: представлені 8 методичних розробок, зокрема: В.И.Кайгер «Пособие по выполнению конспектов, рефератов и курсовой работы по общей психологии»; А.А. Бефани «Методическое пособие по курсу «Психология семьи»;О.Н. Кириченко «Учебно-методические материалы по учебному курсу «Методика преподавания психологии в высшей школе (для магистров)» та інші.

Програми та методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів для навчальних курсів, що забезпечують підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів, зокрема зі спеціалізації «організаційна психологія».

Підвищення кваліфікації співробітників

З 2004 року захист 21 кандидатських дисертацій, у тому числі: Ван Джун, М.Е.Білова, Дементьєва К.Г., Пундєв В.В., Коваль А.Ш., та інші. У 2013 році доц. Н.В.Родіна захистила докторську дисертацію. Два доцента активно працюють над докторськими дисертаціями, а саме Н.В.Сапригіна, О.В.Яремчук. Підвищення кваліфікації пройшли всі співробітники кафедри, зокрема у 2011-2013 роках: Н.Ф. Будіянський,О.М. Кириченко, В.І. Подшивалкина, Шрагіна Л.І., Гусакова М.П, Бєлова М.Е., Санніков О.І., Дементьєва К.Г. та інші. На кафедрі щорічно навчається від 10 до 15 аспірантів. 

Білова Маргарита Едуардівна: Польща. Малопольська школа державного управління, Краківський університет Економіки, 12.02. 2018 -2.03.2018. Коваль Ганна Шаміліївна: проходження міжнародного післядипломного практичного стажування «Новітні та інноваційні методи навчання», Малопольська школа державного управління (Краківський Університет Економіки. Польща), 12.02. 2018 -2.03.2018. Подшивалкіна Валентина Іванівна: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН, лабораторія загальної психології та історії психології імені В.А. Роменця, тема "Методологічні проблеми дослідження національних наукових шкіл та їхнього висвітлення в навчальних проблемах підготовки магістрів та аспірантів з психології" 22.09.2016. Дементьєва Капітоліна Георгіївна: 3-х місячне наукове стажування на Кафедрі Загальної Психології Інституту Психології Університету Іоанна Павла ІІ в межах програми «Здоров’я зберігаючи технології та якість життя медичні, педагогічні, соціально-психологічні вимірі». Стажування реалізовано в Любліні 31.07.- 31.10.2019.

Наукова робота

Проведено:

2005 р. - постсимпозиум «Сучасні проблеми імеджелогії» (65 вчених України та Росії)

2004 , 2005 рр. – дві науково-практичні конференції «Психологія души» (76 та 83 учасника відповідно з різних навчальних закладів України)

Щорічні наукові конференції викладачів та співробітників ОНУ

2004 - 2011 р.р. – у щорічних Наукових конференціях викладачів та співробітників ОНУ підготовлено 108 доповідей.

Виконувалась комплексна наукова тема "Культурно-історичній та соціально- психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (№ держреєстрації №0107V007980.) відповідно тематичного плану науково-дослідних робіт університету згідно наказу ОНУ від 01.06.2007 р. № 1453-11

Затвердженанова міжкафедральна наукова тема "контекстність вищої освіти як фактор гуманітарної та міжнародної безпеки мультикультурного регіону" спільно з кафедрами міжнародних відносин ІСН та соціології ІСН (№ держреєстрації № 013 U002693).

Проведено чотири Міжнародні науково-практичні конференції "Культурно-історичній та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві», у яких прийняли участь: у 2009 році 78 спеціалістів; у 2010 році - 106 фахівців з 8 країн: Росії, Литви, Білорусі, США, Німеччини, Фінляндії, Польщі, Молдови,

у 2011 - 113 представників шести країн: України, Росії, Німеччини, Італії, Польщі, Молдови. Надруковані спеціальні видання «Віснику ОНУ. Психологія» за результатами конференції, зокрема, у 2010 та 2011 роках - у 2-х томах. 2012 - 123 представника України, Росії, Білорусії та Литви. Надруковані спеціальні видання «Віснику ОНУ. Психологія »за результатами конференції.

2013 р. -проведена Перша міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, психологічні та політичні проблеми прикордонної безпеки». Всього - 60 учасників з України, Молдавія, Польщі, Придністров'я

2016 р. -проведена Друга міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, психологічні та політичні проблеми прикордонної безпеки».

Надруковано

чотири монографії:

Научное наследие Н.Н.Ланге

Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві:Колективна монографія / Наук.ред. проф. д.с.н. В.І. Подшивалкіної.- Одеса, 2011.- 318с.

Садова М.А., Свинаренко Р.М. Психологічний потенціал самореалізації особистості / Наук.ред. проф. д.с.н. В.І Подшивалкіної. - Кіровоград, 2011.- 412с.

Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання. - Одеса, 2011.- 340с.

Яремчук О.В. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості: монографія / О.В. Яремчук. – Одеса: Фенікс, 2012. – 400с.

Историческая психология: истоки и современное состояние: монография/ под. науч.ред. И.Н.Коваля, В.И. Подшивалкиной, О.В. Яремчук. – Одесса: Одесский национальный университет, 2012. – 395с.

Сапрыгина Н.В.Психолингвистика художественного текста : коммуникация автора и читателя: [монография] /Н.В.Сапрыгина. – Одесса : Астропринт, 2012. -336с.

Міжвузівський збірник наукових праць “Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики": випуски 24-25 (2005), випуски 33-34 (2007), випуски 39-40 (2008) та випуски 46-47 (2010)

На базі секції психології у Будинку вчених м. Одеси, яка була заснована проф. Д.Г.Елькіним, з 2008 щомісячно проводиться методологічний семінар психологічного факультету.

Щорічно члени кафедри приймають активну участь у наукових конференціях України, Росії, Молдови, Болгарії, Франції, Німеччини, Іспанії, Чехії, Греції, Туреччини та інших країн.

Наукова робота студентів

2008 - 2013 рр.- проведені шість Всеукраїнські науково-практичні конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Розквітання» (усього 238 учасників, половина з них студенти та аспіранти ОНУ).

Наукова робота студентів

2004 - 2013 рр.- у щорічній науковій конференції студентів та аспірантів ОНУ підготовлено 112 доповіді.

З 2009 року - працює Наукове студентське товариство.

Щорічно студенти друкували в різних виданнях біля 50 наукових праць, а саме у 2005 – 54; у 2006 – 57; у 2007 -56; у 2008 -60; у 2009 – 67; у 2010 – 66, 2012- 34, 2013 - 25

Громадська діяльність

Вистава робіт видатних психологів,які в різні роки працювали в ОНУ

 • з 2007 року - задля популяризації психології щорічно співробітники та гості кафедри приймають участь у 2-3 спеціальних телевізійних програмах за результатами основних подій кафедри: олімпіади, конференції.
 • На всіх значних подіях кафедри та факультету (олімпіада, конференції, День психолога та інші) присутні представники різних телевізійних каналів.
 • Надруковано 7 статей у газеті «Одеській університет» з інформацією про основні події факультету та кафедри.
 • 2012 - урочисте відкриття пам'ятної дошки, присвяченої M.M. Ланге та іменної аудиторії імені професора І.Г. Белявського (ауд. 89, 90).
 • Підготовлені стенди за результатами олімпіад, конференцій, виробничих практик, роботи студентського товариства.
 • Оформлено стенд, присвячений творчості М.М. Ланге.
 • у 2008 р. за допомогою співробітників Наукової бібліотеки організовані екскурсії на виставку праць відомих психологів, що в різні роки працювали в ОНУ, – М.М.Ланге, М.Я. Грота, Г.І.Челпанова, С.Л.Рубінштейна та інших відомих психологів. А також проводились екскурсії гостей кафедри у спеціальні фонди Наукової бібліотеки та Ботанічного саду.
 • У 2012 році - підготовлена презентація інформації для абітурієнтів, проведені презентації для школярів.
 • 2015р. - профорієнтаційна поїздка викладачів ОНУ імені І.І. Мечникова в м. Білгород-Дністровський
 • 2014-2016 рр. – проведена Зимова Школа для майбутніх абітурієнтів

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top