Наукова діяльність

На факультеті успішно працює аспірантура й докторантура, які є основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.
На факультеті навчається 40 осіб за третім (PhD) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053. Психологія.

На факультеті існує спеціалізована вчена рада К 41.051.07 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології».

Головою спеціалізованої вченої ради є доктор психологічних наук, професор Кіреєва Зоя Олександрівна.

iiposci

Перелік наукових тем факультету:

Науково-дослідна робота проводиться у відповідності до плану університету та факультету.
Викладачі беруть активну участь у щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І.Мечникова, а також у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Кожна кафедра факультету проводить наукову роботу за окремою темою, які тісно пов'язані з загальною темою факультету, а також співпрацює з іншими факультетами університету у розробці НДР в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

На період з 1 травня 2018 р. до  31 грудня  2022 р. кафедрами факультету буде здійснено розробку наступних науково-дослідницьких тем:

  • на кафедрі соціальної допомоги та практичної психології – «Соціально-психологічна адаптація та психологічний супровід осіб, зайнятих в особливих видах діяльності»;      
  • на кафедрі клінічної психології – «Емоційний стрес та психологічна допомога»;            
  • на кафедрах соціальних  теорій та соціальної роботи  – «Дослідження модифікацій розвитку українського  суспільства в умовах  Європейської  інтеграції»;
  • на кафедрі загальної  психології  та психології  розвитку особистості – «Динаміка розвитку особистості у часовій розгортці життя»;
  • на кафедрі соціальної  і прикладної  психології  – «Самодетермінація суб’єктів соціальних контекстів»;
  • на кафедрі диференціальної і спеціальної психології – «Дослідження психології ортогенезу людини»

Наукові видання факультету:

Науковий журнал «Психологія та соціальна робота» (журнал «Вісник Одеського національного університету. Серія «Психологія» входить в 2019 році був перейменований) до Переліку фахових видань України і є реферованим та індексованим у таких базах України і Світу: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, «Україна наукова», Інституційний депозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Ulrich's Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польша), а також засобами Google Академія, WorldCat, ResearchBib.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f0e8dd58ed125760766431594789333
title_5f0e8dd58ee1819811974881594789333
title_5f0e8dd58ef1812178460491594789333
Top