Науково-дослідна лабораторія некристалічних систем електроніки

Інформація оновлена 17.09.2015

Лабораторія некристалічних середовищ (НДЛ-11)

Завідуючий лабораторії, старший науковий співробітник Дойчо Ігор Костянтинович

Лабораторію створено у 1988 році внаслідок реорґанізації СКТБ «Контакт». Її керівником є кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Дойчо І.К. Лабораторія працює за пріоритетним напрямком „Нові речовини і матеріали”. Зараз предметом дослідження лабораторії являються шпаристі кремнієвміщуючі речовини, способи їх створення, їхні фотолюмінесцентні властивості, їхня радіаційна стійкість та їхнє застосування в електроніці, приладобудуванні і медицині.

За час існування лабораторії виконано близько 20 держбюджетних тем, понад 10 госпдоговірних тем, 3 теми на замовлення ДКНТ, 2 теми самофінансування університету. До того ж співробітники лабораторії беруть участь у виконанні на нефінансовій основі спільних ґрантів із Вроцлавською політехнікою. Надруковано близько 150 наукових праць, з яких понад 10 винаходів, захищено 1 докторську та понад 10 кандидатських дисертацій. Проведено Загальносоюзну конференцію з аморфних напівпровідників і діелектриків на базі кремнію. Лабораторія реґулярно бере участь у загально-університетських виставках, де експонує макети, комп’ютерні презентації та паперові буклети найбільш цікавих розробок, що були запропонованими за роки існування лабораторії. Розробки лабораторії використовуються на підприємствах колишнього Міністерства електронної промисловості (головним чином в Російській Федерації та в Грузії).

У різні часи у межах лабораторії плідно виконували свої дослідження науковці, які зараз вважаються провідними фахівцями з фізики твердого тіла у США, Ізраїлі і деяких інших країнах. Це, зокрема, професори М.Г.Фойгель, Я.О.Ройзін (перший керівник лабораторії) та А.Г.Пєтухов, доцент В.П.Кушнір, ст.н.с. А.В.Алексєєв-Попов та Л.В.Цибесков та інші. Вдале сполучення тематик і фахівців дозволило традиційні для фізичного факультету теоретичні і експериментальні дослідження в галузі фізики рідин (проф. Коваленко М.П.), доповнити досягненнями в галузі зонної теорії кристалічних напівпровідникових сполук (проф. Фойгель М.Г., проф. Пєтухов А.Г., і теперішній керівник лабораторії ст.н.с. Дойчо І.К.), фізики поверхні (проф. Ройзін Я.О.), голоґрафії (ст.н.с. Алексєєв-Попов А.Г. и ст.н.с. Гевелюк С.А.) і проблем радіаційної стійкості матеріалів (проф. Мак В.Т.). Як результат виникли передумови для успішної діяльності лабораторії в галузі фізики невпорядкованих середовищ.

На теперішній час провідними науковцями лабораторії являються:

Приміщення лабораторії знаходиться за адресою:

м. Одеса, вул. Пастера, 42, лаб. № 32;
Телефон для контактів (048) 723-64-82;
Поштова адреса: 65089, а/скр.36, Одеса, Україна;
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top