Науково-дослідна лабораторія морської геології, геохімії і палеонтології (НДЛ-3)

Завідувач лабораторії - Кравчук Ганна Олегівна, кандідат геологічних наук, доцент.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Геолого-географічний факультет

Історія підрозділу.

Для подальшого розвитку і підвищення ефективності геолого-геохімічних досліджень на континентальному шельфі й у Світовому океані, а також з метою поліпшення підготовки фахівців в області геології морів та океанів спільним Наказом Міністерства геології СРСР і Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР у 1979 році на базі Одеського університету імені І.І. Мечникова була створена Галузева науково-дослідна лабораторія морської геології та геохімії.

Напрямки наукових досліджень.

Основними напрямками дослідження лабораторії є:

 • розробка геолого-геохімічних методів дослідження для прогнозів і пошуку корисних копалин, геологічної зйомки морського дна;
 • дослідження впливу геологічних процесів на геохімічні параметри донних відкладень на формування екологічного стану Північно-Західного шельфу Чорного моря.
 • розробкатеоретичнихта методичнихоснов геолого-экологічних та геотоксикологічних досліджень техногенного впливу на природне середовище. 

Основні наукові результати і розробки.

1979-1982 рр.- Дослідження нафтогазоносності Чорного, Азовського, Баренцового, Білого та Каспійського морів.

 • Проведена вуглеводородная газова зйомка північно-західного шельфу Чорного моря і всього Азовського моря.
 • Складено першу регіональну карту інженерно-геологічного районування дна Азовського моря за умовами будівництва підвідних нафтогазопроводів

1983-1998рр. - Дослідження проблем рудогенезу Світового океану.

 • Відкриті та досліджені промислові поля залізо-марганцевих конкрецій.  Відібрано технологічну пробу для напівпромислової плавки металу.
 • Складені  карти корисних копалин Атлантичного та Індійського океану.
 • Проведені морські дослідження дають право Україні на реалізацію економічних інтересів по освоєнню важливих корисних копалин у міжнародних водах Атлантичного та Індійського океанів.

1994-2005рр.- Дослідження донних відкладень шельфу Чорного моря у зв`язку з екологією, нафтогазоносністю, та пошукам родовищ золота. 

 • Складено першу еколого-геологічну ландшафтну карту північно-західного шельфу Чорного моря.
 • Відкрито Азово-Чорноморську золоторудну провінцію. Розроблено технологію вилучення тонкого золота з морських мулів.
 • Досліджені закономірності розповсюдження тонкого золота в Азово-Чорноморській золоторудній провінції. Розроблені критерії прогнозування та контролю геологічної ситуації і техногенного навантаження узбережно-морських геосистем Чорного моря.
 • Дослідження проявів глибинної геологічної будови Землі в структурі геохімічних параметрів донних відкладень Чорного моря у зв’язку з нафтогазоносністю шельфу.

з 2004 р.- Дослідження впливугеологічних процесів і геохімічних параметрів донних відкладеньПівнічно-Західного шельфу Чорного моря.

 • Розроблена фундаментальна флюїдодинамична концепція сучасної нафтогазової геології, стосовно до особливого типу осадових басейнів, формування яких зв'язане з розвитком внутрішньоконтинентальних глибоководних западин, таких як Чорне море.
 • Створені структурно-тектонічна і еволюційно-геодинамічна моделі Кілійсько-Зміїноостровського геоблоку. Виявлені особливості флюїдодинамічного режиму і представлена еволюційно-флюїдодинамічна модель нафтогазоутворення Північно-Чорноморського басейну. Виділені еволюційно-геодинамічні критерії нафтогазоносності регіону.
 • Вивчени умови формування і трансформації субмаринних вуглеводневих газогідратів у Чорноморському басейні та їх коливань за голоценовий час. Розроблені положеня концепції оцінки ролі газогідратів у стійкості морських геосистем під впливом зовнішніх чинників.
 • Проведена типізація території острова Зміїний за інтенсивністю проявів екзогенних процесів. Проведена оцінка руйнування поверхні й берегів, дани рекомендацій щодо врахування впливу сучасних екзогенних процесів, що мають поширення на о. Зміїний, і приводять до руйнування поверхні і берегів. Зміїний.
 •  Розроблена методика ідентифікації нафтопродуктів аварійних скидів з морських суден.

Результати досліджень Галузевої лабораторії морської геології та геохімії опубліковані в сотнях статей в наукових виданнях; викладені в наукових звітах, монографіях. Накопичені фактичні дані представляють собою ґрунтовну базу для подальших фундаментальних досліджень і рішення прикладних задач.

Міжнародне співробітництво.

Співробітники лабораторії приймали участь у виконанні наступних міжнародних програм.

 • INCO – Copernicus Projects “Oil and herbicide pollution in the Black Sea : detection and biological impact”. 1997-2000.
 • EU-TACIS «Придунайські озера: стале збереження і відновлення природного стану і екосистем». (2000-2003)
 • Проект EU-TACIS «Технічна допомога в плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра». (2006-2007).
 • Проект EU-FP6 «Чорноморська наукова мережа». (2005-2008).
 • ПроектEU-FP7 « UP-GRADE BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK ». (2009-2011). http://www.blackseascene.net/
 • Проект EU-FP7 PERSEUS «Політико-орієнтовані морські Екологічні дослідження в південно-європейських морях» (Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas). 2012-2015 р.р. http://www.perseus-net.eu/site/content.php

Список основних публікацій:

Монографії:

 1. Buynevich, V. Yanko-Hombach, A. Gilbert, R. Martin, eds. 2011. Geology and Geoarchaeology of the Black Sea Region: Beyond the Flood Hypothesis. GSA Special Paper 473, Colorado, USA, 196 pp.
 2. Сучков І.О. Федорончук Н.О. Геологічна будова о. Зміїний / В кн „Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія” / відп. ред. В.І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 7-51.
 3. Федорончук Н.О., Сучков І.О., Тюленева Н.В. Геологічні дослідження шельфу прилеглого до о. Зміїний. / В кн. “Острів Зміїний: екосистема прибережних вод” Під редакцією Сминтини В.А., Одеса, 2008. С. 8-49
 4. Yanko-Hombach, V., Gilbert, A.S., Panin, N., Dolukhanov, P.M., eds. 2007. The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 971 p., 246 illus.

Статті:

 1. Tuleneva N.V., Suchkov I.A., Fedoronchuk N.A. 2013. Changes in cjastline positions during the Holocene in the shelf of the Northwestern Black Sea. Quaternary Internationak (in pres)
 2. Сучков И.А., Тюленева Н.В. Геохимия осадконакопления в голоцене в пределах северо-западного шельфа Черного моря // Вестн ОНУ им.И.И.Мечникова. Сер. Геология и география. 2014. №1
 3. Сучков І.О., Федорончук Н.О., Мудров І.О. Літолого-мінералогічні передумови накопичення тонкого золота в ново-евксинських відкладах північно-західного шельфу Чорного моря // Геологія і корисні копалини Світового океану, 2013. – Вип.1.
 4. Сучков И.А. Преобразования минералов марганца из морских и океанических железо-марганцевых  образований при нагревании // Актуальністьгеотоксікологічнихдосліджень. – Киев, 2013. – С. 64- 73.
 5. Федорончук Н.А., Сучков И.А. Тонкое терригенное и аутигенное золото в морских отложениях // Збірник наукових праць ІГН НАНУ. Вип.5. – 2012. – С. 145-152.
 6. Сучков И.А. Представления о минеральном составе железо марганцевых образований Индийского океана в связи с их генезисом // Литологический состав донных отложений северо-западного шельфа Черного моря // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 5. - 2012.
 7. Yanko-Hombach, V., Panin, N., and Filipova-Marinova, M. 2012. IGCP 521: Caspian–Black Sea–Mediterranean Corridors during the last 30 ka: Sea-level change and human adaptive strategies. Selected papers, IV. Quaternary International 261:1-8.
 8. Yanko-Hombach, V., Leroy, S., Sintubin, M., Schneegans, S. 2012. Tales set in stone. A World of SCIENCE, Vol. 10, No. 3, July–September 2012: 2-11.
 9. Сучков И.А. Представления о минеральном составе железо марганцевых образований Индийского океана в связи с их генезисом // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 5. - 2012. - с 98-107
 10. Yanko-Hombach V., Mudie P., and Gilbert A.S. 2011. Was the Black Sea catastrophically flooded during the post-glacial? Geological evidence and archaeological impacts. In Underwater Archaeology and the Submerged Prehistory of Europe, J. Benjamin, C. Bonsall, Dr. C. Pickard, and A. Fischer, eds. Oxbow Books, pp. 245-262.
 11. Янко-Хомбах В.В., Смынтына Е.В., Кадурин С.В., Ларченков Е.П., Какаранза С.В.,  Киосак Д.В. 2011. Колебания уровня Черного моря и адаптационная стратегия древнего человека за последние 30 тысяч лет. Геология и минеральные ресурсы Мирового Океана 2, C. 61-94.
 12. V.I. Medinets, I.A. Suchkov, N.V. Kovaleva - Experience and inputs of Odessa National I.I.Mechnikov University team in development and in future using of environment data bases in the framework of the Black Sea Scene Project // Journal of Environmental Protection and Ecology. 2010 , vol. 11 no.1, p. 333-337
 13. И.А.Сучков, Н.А.Федорончук, Н.В. Тюленева. Основные черты современного осадконакопления района острова Змеинный / Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 3. - 2010. - с.204-211
 14. Н.А.Федорончук, И.А. Сучков, В.И. Мединец. Осадконакопление в озерах нижнего течения реки Дунай (литологические и геоэкологические характеристики) / Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 3. - 2010. - с. 219-226
 15. Yanko-Hombach, V., Gilbert, A., and Dolukhanov, P. 2007. Critical overview of the Flood Hypotheses in the Black Sea in light of geological, paleontological, and archaeological evidence. Quaternary International167–168: 91–113.
 16. Yanko-Hombach, V., Koral, H., Avєar, N., Motnenko, I. and McGann, M. 2006. Geomorphological, depositional and foraminiferal indicators of Late Quaternary tectonic uplift in Iskenderun Bay, Turkey. In Dilek, Y. and Pavlides, S., eds. Postcollisional tectonics and magnetism in the Mediterranean Region and Asia. Geological Society of America Special Paper 409, pp. 591-614.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top