Лабораторія проблем прикладної фізики і комп`ютерних технологій

Інформація оновлена 17.09.2015

Лабораторія проблем прикладної фізики і комп'ютерних технологій.

Завідувач лабораторією: Ткаченко В.Г., канд. техн. наук 

Співробітники лабораторії:

 • Гоцульский В.Я. канд. ф.-м. наук (за сумісництвом)
 • Свиридов В.Н. канд. ф.-м. наук
 • Ткаченко В.Г. канд. тех. наук
 • Чечко В.Е.
 • Римашевський А.А.
 • Бурлак А.В.
 • Экало Е.В. аспирант

Цілі та задачі лабораторії:

 1. Проводити фундаментальні і прикладні наукові дослідження в області оптики і оптоелектроніки, здійснювати експериментальні дослідження в даному напрямі із застосуванням спеціальних комп'ютерний-керованих установок, що розробляються.
 2. Знайомити студентів ОНУ з сучасними оптичними технологіями, зокрема комп'ютерний-орієнтованими, забезпечувати експериментальну базу і керівництво для виконання курсових, бакалаврських і магістерських робіт (в області оптики і комп'ютерної обробки сигналів) і для роботи аспірантів.

В рамках цих напрямів здійснюється наукова співпраця з наступними організаціями:

 • Інститут інноваційної і післядипломної освіти ОНУ ім. И.И.Мечникова.
 • Науково-дослідний інститут хвороб ока і тканинної терапії ім. В.П. Філатова.
 • Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України. 
 • Педагогічний державний південно-український університет ім. К.Д.Ушинского.
 • Український науково-дослідний протичумний інститут ім. И.И.Мечникова.
 • Одеська державна академія холоду.
 • Одеська державна академія будівництва і архітектури.
 • Одеський юридичний інститут
 • Харківський національний університет внутрішніх справ.

Основні напрями досліджень і результати:

 1. Метод фазомодулірованной спекл-інтерферометрії (ESPI - electronic speckle pattern interferometry)
 2. Неруйнуючий контроль. 
  Вимірювання малих деформацій (0,1-30 мкм) об'єктів, викликаних малим тестовим обуренням (механічне навантаження, нагріваючи, ультразвук і т.д.) і виявлення з їх допомогою дефектів в об'єкті (неоднорідність, неізотропна, наявність тріщин, механічної напруги і т.д.)   
 3. Прецизійне визначення механічних параметрів матеріалів (пружність, коефіцієнт Пуассона і т.д.).
 4. Аналіз фазових неоднородностей (варіація коефіцієнта заломлення) в прозорих середовищах.
  Рис. 7. Варіації показника заломлення в градієнтному розчині вода-гліцерин.
 5. Визначення форми поверхні (створення топограмм) об'єктів складної форми. 

Області застосування:

Прецизійні вимірювання, матеріалознавство, офтальмологія.

 • Результати: Патенти, статті, експонати виставок.
 1. Голографія.
  1. Розробка нових середовищ для голографії.
   1. об'ємні реєструючі середовища (ЩГК, ХСП). Мета - створення високоефективних голограммних оптичних елементів (ГОЕ) для пристроїв прецизійних вимірювань (малі лінійні переміщення, повороти, деформації...), анемометрів і т.д.
   2. гетерофазні серебрянно-галоїдні емульсії. Мета - створення панхроматичних і ІК-ЧУВСТВІТЕЛЬНИХ голографічних емульсій із збільшеною товщиною (60-100 нм) для образотворчої голографії і спеціальних цілей.
  2. Розробка нових голографічних вимірювальних систем і методів.

Області застосування:

 • Прецизійні вимірювання 
 • Результати: Патенти, статті, експонати виставок.
 1. Фундаментальні дослідження в області створення і управління розташуванням нанорозмірних центрів за допомогою градієнтних світлових полів.
  • Створення фундаментальних основ для розробки нових реєструючих середовищ.
  • Створення фундаментальних основ для біологічного нізкоїнтенсивного лазерного випромінювання (НІЛІ).

Області застосування:

Наукоємкі високотехнологічні виробництва, біологія, медицина.

Результати: Патенти, статті, експонати виставок.

 • Кореляційна спектроскопія і малокутове розсіяння. Мета - розробка нових методів аналізу суспензій, суспензій, аерозолів і т.д.

Публікації

 • В.Е.Мандель, А.Ю.Попов, Е.В.Попова, А.В.Тюрин, Ю.Б.Шугайло "Определение параметров и дефектности кремниевых пластин интерферометрическим методом." Оптич. журн. 1995, № 1. С.71-74.
 • В.Е.Мандель, А.Ю.Попов, Е.В.Попова, А.В.Тюрин ”Механизм F-M преобразования центров окраски в кристаллах хлорида калия”./Опт и спектр. 1995, Т.78, №3, с.457-462.
 • Belous, Vitaly M.; Mandel, Vladimir E.; Popov, Andrey Y.; Tyurin, Alexander V. "Method for determining changes of 3D hologram parameters during recording" /Journal:Proc. SPIE Publication Date:11/1995, Vol. 2647, p. 398-403.
 • В.М.Белоус; В.Е.Мандель; А.Ю.Попов; А.В.Тюрин; "Механизмы высокотемпературной голографической записи в материалах состава As-S."/ ФТТ, 1996, Т.38, N 2, С.379-390.
 • В.М.Белоус; Л.И.Манченко; А.Ю.Попов; А.В.Тюрин; В.П.Чурашов; Ю.Б.Шугайло “Фотографическая эмульсия с гетерофазными микрокристаллами - новая среда для записи глубоких трехмерных пропускающих голограмм“ //”Оптика и спектроскопия “, 1999, Т.86, №2, С.344-348.
 • В.М.Белоус; В.Е.Мандель; А.Ю.Попов; А.В.Тюрин “Механизмы голографической записи на основе фототермического преобразования центров окраски в аддитивно окрашенных щелочно-галоидных кристаллов “ //”Оптика и спектроскопия “, 1999, Т.87, №2, С.327-332.
 • A.Yu. Popov, W.M. Belous, V. E. Mandel, Yu.B. Shugailo, A.V. Tyurin, ‘Drift model of photoinduced processes in alkali-halide crystals during volume hologram recording’/ SPIE Proceedings N3904, Pub. Nov 1999, ISBN 0-8194-3514-7.
 • A.Yu. Popov, W.M. Belous, V.P. Churashev, L.I.Manchenko, V. E. Mandel, Yu.B. Shugailo, A.V. Tyurin. ‘Method of small linear displacement determing’ / SPIE Proceedings N3904, Pub. Nov 1999, ISBN 0-8194-3514-7.ъ
 • Aleksander Bekshaev, Sergey Kontush, Andrey Popov, Rene Van Grieken. “Application of light beams with non-zero angular momentum in optical study of micrometer-size aerosol particles”, Proceedings of SPIE, Volume 4403 (2001), pp. 288 - 296.
 • Aleksander Bekshaev, Andrey Popov ”Optical system for Laguerre-Gaussian/Hermite- Gaussian mode conversion” Proceedings of SPIE, Volume 4403 (2001), pp. 297 - 302.
 • A.Bekshaev, A.Popov "Measurement of the orbital angular
  momentum of an optical beam with the help of space-angle
  intensity moments", Proceedings of SPIE, Volume 4607 (2001),Proceedings of SPIE, Volume 4607(2001),pp. 90 - 98.
 • О.П.Гохман, В.К.Жуковський, А.Ю.Попов, І.І.Дончев, М.О.Царенко. “Дослідження пружних характеристик текстурованих матеріалів”.// Укр.Фіз.Журн. 2002, Т. 47, №2, с. 197-200.
 • A.Ya.Bekshaev, A.Yu.Popov. Method of light beam orbital angular momentum evaluation by means of space-angle intensity moments.// Ukr.Phys.Opt., 2002, №4, p.249-257.
 • В.Е. Мандель, А.Ю. Попов, А.В. Тюрин, Ю.Б. Шугайло “Бесконтактный метод измерения линейных перемещений” //“Оптический журнал”, том 70, №6, стр. 57-61, 2003.
 • В.Е. Мандель, А.Ю. Попов, А.В. Тюрин, Ю.Б. Шугайло “Стабилизация интерференционной картины при записи объемных пропускающих голограмм” //“Оптический журнал”, том 70, №10, стр. 72-75, 2003.
 • D.A. Vladimirov, V.E. Mandel, A.Yu. Popov, A.V. Tyurin. Photothermal conversion of F-centers in additively coloured potassium chloride crystals with cationic and anionic impurities // Ukr. J. Phys. Opt.-2004.-Vol.5, №4.-P. 131-135.
 • Д.А. Владимиров, В.Е. Мандель, А.Ю. Попов, А.В. ТюринОптимизация записи голограмм на аддитивно окрашенных кристаллах KCl // Оптика и спектроскопия.-2005.-Т.99, №1.-С.155-158.
 • A. Y. Popov, V. K. Zhukovskyy, S. A. Gokhman. Phase modulated speckle interferometry method for in situ numerical evaluation of residual stresses in constructions. //Proc. SPIE Vol. 6254, p. 432-440.
 • А.Ю. Попов , Н.А. Попова , А.В. Тюрин Физическая модель воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на биологические объекты.//Опт. и Спектроскоп., 2007, Т.103, №3, сс.502-508.

Патенти

 • А.Ю.Попов, Н.А.Попова, О.В.Тюрін, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова “ Спосіб впливу низькоінтенсивним когерентним лазерним випромінюванням на біологічні об'єкти”// Деклараційний патент на винахід, Бюл. №5, 46592, 2002 р.
 • Сминтина В.А., Тюрин О. В., Попов А. Ю. Жуковський В. К. Спосіб фазомодульованої cпекл- інтерферометрії для вимірювання зміни фази об’єктної 
  хвилі // Деклараційний. патент. UA № 7343, МКІ 7 G 01 В 9/021, Бюл. № 6, 2005)

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top