Лабораторія проблем прикладної фізики і комп`ютерних технологій

Інформація оновлена 17.09.2015

Лабораторія проблем прикладної фізики і комп'ютерних технологій.

Завідувач лабораторією: Ткаченко В.Г., канд. техн. наук 

Співробітники лабораторії:

 • Гоцульский В.Я. канд. ф.-м. наук (за сумісництвом)
 • Свиридов В.Н. канд. ф.-м. наук
 • Ткаченко В.Г. канд. тех. наук
 • Чечко В.Е.
 • Римашевський А.А.
 • Бурлак А.В.
 • Экало Е.В. аспирант

Цілі та задачі лабораторії:

 1. Проводити фундаментальні і прикладні наукові дослідження в області оптики і оптоелектроніки, здійснювати експериментальні дослідження в даному напрямі із застосуванням спеціальних комп'ютерний-керованих установок, що розробляються.
 2. Знайомити студентів ОНУ з сучасними оптичними технологіями, зокрема комп'ютерний-орієнтованими, забезпечувати експериментальну базу і керівництво для виконання курсових, бакалаврських і магістерських робіт (в області оптики і комп'ютерної обробки сигналів) і для роботи аспірантів.

аспирант Экало Е.В. 
Мал. 2. аспирант Экало Е.В.

Колишній аспірант лабораторії кандидат ф.-м. наук Владимиров Д.А.
Мал. 3. Колишній аспірант лабораторії кандидат ф.-м. наук Владимиров Д.А.

В рамках цих напрямів здійснюється наукова співпраця з наступними організаціями:

 • Інститут інноваційної і післядипломної освіти ОНУ ім. И.И.Мечникова.
 • Науково-дослідний інститут хвороб ока і тканинної терапії ім. В.П. Філатова.
 • Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України. 
 • Педагогічний державний південно-український університет ім. К.Д.Ушинского.
 • Український науково-дослідний протичумний інститут ім. И.И.Мечникова.
 • Одеська державна академія холоду.
 • Одеська державна академія будівництва і архітектури.
 • Одеський юридичний інститут
 • Харківський національний університет внутрішніх справ.

Основні напрями досліджень і результати:

 1. Метод фазомодулірованной спекл-інтерферометрії (ESPI - electronic speckle pattern interferometry)
 2. Неруйнуючий контроль. 
  Вимірювання малих деформацій (0,1-30 мкм) об'єктів, викликаних малим тестовим обуренням (механічне навантаження, нагріваючи, ультразвук і т.д.) і виявлення з їх допомогою дефектів в об'єкті (неоднорідність, неізотропна, наявність тріщин, механічної напруги і т.д.)
     
  Рис. 4, 5, 6. Картини фазових кореляцій, аналогічні інтерферограммам, побудовані для різних зразків, що деформуються під дією малого тестового навантаження (центральний точковий нагрів на 30 З).
 3. Прецизійне визначення механічних параметрів матеріалів (пружність, коефіцієнт Пуассона і т.д.).
 4. Аналіз фазових неоднородностей (варіація коефіцієнта заломлення) в прозорих середовищах.
  Рис. 7. Варіації показника заломлення в градієнтному розчині вода-гліцерин.
 5. Визначення форми поверхні (створення топограмм) об'єктів складної форми.
 6.  
 7.  
 8.  

 
 Мал. 8. Установка для побудови топограмм поверхонь.

 

 

 

Мал. 9. Топограмма поверхні ока кролика.

Області застосування:

Прецизійні вимірювання, матеріалознавство, офтальмологія.

 • Результати: Патенти, статті, експонати виставок.
 1. Голографія.
  1. Розробка нових середовищ для голографії.
   1. об'ємні реєструючі середовища (ЩГК, ХСП). Мета - створення високоефективних голограммних оптичних елементів (ГОЕ) для пристроїв прецизійних вимірювань (малі лінійні переміщення, повороти, деформації...), анемометрів і т.д.
   2. гетерофазні серебрянно-галоїдні емульсії. Мета - створення панхроматичних і ІК-ЧУВСТВІТЕЛЬНИХ голографічних емульсій із збільшеною товщиною (60-100 нм) для образотворчої голографії і спеціальних цілей.
  2. Розробка нових голографічних вимірювальних систем і методів.

Області застосування:

 • Прецизійні вимірювання 
 • Результати: Патенти, статті, експонати виставок.
  Установка для запису об'ємних голограммних оптичних елементів (ГОЕ) 
  Мал. 10. Установка для запису об'ємних голограммних оптичних елементів (ГОЕ)
  Римашевский А.А. настроює установку для дослідження характеристик ГОЕ. 
  Мал. 11. Римашевский А.А. настроює установку для дослідження характеристик ГОЕ.
 1. Фундаментальні дослідження в області створення і управління розташуванням нанорозмірних центрів за допомогою градієнтних світлових полів.
  • Створення фундаментальних основ для розробки нових реєструючих середовищ.
  • Створення фундаментальних основ для біологічного нізкоїнтенсивного лазерного випромінювання (НІЛІ).

Області застосування:

Наукоємкі високотехнологічні виробництва, біологія, медицина.

Результати: Патенти, статті, експонати виставок.

 • Кореляційна спектроскопія і малокутове розсіяння. Мета - розробка нових методів аналізу суспензій, суспензій, аерозолів і т.д.
  Гоцульский В.Я. настроює установку для дослідження властивостей емульсій і суспензій методом кореляційної спектроскопії 
  Мал. 12. Гоцульский В.Я. настроює установку для дослідження властивостей емульсій і суспензій методом кореляційної спектроскопії.
  Чечко В.Е з портітівной переносимою установкою для дослідження характеристик димів і аерозолів.
  Мал. 13. Чечко В.Е з портітівной переносимою установкою для дослідження характеристик димів і аерозолів.

Публікації

 • В.Е.Мандель, А.Ю.Попов, Е.В.Попова, А.В.Тюрин, Ю.Б.Шугайло "Определение параметров и дефектности кремниевых пластин интерферометрическим методом." Оптич. журн. 1995, № 1. С.71-74.
 • В.Е.Мандель, А.Ю.Попов, Е.В.Попова, А.В.Тюрин ”Механизм F-M преобразования центров окраски в кристаллах хлорида калия”./Опт и спектр. 1995, Т.78, №3, с.457-462.
 • Belous, Vitaly M.; Mandel, Vladimir E.; Popov, Andrey Y.; Tyurin, Alexander V. "Method for determining changes of 3D hologram parameters during recording" /Journal:Proc. SPIE Publication Date:11/1995, Vol. 2647, p. 398-403.
 • В.М.Белоус; В.Е.Мандель; А.Ю.Попов; А.В.Тюрин; "Механизмы высокотемпературной голографической записи в материалах состава As-S."/ ФТТ, 1996, Т.38, N 2, С.379-390.
 • В.М.Белоус; Л.И.Манченко; А.Ю.Попов; А.В.Тюрин; В.П.Чурашов; Ю.Б.Шугайло “Фотографическая эмульсия с гетерофазными микрокристаллами - новая среда для записи глубоких трехмерных пропускающих голограмм“ //”Оптика и спектроскопия “, 1999, Т.86, №2, С.344-348.
 • В.М.Белоус; В.Е.Мандель; А.Ю.Попов; А.В.Тюрин “Механизмы голографической записи на основе фототермического преобразования центров окраски в аддитивно окрашенных щелочно-галоидных кристаллов “ //”Оптика и спектроскопия “, 1999, Т.87, №2, С.327-332.
 • A.Yu. Popov, W.M. Belous, V. E. Mandel, Yu.B. Shugailo, A.V. Tyurin, ‘Drift model of photoinduced processes in alkali-halide crystals during volume hologram recording’/ SPIE Proceedings N3904, Pub. Nov 1999, ISBN 0-8194-3514-7.
 • A.Yu. Popov, W.M. Belous, V.P. Churashev, L.I.Manchenko, V. E. Mandel, Yu.B. Shugailo, A.V. Tyurin. ‘Method of small linear displacement determing’ / SPIE Proceedings N3904, Pub. Nov 1999, ISBN 0-8194-3514-7.ъ
 • Aleksander Bekshaev, Sergey Kontush, Andrey Popov, Rene Van Grieken. “Application of light beams with non-zero angular momentum in optical study of micrometer-size aerosol particles”, Proceedings of SPIE, Volume 4403 (2001), pp. 288 - 296.
 • Aleksander Bekshaev, Andrey Popov ”Optical system for Laguerre-Gaussian/Hermite- Gaussian mode conversion” Proceedings of SPIE, Volume 4403 (2001), pp. 297 - 302.
 • A.Bekshaev, A.Popov "Measurement of the orbital angular
  momentum of an optical beam with the help of space-angle
  intensity moments", Proceedings of SPIE, Volume 4607 (2001),Proceedings of SPIE, Volume 4607(2001),pp. 90 - 98.
 • О.П.Гохман, В.К.Жуковський, А.Ю.Попов, І.І.Дончев, М.О.Царенко. “Дослідження пружних характеристик текстурованих матеріалів”.// Укр.Фіз.Журн. 2002, Т. 47, №2, с. 197-200.
 • A.Ya.Bekshaev, A.Yu.Popov. Method of light beam orbital angular momentum evaluation by means of space-angle intensity moments.// Ukr.Phys.Opt., 2002, №4, p.249-257.
 • В.Е. Мандель, А.Ю. Попов, А.В. Тюрин, Ю.Б. Шугайло “Бесконтактный метод измерения линейных перемещений” //“Оптический журнал”, том 70, №6, стр. 57-61, 2003.
 • В.Е. Мандель, А.Ю. Попов, А.В. Тюрин, Ю.Б. Шугайло “Стабилизация интерференционной картины при записи объемных пропускающих голограмм” //“Оптический журнал”, том 70, №10, стр. 72-75, 2003.
 • D.A. Vladimirov, V.E. Mandel, A.Yu. Popov, A.V. Tyurin. Photothermal conversion of F-centers in additively coloured potassium chloride crystals with cationic and anionic impurities // Ukr. J. Phys. Opt.-2004.-Vol.5, №4.-P. 131-135.
 • Д.А. Владимиров, В.Е. Мандель, А.Ю. Попов, А.В. ТюринОптимизация записи голограмм на аддитивно окрашенных кристаллах KCl // Оптика и спектроскопия.-2005.-Т.99, №1.-С.155-158.
 • A. Y. Popov, V. K. Zhukovskyy, S. A. Gokhman. Phase modulated speckle interferometry method for in situ numerical evaluation of residual stresses in constructions. //Proc. SPIE Vol. 6254, p. 432-440.
 • А.Ю. Попов , Н.А. Попова , А.В. Тюрин Физическая модель воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на биологические объекты.//Опт. и Спектроскоп., 2007, Т.103, №3, сс.502-508.

Патенти

 • А.Ю.Попов, Н.А.Попова, О.В.Тюрін, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова “ Спосіб впливу низькоінтенсивним когерентним лазерним випромінюванням на біологічні об'єкти”// Деклараційний патент на винахід, Бюл. №5, 46592, 2002 р.
 • Сминтина В.А., Тюрин О. В., Попов А. Ю. Жуковський В. К. Спосіб фазомодульованої cпекл- інтерферометрії для вимірювання зміни фази об’єктної 
  хвилі // Деклараційний. патент. UA № 7343, МКІ 7 G 01 В 9/021, Бюл. № 6, 2005)

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top