Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики аеродисперсних систем

Інформація оновлена 17.09.2015

Науковий керівник і завідувач доктор фізико-математичних наук, професор, академік Інженерної академії України Копит Микола Харламович

ПНИЛ ФАС - одна з перших проблемних лабораторій Одеського національного університету ім. И.И. Мечнікова, була створена в 1958 році відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР № 1759 від 12.12.1958 р.

Наукові співробітники:

 • Копит Микола Харламович, зав. лабор., доктор фіз.-мат. наук, професор, академік ИАУ.
 • Бойко Юлій Іванович, к.ф.-м. наук, ст.н.с.
 • Ковпаків Олександр Васильович, к.ф.-м. наук, ст.н.с.
 • Чернова Олена Олександрівна, к.ф.-м. наук, ст.н.с.
 • Турецький Олександр Евстафьевич, к.ф.-м. наук, ст. н.с.
 • Голубців В'ячеслав Васильович, зав. сектором, к.ф.-м. наук, професор.
 • Жбанкова Софія Леонідівна, к.ф.-м. наук,ст.н.с..
 • Липатов Геннадій Миколайович, к.ф.-м.наук, ст.н.с.

Основними науковими напрямками лабораторії є:

 • фундаментальні дослідження з вивчення механіко-хімічних і електричних процесів в аерозольних системах, пошук нових способів їхнього одержання, стабілізації і руйнування
 • розробка моделей горіння палив у дисперсному виді, визначення оптимальних умов їхнього спалювання і ингібіровання

Основні напрямки досліджень ПНИЛ ФАС в області дисперсних систем:

 • Кінетика утворення аеродисперсних часток. Гомогенна нуклеація (Часників М.Н., Копит Н.Х., Асланов С.К.)
 • Впливу на водяний аерозоль. Застосування гігроскопічних речовин. (Копит Н.Х., Салов В.А., Ковпаків А.В., Стручаев А.И.)
 • Аерозольні генератори й аерозольні прилади (Копит Н.Х., Липатов Г.Н., Бойко Ю.И., Стручаев А.И., Голубців В.В.)
 • Створення великомасштабних аерозольних систем (Копит Н.Х., Рибалкин Р.П., Ивашов С.Н., Стручаев А.И.)
 • Аспірація аерозолей і аерозольні фільтри (Липатов Г.Н., Чернова Е.А., Турецький А.Е., Салов В.А., Садлий Т.П.)
 • Термодиффузиофорез (Липатов Г.Н., Чернова Е.А., Турецький А.Е.)
 • Запалення і горіння аэрозолей (Копит Н.Х., Калинчак В.В., Стручаев А.И., Рибалкин Р.П.).
 • Газодинаміка двофазних потоків (Копит Н.Х., Бойко Ю.И., Якимчук В.И., Стручаев А.И.)
 • Тепло-массообмін у дисперсних системах (Копит Н.Х., Калинчак В.В., Бойко Ю.И., Стручаев А.И.)
 • Електричні явища в аэрозолях (Ковпаків А.В., Жбанкова С.Л., Милова Л.Г., Малярова Л.В.)
 • Фотонна кореляційна спектроскопія, лазерна доплеровская анемометрія і їхні застосування до досліджень дисперсних систем і багатофазних потоків (Копит Н.Х., Якимчук В.И.)
 • Пінні системи і цеоліти (Копит Н.Х., Статина Л.А., Садлий Т.П.)
 • Діагностика складних систем у тому числі і біологічному походженні (Голубців В.В., Терлецкая Л.Л.).

За результатами фундаментальних досліджень по вище згаданому науковому напрямку опубліковано 3 монографії, більш 800 наукових статей у ведучих вітчизняних і закордонних журналах, зроблено більш 600 доповідей на конференціях, з'їздах, симпозіумах.

Отримано більш 150 авторських посвідчень на винаходи і патентів, отримано 6 медалей УДНГ СРСР.

Зв'язку з українськими і міжнародними організаціями

ПНИЛ ФАС традиційно підтримує наукові і науково-виробничі зв'язки як на основі договорів про наукове співробітництво, так і в рамках госп. договорів. Крім цього лабораторія є опорним центром і базою для стажорів дослідників, дисертантів з інших наукових установ аналогічного профілю. Лабораторія підтримує тісні наукові зв'язки з Київським национальним. університетом ім. Т.Г.Шевченко, Інститутом технічної теплофізики ИАН України, інститутом нових фізичних проблем, інститутом загальної енергетики ИАН України й інших організацій України.

Інформація для потенційних партнерів

 • Співробітництво в області одержання аерозолей, вивчення механіко-хімічних і електричних процесів у дисперсних системах. Активні впливи на теплі хмари і тумани як гігроскопічними, так і поверхнево-активними речовинами.
 • Розробка генераторів аерозолі з заданими характеристиками.
 • Дослідження транспортних властивостей гідродинамічних потоків з концентрованої завихренностью.
 • Дослідження руху аерозольних часток у температурних і дифузійних полях. Генерування монодисперсних аерозолей. Осадження аерозолей у каналах різної геометрії. Вимір параметрів високотемпературних аерозолей волокнистими фільтрами. Дослідження структури потоків і поводження аерозольних часток при змішаній конвекції в циліндричних каналах. Одержання плівкових твердотільних сенсорів методом пульверизационного пиролиза.
 • Вивчення електрокінетичних характеристик води і водяних розчинів неорганічних і поверхнево-активних речовин. Дослідження капілярних хвиль з характерними довжинами хвиль менше 100 мкм. Вивчення процесу швидкої коагуляції високодисперсного аерозолі. Процеси запалі- і димоподавления в закритих приміщеннях. Вимір коефіцієнта зіткнення, коефіцієнта злиття, коефіцієнта часткового злиття, електричного заряду крапля при дробленні, коефіцієнта злиття при зіткненні з плоскою поверхнею за допомогою методу візуалізації бистропротекающих процесів.
 • Діагностика і дослідження дефектів типу дисперсних легкоплавких включень металу-розчинника в напівпровідникових кристалах і структурах на їхній основі. Дослідження в області горіння палив, як одиночних часток, так і великомасштабних дисперсних систем.

Історична довідка

Засновником і першим науковим керівником лабораторії (1959-1980 рр) був широко відомий вчений і організатор науки професор Валеріан Олександрович Федосєєв, що з 1961 р. по 1970 р. був проректором по науковій праці Одеського університету. В.А. Федосєєв запропонував і використовував метод активного впливу на хмари і тумани, заснований на застосуванні гігроскопічних речовин. Вперше у світовій практиці вказав на можливість ланцюгових процесів при утворенні опадів. ПНИЛ ФАС разом зі створеної В.А. Федосєєв у 1960 році кафедрою теплофізики стала кузнею наукових кадрів в області аерозолей і фізики горіння. У 1958 році співробітниками лабораторії і кафедри була проведена 1-а Всесоюзна конференція з питань випару, горіння і газової динаміки дисперсних систем. Ці конференції проводяться регулярно й у 2000 році була проведена 19 конференція. З 1969 року початків видаватися науковий збірник "Фізика аэродисперсних систем" до складу редколегії, якого ввійшли такі найбільші вчені в області фізики аэрозолей як М.А. Фукс, Б.В. Дерягин, О.М. Тодес і інші. ДО дійсного часу вийшло у світло 38 випусків деякі, з яких переведені на англійську мову і видані за кордоном.

З 1980 по 1989 роки науково-дослідну лабораторію очолював відомий у наукових колах в області аерозолей, чудовий експериментатор доктор фіз.-мат. наук, професор Сергій Михайлович Контуш. Під його посібником колектив ПНИЛ ФАС продовжував дослідження в області аерозолей, виконуючи завдання, визначені Урядом, при цьому розвивалася наукова школа В.А. Федосєєва. З 1989 року дану наукову школу очолив доктор фіз.-мат. наук , професор Копит Микола Харламович, наукова діяльність якого з 1973 року зв'язана з ПНИЛ ФАС. Він розвив ряд істотно нових напрямків, модернізував і додав новий зміст традиційним напрямкам.

За роки існування лабораторії крім істотного внеску в народно-господарську діяльність країни, наукова праця колективу відбилася в тім, що були захищені 4 докторських і 30 кандидатських дисертацій: Доктора наук - Часников Михайло Миколайович, Контуш Сергій Михайлович, Копит Микола Харламович , Калинчак Валерій Володимирович. Кандидати наук - Липатов Геннадій Миколайович, Ковпаків Олександр Васильович, Генчева Олена Олександрівна, Бойко Юлій Іванович, Якимчук Володимир Іванович, Романов Костянтин Вікторович, Конюшенко Анатолій Григорович, Шингарев Григорій Леонідович, Гриншпун Сергій Олександрович, Глухів Валерій Іванович і багато хто інші.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top