Регіональний міжвідомчий центр інтегрованого моніторингу і екологічних досліджень

Керівник Центру

Медінець Володимир Іванович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Наукове звання: старший науковий співробітник

 • Член-кореспондент Української Екологічної Академії Наук і Міжнародної Академії збереження життя.
 • У 1970 р. закінчив Одеський політехнічний інститут.
 • У 1981 році закінчив аспірантуру Інституту прикладної геофізики (Москва).
 • У 1982 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук в Інституті глобального клімату й екології (Москва).
 • Опублікував більш 300 наукових праць.

Основні напрямки наукової діяльності: екологічні дослідження прісноводних і морських екосистем, атмосферна хімія, радіоекологія, інтегрований моніторинг природних екосистем, антропогенні і кліматичні зміни природного середовища.
Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. Має урядові нагороди.

Коротка історія підрозділу:

Історія Центра моніторингу починається в 1998 році, коли спільним рішенням Одеського національного університету ім. И.И. Мечникова і Державного науково-виробничого центра «Природа» Національного космічного агентства України в структурі Одеського національного університету був організований центр аерокосмічного моніторингу навколишнього природного середовища, який у 2003 році спільним рішенням Одеського національного університету ім. И.И. Мечникова, Одеської обласної ради й Одеської обласної державної адміністрації був перетворений у Регіональний центр інтегрованого моніторингу й екологічних досліджень Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, який є науковим підрозділом університету. Наукова та експедиційна діяльність Центру зосереджена у Причорномор’ї, північно-західної частини Чорного моря (острів Зміїний, Одеська затока) та басейнах річок Дністер та Дунай. Наукові дослідження Центру виконуються за напрямами: «Біологія та охорона здоров’я» та «Математичні науки та природничі науки» з використанням створенної наукової інфраструктури, до складу якої входять: морська науково-дослідна станція «Острів Зміїний» (2003), станція атмосферного моніторингу «Петродолинське» (2011), польове і лабораторне обладнання для проведення екологічних, гідробіологічних і мікробіологічних, гідрологічних, гідрохімічних, атмосферно-хімічних досліджень та обробки супутникових знімків та створення ГІС баз даних.

Науковий склад підрозділу:

З моменту заснування та станом на 1 червня 2023 року в складі Центра Моніторингу працювали наступні штатні співробітники:

 • Медінець Володимир Іванович – канд. фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник, керівник центру
 • Ковальова Наталя Володимирівна – канд. біол. наук, провідний науковий співробітник
 • Конарева Ольга Петрівна – старший науковий співробітник
 • Газєтов Євгеній Іванович – старший науковий співробітник
 • Мілева Алла Петрівна – науковий співробітник
 • Хитрич Валентина Федірівна – науковий співробітник
 • Снігірьов Павло Михайлович – молодший науковий співробітник
 • Чічкін Володимир Миколайович – старший науковий співробітник (2003-2008 рр.)
 • Новіков Андрій Миколайович - науковий співробітник (2003-2009 рр.)
 • Писаренко Володимир Васильович – науковий співробітник (2004-2007 рр.)
 • Морозова Яна Іванівна – молодший науковий співробітник (2003-2006 рр.)
 • Покась Анастасія Сергіївна – молодший науковий співробітник (2003-2009 рр.)
 • Прощенко Вадим Володимирович – молодший науковий співробітник (2003-2010 рр.)
 • Савельєв Олег Костянтинович – молодший науковий співробітник (2004-2007 рр.)
 • Вострикова Інна Валентинівна – технік (2005-2010 рр.)
 • Сорокоумов Анатолій Олександрович – спеціаліст (2007-2010 рр.)
 • Лебедев Денис Геннадійович – молодший науковий співробітник (2010-2013 рр.)
 • Степанов Олександр Володимирович - спеціаліст (2011-2012 рр.)
 • Музанов Віктор Валентинович – спеціаліст (2012-2013 рр.)
 • Астафурова Світлана Андріївна – науковий співробітник (2013-2014 рр.)
 • Котогура Світлана Станіславівна – молодший науковий співробітник (2009-2016 рр.)
 • Любимов Андрій Олександрович -  молодший науковий співробітник (2014-2016 рр.)
 • Чередниченко Олександр Павлович – канд. геол.-мінер. наук, доцент, провідний науковий співробітник (2014-2016 рр.)
 • Роженко Микола Васильович – молодший науковий співробітник (2016-2017 рр.)
 • Молодіт Олег Валерійович – спеціаліст (2011-2016 рр.)
 • Халаім Анастасія Андріївна – спеціаліст (2016-2017 рр.)
 • Ковальова Євгенія Олександрівна – технік (2016-2017 рр.)
 • Світлична Христина Олександрівна – фахівець, молодший науковий співробітник (2017-2019 рр.)
 • Світличний Сергій Володимирович - фахівець, молодший науковий співробітник (2017-2019 рр.)
 • Грузова Ірина Львівна – молодший науковий співробітник (2014-2021 рр.)
 • Молчанюк Володимир Іванович – науковий співробітник (2014-2021 рр.)
 • Гордієнко Олександр Михайлович – канд. наук, старший науковий співробітник (2020-2021 рр.)
 • Дерезюк Наталя Володимирівна – старший науковий співробітник (2007-2021 рр.)
 • Павлик Тетяна Володимирівна – науковий співробітник (2010-2021 рр.)
 • Воронюк Олег Володимирович – молодший науковий співробітник (2020-2021 рр.)
 • Снігірьов Сергій Михайлович – канд. біол. наук, провідний науковий співробітник (2003-2022)
 • Медінець Сергій Володимирович - доктор філософії з галузі «Природничі науки», провідний науковий співробітник (2003-2022)
 • Піцик Василь Зіновійович - науковий співробітник (2005-2022)
 • Солтис Інна Євгенівна - науковий співробітник (2003-2022)
 • Погребна Оксана Олександрівна – науковий співробітник (2015-2022)
 • Корзун Валентина Григорівна – молодший науковий співробітник (2021-2022)
 • Гулак Богдан Сергійович - молодший науковий співробітник (2022)
 • Абакумов Олександр Миколайович – молодший науковий співробітник (2003-2023)

У виконанні науково-дослідних робіт Центру брали участь співробітники, аспіранти і студенти біологічного, геолого-географічного факультетів, а також співробітники інших організацій, які працювали в центрі моніторингу за сумісництвом:

 • Черкез Євген Анатолійович – доктор геол.-мінер. наук, професор геолого-географічного факультету, провіднийй науковий співробітник
 • Козлова Тетяна Вітіліївна – канд. геол.-мінер. наук, доцент геолого-географічного факультету, старший науковий співробітник
 • Мелконян Джемма Варанцівна - канд. фіз. -мат. наук, доцент геолого-географічного факультету, старший науковий співробітник
 • Педан Галина Сергіївна - канд. геол.-мінер. наук, доцент геолого-географічного факультету, старший науковий співробітник
 • Тюреміна Валентина Георгіївна – провідний гидрогеолог ВСФ «Гідрогеосервіс» ТОВ, канд. геол.наук, старший науковий співробітник
 • Пронін Костянтин Костянтинович – директор підземного музею ОНУ, науковий співробітник
 • Шаталін Сергій Миколайович – ст. викладач геолого-географічного факультету, науковий співробітник
 • Оприц Ганна Аркадіївна - ст. викладач геолого-географічного факультету, науковий співробітник
 • Деньга Юрій Михайлович - Начальник відділу аналітичних досліджень та організації моніторингу УкрНЦЕМ, науковий співробітник
 • Соловйов Володимир Георгійович - Заст. директора Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр екологічної безпеки", науковий співробітник
 • Драгуновська Ольга Іллівна - Зав. вiддiлу з питань iнтелектуальноi власності ОНУ, науковий співробітник
 • Суворовська Ольга Леонідівна – канд. географ. наук, доцент, провідний науковий співробітник
 • Васильєва Тетяна Володимирівна – канд. біол. наук, доцент, провідний науковий співробітник
 • Жанталай Павло Іванович – канд. географ. наук, доцент, старший науковий співробітник
 • Тортик Микола Йосипович – канд. географ. наук, доцент, старший науковий співробітник
 • Федорончук Наталія Олександрівна - канд. географ. наук, доцент, старший науковий співробітник
 • Біланчин Ярослав Михайлович – канд. географ. наук, доцент, провідний науковий співробітник, зав. кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів
 • Сучков Ігор Олександрович – канд. геол.-мінер. наук, доцент, старший науковий співробітник
 • Шевцова Ганна Василівна - науковий співробітник
 • Назарчук Юлія Сергіївна - молодший науковий співробітник
 • Буяновський Андрій Олександрович - молодший науковий співробітник
 • Додонова Світлана Миколаївна - молодший науковий співробітник
 • Кротик Олександр Віталійович - спеціаліст
 • Кротик Віталій Абрамович - технік
 • Сітнов Сергій Олександрович - технік
 • Євчук Сергій Григорович – технік
 • Ковальова Євгенія Олександрівна – технік
 • Ботнар Марина Георгіївна – технік
 • Хижко Надія Станіславівна - технік
 • Причишина Тетяна Миколаївна – технік
 • Городниченко Ольга Генадіївна – технік
 • Рудка Юлія Олександрівна– технік
 • Кузьменко Анна Євгенівна – технік
 • Кузьменко Олександра Євгенівна – технік

Напрямки наукових досліджень:

 • Охорона навколишнього середовища
 • Інтегрований моніторинг природного середовища
 • Дослідження острівних, водних і морських екосистем
 • Створення ГІС баз даних
 • Атмосферна хімія
 • Антропогенні і кліматичні зміни природного середовища
 • Гідробіологія, мікробіологія, іхтіологія
 • Гідрологія і гідрохімія
 • Геоботаніка (ґрунти і рослинність)
 • Біорізноманіття
 • Обробка космічних знімків
 • Цифрове картографування
 • Експедиційні дослідження озер, рік і морського середовища

Міжнародне співробітництво:

Співробітники центра брали участь у міжнародних проектах програм INTAS, EU-TACIS, FP6,FP7, ЕSА, World Bank:

 • Проект EU-TACIS «Придунайські озера: стале збереження і відновлення природного стану і екосистем». Контрактор проекту – фірма Ленделл Мілз, Англія (2000-2003). Керівник наукової групи ОНУ – Медінець В.І.
 • Проект Європейського Космічного Агентства ERUNET (ЕРУНЕТ) - Європейсько-Українське співробітництво в галузі GMES з метою моніторингу розливів нафти і нафтогазопроводів. Координатор проекту - Об'єднаний дослідницький центр Європейської Комісії (Італія, Іспра), Інститут захисту і забезпечення безпеки населення (2005-2006). Керівник наукової групи ОНУ – Медінець В.І.
 • Проект ІНТАС “Дослідження сполук азоту в атмосфері над колишнім Радянським союзом по відношенню до кислотності і змін клімату. Координатор проекту – Технічний університет Готбус, Німеччина (2000-2002). Керівник наукової групи ОНУ – Медінець В.І.
 • Проект ІНТАС «Створення наукової мережі країн СНД для поліпшення даних країн по атмосферній хімії». Координатор проекту Технічний університет Готбус (1999-2000). Керівник наукової групи ОНУ – Медінець В.І.
 • Проект BSERP RER/01/G33 “Контроль евтрофікації, шкідливих речовин і відповідні заходи для реабілітації екосистеми Чорного моря» (Проблема SC4 – Внесок атмосфери» (2003-2004). Керівник наукової групи ОНУ – Медінець В.І.
 • Проект INTAS “Створення нових методів обробки інформації про якість води в басейнах рік” Координатор проекту фірма МАРІС, Голландія. Учасники – наукові організації Голландії, Німеччини, Молдови й України (2005-2007). Керівник наукової групи ОНУ – Медінець В.І.
 • Проект EU-TACIS «Технічна допомога в плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра». Контрактор - фірма «Аркадіс Євроконсалт», Голландія (2006-2007). Керівник наукової групи ОНУ – Медінець В.І.
 • Проект EU-FP6 BSS «Чорноморська наукова мережа». Координатор проекту – фірма МАРІС, Голландія (2005-2008). Керівник наукової групи ОНУ – Медінець В.І.
 • Nitro Europe – «Азотний цикл та його вплив на баланс парникових газів у Європі» - це європейський проект комплексних досліджень азотного циклу. Проект NitroEurope було засновано на міцному партнерстві 62 установ, розташованих у Європі, Китаї та Африці. Проект NitroEurope входив до Шостої Рамкової Програми ЄС з Досліджень та технічного розвитку (FP6) і виконувався протягом 6 років, з лютого 2006 по 2012 рр. Керівник наукової групи ОНУ – Медінець В.І.
 • Проект FP7 UP-GRADE BS-SCENE «Поліпшення та оновлення чорноморської наукової мережі» фінансувався програмою ЄС FP7 і виконувався з 2009 по 2011; він був присвячений нарощуванню та розширенню існуючої наукової інфраструктури (створеної в рамках проекту FP6 «BlackSeaScene 1») за участю 19-ти додаткових морських природоохоронних установ/організацій з 6 причорноморських країн. http://www.blackseascene.net/. Керівник наукової групи ОНУ – Медінець В.І.
 • Проект FP7 EnviroGRIDS «Нарощування можливостей для системи спостережень та оцінки водозбору Чорного моря для підтримки його сталого розвитку». Фінансувався програмою FP7 Європейського Союзу. Головна ціль - створення в Чорноморському басейні можливості конструювати, підтримувати і використовувати сучасні системи спостереження за Землею з метою зробити внесок до Системи систем глобальних спостережень за Землею (GEOSS). Метою проекту enviroGRIDS були збирання, зберігання, аналіз, візуалізація і розповсюдження критично важливої інформації про навколишнє природне середовище в Чорноморському басейні. Проект виконувався з квітня 2009 по 2014р. Керівник наукової групи ОНУ – Медінець В.І.
 • Проект FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA COMFISH «Посилення впливу досліджень, пов’язаних з рибальством, шляхом розповсюдження, комунікації та передачі технологій», 2012 р. (експерт від ОНУ Снігірьов С.М.)
 • Програма COST Action ES0804 «Удосконалення інтегрованого моніторингу обміну трасерними газами між біосферою та атмосферою (ABBA)”, проект «Тренінг з встановлення, експлуатації, аналізів та інтерпретації сенсору CEH швидкого реагування (ROFI) для озона», 2012 р. (представник ОНУ Медінець С.В.)
 • Програма COST Action ES0804 «Удосконалення інтегрованого моніторингу обміну трасерними газами між біосферою та атмосферою (ABBA)”, проект «Тренінг з вимірювання амонію шляхом відбору зразків кільцевими денудерами та онлайн-аналізу (AMANDA)», 2012 р. (представник ОНУ Медінець С.В.)
 • Проект UNDP-EU EMBLAS «Поліпшення моніторингу навколишнього природного середовища Чорного моря» спрямований на посилення в Грузії та Україні можливостей для біологічного і хімічного моніторингу якості води в Чорному морі у відповідності до водного законодавства Європейського Союзу. Проект фінансується ЄС і Програмою ООН з розвитку (UNDP). Тривалість проекту - 24 місяці: 1 січня 2013 – 31 грудня 2014р. http://emblasproject.org/. Керівник наукової групи ОНУ – Медінець В.І.
 • Програма Transnational access (TA) проекту ЄC FP7 “Розподілена інфраструктура для експериментів у галузі наукових досліджень екосистем (ExpeER)” для участі в міжнародному проекті “Емісії оксидів азоту з ґрунту в зимовий період (WTENOS)”, 2014 р. Країни учасники: Німеччина, Велика Британія, Австрія та Україна. (представник ОНУ Медінець С.В.)
 • Програма Transnational access (TA) проекту ЄC FP7 “Розподілена інфраструктура для експериментів у галузі наукових досліджень екосистем (ExpeER)” для участі в міжнародному проекті “Взаємозв’язки між емісіями ґрунтових газів N2O та NO в періоди заморожування/відтавання (REFTE)”, 2014 р. Країни учасники: Німеччина, Велика Британія, Австрія та Україна. (представник ОНУ Медінець С.В.)
 • Програма Transnational access (TA) проекту ЄC FP7 “Розподілена інфраструктура для експериментів у галузі наукових досліджень екосистем (ExpeER)” для участі в міжнародному проекті “Градієнтні вимірювання концентрацій NO в поровому просторі ґрунту (GraMeNO)”, 2015 р. Країни учасники: Німеччина, Велика Британія, Австрія та Україна. (представник ОНУ Медінець С.В.)
 • Проект FP7 ÉCLAIRE «Ефекти впливу змін клімату на забруднення повітря і стратегії реагування для європейських екосистем» – це чотирьохрічний проект, що фінансується Сьомою Рамковою Програмою ЄС з Досліджень та технічного розвитку (FP7). Проект виконувався з 2011 по 2016 рр. Участь бралиь 39 організацій – партнерів по всій Європі. http://www.eclaire-fp7.eu/ (керівник наукової групи ОНУ Медінець В.І. )
 • Проект FP7 PERSEUS «Стратегічно орієнтовані морські екологічні дослідження європейських південних морів» (PERSEUS) – це науково-дослідний проект, що займається оцінкою подвійного впливу на Середземне і Чорне моря як людської діяльності, так і природних навантажень. PERSEUS поєднує природничі та соціально-економічні науки з метою прогнозування довгострокових ефектів цих впливів на морські екосистеми. Проект прагне створити ефективну та інноваційну структуру керівництва дослідженнями, що забезпечить базу, на якій розробники політики зможуть повернути назад деградацію морських флори і фауни.
  Фінансується ЄС в рамках програми FP7. Проект виконувався з січня 2012 по 2016р. http://www.perseus-net.eu/site/content.php. керівник наукової групи ОНУ Медінець В.І.)
 • Проект UNDP-EU EMBLAS II «Поліпшення моніторингу навколишнього природного середовища Чорного моря, фаза 2», спрямований на підтримку виконання зобов’язань Грузії, України в рамках Бухарестської Конвенції та інших пов’язаних з нею конвенцій і угод, а також розробка і впровадження Національних пілотних програм моніторингу для тестування і гармонізації розроблених EMBLAS-I проектів економічно ефективних Національних Чорноморських Інтегрованих Програм моніторингу і оцінки довкілля (NBSIEMAPN-BSIMAP). Проект фінансується ЄС і Програмою ООН з розвитку (UNDP). Тривалість проекту - 42 місяці: с липня 2015 по грудень 2018 р. http://emblasproject.org/. Керівник наукової групи ОНУ - Медінець В.І.
 • Програма ЄС «Горизонт 2020» Грант EMODNet – Biology Експлуатація, розвиток і підтримка Європейської мережі морських спостережень і даних EASME/EMFF/2016/006 – Лот № 5 – Біологія» (2018-2019). Керівник наукової групи ОНУ - Медінець В.І.
 • Проект UNDP-EU EMBLAS plus «Поліпшення моніторингу навколишнього природного середовища Чорного моря, вибрані заходи», спрямований на підтримку виконання зобов’язань Грузії, України в рамках Бухарестської Конвенції та інших пов’язаних з нею конвенцій і угод, а також розробка і впровадження Національних пілотних програм моніторингу для тестування і гармонізації розроблених EMBLAS-I та EMBLAS II проектів економічно ефективних Національних Чорноморських Інтегрованих Програм моніторингу і оцінки довкілля (NBSIEMAPN-BSIMAP). Проект фінансується ЄС і Програмою ООН з розвитку (UNDP). (2020). http://emblasproject.org/. Керівник науокової групи ОНУ - Медінець В.І.
 • Проект BSB 889 «Екологічний моніторинг в басейні Чорного моря з використанням продуктів програми Копернікус» (PONTOS) Спільної операційної програми прикордонного співробітництва “Басейн Чорного моря 2014-2020”. Проект фінвнсується програмою ENI CBC Black Sea basin programme. 2020-2022). https://pontos-eu.aua.am/. Керівник наукової групи Медінець С.В.

Наукова група Центру бере участь у виконанні наступних міжнародних проектів:

 • Проект Глобального екологічного фонду GEF - CWI-UNEP “Вивчення глобального циклу азоту для створення інтегрованої системи управління азотом” (Global Nitrogen Cycle towards INMS) cубконтракт (дослідницький грант NEC05348 ) 5276 / 6152. Проект фінансується Світовим Банком (2017-2023). Керівник наукової групи ОНУ - Медінець В.І.
 • Проект №101094041 OTTERS «Соціальна трансформація для управління водними ресурсами через розширення громадянської науки». Проект фінансується по Програмі HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-03 (2023-2025). https://otters-eu.aua.am/ Керівник наукової групи Медінець В.І.

Основні наукові розробки:

Співробітники центра брали участь у виконанні наступних наукових проектів, що фінансувалися Міністерством освіти і науки України:

 • «Встановлення основних закономірностей впливу забруднення на біоценози морських екосистем, виявлення відповідних синергетичних ефектів та розроблення концепції та методології управління якістю морського середовища». (1997-1999). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Вивчення основних тенденцій (трендів) та взаємозв’язків глобальних та регіональних змін клімату зі станом здоров’я населення i природного середовища південної України та екосистем західної частини Чорного моря». (1999-2001) Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Дослідження впливу кліматичних змін та атмосферного забруднення на сучасний стан екосистем Придунайських озер». (2002 - 2004). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Дослідження стану та процесів самовідновлення екосистем дельтової частини Дністра та Дністровського лиману». (2003-2005). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Проведення комплексного обстеження та розробка системи інтегрованого екологічного моніторингу і довгострокових наукових досліджень острову Зміїний та прилеглого шельфу». (2003-2005). Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Мідинець В.І.
 • «Розробка методів збереження продуктивності морської екосистеми в регіоні острова Зміїний з урахуванням впливу дальнього атмосферного переносу забруднень». (2003-2004) Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Розробка екологічно безпечної автономної системи енергозабезпечення інфраструктури острова Зміїний» (2004-2005) Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Системні дослідження екосистем острову Зміїний та прилеглої частини Чорного моря для визначення і обґрунтування створення ефективної інфраструктури та доцільно збалансованого екологічно безпечного сталого розвитку господарської діяльності в сучасних гідролого-гідрохімічних і метеорологічних умовах». (2006-2008). Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Дослідити вплив біогенного забруднення на якість водного середовища дельтової частини Дністра». (2006-2008) Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Вивчити хімічний склад атмосферних опадів і відкладень та провести оцінку атмосферних потоків сполук азоту, фосфору та сірки на акваторію Чорного моря в районі острова Зміїний» (2008-2009). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Провести комплексні екологічні дослідження та оцінити якість морських прибережних вод острова Зміїний із застосуванням рекомендацій Водної директиви ЄС». (2008-2009). Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Комплексні дослідження та оцінка сучасного екологічного стану прибережної екосистеми острову Зміїний з урахуванням вимог Конвенції про захист Чорного моря». (2009-2010). Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Комплексні дослідження та визначення умов виникнення евтрофікаційних явищ в дельтовій частині Дністра». (2009-2010). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Створення системи інтегрованого екологічного моніторингу для оцінки якості морського середовища району Чорного моря біля острова Зміїний». (2011-2012). Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Вивчити склад та внесок атмосферних потоків в баланс біогенних сполук в річковому басейні на прикладі нижнього Дністра» (2011-2012). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Оцінити довгострокові зміни та обґрунтувати заходи щодо стабілізації екологічного стану прибережних вод та берегової смуги острову Зміїний». (2013-2014). Науковий керівник Черкез Є.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Оцінити вплив агропромислової діяльності та пожеж на екосистеми Нижнього Дністра та емісію парникових газів в атмосферу». (2013-2014). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Провести дослідження та розробити сучасну науково-методичну основу для створення новітньої регіональної системи інтегрованого морського моніторингу». (2015-2016). Науковий керівник Черкез Є.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Вивчити кризові зміни екосистеми Куяльницького лиману та обґрунтувати заходи щодо стабілізації його екологічного стану». (2015-2016). Науковий керівник Черкез Є.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Дослідити стан типових водних об’єктів Причорномор’я та розробити науково-методичні рекомендації для проведення їх екологічного моніторингу». (2015-2016). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Визначити джерела і роль  азотного навантаження в евтрофікації  водних екосистем  Нижнього Дністру і Чорного моря» (2017-2019). Науковий керівник Ковальова Н.В.
 • «Дослідження інженерно-геодинамічного стану прибережних зсувних схилів Чорного моря та впливу природних і антропогенних факторів» (2017-2019). Науковий керівник Черкез Є.А.
 • «Провести морські екосистемні дослідження та розробити наукову основу для впровадження Директиви ЄС з морської стратегії» (2017-2019). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Дослідження   інженерно-геологічного  стану прибережних урбанізованих територій Північного Причорномор’я та обґрунтування заходів їх інженерного захисту» (2020-2022). Науковий керівник Черкез Є.А.
 • «Дослідження впливу  абіотичних факторів на стан  окремих морських екосистем північно-західній частини Чорного моря» (2020-2022). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Вивчення  впливу    антропогенної  діяльності  в   басейні  Дністра  на   стан природних ресурсів в його дельтовій частині». (2020-2022). Науковий керівник Медінець С.В.
 • Список основних публікацій

  По результатах виконаних науково-дослідних проектів опубліковано наступні роботи, більша частина яких доступна на сайті репозитарію ОНУ імені І.І. Мечникова – http://dspace.onu.edu.ua:

  1998 рік

  • Газетов Е.И., Мединец В.И. Моделирование влияния системы поверхностных течений на прибрежную зону северо-западной части Черного моря/Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя” (1-3 жовтня 1998 р. м. Херсон). Київ: Реформа, 1998. - С. 252-255.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Газетов Е.И. Микробиологические процессы деструкции органического вещества в рекреационной зоне Одесского залива/Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя” (1-3 жовтня 1998 р. м. Херсон). Київ: Реформа, 1998. - С. 256-258.
  • Мединец В.И., Васильева Т.В., Золотарев Г.Г., Шипилов А.Л., Ковалева Н.В. Методология экотоксикологических исследований морской среды при проведении геологических съемок северо-западного шельфа Черного моря. – Труды международной конференции “Проблемы индустриальных регионов: менеджмент и экология”, Запорожье, Украина, 1998. - С. 97-99.
  • Мединец В.И., Газетов Е.И., Витриченко Е.Е., Василева В.Н. Основные подходы к моделированию морских экосистем. - Труды международной конференции "Проблемы индустриальных регионов: менеджмент и экология". – Запорожье, Украина, 1998. - С. 46-48.
  • Мединец В.И., Газетов Е.И., Мединец C.В. Концепция экологических резервов морских экосистем. - Труды международной конференции "Проблемы индустриальных регионов: менеджмент и экология". – Запорожье, Украина, 1998. – С. 139-141.
  • Kovalyova N.V., Medinets V.I, Ivanitsa V.A. Microbiological Processes of the Organic Matter Destruction in Coastal Water of the North-Western Part of the Black Sea//Management and conservation of the Northern-Western Black Sea coast. Proceedings оf the EUCC International symposium. Odessa, Ukraine, 1996, Oдесса, Астропринт, 1998. - С. 83-89.
  • Kovalyova N.V., Medinets V.I. The Using of Microorganisms as Bioindicators of Self-purification from Pollution and Self-restoration Processes into Marine Environment of the Black Sea Impact Regions//Problems of industrial regions: management and ecology. The Third Practical Conference on Sustainabl Development. Zaporozhe, Ukraine, 23-27 March, 1998. - P. 74-76.

  1999 рік

  • Иваница В.А., Худченко Г.В., Конарева О.П. и др. Серологические методы диагностики бактериальных и вирусных инфекций// Методическое пособие. – Одесса, 1999. – 20 с.
  • Kovalyova N.V., Medinets V.I. The Role of Microorganisms in Self-purification from Pollution and Self-restoration of Marine Environment of the Black Sea//Вісник Одеського державного університету, 1999, Т. 4, В. 3. - С. 91-98.
  • Medinets V.I., Gazyetov Ye.I. Modelling of processes in marine ecosystems//Вісник Одеського державного університету, 1999, Т. 4, В. 3. - С. 86-90. 2000
  • Газетов Е.И., Мединец В.И. Исследование и моделирование состояния морской экосистемы в устье Дуная в сентябре 1997. – Молодежь 3-го тысячелетия: человеческие проблемы и их решение. – 2000. – Одесса, Украина, т. 3, С. 341-346.
  • Kovalyova N.V. Effect of spring flood and hypoxia on microbiological and hydrochemical structure of the north-western part of the Black Sea// Вісник Одеського державного університету, 2000, Т. 5, В. 1. - С. 209-214.
  • Kovalyova N.V., Medinets V.I., Gazetov Ye.I. Variations in microbiological characteristics of the north-wesrern shelf of the Black Sea//Вісник Одеського державного університету, 2000, Т. 5, В. 1. - С. 215-221.

  2001 рік

  • Ковалева Н.В., Мединец В.И. Исследование бактериопланктона Придунайских озер в 2000 г. // Вісник Одеського національного університету, 2001, Т.6, В.4. - С. 145-148.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Газетов Е.И. Анализ динамики аэробного окисления органического вещества в водах Черного моря в зависимости от температуры и содержания кислорода / Наукові записки Тепнопільского держ.пед.університету ім. В. Гнатюка. Серія:Біологія, № 3 (14) Спец.вип.: Гідроекологія. - 2001. - С. 200-201.
  • Конарева О.П., Іваниця В.О., Довбенко О.В. Підбір живільних середовищ для культивування Helicobacter pylori. Вісник Одеського національного університету, 2001, Том 9, вип. 1. Біологія. – С. 207-216.
  • Мединец В.И., Василева Т.В., Газетов Е.И., Герасимюк В.П., Джуртубаев М.М., Дятлов С.Е., Заморов В.В., Ковалева Н.В., Ковтун О.А., Олейник Ю.Н., Кичук И.Д., Морозов В.Н., Деньга Ю.М., Соловьев В.Г., Полищук Л.Н., Дерезюк Н.В. Результаты гидроэкологических исследований Придунайских озер весной и летом 2000 г./ Наукові записки. Тернопільский Педуніверситет ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. випуск: Гідроекологія. Периодичне видання 3 (14), 2001. – С. 74-75.
  • Мединец В.И., Газетов Е.И., Василева В.Н. Моделирование и прогноз состояния водных экосистем. Метеорология, климатология и гидрология. – 2001. - Одесса, Украина, вып.42. - С. 72-87.

  2002 рік

  • Біланчин Я.М. Ґрунти Придунав’я: оцінка сучасного генетико-екологічного стану, тенденції еволюції, деякі аспекти подальшого дослідження і картографування // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. збірник. Спец. випуск. – Кн. друга. – Харків: ННЦ ІГА УААН, 2002. – С. 20-22.
  • Биланчин Я.М., Жанталай П.И., Тортик Н.И., Мединец В.И. Почвы бассейна Придунайских озер. – Вісн. Одес. нац. ун-ту. – Сер. Екологія, 2002, – Т. 7. – Вип. 2. – С. 123-129.
  • Биланчин Я.М., Муркалов А.Б., Адобовская М.В., Городецкий Е.А. Геоморфология и тенденции современной динамики берегов озера Ялпуг // Вісн. Одес. нац. ун-ту.– Сер. екологія. 2002, – Т. 7. – Вип. 2. – С. 115-122.
  • Васильєва Т.В. Ландшафти Бессарабії: 3. Флора Придунайських озер // Вісник ОНУ.- Т. 7, вип.. 1, 2002.- С. 32-40
  • Васильєва Т.В., Коваленко С.Г. Відновлення порушених екосистем Придунайських озер (ботанічні дослідження у рамках проекту Tacis) // Відновлення порушених природних екосистем. Мат. Першої. Міжнар. наук. конф. .- Донецьк: ТОВ „Лебідь”, 2002. - С.62-65
  • Васильева Т.В., Мединец В.И., Иваница В.А., Васильева Н.Ю., Панченко Н.Н., Ковтун О.А., Ляликов Я.И. Количественные показатели и распределение мутагенного потенциала в Придунайских озерах. Вісник Одеського державного університету, 2002, Том 7, вип. 2. Екологія. С. 54-62.
  • Герасимюк В.П., Ковтун О.А. Микрофитобентос Придунайських озёр // Вісник ОНУ.-2002.- Т. 7.- Вип.. 2. Екологія.- С. 81-87
  • Деньга Ю.М., Мединец В.И.. Гидрохимический режим и качество вод Придунайских озер//Вісник Одеського державного університету, 2002, Том 7, вип. 2. Екологія. - С. 17-25.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И. Микробиологическая характеристика Придунайских озер//Вісник Одеського національного університету. – 2002, Т.7, В.2. – С. 174-180.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И. Исследование фотосинтетической активности фитопланктона в Придунайских озерах в 2001-2002 гг.//Вісник Одеського національного університету, 2002, Т.7, В.2. – С. 63-69.
  • Ковалева Н.В., Полищук Л.Н., Мединец В.И., Дерезюк Н.В., Газетов Е.И. Закономерности соотношения биомасс фито-, бактерио- и зоопланктона в Придунайских озерах летом 2000 г.//Вісник Одеського національного університету, 2002, Т.7, В.2. – С.100-106.
  • Ковтун О. А., Ткаченко Ф. П. Биоразнообразие макрофитов Придунайских озер Ялпуг и Кугурлуй // Вісник ОНУ. – 2002. – 7, вип. 2. – С. 70-80.
  • Мединец В. И., Гориап П. Д. Программа интегрированного мониторинга природной среды бассейна Придунайских озер в 2001 г. Вісник Одеського державного університету, 2002, Том 7, вип. 2. Екологія. С. 5-16
  • Паузер Е.Б., Васильева Т.В., Коваленко С.Г., Мединец В.И.Изучение объектов природно-заповедного фонда в районе Придунайскиз озёр // Вісник ОНУ.- Т.7, вип. 2, 2002. - С. 148-154.
  • Паузер Е.Б., Васильева Т.В., Попова Е.Н., Ткаченко Ф.П., Коваленко С.Г., Ружицкая И.П., Данилишин А.С., Златова Е. З., Назарчук Ю.С., Немерцалов В.В., Полянцев П.И., Мединец В.И. Анализ состояния растительного покрова в районе Придунайскиз озёр// Вісник ОНУ.- Т.7, вип. 2, 2002.- С.135-148
  • Сучков И.А., Пономарева Л.П., Сухорукова Г.С., Додонова С.Н., Федорончук Н.А., Ковтун О.А., Мединец В.И. Исследование распределения биогенных веществ в донных осадках Придунайских озер. Вісник Одеського державного університету, 2002, Том 7, вип. 2. Екологія. С. 38-43.
  • Сучков И.А., Федорончук Н.А., Золотарева И.Г., Корнилов М.В., Мединец В.И. Батиметрическая съемка озер Ялпуг и Кугурлуй. Вісник Одеського державного університету, 2002, Том 7, вип. 2. Екологія. С. 33 – 37.

  2003 рік

  • Газетов Е.И., Мединец В.И., Сучков И.А. Методология комплексного использования ГИС, аэрофотосъемки и спутниковых снимков при обработке результатов мониторинга природной среды. Матеріали регіональної наради «Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ технологій у сприянні вирішення проблем причорноморського регіону. 11-14 листопада 2003 р. Одеса. С. 53-55.
  • Заморов В.В., Снігірьов С.М., Сердюк О.В. Розподіл і розмірно-віковий склад промислових скупчень шпроту чорноморського Sprattus sprattus phalericus (Risso) (Clupeiformes, Clupeidae) у районі Дунай-Дністровського межиріччя в 1998-2002 рр. // Вісник Одеського національного університету. – 2003.- Т. 8. Вип. 1. Біологія. – С. 110–117.
  • Ковалева Н.В. Изменение численности бактериопланктона северо-западной части Черного моря в зависимости от гидролого-гидрохимических факторов // Мікробіол. журн. – 2003. – 65, № 5.- С. 3-7.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Газетов Е.И. Влияние температуры и содержания кислорода на интенсивность аэробного окисления органического вещества в водах Черного моря // Гидробиол.журн. – 2003. – Т.39, № 4. – С.34-40.
  • Конарева О.П., Иваница В.А. Инвазивные и цитопатогенные свойства Helicobacter pylori в культуре клеток человека //Мікробіологічний журнал. – Т.65, №4. – 2003. – С. 11-16.
  • Кузнецов В. В., Новиков А. Н. Псевдовращение и барьеры инверсии кольца 1,3,2-диоксаборинанов // Химия гетероциклических соединений. – 2003. - №2. – С. 295-298.
  • Кузнецов В.В., Новиков А. Н., Рублев И. С., Марколенко П. Ю. Конформационный состав 2,5-дизамещенных 1,3,2-диоксаборинанов // Химия гетероциклических соединений. – 2003. - №3. – С. 426-432.
  • Мединец В.И., Газетов Е.И., Сучков И.А., Ковалева Н.В. Перспективы использования ГИС/ДЗЗ технологий в интегрированном мониторинге экосистем Придунайских озер и их бассейна/Матеріали регіональної наради “Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ технологій у сприянні вирішення проблем причорноморського регіону”. 11-14 листопада 2003 р., Одеса. - С. 56-58.
  • Морозова Я.И. Предварительный анализ одного обряда погребений первых веков н.э. в Северном Причерноморье// Vita Antiqua. Збірка наукових статей. - Київ, Вип. 5-6. – 2003. – С. 126-130.
  • Немерцалов В.В., Васильева Т.В., Немерцалова С.В. Вплив господарського освоєння території на флору узбережжя Придунайських озер // Научные труды Крымского государственного агротехнологического университета. Сельскохозяйственные науки. -Симферополь, 2003. -Вып. 81. -С. 66-69.
  • Немерцалов В.В., Немерцалова С.В., Васильєва Т.В. Проблеми збереження біорізноманітності на територіях природно-заповідного фонду Південної Бессарабії // Біорізноманіття як ключовий елемент збалансованого розвитку: регіональний аспект. Мат. Всеукр. конф. молод. всених.- Миколаїв: МДУ, 2003.- С. 134-138.
  • Снигирев С.М., Заморов В.В., Джуртубаев М.М. Таксономический состав рыб пелагиали в районе острова Змеиный (по материалам траловых уловов 2002 г.) // Тез. конференції молодих вчених з проблем Чорного і Азовського морів (27 – 30 травня 2003 р.). – Севастополь, 2003. – С. 38 – 39.
  • Снигирев С.М., Заморов В.В., Джуртубаев М.М. Видовой состав и динамика уловов пелагических видов рыб в районе острова Змеиный в 2002 году // Вісник Одеського національного університету. – 2003. - Т. 8. Вип. 6. Біологія. – С. 77 - 81.
  • Снигирев С.М., Заморов В.В. Пелагические рыбы из траловых уловов в районе острова Змеиный // Читання пам’яті А. А. Браунера: Матеріали третьої міжнародної наукової конференції.- Одеса: Астропринт, 2003.- С. 81-83.
  • Снигирев С.М., Заморов В.В. Видовой состав пелагических рыб траловых уловов в районе острова Змеиный в 2002 году // Біорізноманіття. Екологія. Еволюція. Адаптація. Матеріали юбілейної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченій 180-річчю з дня народження Л.С. Ценковського (28 березня – 1 квітня 2003 р.). – Одеса, 2003. - С. 156.
  • Сучков И.А., Мединец В.И., Газетов Е.И. Использование ГИС для батиметрических исследований озер. Матеріали регіональної наради «Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ технологій у сприянні вирішення проблем причорноморського регіону. 11-14 листопада 2003 р. Одеса. С. 62-64.
  • Сучков И.А., Мединец В.И., Кадурин С.В., Газетов Е.И., Федорончук Н.А. ГИС-обеспечение геологических и экологических исследований в пределах северо-западного шельфа Черного моря. Матеріали регіональної наради « Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ технологій у сприянні вирішення проблем причорноморського регіону. 11-14 листопада 2003 р. Одеса. - С. 62-64.
  • Kuznetsov V. V., Novikov A. N. Pseudorotation and Barriers to Inversion of 1,3,2-Dioxaborinane Rings // Chemistry of Heterocyclic Compounds 2003, Vol. 39, N 2, pp. 263 – 266.
  • Kuznetsov V. V., Novikov A. N., RublevJ. S., Markolenko P. Yu. . Conformational Composition of 2,5-Disubstituted 1,3,2-Dioxaborinanes // Chemistry of Heterocyclic Compounds 2003, Vol. 39, N 3, pp. 379 – 385.

  2004 рік

  • Біланчин Я.М., Жанталай П.І., Тортик М.Й. Умови ґрунтоутворення і ґрунти острова Зміїний. - Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Збірник наук. праць. в 4-х томах. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 2. – С. 383-385.
  • Бушуев С.Г., Куракин А.П., Чичкин В.Н. Оценка запасов промысловых беспозвоночных (мидия, рапана) в прибрежной зоне о. Змеиный // Єкологічні проблеми Чорного моря: Зб. Матеріалів до 6-го Симпозіуму, 11-12 листопада, 2004 р.- Одеса: ОЦНТЕІ, 2004. – С. 80-84.
  • Васильева Т.В., Коваленко С.Г. К вопросу об изучении флоры о. Змеиный (Чёрное море, Украина) // Гродно, 2004.- объём 3 стр.
  • Джуртубаєв М. М., Заморов В. В., Снігірьов С.М., Медінець В.І., Куракін О.П. Про „червонокнижних” крабів у районі острова Зміїний // Біорізноманіття: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Всеукраїнська науково – практична конференція, присвячена пам’яті видатних ботаніків Полтавщини Ф.К. Куріного, П.Є. Сосіна, Д.С. Іванова – Полтава, 28-29 жовтня, 2004. – С. 127-129.
  • Заморов В. В., Олійник Ю. М., Снігірьов С. М., Куракін О. Л. Деякі аспекти біології масових демерсальних видів риб у прибережній частині острова Зміїний // Сучасні проблеми зоологічної науки. Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження професора О. Б. Кістяковського”. – К.: Видавнично-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – С. 63-64.
  • Іваниця В.О., Мединець В.І., Біланчин Я.М., Газетов Є.І., Шуйський Ю.Д., Сучков І.О., Васильєва Т.В., Гудзенко Т.В., Чернявський О.В., Корзюков А.І., Ківганов Д.А., Конарева О.П., Прощенко В.В., Писаренко В.В., Покась А.С. Результати досліджень екосистемі острова Зміїний// Экологічні проблеми Чорного моря: Зб. Матеріалів до 6-го Міжнар. Симпозіуму, 11-12 листопада 2004 р., Одеса. - Одеса: ОЦНТЕІ, 2004. – С. 188-192.
  • Каспрова Л. В., Васильєва Т.В. Весняна флора узбережжя озера Китай //Біорізноманіття: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Полтава, 2004.- С. 40-42.
  • Ковальова Н.В., Медінець В.І. Бактеріопланктон придунайського району Чорного моря у вегетаційний период 2003 р. / Тез. доп. Х з’їзду Товариства мікробіологів Україні, 15-17 вересня 2004 р. Одеса. – Одеса, Астропринт, 2004. – С. 215.
  • Конарева О.П., Іваниця В.О.. Гвоздій С.П., Шпортуп О. А. Характеристика дріжіподібної мікробіоти шлунку при різних гастродуоденальних патологіях на фоні хелікобактеріозу. Вісник Одеського національного університету, 2004, Том 9, вип. 1. Біологія. – С. 205-214.
  • Корзюков А.І., Васильєва Т.В., Коваленко С. Г. Острів Зміїний та сучасний стан його флори // Вісник ОНУ.- 2004.- Т. 9, вип. 1. Біологія.- С. 65-71
  • Медінец В. І., Газетов Є.І., Морозов В.М., Ковальова Н.В., Писаренко В.В., Новиков А.М., Заморов В.В., Чічкін В.М., Ткаченко Ф.П., Снігірев С.М., Конарева О.П., Дерезюк Н.В., Поліщук Л.Н. Результати досліджень прибережної екосистеми острова Зміїний//Екологічні проблеми Чорного моря: Зб. Матеріалів до 6-го Міжнар. Симпозіуму, 11-12 листопада 2004 р., Одеса: ОЦНТІ, 2004.- С. 327-331.
  • Медінець В.І., Герасименко Д.Д., Ковальова Н.В., Жук О.В. Кількісна характеристика бактеріопланктону Придунайських озер півдня Украіни / Тез. доп. Х з’їзду Товариства мікробіологів Україні, 15-17 вересня 2004 р. Одеса. – Одеса, Астропринт, 2004. – С. 223.
  • Морозова Я.И. Перспективы создания подводных археологических парков на основе итальянского опыта/ Международная научно-практическая конференция развития подводной деятельности в СССР и России 18-19 декабря 2004. – Москва. – 2004. – с. 15.
  • Савельев О.К. Из истории формирования эпиграфической коллекции ОАМ НАН Украины//Древнее Причерноморье. – 5 чтения памяти профессора П.О. Карышковского. – Одесса, 2004. – С. 131-136.
  • Сминтина В.А., Іваниця В.О., Мединець В.І. Огляд досліджень екосистеми острову Зміїний та прилеглого шельфу Чорного моря в 2003-2004 рр. // Экологічні проблеми Чорного моря: Зб. Матеріалів до 6-го Міжнар. Симпозіуму, 11-12 листопада 2004 р., Одеса/Одеськ. Центр наук.-течніч. та економіч. інформації. – Одеса: ОЦНТЕІ, 2004. – С. 413-417.
  • Сучков И.А., Федорончук Н.А., Свистун В.К., Савчук Н.А., Главацкий В.И. Геологические исследования острова Змеиный. // Вісник Одеського національного університету. Т. Випуск . 2004. Екологія. С. 9.
  • Чередниченко А.П., Копылов С.А., Сучков И.А., Астафурова С.А., Гончаров И.О., Шапран С.Д. // Экологічні проблеми Чорного моря: Зб. Матеріалів до 6-го Міжнар. Симпозіуму, 11-12 листопада 2004 р., Одеса/Одеськ. Центр наук.-течніч. та економіч. інформації. – Одеса: ОЦНТЕІ, 2004. – С. 531-535.
  • Morozova Y. Centre for underwater archeology // The new view – underwater archeology and the historical picture (IKUWA 2). – Zurich, 2004. – p. 20.
  • Федорончук Н.О., Сучков І.О., Медінець В.І., Корнілов М.В. Літологічна характеристика сучасних донних відкладів озера Кугурлуй (придунайський регіон) // Вісник Одеського національного університету. - 2004. Географічні та геологічні науки.
  • Saveluev O.K. Ancient Greek Choras in the Lower Dniestr Basin 16 AC – 3 century BCII 9 International Congress of Tracology. Tracian and circumpontic World. - Chisinau, 2004. – P. 95-96.

  2005 рік

  • Васильева Т.В., Коваленко С.Г. К вопросу об изучении флоры о. Змеиный // Актуальные проблемы экологии: Мат. I Междунар. научн. конф. (6-8 октября 2004, Гродно, Республика Белорусь).- Гродно: ГрГУ, 2005.- Ч. 1.- С. 177-180
  • Васильева Т.В., Коваленко С.Г., Давыденко В.Л., Мединец В.И. Злаки острова Змеиный (Чёрное море, Украина) // Відновлення порушених природних екосистем: Мат. другої міжнар. наук. конф. (Донецьк, 6-8 вересня 2005 р.).- Донецьк: ТОВ «Лебідь», 2005.- С. 26-32
  • Васильева Т.В., Коваленко С. Г., Паузер Е.Б. Флора острова Змеиный // Вісник ОНУ.- 2005.- Т. 10, вип. 4. Екологія.- С. 66-72
  • Герасименко Д.Д., Ковальова Н.В., Жук О.В. Кількісна характеристика бактеріопланктону Придунайських озер півдня України//Вісник Одеського національного університету. – 2005, Т. 10, В. 7. – С. 181-185.
  • Заморов В. В., Снигирев С. М., Куракин А. П., Олейник Ю. Н. Демерсальные рыбы прибрежной зоны острова Змеиный // Вісник Одеського національного університету. – 2005. – Т. 10, вип. 4. Екологія. – С. 236 – 243.
  • Заморов В.В, Снигирев С.М. Куракин А.П, Олейник Ю.Н. Видовой состав и распределение рыб в районе острова Змеиный (Ресурсы шельфа…., Севастополь, октябрь, 2005)
  • Заморов В. В., Снигирев С. М., Олейник Ю. Н., Джуртубаев М. М. Ихтиоцены акватории острова Змеиный (Черное море) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск „Гідроекологія”. – 2005. - № 4 (27). – С. 93 – 95.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Новиков А.Н. Хлорофилл «а» в планктоне Придунайских озер как индикатор их состояния / Наукові записки Тепнопільского держ.пед.університету ім. В. Гнатюка. Серія:Біологія. Спец.вип.: Гідроекологія, - 2005. - № 3 (26). - С. 211-213.
  • Ковалева Н.В. Мединец В.И., Новиков А.Н. Писаренко В.В. Хлорофилл “а” в планктоне Черного моря у острова Змеиный / Тез. докл Международной научной конференции “Современное состояние экосистемы Черного и Азовского морей” Крым, Донузлав, 13-16 сентября 2005 г. С. 41.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Конарева О.П. Бактериопланктон Черного моря в районе острова Змеиный в вегетационный период 2003 и 2004 гг. / Тез. докл Международной научной конференции “Современное состояние экосистемы Черного и Азовского морей” Крым, Донузлав, 13-16 сентября 2005 г. С. 40.
  • Ковалева Н.В., Газетов Е.И. Динамика бактериопланктона морской акватории в районе острова Змеиный в вегетационный период 2003 г. / Вісник Одеського національного університету. – 2005, Т. 10, В. 4. – С. 151-157.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Новиков А.Н. Содержание хлорофилла “а” в планктоне Черного моря у острова Змеиный и на взморье реки Дунай / Вісник Одеського національного університету. – 2005, Т. 10, В. 4. – С. 166-173.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Новиков А.Н., Снигирев С.М., Газетов Е.И., Конарева О.П., Солтыс И.Е. Бактериопланктон и фотосинтетические пигменты фитопланктона – индикаторы современного состояния вод нижнего Днестра и Днестровского лимана//Причорноморський екологічний бюлетень. – Одесса: ИНВАЦ, 2005, Вип. 3-4. - С.136-144.
  • Мединец В.И., Ковалева Н.В., Газетов Е.И., Новиков А.Н., Снигирев С.М. Результаты экологического мониторинга вод Днестровского лимана в летний период 2003-2004 гг. // Вісник Одеського національного університету. – 2005, Т.10, В.4. – С. 266-273.
  • Мединец В.И., Ковалева Н.В., Газетов Е.И., Писаренко В.В., Прощенко В.В., Снигирев С.М., Дерезюк Н.В., Полищук Л.Н., Чичкин В.Н., Дядичко В.Г. Результаты исследования состояния экосистем нижнего Днестра и Днестровского лимана в 2003-2005 гг.//Причорноморський екологічний бюлетень. – Одесса: ИНВАЦ, 2005, Вип. 3-4. - С. 121-135.
  • Мединец В.И., Ковалева Н.В., Заморов В.В., Газетов Е.И., Писаренко В.В., Прощенко В.В., Новиков А.Н., Чичкин В.Н., Снигирев С.М., Конарева О.П., Покась А.С., Солтыс И.Е. Результаты исследования прибрежной морской экосистемы острова Змеиный в 2003-2004 гг. / Тез. докл Международной научной конференции “Современное состояние экосистемы Черного и Азовского морей” Крым, Донузлав, 13-16 сентября 2005 г. С. 51.
  • Мединец В.И., Бушуев С.Г.,Рыбалка В.Я., Ровнин Д.А., Заморов В.В., Ковалева Н.В., Снигирев С.М. Сохранение уникальной морской экосистемы в районе острова Змеиный / Тез. докл Международной научной конференции “Современное состояние экосистемы Черного и Азовского морей” Крым, Донузлав, 13-16 сентября 2005 г. С. 50.
  • Мединец В.И., Газетов Е.И., Морозов В.Н. Результаты гидролого-гидрохимических исследований района между дельтой Дуная и островом Змеиный в 2003 году // Вісник Одеського національного університету. – 2005, Т.10, В.4. – С. 139-150.
  • Мединец В. И., Бушуев С. Г., Рыбалка В. Я., Ровнин Д. А., Заморов В. В., Ковалева Н. В., Снигирев С. М. Сохранение уникальной морской экосистемы в районе острова Змеиный //Тез. докл. Международной научной конференции «Современное состояние экосистем Черного и Азовского морей» (13-16 сентября 2005 г.). – Крым, Донузлав, 2005. – С. 50.
  • Снигирев С. М., Заморов В. В. Плодовитость трех литофильных видов рыб прибрежных вод острова Змеиный в 2004 году // Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация.: Материалы II Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученных, посвященной 140-летию Одесского национального университета им. И. И. Мечникова (28 марта – 1 апреля 2005 г.). – Одесса, 2005. – С. 101.
  • Снигирев С. М., Заморов В. В. Некоторые аспекты биологии трехусого морского налима средиземноморского Gaidopsarus mediterraneus (Linnaeus) прибрежных вод у острова Змеиный молодых ученых по проблемам Черного и Азовского морей «Понт Эвксинский – 2005» (24 – 27 мая 2005 г.). – Севастополь, 2005. – С. 128-129.
  • Снигирев С. М., Заморов В. В., Мединец В. И., Абакумов А. Н. Ихтиофауна прибрежных вод у острова Змеиный // Тезисы докладов Международной научной конференции «Современное состояние экосистем Черного и Азовского морей» (13 -16 сентября 2005 г.). – Крым, Донузлав, 2005. – С. 69.
  • Снигирев С.М., Заморов В.В., Чичкин В.Н., Джуртубаев М.М., Куракин А.П. Некоторые итоги изучения питания трех видов демерсальных рыб и зообентоса в прибрежных водах острова Змеиный. // Современное проблемы зоологии и экологии. Мат. межд. конф., посв. 140-летию основания ОНУ им. И. И. Мечникова, каф. зоологии ОНУ, Зоол. музея ОНУ и 120 годовщ. со дня рожд. Засл. деят. УССР, проф. И. И. Пузанова. – Одесса: Феникс, 2005 – С. 278-279.
  • Чичкин В.Н., Джуртубаев М.М., Абакумов А.Н. Современное состояние зообентоса рыхлых грунтов в районе о. Змеиный (по материалам сборов 2003 г.) // Вісник Одеського національного уніврситету. Екологія.- 2005.-Т.10.-Вип.4.-С. 196-204.
  • Чичкин В.Н., Куракин А.П. Митилиды о. Змеиный // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Біологія. Спец. Вип. “Гідроекологія”. – 2005. – Вип. 4 (27). – С. 264-266.
  • Чичкин В.Н., Мединец В.И., Куракин А.П. Макрозообентос прибрежного шельфа острова Змеиный // Современное состояние экосистем Черного и Азовского морей. – Тез. докл.- Донузлав, 2005. - С. 87.
  • Хайлов К.М., Юрченко Ю.Ю., Снигирев С.М. От Растения к Биосфере: Антиучебник. Одесса: Друк, 2005, - 272 с.

  2006 рік

  • Бушуев С.Г., Куракин А.П., Чичкин В.Н. Современное состояние запасов и перспектива рационального использования промысловых беспозвоночных в прибрежной зоне острова Змеиный. // Рыбное хозяйство Украины. – Керчь, 2006 - № 2 (43), С. 8-11.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Газетов Е.И., Снигирев С.М., Мединец С.В. Исследование состояния экосистемы нижнего Днестра и Днестровского лимана в 2003-2005 гг. / Эколого-экономические проблемы Днестра, V международная научно-практическая конференция (4-6 октября 2006 г., Одесса): Зб. наук. статей (тези) – Одеса: Інноваційно-інформаційний центр (ІНВАЦ), - 2006 – С. 58-59.
  • Мединец В. И., Ковалев Н. В., Газетов Е. И., Писаренко В. В., Прощенко В. В., Новиков А. Н., Чичкин В. Н., Конарева О. П., Солтыс И. Е., Снигирев С. М., Мединец С. В., Деньга Ю. М., Дерезюк Н. В. Гидроэкологические исследования дельты Днестра и Днестровского лимана весной 2006 г. / Эколого-экономические проблемы Днестра, V международная научно-практическая конференция (4-6 октября 2006 г., Одесса): Зб. наук. статей (тези) – Одеса: Інноваційно-інформаційний центр (ІНВАЦ), - 2006 – С. 69-70.
  • Новиков А. Н., Бачериков В. А., Шапиро Ю. Е., Грень А. И. Изучение кооперативных водородных связей в каликс[4]- и каликс[6]аренах методами ab initio и функционала плотности. Журн. Структ. Химии. – 2006. – Т. 47., № 6. – С. 1015 – 1028.
  • Снигирев С. М., Заморов В. В. О видовом составе ихтиофауны острова Змеиный //Сборник трудов Междунар. науч. конф. «Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы исследований» (24 – 27 июля 2006 г.). – Херсон, 2006. – С. 188 – 190.
  • Теплинская Н.Г., Ковалева Н.В. Бактерии пелагиали и бентали/Севере-западная часть Черного моря: биология и экология. Киев: Наукова думка, 2006. – С. 146-174.
  • Тучковенко Ю.С., Прощенко В.В. Результаты гидролого – гидрохимических исследований акватории острова Змеиный в 2004-2005 гг. // Тези доповідей VI наукової конференції молодих вчених, Одеса, ОДЕКУ, 2006.

  2007 рік

  • Газетов Е.И. Исследования ветрового режима и осадков на о. Змеиный в 2004-2006 гг./З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (31 травня-1 червня 2007 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2007. - С.58-62.
  • Дерезюк Н.В., Мединец В.И., Конарева О.П. Результаты мониторига состояния фитопланктона в прибрежных водах острова Змеиный в 2004-2006 гг./З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (31 травня-1 червня 2007 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2007. - С. 82-85.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Конарева О.В. Исследования численности бактериопланктона прибрежных вод острова Змеиный//З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (31 травня-1 червня 2007 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2007. - С. 146-150.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Новиков А.Н., Солтыс И.Е. Динамика концентраций хлорофилла “а” в акватории острова Змеиный в 2004-2006 гг. /З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (31 травня-1 червня 2007 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2007. - С. 151-154.
  • Медінець В. І., Медінець С. В., Прощенко В. В. Дослідження сполук азоту в атмосферних опадах і відкладеннях на поверхню острова /З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (31 травня-1 червня 2007 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2007. - С. 219-223.
  • Медінець С. В., Прощенко В. В., Медінець В. І. Оцінка континентального вкладу сполук азоту в атмосфері над острвом Зміїний / З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (31 травня-1 червня 2007 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2007. - С. 224-228.
  • Сминтина В.А., Іваниця В.О., Медінець В.І. Огляд досліджень екосистем острову Зміїний та прилеглого шельфу Чорного моря у 2003-2006 рр./З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (31 травня-1 червня 2007 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2007. - С.301-304.
  • Снигирев С.М., Заморов В.В., Мединец В.И. Современное состояние ихтиофауны прибрежных вод у острова Змеиный/З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (31 травня-1 червня 2007 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2007. - С. 291-294.
  • Снигирев С.М., Мединец В.И. Краснокижные виды крабов в прибрежных водах острова Змеиный в 2005 году/З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (31 травня-1 червня 2007 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2007. - С.297-300.
  • Сучков И.А., Мединец В.И., Газетов Е.И. Исследования волнения и уровня моря в районе острова Змеиный/З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (31 травня-1 червня 2007 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2007. - С.315-319.

  2008 рік

  • Medinets S., Medinets V. Results of investigations of atmospheric pollutants fluxes in Zmeiny island station in western part of Black sea in 2003-2007: paper abstracts of 2nd biannual and Black sea scene EC project joint conference [“Climate change in the Black sea – hypothesis, observations, trends, scenarios and mitigation strategy for the ecosystem”], (Sofia, Bulgaria, 6-9 October, 2008) / EC. – p. 16-17.
  • Kovalova N., Konareva O., Medinets S., Medinets V. Long-term changes of bacterioplankton and of chlorophyll “A” as indicators of north-western part of the black sea ecosystem changes in the last 30 years: paper abstracts of 2nd biannual and Black sea scene EC project joint conference [“Climate change in the Black sea – hypothesis, observations, trends, scenarios and mitigation strategy for the ecosystem”], (Sofia, Bulgaria, 6-9 October, 2008) / EC. – p. 51.
  • Ковалева Н. В., Мединец С. В., Новиков А. Н., Солтыс И. Е. Динамика изменений бактериопланктона и фотосинтетических пигментов в прибрежных водах острова Змеиный: матеріали наук.-прак. конф. [“Екологічні проблеми Чорного моря”], (Одеса, 30-31 жовтня 2008 р.) / Од: ІНВАЦ, 2008. – с. 158-162. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-966-8885-14-3.
  • Газетов Е.И., Мединец В.И. ГИС-Модель острова Змеиный и прилежащего шельфа Черного моря // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Екологічні проблеми Чорного моря». – Одесса, ИНВАЦ, 2008. – С. 56-60.
  • Мединец В.И., Газетов Е.И., Конарева О.П. Особенности проведения мониторинга качества прибрежных вод острова Змеиный с учетом требований Водной директивы ЕС // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Екологічні проблеми Чорного моря». – Одесса, ИНВАЦ, 2008. – С. 189-193.
  • Gazyetov Ye., Kovalova N., Medinets V. Long-term tendencies in the change of sea water transparency at Zmeinyi Island: paper abstracts of 2nd biannual and Black sea scene EC project joint conference [“Climate change in the Black sea – hypothesis, observations, trends, scenarios and mitigation strategy for the ecosystem”], (Sofia, Bulgaria, 6-9 October, 2008) / EC. – p. 68.
  • S. M. Snigirev, V.I. Medinets. Results of investigations of marine fish and benthos communities in western part of the Black Sea (near Zmeiny island) // 2nd biannual and Black sea Scene EC project joint conf. “Climate change in the BSHOT scenarios and mitigation strategy for the ecosystem” (6 – 9 oct. 2008, Sofia). – Sofia, 2008. - Р. 54
  • Снигирев С. М., Заморов В. В., Абакумов А. Н. Распределение по субстратам демерсальных видов рыб прибрежной части акватории острова Змеиный в 2003 – 2007 гг. // З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (30 - 31 жовтня 2008 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2008. - С. 280 - 281.
  • Снигирев С. М. Исследование влияния гидролого-геологических факторов на видовое разнообразие рыб средиземноморского комплекса в прибрежных водах острова Змеиный // З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (30 - 31 жовтня 2008 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2008. - С. 282 - 287.
  • Ткаченко Ф. П., Заморов В. В, Снигирев С. М. Питание морской собачки обыкновенной (Blennius sanguinolentus Pallas), в прибрежной части акватории острова Змеиный (Днепропетровск) – 2008.
  • Снигирев С. М., Заморов В. В. Плодовитость трехусого морского налима средиземноморского в прибрежных водах острова Змеиный в 2003 - 2007 году (Днепропетровск) - в печати
  • Medinets V.I., Kovalova N.V., Suchkov I.O. Experience And Inputs Of Odessa National Mechnikov University Team in Development And in Future Using Of Environment Data Bases in Framework Of The Black Sea Scene Project // 2nd biannual and Black sea Scene EC project joint conf. “Climate change in the BSHOT scenarios and mitigation strategy for the ecosystem” (6 – 9 oct. 2008, Sofia). – Sofia, 2008. - Р. 92-93.
  • Є. П. Ларченков, О.П.Чередніченко, С.А.Копилов, І.О.Сучков, C.А. Астафурова. Геологічний фактор в екосистемах північно-західного шельфу Чорного моря // Екологічні проблеми Чорного моря. Одеса, ОЦНТЕПІ ОНЮА, 2008. – С.177-181.
  • Васильєва Т.В., Коваленко С.Г. Особливості рослинного покриву орнітологічного заказника «Острів Зміїний» // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття: Мат. міжнар. наук. конф., присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» (Львів-Пожижевська, 23-27 вересня 2008 р.).- Львів, 2008.- С. 63-64.
  • Derezyuk Nataliya, Medinets Volodymyr. Analysis of biodiversity of phytoplankton on the Ukrainian Black Sea shelf (the end of XX – beginning of XXI century) ) // 2nd biannual and Black sea Scene EC project joint conf. “Climate change in the BSHOT scenarios and mitigation strategy for the ecosystem” (6 – 9 oct. 2008, Sofia). – Sofia, 2008. - Р. 52
  • Н.В. Дерезюк, О.П. Конарева. Биоразнообразие фитопланктона прибрежных вод о. Змеиный // Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми Чорного моря” (30 жовтня-31 жовтня 2008 р., Одеса). Одеса: ІНВАЦ, 2008. - С.100-104
  • Прощенко В.В. Взаимосвязь между стоком р. Дунай и изменчивостью концентраций биогенных веществ в акватории о. Змеиный: матеріали VIII наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ (12-17 травня 2008). – Одеса: ТЕС, 2008. – с. 38.
  • Назарчук Ю.С. Субстратна пристосованість лишайників степів південного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13, вип. 4. – С. 87 - 92.
  • Назарчук Ю.С. Лишайники як компонент біорізноманіття заказників, розташованих у степовій зоні Одеської області // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття / Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару “Пожижевська” (Львів-Пожижевська, 23-27 вересня 2008 р.). – Львів, 2008. – 482 с. С. 300 - 301.
  • Буяновський А.О. Ґрунти острова Зміїний (первинне обстеження і картографування грунтового покриву) // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер.Географічні та геологічні науки. - 2008. – Т.13.- Вип.6.- С.28-34.
  • В.И.Мединец, А.Н.Захария, С.Уоррен, А.А.Полищук. Об общественных задачах лабораторного менеджмента и опыте участия некоторых испытательных лабораторий южного региона в программе международных сличительных испытаний (интеркалибраций) // Труды научно-практической конференции (сборник) «Качество и безопасность. Вопросы компетентности и профессионального тестирования персонала испытательной лаборатории». – Одеса, 26-28 мая 2008, С.75 – 80.
  • В.І. Медінець, Л.О. Харіна Шляхи збереження унікальної екосистеми острова Зміїний й прилеглого шельфу Чорного моря. // З-б наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (30 - 31 жовтня 2008 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2008. - С. 194 - 198.
  • Мединец С. В., Мединец В. И. Результаты атмосферного мониторинга в бассейне нижнего Днестра: материалы межд. конф. “Управление бассейном трансграничной реки Днестр и Водная рамочная директива Европейского Союза.”, (Кишинев, 2-3 октября 2008 г.) / Eco-TIRAS. – К: Elan-Poligraf, 2008. – с. 188-192; ил., табл. – Библиогр. в конце доп. – ISBN 978-9975-66-089-1.
  • О.П. Конарева, В.И. Мединец, А.Н. Захария. Опыт улучшения системы контроля качества вод Нижнего Днестра и Днестровского лимана // Материалы международной конференции 2-3 октября 2008 года «Управление бассейном трансграничной реки Днестр и Водная рамочная директива Европейского Союза». – Кишинев: Eco-TIRAS, 2008. – С. 172-174.
  • В.И Мединец, О.П. Конарева, Н.В. Ковалева, С.М. Снигирев, Я.М. Биланчин, В.Н. Чичкин, Е.И. Газетов, Н.В. Дерезюк, Ю.С. Назарчук. Рзультаты исследовательского мониторинга в районе бассейна Нижнего Днестра // Материалы международной конференции 2-3 октября 2008 года «Управление бассейном трансграничной реки Днестр и Водная рамочная директива Европейского Союза». – Кишинев: Eco-TIRAS, 2008. – С. 192-195.
  • А.Н. Захария, В.И Мединец, А.Н. Чеботарев, С. Уоррен. О компетентности и профессиональном тестировании персонала испытательных лабораторий в системе лабораторного менеджмента при экологических исследованиях // Материалы международной конференции 2-3 октября 2008 года «Управление бассейном трансграничной реки Днестр и Водная рамочная директива Европейского Союза». – Кишинев: Eco-TIRAS, 2008. – С. 371-374.
  • Мединец В.И., Газетов Е.И., Петроченко А.Ю., Nieuwenhuis R. Использование ГИС для создания баз экологических данных на примере бассейна Нижнего Днестра // Труды 9-ой международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса: 2008. – Т. 1, С. 60.
  • Газетов Е.И., Мединец В.И. ГИС-база экологических данных бассейна Нижнего Днестра // Материалы международной конференции 2-3 октября 2008 года «Управление бассейном трансграничной реки Днестр и Водная рамочная директива Европейского Союза». – Кишинев: Eco-TIRAS, 2008. – С. 105-109.
  • Назарчук Ю.С. Субстратна пристосованість лишайників степів південного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13, вип. 4. – С. 87 - 92.
  • Назарчук Ю.С. Лишайники як компонент біорізноманіття заказників, розташованих у степовій зоні Одеської області // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття / Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару “Пожижевська” (Львів-Пожижевська, 23-27 вересня 2008 р.). – Львів, 2008. – 482 с. С. 300 - 301.
  • Адобовская М.В., Биланчин Я.М. Природоохранно-экологическое состояние почв и земель прибрежно-склоновых территорий Нижнего Днестра // Ґенеза, географія та екологія грунтів: Зб.наук.праць. – Львів: Видавн.центр ЛНУ, 2008.- С.62-67.
  • Біланчин Я.М., Жанталай П.І., Тортик М.Й., Піцик В.З. Зрошувані алювіальні грунти заплави Нижнього Дністра на території Одеської області// Ґенеза, географія та екологія грунтів: Зб.наук.праць. – Львів: Видавн.центр ЛНУ, 2008.- С.75-80.
  • В.И.Мединец, А.Н.Захария, С.Уоррен, А.А.Полищук. Об общественных задачах лабораторного менеджмента и опыте участия некоторых испытательных лабораторий южного региона в программе международных сличительных испытаний (интеркалибраций) // Труды научно-практической конференции (сборник) «Качество и безопасность. Вопросы компетентности и профессионального тестирования персонала испытательной лаборатории». – Одеса, 26-28 мая 2008, С.75 – 80.

  2009 рік

  • Абакумов О.М., Чічкін В.М., Снігірьов С.М., Медінець В.І. Біорізноманіття морського зообентосу в районі заказника державного значення «Острів Зміїний»//Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф./- Одеса:Інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2009 р. – С.92-97.
  • Газетов Е. И. , Мединец В. И. ГИС-модель острова Змеиный и прилежащего шельфа Черного моря//Праці десятої міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні і електронні технології», Одеса, 18—22 травня 2009, Одесса: Политехпериодика, 2009 р. - Т. 2, С. 171.
  • Дерезюк Н.В., Ковалева Н.В., Мединец В.И., Конарева О.П. Микроводоросли как индикаторы качества воды рекреационных зон Одесской области//Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукр. наук. -практ. конф. /- Одеса: Інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2009 р. – С. 77-81.
  • Ковалева Н., Мединец В., Снигирев С., Дерезюк Н. Оценка качества вод водных объектов Нижнего Днестра//Мат. Міжнар. конф. «Міжнародна співпраця і управління транскордонним басейном для оздоровлення річки Дністер», Одеса, 30 вересня - 1 жовтня 2009, Одеса, 2009. – С. 131-135.
  • Конарева О., Медінець В., Ковальова Н., Солтис И. Значення міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем дельти Дністра//Мат. Міжнар. конф. «Міжнародна співпраця і управління транскордонним басейном для оздоровлення річки Дністер», Одеса, 30 вересня - 1 жовтня 2009, Одеса, 2009. – С. 142-146.
  • Конарева О.П., Мединец В.И., Деньга Ю.М., Меграбян С.К., Митюкова М.Г., Стивен Уоррен. Роль качества питьевой воды в формировании рекреационного потенциала одеського региона//Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.- Одеса:Інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2009 р. – С. 82-86.
  • Медінець В.І., Конарева О.П., Ковальова Н.В., Солтис І.Є. Екологічно-рекреаційні проблеми дельти Дністра// Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.- Одеса:Інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2009 р. – С. 87-91.
  • Мединец В.И., Ковалева Н.В., Газетов Е.И., Дерезюк Н.В., Снигирев С.М., Прощенко В.В., Мілева А.П., Вострикова И.В., Мединец С.В., Конарева О.П., Пицык В.З., Сорокоумов А.А., Абакумов А.Н. Экологическая оценка качества вод Нижнего Днестра и Днестровского лимана в 2006-2008 гг.// Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.- Одеса:Інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2009 р. – С. 327-331.
  • Мединец В.И., Ковалева Н.В., Снигирев С.М. Исследование закономерностей пространственного распределения бактерий и фотосинтетических пигментов в прибрежных водах острова Змеиный//Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря», Одесса, 29-30 октября 2009 г., Одесса, 2009. – С. 111-113.
  • Мединец С.В., Пицык В.З., Мединец В.И., Дуричич В., Видич С., Танг С.Й., Саттон М., Деревенча В.М. Результаты фонового атмосферного мониторинга загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы вблизи Одессы в 2007-2008 гг.//Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.- Одеса:Інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2009 р. – С. 103-107.
  • Назарчук Ю.С. Географические особенности эпифитной лихенофлоры степной зоны юго-запада Украины // Молодые исследователи – ботанической науке 2009 / Материалы Международной научно-практической конференции (Гомель, 24-25 сентября 2009 р.). – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 192 с. С. 37 - 39.
  • Назарчук Ю.С. Еколого-ценотичні особливості місцезростань лишайників острова Зміїний // V Ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського / Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції (Херсон, 28 вересня – 1 жовтня 2009 р.). – Херсон: Айлант, 2009. – 126 с. С. 34.
  • Новиков А. Н., Шапиро Ю. Е. Дескрипторы реакционной способности п-замещенных каликсаренов//Тезисы докладов Х Международной конференции по химии и физико-химии олигомеров. - Волгоград. 7 – 11 сентября 2009. – С. 41.
  • Новиков А. Н., Шапиро Ю. Е. Изучение п-замещенных каликсаренов и тиакаликсаренов методами ab initio и функционала электронной плотности. //Тезисы докладов Х Международной конференции по химии и физико-химии олигомеров.-Волгоград. 7 – 11 сентября 2009. – С. 42.
  • Новиков А. Н., Шапиро Ю. Е. Стендовый доклад 6.17. Дескрипторы реакционной способности п-замещенных каликсаренов. – Х Международная конференция по химии и физико-химии олигомеров. - Волгоград. 7 – 11 сентября 2009.
  • Новиков А. Н., Шапиро Ю. Е. Стендовый доклад 6.18. Изучение п-замещенных каликсаренов и тиакаликсаренов методами ab initio и функционала электронной плотности. – Х Международная конференция по химии и физико-химии олигомеров. - Волгоград. 7 – 11 сентября 2009.
  • Прощенко В.В., Медінець В.І., Мілєва А.П., Медінець С.В. Моніторинг атмосферних опадів на острові Зміїний у 2003 – 2008 рр. //Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.- Одеса:Інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2009 р. – С. 108-112.
  • Снигирев С.М., Абакумов А.Н., Каракаш С.Ф., Красновид В.Ю. Современное состояние промысловых моллюсков мидии и рапаны в акватории острова Змеиный//Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря», Одесса, 29-30 октября 2009 г., Одесса, 2009. – С. 216-219.
  • Снигирев С. М., Заморов В. В. Половой состав и размножение скорпены Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758) в прибрежных водах острова Змеиный // Вісник Одеського національного університету. – 2009. – Т. 14, вип. 8. Біологія. – С. 127 – 133.
  • Снигирев С.М., Мединец В.И., Абакумов А.Н. Ихтиофауна акватории национального природного парка Нижнего Днестра в условиях усиления антропогенной нагрузки//Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.- Одеса:Інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2009 р. – С. 98-102.
  • Anthony Lehman, Volodymyr Medinets. INVESTIGATIONS OF ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE BLACK SEA CATCHMENT IN THE FRAMEWORK OF FP7 ENVIROGRIDS PROJECT//Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря», Одесса, 29-30 октября 2009 г., Одесса, 2009. – С. 129-131.
  • Medinets V., Lehman A. INVESTIGATIONS IN THE FRAMEWORK OF FP7 ENVIROGRIDS AND BLACK SEA CATCHMENT PROJECT//Мат. Міжнар. конф. «Міжнародна співпраця і управління транскордонним басейном для оздоровлення річки Дністер», Одеса, 30 вересня - 1 жовтня 2009, Одеса, 2009. – С. 175-179.
  • Novikov A. N., Shapiro Yu. E. Investigation of hydrogen bonds in p-substituted calixarenes and thiacalixarenes at ab initio and DFT level of theory. //Materials of XVII International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia. Kazan, Russian Federation. June 29 – July 3, 2009. – Vol. 2. – P. 143.
  • Vasylyeva T.V., Nazarchuk Ju.S., Lyalikov Ja.V. Ornithogalum refractum Shlecht on the Zmeinyi island // Proceedings of the IV International Young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution», dedicated to 180 anniversary from the birth of famous physiologist Ivan Sechenov (Odesa, September 16 - 19, 2009).- Odesa: Pechatniy dom, 2009. – 208 p. P. 80-81.

  2010 рік

  • О.Конарева, В.Мединец, Н.Ковалева, С.Мединец, С.Снигирев, И.Солтыс. Исследования Одесского национального университета им. И.И.Мечникова дельтовой части Днестра// Материалы международной конференции «Водные ресурсы бассейна реки Днестр – предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона» - Вадул-луй-Водэ, 28-29 мая 2010 г. – Акад.наук Молдовы, НПО «Эко-Тирас», НПО «Ecotox» и др.; отв. Ред. Георге Дука. - К.:Б.и.,2010 («Imona Group» SRL).- С. 71-78. ISBN 978-9975-4135-0-3
  • Дерезюк Н.В. Особливості розвитку фітопланктону в прибережних водах о.Зміїний (2003-2009рр.): Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2010. – № 3(44). –С. 75-78. ISSN 2078-2357.
  • Ковалева Н.В, Медінець В.І., Конарева О.П., Снігірьов С.М., Медінець С.В., Солтис І.Є. Гідроекологічний дослідницький моніторинг басейну Нижнього Дністра: Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2010. – № 3(44). – С. 113-116. ISSN 2078-2357.
  • Медінець В.І., Ковальова Н.В., Снігірьов С.М., Грузова І.Л. Оцінка якості морських вод в районі острова Зміїний за допомогою індексу TRIX: Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2010. – № 3(44). – С. 159-162. ISSN 2078-2357.
  • Снігірьов С.М, Медінець В.І., Абакумов О.М., Різноманітність іхтіофауни прибережних вод острова Зміїний у 2004 – 2009 рр. Гідроекологічний дослідницький моніторинг басейну Нижнього Дністра: Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2010. – № 3(44). – С. 250-252. ISSN 2078-2357.
  • Снигирев С. М., Заморов В. В. Живлення бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у прибережних водах острова Зміїний // Вісник Одеського національного університету. – 2010. – Том 8, вип. 3 Біологія. – С 34-39
  • Ткаченко Ф. П., Герасимюк В. П, Снигирев С. М. Водорослевый компонент в питании Blennius sanguinolentus Pallas (прибрежье острова Змеиный, Черное море) // Гидробиологический журнал. 2010. С.34-38.
  • Снигирев С. М. Питание и трофические связи трех массовых видов донных рыб в прибрежной акватории о. Змеиный в 2003 – 2007 г.г. // Гидробиологический журнал. – 2011. – T. 47, №. 4. – С. 52-65.
  • Мединец В.И., Ковалева Н.В., Биланчин Я.М., Конарева О.П., Снигирев С.М., Дерезюк Н.В., Газетов Е.И., Мединец С.В., Солтыс И.Е., Пицык В.З., Котогура С.С., Грузова И.Л. Долговременные исследования Одесского национального университета им. И.И.Мечникова в бассейне Нижнего Днестра: тезисы докл. VII – международной научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы Днестра», г. Одесса. 07 октября - 08 октября 2010 г., Одесса, ИНВАЦ. - С. 9 – 10.
  • Биланчин Я.М., Мединец В.И., Корзун Т.В., Леонидова И.В, Газетов Е.И. Цифровая карта почв украинской части бассейна нижнего Днестра в классификации WRB. тезисы докл. VII – международной научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы Днестра», г. Одесса. 07 октября - 08 октября 2010 г., Одесса, ИНВАЦ. - С.18 – 19.
  • Дерезюк Н.В. Видовое разнообразие и количество фитопланктона в дельте Днестра и Днестровском лимане (июль 2010г.): тезисы докл. VII – международной научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы Днестра», г. Одесса. 07 октября - 08 октября 2010 г., Одесса, ИНВАЦ. - С. 24-25.
  • Снигирев С.М., Мединец В.И., Абакумов А.Н., Каракаш С.Ф. Исследования умбры umbra krameri walbaum, 1792 в бассейне нижнего Днестра в 2006 – 2010 гг.: тезисы докл. VII – международной научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы Днестра», г. Одесса. 07 октября - 08 октября 2010 г., Одесса, ИНВАЦ. - С. 32.
  • Мединец В.И., Примак В.А., Корзун Т.В., Снигирев С.М., Газетов Е.И. Исследования долговременных изменений границ плавневой зоны в Днестровском лимане.: тезисы докл. VII – международной научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы Днестра», г. Одесса. 07 октября - 08 октября 2010 г. Одесса, ИНВАЦ. - С. 40.
  • Медінець В.І., Ковальова Н.В. Оцінка трофічного стану водоймищ дельтової частини Дністра з використанням індексу TSI: тезисы докл. VII – международной научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы Днестра», г. Одесса. 07 октября - 08 октября 2010 г., Одесса, ИНВАЦ. - С. 45.
  • Мединец С.В., Мединец В.И., Котогура С.С., Милева А.П., Твигг М., Фамуляри Д., Танг Й.С. Опыт внедрения системы cotag для градиентных изменений концентраций и потоков аммиака в районе Нижнего Днестра: тезисы докл. VII – международной научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы Днестра», г. Одесса. 07 октября - 08 октября 2010 г., Одесса, ИНВАЦ. -С. 46.
  • Мединец В.И., Снигирев С.М., Ковалева Н.В., Грузова И.Л., Прощенко В.В., Сорокоумов А.А., Милева А.П., Котогура С.С., Снигирев П.М., Пицык В.З., Конарева О.П. Состояние водных экосистем Нижнего Днестра летом 2010 года тезисы докл. VII – международной научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы Днестра», г. Одесса. 07 октября - 08 октября 2010 г., Одесса, ИНВАЦ. - С. 46.
  • Мединец С.В., Скиба У., Мединец В.И., Котогура С.С., Пицык В.З. Изучение эмиссии закиси азота и метана из почв бассейна Нижнего Днестра: тезисы докл. VII – международной научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы Днестра», г. Одесса. 07 октября - 08 октября 2010 г., Одесса, ИНВАЦ. - С. 47.
  • Ковальова Н.В. Визначення якості вод в водоймищах Нижнього Дністра по чисельності бактеріопланктону: тезисы докл. VII – международной научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы Днестра», г. Одесса. 07 октября - 08 октября 2010 г., Одесса, ИНВАЦ. - С. 48.
  • Мединец С.В., Пицык В.З., Биланчин Я.М., Мединец В.И., Скиба У., Котогура С.С., Гошуренко Л.М. Исследования нитрофикации и минерализации азота в черноземах южных района Нижнего Днестра: тезисы докл. VII – международной научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы Днестра», г. Одесса. 07 октября - 08 октября 2010 г., Одесса, ИНВАЦ. - С. 49.
  • Дерезюк Н.В. Количественные характеристики весеннего фитопланктона дельтовой части Днестра в 2010 г.: тези. докл. та виступів на наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 3-4 червня 2010 р.): Одеса, ІНВАЦ. – С. 100-103.
  • Медінець В.І., Ковальова Н.В. Оцінка якості вод в водоймищах Нижнього Дністра по бактеріопланктону і хлорофілу «а» влітку 2009 р.: тези докл. та виступів на наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 3-4 червня 2010 р.): Одеса, ІНВАЦ. – С. 239-242.
  • Конарева О.П., Медінець В.І. Наукові дослідження Одеського національного університету у вирішенні екологічних проблем дельти Дністра.: тези докл. та виступів на наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 3-4 червня 2010 р.): Одеса, ІНВАЦ. – С. 178 – 181.
  • Медінець С. В., Медінець В.І. Вивчення атмосферних потоків сполук азоту континентального походження в районі о.Зміїний у 2008-2009 рр.: тези докл. та виступів на наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 3-4 червня 2010 р.): Одеса, ІНВАЦ. – С. 234 – 238.
  • Снигирев С.М., Мединец В.И., Абакумов А.М. Краснокнижные виды рыб в прибрежных водах острова Змеиный в 2003-2009 гг.: тези докл. та виступів на наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 3-4 червня 2010 р.): Одеса, ІНВАЦ. – С. 330 – 332
  • Грузова И.Л., Прощенко В.В. Сравнительная характеристика различных аналитических методов определения нитратов в речной воде.: труды научно-практ. конф. «Качество и безопасность. Стандарты и тенденции развития современного химического анализа веществ и материалов», (Одесса, 14-16 сентября 2010 г.)
  • Корзун Т.В. Геоінформаційне моделювання ерозійних процесів в межах балочного водозбору. Магістерська робота. 2010 р. - 123с.
  • Светличный А.А., Корзун Т.В. Пространственное моделирование эрозионно-аккумулятивного процесса в пределах балочного водосбора. Украинский Гидрометеорологический журнал, 2010.
  • Kovalova N., Medinets S., Konareva O., Medinets V. Long-term Changes of Bacterioplankton and Chlorophyll “A” as indicators of Changes of North-Western Part of the Black Sea Ecosystem During the Last 30 Years/Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 1, 191-198 (2010).
  • Medinets V., Suchkov I., Kovalova N. Experience and Inputs of Odessa National I.I. Mechnikov Universiti Team in Development and in Future Using of Environment Data Bases in the Framework of the Black Sea Scene Project/ Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 1, 333-336 (2010).
  • Snigirev S. M., Medinets V. I. Results of investigations of marine fish and benthos communities in western part of the Black sea (near Zmeiny island) // Journal of Environmental Protection and Ecology. – 2010. – 11, No 3. – P. 1037–1045
  • Газєтов Є.І. Використання ГІС як інструмента для накопичення та аналізу інформації про стан природного середовища острову зміїний та прибережних морських вод: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 28-29 октября 2010 г.), Одесса: ІНВАЦ, 2010. – С.305-309.
  • Газєтов Є .І, Снігірев С. М., Лобуренко О. О. Огляд господарської діяльності на острові Зміїний та оцінка її впливу на стан прибережної екосистеми: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 28-29 октября 2010 г.), Одесса: ІНВАЦ, 2010. – С.301-304.
  • Н.В. Ковальова, В.І. Медінець Використання кількісних характеристик бактеріопланктону для оцінки трофічного стану морських вод навколо острова Зміїний: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 28-29 октября 2010 г.), Одесса: ІНВАЦ, 2010. – С.289-292.
  • Мединец В.И., Дерезюк Н.В. Ковалева Н.В., Мединец С.В., Снигирев С.М. Исследования потенциально-токсичных микроводорослей в прибрежных водах острова Змеиный в 2003-2010 гг.: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 28-29 октября 2010 г.), Одесса: ІНВАЦ, 2010. – С. 119-121.
  • Сминтина В.А., Іваниця В.О., Медінець В.І. Огляд досліджень екосистем острову зміїний та прилеглого шельфу чорного моря в 2003-2010 рр.: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 28-29 октября 2010 г.), Одесса: ІНВАЦ, 2010. – С.293-297.
  • С. М. Снігірьов, В. І. Медінець, О. М. Абакумов, С. Ф. Каракаш Розмірно-масові характеристики рапани Rapana Thomasiana Thomasiana Crosse, 1861 в акваторії о. зміїний в 2004-2010 рр.: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 28-29 октября 2010 г.), Одесса: ІНВАЦ, 2010. – С.298-300.
  • Снигирев С. М., Абакумов А. Н., Пицык В. З., Газетов Е. И. Первая находка рыбы-ласточки Chromis Chromis (Linnaeus, 1758) и пеламиды Sarda Sarda (Bloch, 1793) в акватории о. Змеиный: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 28-29 октября 2010 г.), Одесса: ІНВАЦ, 2010. – С.400-402.
  • Medinets V., Medinets S., Proshchenko V., Famulari D., Twigg M., Tang S., Duyzer J., Chojnicki B. CoTAG System in Ukrainian Arable Land: Preliminary Results of NH3 Concentrations and Fluxes Measurement. Poster Presentation. In: “Materials of NitroEurope IP 5th General Assembly and Open Science Conference 2010” p. 20.
  • Medinets V., Bilanchin Ya., Medinets S., Pitsyk V. Variations of Inorganic Nitrogen Content in the Black Soils in the South of Ukraine Under Conditions of Crop Rotation. Poster Presentation. In: “Materials of NitroEurope IP 5th General Assembly and Open Science Conference 2010” p. 27.
  • Medinets S. Activity Report for Level 2 Site Petrodolinskoe, Ukraine. Report at the NitroEurope IP 5th General Assembly and Open Science Conference, Solothurn, Switzerland, 1-5 February 2010.

  2011 рік

  • Снигирев С. М. Динамика видового состава и структурных характеристик ихтиофауны бассейна Нижнего Днестра в условиях климато-обусловленных изменений / Сб. науч. ст. трансграничное сотрудничество в адаптации бассейна Днестра к изменению климата. – Кишинев: Eco-TIRAS, 2011. – С. 173-183
  • Yu. Denga, V. Medinets, Yu. Zarubin, K. Tsimbalyuk, L. Khapchenko, S. Snigirov, S. Medinets. Marine Environment Pollution near Zmiinyi Island in 2005-2010. Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P.29.
  • N. Kovalova, V. Medinets. Comprehensive Assessment of Long-Term Changes of the Black Sea Water Quality in the Zmiinyi Island Area. Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P.43-44.
  • S. Medinets, V. Medinets. Investigation of Atmospheric Wet and Dry Nutrients Depositions to Marine Surface in Western Part of the Black Sea. Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P. 50.
  • V. Medinets, V. Soloviev, L. Fetisov, S. Snigirov, S. Medinets. Radioactive Contamination of Surface Marine Waters Adjacent to the Zmiinyi Island (2005-2010). Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P. 51.
  • V. Medinets, N. Derezyuk, N. Kovalova, S. Medinets. Toxic Algae Investigations in Coastal Waters of Zmiinyi Island. Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P. 52-53.
  • V. Medinets, N. Kovalova, S. Medinets. On Interconnections between Principal Natural Factors and Trophic State of Sea Water in the Zmiinyi Island Area. Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P. 53-54.
  • Volodymyr Medinets, Igor Suchkov, Nataliia Kovalova. Progress of Odessa National I.I. Mechnikov University Team Activity in Framework of the UP-GRADE BS-SCENE FP7 Project. Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P.97.
  • Yevgen Gazyetov, Igor Suchkov, Sergii Snigirov. Bathymetric Studies of Water Area in the Protected Area of National Significance “Zmiinyi Island”. Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P. 138.
  • Snigirov S. M. Biodiversity of Ichthyofauna in the Coastal Waters of the Zmiinyi Island. Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P. 156.
  • Tyuleneva N. V., Suchkov I. A., Fedoronchuk N. A. Holocene Transgression Features within the Northwestern Black Sea Shelf. Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P.158.
  • O.R. Andrianova, R.R.Belevich, V.I.Medinets. The Estimation of the Intensity and Direction the Transport of the Water Masses at the Boundary of the North-Western Black Sea Shelf. Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P. 166.
  • Derezyuk Nataliia. Species Diversity of Phytoplankton within the Coastal Waters of Zmiinyi Island (2003 – 2010). Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P. 202.
  • Igor Suchkov, Alexander Cherednychenko. Dissolved Hydrocarbon Gasses of the Black Sea Water Mass and their Mutual Influence on Marine Ecosystems. Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P. 225.
  • Rees R. M., Agustin J., Alberti G., Ball B. C., Boeckx P., Canterel A., Castaldi S., Chirinda N., Chojnicki B., Gordon H., Horvath L., Juszczak R., Kasimir Klemedtsson A., Klemedtsson L., Medinets S., Machon A., Olesen J., Reay D., Smith K. A., Sowerby A., Sommer M., Soussana J. F., Stenberg M., Topp C. F. E., van Cleemput O., Vallejo A. Nitrous oxide emissions from European agriculture; an analysis of variability and drivers of emissions from field experiments. In: Conference Proceedings of “Nitrogen & Global Change: Key findings – future challenges” (Edinburgh, 11-15th April 2011), S10, P. 170-171
  • Medinets S., Skiba U., Kotogura S., Medinets V., Drewer J., Pitsyk V. N2O and CH4 Flux Measurements Using SIGMA Autochambers on the Arable Site “Petrodolinskoye”, Ukraine. In: Conference Proceedings of “Nitrogen & Global Change: Key findings – future challenges” (Edinburgh, 11-15th April 2011), S11, P. 468-469
  • Medinets S., Medinets V., Skiba U., Bilanchin Ya., Kotogura S., Pitsyk V. Estimation of Nitrogen Budget in Arable Land Area: What We Know and What We Lack. In: Conference Proceedings of “Nitrogen & Global Change: Key findings – future challenges” (Edinburgh, 11-15th April 2011), S13, P. 506-507
  • Medinets V., Medinets S., Bilanchin Ya., Pitsyk V., Kotogura S. Overview of Field Investigations in the NEU Arable Site “Petrodolinskoye”, Ukraine (2006-2010). In: Conference Proceedings of “Nitrogen & Global Change: Key findings – future challenges” (Edinburgh, 11-15th April 2011), S9, P. 408-409
  • Twigg M., Skiba U. M., Drewer J., Ambus P., Sutton M. A., Stefani P., Zampedri R., Rodeghiero M., Gianelle D., Clement R., Medinets S., Medinets V., Kotogura S., Gimeno C., Varlagin A., Juszczak R. Time integrated nitrous oxide and methane flux measurements using automated chambers across Europe. In: Conference Proceedings of “Nitrogen & Global Change: Key findings – future challenges” (Edinburgh, 11-15th April 2011), S1, 332-333
  • Medinets S., Medinets V., Kotogura S., Gruzova I. Atmospheric Deposition of Nitrogen Compounds to the Black Sea Surface Near the Danube Delta. In: Conference Proceedings of “Nitrogen & Global Change: Key findings – future challenges” (Edinburgh, 11-15th April 2011), S14, P. 512-513
  • Krakhmalny A.F., Bryantseva Yu.V., Velikova V.N., Derezyuk N.V., Sergeyva A.V., Skuratova K. Biodiversity of the Black Sea Dinophyta Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P. 210-211
  • Cнигирев С. М. Питание и трофические связи трех массовых видов донных рыб в прибрежной акватории о. Змеиный в 2003-2007 г.г. // Гидробиологический журнал. – 2011. – T. 47, №. 4. – С. 52-65
  • Снигирев С.М. Ихтиофауна Нижнего Днестра / З-б наук. ст. ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології” (7 – 11 вересня 2011 р., Одеса). – Одеса, Феникс, 2011. – С.204-207
  • Ковальова Н.В., Медінець В.І., Конарева О.П., Медінець С.В. Оцінка якості водних об’єктів нижнього Дністра: збірн. докл. та статей наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 2-3 червня 2011 р.): Одеса, ІНВАЦ, 2011 – С. 136-138.
  • Медінець С.В., Медінець В.І., Котогура С.С., Піцик В.З., Скіба У., Дурічіч В. Дослідження на станції атмосферного моніторинга «Петродолинське» ОНУ ім. І.І.Мечникова у 2006-2010 рр.: збірн. докл. та статей наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 2-3 червня 2011 р.): Одеса, ІНВАЦ, 2011 – С. 139-141.
  • Снигирев С.М. Биоразнообразие ихтиофауны дельты Днестра: збірн. докл. та статей наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 2-3 червня 2011 р.): Одеса, ІНВАЦ, 2011 – С. 142-144.
  • Мединец В.И., Корзун Т.В. Использование космических снимков для оценки площадей следов пожаров в дельте Днестра в 2007 г.: збірн. докл. та статей наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 2-3 червня 2011 р.): Одеса, ІНВАЦ, 2011 – С. 154-157.
  • Мединец В.И., Снигирев С.М., Ковалева Н.В., Мединец С.В. Программа интегрированного мониторинга прибрежных вод острова Змеиный: збірн. докл. та статей наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 2-3 червня 2011 р.): Одеса, ІНВАЦ, 2011 – С. 158-160
  • Снигирев С.М. Первая находка горбыля темного Sciaena umbra Linnaeus, 1758 и морской собачки-павлина Salaria pavo (Risso, 1810) в прибрежных водах о. Змеиный: збірн. докл. та статей Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 27-28 октября 2011 г.), Одесса: ИНВАЦ, 2011. – С.89-91.
  • Дерезюк Н.В. Характеристика диатомового планктона в районе о. Змеиный (1993-2010): збірн. докл. та статей Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 27-28 октября 2011 г.), Одесса: ИНВАЦ, 2011. – С.108-111.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И. Исследование фотосинтетических пигментов в прибрежных водах острова Змеиный: збірн. докл. та статей Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 27-28 октября 2011 г.), Одесса: ИНВАЦ, 2011. – С.119-122.
  • Мединец В.И. Программирование исследований морского биоразнообразия в соответствии с европейской инициативой SEBI-2010 и директивами ЕС: збірн. докл. та статей Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 27-28 октября 2011 г.), Одесса: ИНВАЦ, 2011. – С.166-168.
  • Мединец В.И., Ковалева Н.В.Исследования качества прибрежных вод о. Змеиный с использованием индекса эвтрофикации TRIX: збірн. докл. та статей Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 27-28 октября 2011 г.), Одесса: ИНВАЦ, 2011. – С.169-172.
  • Medinets S.V., Medinets V.I. Atmospheric Inorganic Nutrients Deposition Intensity on Zmiinyi Island Area of the Black Sea (2004-2010): збірн. докл. та статей Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 27-28 октября 2011 г.), Одесса: ИНВАЦ, 2011. – С.192-195.
  • Medinets S.V., Medinets V.I. Estimation of Inorganic Nutrients Origin in Atmospheric Depositions on the Zmiinyi Island Area of the Black Sea: збірн. докл. та статей Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 27-28 октября 2011 г.), Одесса: ИНВАЦ, 2011. – С.356-359.
  • Медінець В.І. Забруднення морського середовища біля острова Зміїний у 2005-2010 рр. (за результатами досліджень по д/б темі 478). 66-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 24-25 листопада
  • Снігірьов С.М. Біорізноманіття іхтіофауни прибережних вод острова Зміїний та дельти Дністра (за результатами досліджень по міжнародному проекту Envirogrids). 66-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 24-25 листопада
  • Ковальова Н.В. Оцінка довгострокових змін якості морських вод району острову Зміїний (за результатами досліджень по д/б темі 478). 66-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 24-25 листопада
  • Корзун Т.В. Використання геоінформаційної системи ARC GIS для обробки ехолотних даних для створення батиметричних карт та для картографування пожеж у дельті Дністра. (за результатами досліджень по д/б темі 480). 66-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 24-25 листопада
  • Медінець С.В. Дослідження атмосферних сухих та вологих відкладень сполук азоту на морську поверхню західної частини Чорного моря. 66-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 24-25 листопада
  • Дерезюк Н.В. Різноманіття фітопланктону та токсичних водоростей прибережних вод острова Зміїний (за результатами досліджень по міжнародному проекту Envirogrids). 66-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 24-25 листопада
  • Газетов Є.І. ГІС проект острову Зміїний та його прибережних вод. 66-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 24-25 листопада
  • Котогура С.С. Оцінка сучасного гідрохімічного режиму водних об’єктів дельтової частини Дністра (за результатами досліджень по д/т 480). 66-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 24-25 листопада
  • Лебедев Д.Г. Моделювання стану урожайності зернових культур в Одеській області та в Україні з використанням моделі ГЕПІК (за результатами досліджень по міжнародному проекту Envirogrids). 66-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 24-25 листопада
  • Степанов А.В. Питання змін водного балансу дельтової частини Дністра у останні десятиріччя. 66-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 24-25 листопада
  • Медінець С.В. Атмосферно-хімічні дослідження в рамках проектів NitroEurope (FP6) та EClaire (FP7). 66-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 24-25 листопада
  • Конарева О.П. Огляд досліджень басейну Нижнього Дністра за останні 10 років. 66-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 24-25 листопада
  • Kotogura S.S., Derezyuk N.V. Studies of abiotic characteristics influence on phytoplankton species diversity in the coastal waters of the Zmiinyi Island (2010) // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: Proceeding of the V International young scientists conference/ - Odessa: Pechatnyi Dom, 2011. - P. 33.
  • Abakumov A.N., Pitsyk V.Z., Snigirev S.M. Founding of Chromis Chromis (Linnaeus, 1758) and Sarda Sarda (Bloch, 1793) in the area of the Zmiinyi Island // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: Proceeding of the V International young scientists conference/ - Odessa: Pechatnyi Dom, 2011. - P. 77.
  • Snigirev S.M. Biodiversity of ichthyofauna in the coastal waters of the Zmiinyi Island in 2004-2010 // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: Proceeding of the V International young scientists conference/ - Odessa: Pechatnyi Dom, 2011. - P. 106.
  • Medinets S., Kovalova N. Bacterioplankton of water-bodies in the Lower Dnister Basin // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: Proceeding of the V International young scientists conference/ - Odessa: Pechatnyi Dom, 2011. - P. 223-224.
  • Korzun T.V., Lebedev D.G., Medinets V.I., Gazyetov Ye.I. Use of GIS to quantify the long-term changes in natural objects // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: Proceeding of the V International young scientists conference/ - Odessa: Pechatnyi Dom, 2011. - P. 260.
  • Medinets S., Medinets V., Bilanchin Ya., Kotogura S., Pitsyk V., Rezvaya S. Study of role of nitrogen use efficiency for restoration of arable land // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: Proceeding of the V International young scientists conference/ - Odessa: Pechatnyi Dom, 2011. - P. 266.
  • Medinets S., Skiba U., Kotogura S., Medinets V., Drewer J., Pitsyk V. Soil GHG (N2O/CH4) emissions in the fertilized arable land // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: Proceeding of the V International young scientists conference/ - Odessa: Pechatnyi Dom, 2011. - P. 267.

  2012 рік

  • Snigirov S., Goncharov O., Sylantyev S. (2012) The fish community in Zmiinyi Island waters: structure and determinants // Marine Biodiversity (DOI 10.1007/s12526-012-0109-4), 2012. – Vol. 42, № 2. – P. 225-239.
  • R. M. Rees, J. Augustin, G. Alberti, B. C. Ball, P. Boeckx, A. Cantarel, S. Castaldi, N. Chirinda, B. Chojnicki, M. Giebels, H. Gordon, B. Grosz, L. Horvath, R. Juszczak, A. K. Klemedtsson, L. Klemedtsson, S. Medinets, A. Machon, F. Mapanda, J. Nyamangara, J. Olesen, D. Reay, L. Sanchez, A. Sanz Cobena, K. A. Smith, A. Sowerby, M. Sommer, J. F. Soussana, M. Stenberg, C. F. E. Topp, O. van Cleemput, A. Vallejo, C. A. Watson, and M. Wuta (2012) Nitrous oxide emissions from European agriculture; an analysis of variability and drivers of emissions from field experiments. Biogeosciences Discuss., 9, 9259–9288 doi:10.5194/bgd-9-9259-2012
  • Medinets S., Medinets V. (2012) Investigations of Atmospheric Wet and Dry Nutrient Deposition to Marine Surface in Western Part of the Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 497-505 doi:10.4194/1303-2712-v12_2_42
  • A. Krakhmalny, Yu. Bryantseva, V. Velikova, O. Sergeeva, K. Skuratova, N. Dereziuk. Black Sea Dinoflagellata (History of the Research and Current Biodiversity)/ Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 539-546 (2012), ISSN 1303-2712.
  • Kovalova N, Medinets V. Comprehensive Assessment of Long-Term Changes of the Black Sea Surface Waters Quality in the Zmiinyi Island Area/ Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 485-491 (2012), ISSN 1303-2712.
  • Bilanchyn Ya., Rezvaya S., Medinets V. BLACK SOILS DEGRADATION IN THE SOUTH-WESTERN BLACK SEA REGION AT IRRIGATION AND IN THE POST-IRRIGATION PERIOD. - Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, Chisinau, Republic of Moldova P. 107-109
  • Bilanchyn Ya., Rezvaya S., Medinets S., Pitsik V. TRENDS OF CURRENT DYNAMICS OF CHEMICAL PROCESSES IN THE SOILS OF ODESSA REGION. - Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, Chisinau, Republic of Moldova. P. 129-132.
  • О.Р. Андрианова, Р.Р. Белевич, В.И.Мединец. Оценка интенсивности и направлений переноса водных масс на границе северо-западного шельфа Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал. 2012. №11. С. – 210-217
  • Мединец В.И., Котогура С.С. Особенности ионного состава вод Нижнего Днестра в 2010-2012гг.: материалы третьей междунар. науч. конф. «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», (Херсон, 17-19 мая 2012 г.) – С. 161-164.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Конарева О.П., Мединец С.В. Интегральная оценка трофического состояния водных объектов дельтовой части Днестра.: материалы третьей междунар. науч. конф. «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», (Херсон, 17-19 мая 2012 г.) – С. 198-201.
  • Мединец В.И., Ковалева Н.В. Биологические особенности формирования качества речных вод Нижнего Днестра.: материалы третьей междунар. науч. конф. «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», (Херсон, 17-19 мая 2012 г.) – С. 201-205.
  • С.Г.Бушуев, С.М.Снигирев. Комплексное исследование ихтиофауны водоемов басейна Нижнего Днестра в 2011.: материалы VII Международной научной конференции «Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона», (Керчь, 20-23 июня 2012). Т. 1. – С. 45-51.
  • В.І.Медінець, Н.В.Дерезюк, Н.В.Ковальова, О.П.Конарева, С.С.Котогура, С.В.Медінець, С.М.Снігірев, В.З.Піцик, Ю.М.Деньга, В.Г.Соловьов. Результати досліджень екосистемі прибережних вод острова Зміїний у 2009-2010 рр.: материалы VII Международной научной конференции «Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона», (Керчь, 20-23 июня 2012). Т. 1. – С. 77-83.
  • Н.В.Ковалева, В.И.Мединец. Долговременные изменения качества морских вод Черного моря в районе острова Змеиный.: материалы VII Международной научной конференции «Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона», (Керчь, 20-23 июня 2012). Т. 1. – С. 196-201.
  • С.М.Снигирев. Современное состояние рапаны жилковатой Rapana thomasiana thomasiana Crosse, 1861 в прибрежных водах острова Змеиный (СЗЧМ).: материалы VII Международной научной конференции «Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона», (Керчь, 20-23 июня 2012). Т. 1. – С. 137-140.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И. Оценка качества вод Днестра и Турунчука по численности бактериопланктона: збірн. докл. та статей наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 31 травня-1 червня 2012 р.). – Одеса: ІНВАЦ. – С. 107-110.
  • Дерезюк Н.В. Молодит О.В. Диатомовые водоросли (Bacillariophyteae)в дельте Днестра (2010-2011 гг.): збірн. докл. та статей наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 31 травня-1 червня 2012 р.). – Одеса: ІНВАЦ. – С. 111-115.
  • Снигирев С.М. Первая находка морской мыши малой (Callinymus risso lesueur, 1814) в прибрежных водах о.Змеиный: збірн. докл. та статей наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 31 травня-1 червня 2012 р.). – Одеса: ІНВАЦ. – С.147-149.
  • Мединець С.В., Мединець В.И., Котогура С.С., Пицык В.З., Скиба У.М., Саттон М.А. Глобальная проблема азота: причины, последствия, исследования на территории Украины.: збірн. докл. та статей наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 31 травня-1 червня 2012 р.). – Одеса: ІНВАЦ. – С.210-213.
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И. Микробиологические аспекты формирования качества водоемов нижнего течения Днестра.: збірн. докл. та статей наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 31 травня-1 червня 2012 р.). – Одеса: ІНВАЦ. – С. 227-230.
  • Мединец В.И., Павлик Т.В. Оценка площадей следов пожаров в дельте Днестра в зимне-весенний период 2011 г.: збірн. докл. та статей наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон», (Одеса, 31 травня-1 червня 2012 р.). – Одеса: ІНВАЦ. – С.257- 260.
  • Дерезюк Н.В., Конарева О.П., Молодит О.В. Мониторинговые исследования фитопланктона в Днестровском лимане (2003-2011 гг.). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. "Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення" / Зб. статей за матер.доповідей / Одеськ. Держ. Екологічний університет - Одеса: ТЕС, 2012. С.102-105. ISBN 978-966-2389-64-7/
  • Є.І. Газєтов, В.І.Медінець, С.М. Снігірев. Дослідження гідрологічних характеристик Дністровського лиману у 2009 – 2011 рр. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. "Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення" / Зб. статей за матер.доповідей / Одеськ. Держ. Екологічний університет - Одеса: ТЕС, 2012. С.85-88. ISBN 978-966-2389-64-7/
  • В.И.Мединец, С.С.Котогура, А.П.Милева С.М.Снигирев, О.П.Конарева. Особенности ионного состава вод Днестровского лимана в 2009 – 2011 гг. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. "Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення" / Зб. статей за матер.доповідей / Одеськ. Держ. Екологічний університет - Одеса: ТЕС, 2012. С.91-94. ISBN 978-966-2389-64-7/
  • Н.В.Ковалева, В.И.Мединец. Оценка современного состояния вод Днестровского лимана с использованием трофических индексов TSI и TRIX. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. "Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення" / Зб. статей за матер.доповідей / Одеськ. Держ. Екологічний університет - Одеса: ТЕС, 2012. С.94-97. ISBN 978-966-2389-64-7/
  • С.В.Медінець, В.І.Медінець, І.Л.Грузова, С.С.Котогура, І.Є.Солтис. Роль атмосферного внеску в баланс азоту дельтової частини Дністра і Дністровського лиману. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. "Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення" / Зб. статей за матер. доповідей / Одеськ. Держ. Екологічний університет - Одеса: ТЕС, 2012. С.99-102. ISBN 978-966-2389-64-7/
  • С.М.Снигирев. Динамика структурных характеристик ихтиофауны Днестровского лимана. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. "Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення" / Зб. статей за матер.доповідей / Одеськ. Держ. Екологічний університет - Одеса: ТЕС, 2012. С.105-107. ISBN 978-966-2389-64-7/
  • Т.В.Павлик, В.И.Мединец, С.М.Снигирев. Мониторинг границ плавневой зоны и растительности в Днестровском лимане. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. "Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення" / Зб. статей за матер.доповідей / Одеськ. Держ. Екологічний університет - Одеса: ТЕС, 2012. С.107-110. ISBN 978-966-2389-64-7/
  • В.І.Медінець, Є.І.Газетов, Т.В.Павлік, Д.Г.Лебедєв. Методологія прогнозування евтрофікації у водоймищах дельтової частини Дністра. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. "Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення" / Зб. статей за матер. доповідей / Одеськ. Держ. Екологічний університет - Одеса: ТЕС, 2012. С.110-113. ISBN 978-966-2389-64-7/
  • Снигирев С.М., Заморов В.В. Рыбы прибрежных вод острова Змеиный (СЗЧМ). Пособие по определению морских, солоноватоводных и пресноводных видов рыб северо-западной части Черного моря для студентов биологического факультета – в печати.
  • Снигирев С. М. Ихтиофауна бассейна Нижнего Днестра. // Известия музейного фонда им. А. А. Браунера ОНУ им. И.И. Мечникова –Т. IХ. № 3. С. 1–32

  2013 рік

  • Rees, R. M., Augustin, J., Alberti, G., Ball, B. C., Boeckx, P., Cantarel, A., Castaldi, S., Chirinda, N., Chojnicki, B., Giebels, M., Gordon, H., Grosz, B., Horvath, L., Juszczak, R., Kasimir Klemedtsson, Å., Klemedtsson, L., Medinets, S., Machon, A., Mapanda, F., Nyamangara, J., Olesen, J. E., Reay, D. S., Sanchez, L., Sanz Cobena, A., Smith, K. A., Sowerby, A., Sommer, M., Soussana, J. F., Stenberg, M., Topp, C. F. E., van Cleemput, O., Vallejo, A., Watson, C. A., and Wuta, M.: Nitrous oxide emissions from European agriculture – an analysis of variability and drivers of emissions from field experiments, Biogeosciences, 10, 2671-2682, doi:10.5194/bg-10-2671-2013, 2013.
  • Sergii Snigirov, Volodymyr Medinets, Volodymyr Chichkin and Sergiy Sylantyev (2013) Rapa whelk controls demersal community structure off Zmiinyi Island, Black Sea // Aquatic Invasions. – 2013. – Vol. 8, Issue 3, Р. 289-297. doi: http://dx.doi.org/10.3391/ai.2013.8.3.05
  • Yu. Denga, V. Medinets, Yu. Zarubin, K. Tsimbalyuk, Gruzova, S. Snigirov. Results of Water and Bottom Sediments Pollution Studies in the Zmiinyi Island area of the Black Sea in 2011-2012: Abstract Book of the 4-th Bi-annual Black Sea Scientific Conference, (28-31 October, 20013, Constanta, Romania). – Constanta, 2013. – P. 14-15.
  • Medinets S. Nitrogen Problem for the Black Sea Ecosystem: Abstract Book of the 4-th Bi-annual Black Sea Scientific Conference, (28-31 October, 20013, Constanta, Romania). – Constanta, 2013. – P. 26-28.
  • V. Medinets, Yu. Denga, S. Snigirov, T. Vostrikova, I. Gruzova. Results of Hydrobionts Pollution Studies in the Zmiinyi Island area of the Black Sea in 2011-2013: Abstract Book of the 4-th Bi-annual Black Sea Scientific Conference, (28-31 October, 20013, Constanta, Romania). – Constanta, 2013. – P. 28-30.
  • N. Dereziuk, V. Medinets. Phytoplankton Population Structure Dynamics in Coastal Waters of the Zmiinyi Island in the Black Sea (2004-2012): Abstract Book of the 4-th Bi-annual Black Sea Scientific Conference, (28-31 October, 20013, Constanta, Romania). – Constanta, 2013. – P. 67-68.
  • N. Kovalova, V. Medinets, Ye. Kovalova. Results of Phytoplankton Pigments Studies in the Zmiinyi Island coastal waters in the Black Sea, 2004-2012: Abstract Book of the 4-th Bi-annual Black Sea Scientific Conference, (28-31 October, 20013, Constanta, Romania). – Constanta, 2013. – P. 84-85.
  • Sergiy Snigirov. Bluefish Pomatomus saltatrix (L., 1766) horse mackerel Trachurus mediterraneus ponticus Aleev, 1956 diet in the Zmiinyi Island coastal waters: Abstract Book of the 4-th Bi-annual Black Sea Scientific Conference, (28-31 October, 20013, Constanta, Romania). – Constanta, 2013. – P. 106-107.
  • E. Cherkez, S. Shatalin, V. Shmuratko, T. Pavlik, V. Medinets. The North-Western part of the Black Sea coasts changes: Abstract Book of the 4-th Bi-annual Black Sea Scientific Conference, (28-31 October, 20013, Constanta, Romania). – Constanta, 2013. – P. 154-155.
  • V. Medinets, N. Kovalova, Ye. Gazyetov, S. Snigirev, I. Soltys. Long-term changes of physical & chemical characteristics of surface waters in the Zmiinyi Island area of the Black Sea: Abstract Book of the 4-th Bi-annual Black Sea Scientific Conference, (28-31 October, 20013, Constanta, Romania). – Constanta, 2013. – P. 178-179.
  • V.Medinets, N. Kovalova, I.Gruzova, S.Kotogura, A.Mileva, S.Medinets, S.Snigirev, O.Konareva. Long-term Changes of Nutrients Concentrations of Surface Waters in the Zmiinyi Island Area: Abstract Book of the 4-th Bi-annual Black Sea Scientific Conference, (28-31 October, 20013, Constanta, Romania). – Constanta, 2013. – P. 180-181.
  • Dereziuk N.V. Succesions of Diatom algae (Bacillariophyta) in the Zmiinyi Island coastal waters (Ukraine). In: "Proceedings of XIII International scientific algological conference "The Diatoms: present and future studies" (24-29 August 2013 Borok, Russia)". Kostroma, 2013. - p.160. ISBN 978-5-91806-010-0
  • Medinets V., Kovalova N., Derezyuk N., Gazyetov Ye, Snigirev S. Medinets S., Konareva O., Kotogura S., Gruzova I., Mileva A., Soltys I. Investigations of changes in environmental parameters and impacts on plankton in North-Western part of the Black Sea (Zmiinyi Island area). Report at the EU FP7 PERSEUS Project Workshop “Pressures and impacts on pelagic ecosystems”, 2013, Piran, Slovenia 17-22 of November 2013.
  • Snigirov S.M. The results of investigation of pelagic fish community in the coastal waters near Zmiinyi Island (North-Western part of the Black Sea) (Task 2.3.1c). Report at the EU FP7 PERSEUS Project Workshop “Pressures and impacts on pelagic ecosystems”, 2013, Piran, Slovenia 17-22 of November 2013.
  • Medinets V., Kovalova N., Snigirov S., Derezyuk N., Medinets S. Investigations of marine waters quality of North-Western part of the Black Sea (Zmiinyi Island area) and planed inputs into PERSEUS Project. – Presentation at Regional Meeting of the PERSEUS Project, Sevastopol, Ukraine, 26 April, 2013
  • Тортик М. Й. Оцінка фізичного стану алювіальних ґрунтів заплави Нижнього Дністра // Вісник Львівського університету. Серія географічна – 2013. – Випуск 44. – С. 364-371.
  • Струцинська О. Є. Історія досліджень та стан вивченості грунтів і грунтового покриву прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор'я / О. Є. Струцинська // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2013. -Т. 18. - Вип.1 (17). – С. 218-223.
  • Струцинська О. Рельєф і грунти прибережно-берегових територій Дністровського лиману / О. Струцинська // Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. – 2013. – Вип. 44. – С. 344-355.
  • Шаталин С. Н. Региональные факторы формирования оползней северного Причерноморья / С. Н. Шаталин // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки 2013. Т. 18. Вип. 1 (17). С. 195-205. – ISSN 2303-9914.
  • Черкез Е. А. Профессор И. П. Зелинский – ученый, организатор, политик и романтик / Е. А. Черкез, В. Н. Кадурин // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки 2013. Т. 18. Вип. 1 (17). С. 9-15. – ISSN 2303-9914.
  • Черкез Е. А. Инженерная геодинамика оползневых склонов Одесского побережья после осуществления противооползневых мероприятий. / Е. А. Черкез, Т. В. Козлова, В. И. Шмуратко // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки 2013. Т. 18. Вип. 1 (17). С. 15-25. ISSN 2303-9914.
  • Я.М.Біланчин, В.І.Медінець, Л.М.Гошуренко, В.З.Піцик. Атмосферні опади і відкладення та води підґрунтового стоку острова Зміїний. Вісник Одеського нац. ун-ту ім. І.І.Мечникова. Сер. Геогр. та геол. Науки. – 2013. –Т. 18, Вип. 1(17). –С. 116-132. ISSN 2303-9914.
  • І.В.Леонідова. Біологічний чинник ґрунтоутворення острова Зміїний. Вісник Одеського нац. ун-ту ім. І.І.Мечникова. Сер. Геогр. та геол. Науки. – 2013. –Т. 18, Вип. 1(17). –С. 133-146. ISSN 2303-9914.
  • Я.Біланчин, Л.Гошуренко, І.Леонідова, І.Орлик. Гумусовий стан чорноземних ґрунтів острова Зміїний. Вісник Львовського ун-ту. Сер. Геогр. – 2013. – Вип. 41. –С. 24-36. ISSN 2078-6441.
  • Біланчин Я. Ґрунтотворний потенціал природних чинників ґрунтоутворення острова Зміїний / Я. Біланчин, І. Леонідова // Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. – 2013. – Вип. 44. – С. 17-23.
  • Біланчин Я. Гумусовий стан чорноземних ґрунтів острова Зміїний / [Я. Біланчин, Л.Гошуренко, І.Леонідова, І.Орлик] // Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. – 2013. – Вип. 41. – С. 24-37.
  • Тортик М. Й. Специфічність деяких фізичних властивостей ґрунтів острова Зміїний / М. Й. Тортик, А. О. Буяновський // Вісн. Одес. нац.ун-ту. Сер. Географічні та геологічні науки. - 2013. – Т. 18.- Вип. 3 (19).- С.103-110.
  • Тюленева Н.В. Сучков И.А. Взаимосвязь мощностей голоценовых отложений и рельефа дна северо-западного шельфа Черного моря // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 5. - 2013.
  • Федорончук Н.А. Сучков И.А. Терригенное и аутигенное золото в морских осадках // Литологический состав донных отложений северо-западного шельфа Черного моря // Сучасны проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 5. - 2012. - С.219-226.
  • Сучков І.О., Федорончук Н.О., Мудров І.О. Літолого-мінералогічні передумови накопичення тонкого золота в ново-евксинських відкладах північно-західного шельфу Чорного моря//Геологія і корисні копалини Світового океану. - 2013. -Вип.2
  • Шаталин С. Н. Региональные факторы формирования оползней северного Причерноморья / С. Н. Шаталин // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки 2013. Т. 18. Вип. 1 (17). С. 195-205. – ISSN 2303-9914.
  • Снигирев С.М., Финогенов А.Л. Современное состояние промысловой ихтиофауны Хаджибейского лимана / З-б наук. ст. ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології” (9-11 жовтня 2013 р., Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 256-258.
  • Біланчин Я. Ґрунти території Нижньодністровського національного природного парку / Я. Біланчин, К. Усачова, А. Буяновський // Генеза, географія та екологія грунтів: Зб.наук.праць міжнарод. наук. конф. (м. Львів, 19-21 вересня 2013 року). – Львів: ВЦ ЛНУ, 2013. – С.9-19.
  • Цуркан О. Чорноземи південні Одещини в умовах краплинного зрошення / [О. Цуркан, Я. Біланчин, Г. Сухорукова, Л. Гошуренко, М. Яременко] // Генеза, географія та екологія ґрунтів: Зб.наук.праць міжнарод. наук. конф. (м. Львів, 19-21 вересня 2013 року). – Львів: ВЦ ЛНУ, 2013. – С.331-337.
  • Снигирев С.М., Финогенов А.Л. Современное состояние промысловой ихтиофауны Хаджибейского лимана / З-б наук. ст. ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології” (9-11 жовтня 2013 р., Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 256-258.
  • Біланчин Я. Ґрунти території Нижньодністровського національного природного парку / Я. Біланчин, К. Усачова, А. Буяновський // Генеза, географія та екологія грунтів: Зб.наук.праць міжнарод. наук. конф. (м. Львів, 19-21 вересня 2013 року). – Львів: ВЦ ЛНУ, 2013. – С.9-19.
  • Буяновский А. А. Эколого-географические и биогеохимические особенности почвообразования и почвы острова Змеиный (Украина) / А. А. Буяновский, Я. М. Биланчин, И. В. Леонидова // Проблемы окружающей среды и выделение групп риска среди населения: Сб. статей междунар. науч. конф. (г. Ереван, Армения, 27-29 сентября 2013 г.). – Ереван: Гитутюн, 2013. – С. 63-71.
  • Биланчин Я. М. Эколого-геохимические и географо-генетические особенности почвообразования в прибрежно-береговой зоне северо-запада Черного моря и на острове Змеиный, влияние глобальных климатических и социально-экономических изменений на состояние почв региона / [Я. М. Биланчин, А. А. Буяновский, И. В. Леонидова, Е. Е. Струцинская] // Природная среда Черноморского региона за последние 30 тысяч лет: от прошлого к прогнозированию будущего: Сб. материалов междунар. научно-практ. конф. (г. Одесса, 30 января – 1 февраля 2013 г.). – Одесса, 2013. – С. 20-22.

  2014 рік

  • Medinets V. Investigations of nutrients level influence to the costal marine waters phytoplankton in the Black Sea North-Western part (Zmiinyi Island area) / Medinets V., Kovalova N., Derezyuk N., Gazyetov Ye, Snigirev S., Medinets S., Konareva O., Kotogura S., Gruzova I., Mileva A., Soltys I. // Abstract Book of the PERSEUS Scientific Workshop, (27-30 January, 2014, Athens, Greece). – Athens, 2014. – P. 18.
  • Cherkez E. Dynamic of coasts line changes in the Black Sea North-Western part for past 30 years / Cherkez E., Pavlik T., Medinets V., Gazyetov Ye, Shatalin S., Shmuratko V. // Abstract Book of the PERSEUS Scientific Workshop, (27-30 January, 2014, Athens, Greece). – Athens, 2014. – P. 55.
  • Medinets V. Results of investigations of Marine Environment Toxic Pollution in Zmiinyi island area (2011-2013) / Medinets V., Denga Y., Snigirov S., Vostrikova T., Gruzova I., Tsimbalyuk K., Konareva O. // Abstract Book of the PERSEUS Scientific Workshop, (27-30 January, 2014, Athens, Greece). – Athens, 2014. – P. 56.
  • Medinets S. Estimation of atmospheric input role for the Black Sea waters from Nitrogen balance perspective / Medinets S., Medinets V., Kovalova N., Kotogura S., Gruzova I., Mileva A., Soltys I. // Abstract Book of the PERSEUS Scientific Workshop, (27-30 January, 2014, Athens, Greece). – Athens, 2014. – P. 57.
  • Tuleneva N.V. Changes in cjastline positions during the Holocene in the shelf of the Northwestern Black Sea / Tuleneva N.V., Suchkov I.A., Fedoronchuk N.A. // Quaternary International. – 345, 2014. - Р. 77-87 http://dx.doi.org/10.1016/j.duaint.2013.07.041
  • Snigirov S.M. Biodiversity of Ichthyofauna in the Dniеster Delta / Snigirov S.M. // Romanian Journal of Geography. – Bucureşti. - 2014, v. 58, (2). - P. 189–200.
  • Ye. Gazetov The deltacoastline dynamics for the Danube northernarm over the period 1986–2011 / Ye. Gazetov, R. Sizo // Romanian Journal of Geography. – Bucureşti. - 2014, v. 58, (2). - P. 129–134.
  • Е.И. Газетов Особенности вертикального распределения гидролого-гидрохимических параметров в водах района о. Змеиный в 2003-2013 гг. // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер.Географічні та геологічні науки.- 2014. - T19, №2 (21) . – C. 122-134
  • Мединец C.В. Результаты атмосферно-химических исследований парникових газов N2O и CH4. / C.В. Мединец // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер.Географічні та геологічні науки.- 2014. - T19, № 3 (22). – C. 79-87.
  • Kovaleva N., Results of Phytoplankton pigments studies in the Zmiinyi island coastal waters in the Black Sea, 2004-2012. / N. Kovaleva., V. Medinets // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер.Географічні та геологічні науки.- 2014. - T19, № 3 (22). – C. 44-59.
  • Біланчин Я.М. Грунтова карта території Нижньодністровського національного парку. / Я.М. Біланчин, К.М.Усачова, Є.І. Газетов, В.І. Медінець // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер. Географічні та геологічні науки.- 2014. - T19, № 4 (23). – C. 69-76.
  • Черкез Е.А. Факторы формирования режима подземных вод острова Змеиный. / Е.А.Черкез, В.И. Мединец, В.К. Свистун, П.И. Пигулевский, О.А. Будняк, А.А. Быченко // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер.Географічні та геологічні науки.- 2014. - T19, № 4 (23). – C. 328-342.
  • Medinets S.V. Changes in soil carbon and nitrogen dynamics during a three year crop rotation on a chernozem soil in the Ukraine / S.V. Medinets, U.M. Skiba, V.I. Medinets, Ya.M. Bilanchin, V.Z. Pitsyk, L.M. Goshurenko, S.S.Kotogura // Vestnik ONU. – 2014. - Т19, №2 (21) C. 143-165.
  • Снигирев С.М. Гибель пиленгаса Liza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845) в Тилигульском лимане зимой 2014 г./ С.М.Снигирев, С.Г. Бушуев, Г.Б. Черников, А.П. Куракин // Вісник Одеського національного університету: сер. Біологія. – 2014. – T. 19, вип. 1(34). – С. 90-101.
  • Цуркан О.І. Вплив зрошення на показники стану родючості чорноземів південних Нижньодністровської зрошувальної системи / Цуркан О.І., Біланчин Я.М., Сухорукова Г.С., Тортик М.Й. // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер.Географічні та геологічні науки.- 2014. - T19, № 3 (22). – C. 60-68.
  • Струцинська О.Є. Особливості природних умов прибержно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор’я та їх ґрунтотворний потенціал // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер.Географічні та геологічні науки.- 2014. - T19, № 4 (23). – C. 124-135.
  • Melkonyan, D.V. Characteristics of trace metals spatial distribution in sea bed sediments of the north-western Black Sea shelf / Melkonyan, D.V., Velikova, V.N., Berezovska, A.L. // Vestnik ONU. Series: Geography & Geology.- 2014. - T19, № 3 (22). – C. 223-235.
  • Черкез Е.А. Инженерно-геодинамическая типизация оползнеопасной территории участка правобережья М. Аджалыкского лимана / Черкез Е.А., Шмуратко В.И., Козлова Т.В., Чуйко Е.Э. // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер.Географічні та геологічні науки.- 2014. - T19, № 3 (22). – C. 244-257.
  • Черкез Е.А. Одесская школа инженерной геологи / Черкез Е.А., Козлова Т.В. // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер.Географічні та геологічні науки.- 2014. - T19, № 3 (22). – C. 319-339.
  • Биланчин Я.М. Эколого-геохимические и географо-генетические особенности почвообразования на побережье северо-запада Черного моря и на острове Змеиный / Биланчин Я.М., Буяновский А.А., Леонидова И.В., Струцинская Е.Е.// Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер.Географічні та геологічні науки.- 2014. - T19, № 1 (20). – C. 86-92.
  • Сучков И.А. Геохимия осадконакопления в голоцене в пределах Северо-западного шельфа Черного моря / Сучков И.А., Тюленева Н.В. // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер.Географічні та геологічні науки.- 2014. - T19, № 1 (20). – C. 45-65.
  • Д. В. Гаркуша Літній фітопланктон Дністровського лиману / Д. В. Гаркуша, Н. В. Дерезюк // Біологічні дослідження-2014: зб. наук. праць V Всеукраїнської наук.-практ. конф., (4-5 березня 2014 р., Житомир). – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 404-407.
  • Є. А. Ковалева Исследование хлорофилла «а» в планктоне Днестровского лимана в летний период 2012 г./ Є. А. Ковалева, С. В. Мединец // Біологічні дослідження-2014: зб. наук. праць V Всеукраїнської наук.-практ. конф., (4-5 березня 2014 р., Житомир). – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 413-417.
  • В.В.Додин Ротационная динамика и уровни воды Куяльницкого лимана и верхнесарматского водоносного горизонта: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ["Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»] (Одеса, 1-3 жовтня 2014 р.) / В.В.Додин, А.Р.Погосян, В.Н.Праведный, Е.А.Черкез, В.И.Мединец, О.А.Буняк. – Одеса, ТЕС, 2014. – С. 75-77.
  • Є.І.Газєтов Довгострокові зміни гідролого-гідрохімічного режиму Дністровського лиману влітку 2003-2013 рр.: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ["Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»] (Одеса, 1-3 жовтня 2014 р.) / Є.І.Газєтов, В.І.Медінець, С.М.Снігірьов, О.П. Конарева. – Одеса, ТЕС, 2014. – С. 78-80.
  • В.І.Медінець Оцінка річного стоку біогенних сполук до Дністровського лиману у 2010-2011 рр.: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ["Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»] (Одеса, 1-3 жовтня 2014 р.) / В.І.Медінець, В.М.Морозов, В.М.Бойко, С.В.Медінець, С.С.Котогура, І.Л.Грузова. – Одеса, ТЕС, 2014. – С. 81-83.
  • С.В.Медінець Оцінка атмосферних потоків сполук азоту в дельтовій частині Дністра у 2012-2013 рр.: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ["Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»] (Одеса, 1-3 жовтня 2014 р.) / С.В.Медінець, В.І.Медінець, І.Л.Грузова, С.С.Котогура, А.П. Мілева, І.Є.Солтис, О.П.Конарева. – Одеса, ТЕС, 2014. – С. 84-86.
  • Н.В.Дерезюк Разнообразие альгофлоры (фитопланктон) в Днестровском лимане (2012-2013 гг.): матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ["Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»] (Одеса, 1-3 жовтня 2014 р.) / Н.В.Дерезюк. – Одеса, ТЕС, 2014. – С. 87-89.
  • Н.В.Ковалева Количественные изменения бактериопланктона Днестровского лимана в летний период 2003-2013 гг.: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ["Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»] (Одеса, 1-3 жовтня 2014 р.) / Н.В.Ковалева, Е.А.Ковалева. – Одеса, ТЕС, 2014. – С. 90-92.
  • Н.В.Ковалева Особенности пространственного распределения фотосинтетических пигментов в Днестровском лимане в 2003-2014 гг.: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ["Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»] (Одеса, 1-3 жовтня 2014 р.) / Н.В.Ковалева, В.И.Мединец. – Одеса, ТЕС, 2014. – С. 93-95.
  • С.М.Снигирев Современное состояние промысловой ихтиофауны Днестровского лимана: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ["Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»] (Одеса, 1-3 жовтня 2014 р.) / С.М.Снигирев. – Одеса, ТЕС, 2014. – С. 96-98.
  • В.І.Медінець Особливості динаміки біогенного режиму вод Дністровського лиману влітку 2003-2013 рр.: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ["Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»] (Одеса, 1-3 жовтня 2014 р.) / В.І.Медінець, С.С.Котогура, І.Л.Грузова, А.П.Мілєва, Є.І.Газєтов, Н.В.Ковальова, О.П.Конарева, С.В.Медінець. – Одеса, ТЕС, 2014. – С. 102-104.
  • В.И.Мединец Оценка площадей и экономического ущерба пожаров в дельте Днестра в 2011-2014 гг.: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ["Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»] (Одеса, 1-3 жовтня 2014 р.) / В.И.Мединец, Н.В.Роженко, Т.В.Павлик. – Одеса, ТЕС, 2014. – С. 105-108.
  • Е.И. Газетов Использование ГИС для обработки батиметрии морского шельфа о.Змеиный // Проблемы непрерывного географического образования и картографии: Збірник наукових праць. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2014, вып. 19. – С. 26-29.
  • Снигирев С.М. Рыбы прибрежных вод острова Змеиный (СЗЧМ) / Снигирев С.М., Заморов В.В. // Пособие по определению морских, солоноватоводных и пресноводных видов рыб северо-западной части Черного моря для студентов биологического факультета (в печати).
  • Снигирев С.М. Рыбохозяйственная оценка массовой гибели пиленгаса Liza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845) в Тилигульском лимане зимой 2014 г. / Снигирев С.М., Бушуев С.Г., Черников Г.Б., Куракин А.П. //Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: з-б наук. ст. VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10-13 вересня 2014 р., Мелітополь-Бердянськ). – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – С.219-222.
  • Medinets S. Flux measurements of NOx in arable soil under dripping fertilization condition / Medinets S., Gasche R., Skiba U., Butterbach-Bahl K., Medinets V. // Proceedings of the ÉCLAIRE 4th Project Meeting and Open Science Conference “Integrating impacts of air pollution and climate change on ecosystems” (September, 29th – October, 3rd 2014, Budapest, Hungary). – Budapest, CEH, 2014. – S1, Р. 9.
  • Medinets S. Rate of atmospheric bulk N deposition in natural and agricultural areas in the Southern Ukraine / Medinets S., Kotogura S., Gruzova I., Mileva A., Medinets V. // Proceedings of the ÉCLAIRE 4th Project Meeting and Open Science Conference “Integrating impacts of air pollution and climate change on ecosystems” (September, 29th – October, 3rd 2014, Budapest, Hungary). – Budapest, CEH, 2014. – S1, Р. 12.
  • Snigirov S.M. Biodiverisity of ichthyofauna in the lower Dniester River // Deltas and Wetlands (Book of abstracts), Tulcea, Romania. – 2014. – vol. 2, Р. 17. (http://www.ddni.ro/index.php?page_id=333&siteSection=6&sectionTitle=Other%20publications)
  • Kovalova N. Danube Flow Influence on the Zmiinyi Island Coastal Water Quality and Microbiota and Phytoplankton Community / Kovalova N., Medinets V., Morozov V., Derezyuk N. // Abstract Book of the 2nd PERSEUS Scientific Workshop, (30 November – 6 December, 2014, Marrakech, Morocco). – Marrakech, 2014. – P. 77.
  • Medinets V. Concept of National Integrated Environmental Monitoring and Assessment in the Ukrainian part of the Black Sea / Medinets V., Cherkez E, Kovalova N. // Abstract Book of the 2nd PERSEUS Scientific Workshop, (30 November – 6 December, 2014, Marrakech, Morocco). – Marrakech, 2014. – P. 81.
  • Medinets V. Results of Toxic Pollutants Bioaccumulation Study in the Zmiinyi Island Coastal Water Area in the Black Sea (2013-2014) / Medinets V., Denga Yu., Snigirov S., Vostrikova T., Gruzova I., Tsimbalyuk K. // Abstract Book of the 2nd PERSEUS Scientific Workshop, (30 November – 6 December, 2014, Marrakech, Morocco). – Marrakech, 2014. – P. 79.
  • Snigirov S. Current State of Ichthyofauna and Macroinvertebrates in the Zmiiniy Island Coastal Waters During 2013-2014) / Snigirov S., Abakumov A., Pitsyk V., Kurakin A., Sylantyev S. // Abstract Book of the 2nd PERSEUS Scientific Workshop, (30 November – 6 December, 2014, Marrakech, Morocco). – Marrakech, 2014. – P. 80.
  • Snigirov S. Investigations of Peculiarities of Main Pelagic Fishes Diet in the Zmiinyi Island Coastal Waters During 2013-2014 / Snigirov S., Abakumov A.// Abstract Book of the 2nd PERSEUS Scientific Workshop, (30 November – 6 December, 2014, Marrakech, Morocco). – Marrakech, 2014. – P. 76.
  • Дерезюк Н.В. Коэффициенты эллиптичности оболочек динофлагеллят [Электронный ресурс]/ Синеоков И. // 3Д-Динофлагеллята.- Режим доступа: 3d-microalgae.org

  2015 рік

  • Medinets S. A review of soil NO transformation: associated processes and possible physiological significance on organisms / Medinets S., Skiba U., Rennenberg H., Butterbach-Bahl K. // Soil Biology and Biochemistry, 2015. - №80. – P. 92-117. doi:10.1016/j.soilbio.2014.09.025.
  • Kovalova N. Interconnections between the Danube River discharge, nutrients level and phytoplankton characteristics in the north-western part of the Black Sea (Zmiinyi Island area) / N.Kovalova, V.Medinets, N.Derezyuk, S.Snigirov, S.Medinets, O.Konareva, Ye.Kovalova // Proceedings of the Conference “Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea”, 7-9 December 2015. – Brussels, Belgium. – 2015. – P261-262.
  • Derezyuk N. Harmful toxic marine phytoplankton in coastal waters of the Zmiinyi Island in the north-western part of the Black Sea (2012-2014) / N.Derezyuk, V.Medinets, O.Konareva // Proceedings of the Conference “Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea”, 7-9 December 2015. – Brussels, Belgium. – 2015. – P265-266.
  • Snigirov S. Diet of pelagic fish in Zmiinyi Island coastal waters (Black Sea) / S. Snigirov // Proceedings of the Conference “Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea”, 7-9 December 2015. – Brussels, Belgium. – 2015. – P293-294.
  • Medinets V. Toxic metals in fish and mollusks of the Zmiinyi Island coastal waters (north-western part of the Black Sea) in 2012-2014 / V. Medinets, Yu.Denga, S.Snigirov, I.Gruzova, I.Soltys // Proceedings of the Conference “Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea”, 7-9 December 2015. – Brussels, Belgium. – 2015. – P295-296.
  • Crise A. A MSFD complementary approach for the assessment of pressures, knowledge and data gaps in Southern European Seas: The PERSEUS experience / A. Crise, H. Kaberi, J. Ruiz, A. Zatsepin, E. Arashkevich, M. Giani, A.P. Karageorgis, L. Prieto, M. Pantazi, D. Gonzalez-Fernandez, M. Ribera d’Alcala, V. Tornero, V. Vassilopoulou, X. Durrieu de Madron, C. Guieu, P. Puig, A. Zenetos, B. Andral, D. Angel, D. Altukhov, S.D. Ayata, Y. Aktan, E. Balcioglu, F. Benedetti, M. Bouchoucha, M.-C. Buia, J.-F. Cadiou, M. Canals, M. Chakroun, E. Christou, M.G. Christidis, G. Civitarese, V. Coatu, M. Corsini-Foka, S. Cozzi, A. Deidun, A. Dell’Aquila, A. Dogrammatzi, C. Dumitrache, D. Edelist, O. Ettahiri, S. Fonda-Umani, S. Gana, F. Galgani, S. Gasparini, A. Giannakourou, M.-T. Gomoiu, A. Gubanova, A.-C. Gucu, O. Gurses, G. Hanke, I. Hatzianestis, B. Herut, R. Hone, E. Huertas, J.-O. Irisson, M. Isinibilir, J.A. Jimenez, S. Kalogirou, K. Kapiris, V. Karamfilov, S. Kavadas, C. Keskin, A.E. Kideys, M. Kocak, G. Kondylatos, C. Kontogiannis, R. Kosyan, P. Koubbi, G. Kuspilic, R. La Ferla, L. Langone, S. Laroche, L. Lazar, E. Lefkaditou, I.E. Lemeshko, A. Machias, A. Malej, M.-G. Mazzocchi, V. Medinets, N. Mihalopoulos, S. Miserocchi, S. Moncheva, V. Mukhanov, G. Oaie, A. Oros, A.A. Ozturk, B. Ozturk M. Panayotova, A. Prospathopoulos, G. Radu, V. Raykov, P. Reglero, G. Reygondeau, N. Rougeron, B. Salihoglu, A. Sanchez-Vidal, G. Sannino, C. Santinelli, D. Secrieru, G. Shapiro, N. Simboura, T. Shiganova, M. Sprovieri, K. Stefanova, N. Streftaris, V. Tirelli, M. Tom, B. Topaloglu, N.E. Topcu, K. Tsagarakis, C. Tsangaris, G. Tserpes, S. Tugrul, Z. Uysal, D. Vasile, K. Violaki, J. Xu, A. Yuksek, E. Papathanassiou // Marine Pollution Bulletin, 2015. – 95 (2015) – P.28-39.
  • Sutton M.A. Final Report: Effects of Climate Change on Air Pollution Impacts and Response Strategies for European Ecosystems / M.A. Sutton, C.M. Howard, E. Nemitz, A. Arneth, D. Simpson, G. Mills, W. de Vries, W. Winiwarter, M. Amann, R. Alonso, C. Ammann, W.J. Bealey, V. Bermejo, A. Bleeker, A. Cescatti, F. Dentener, L. Emberson, C. Evans, C. Flechard, E. Haas, J.-P. Hettelingh, M. Holland, T. Mentel, E. Paoletti, M. Posch, G. Jan Reinds, M. R. Theobald, K. Albert, C. A. Skjøth, H. V. Andersen, K. Ashworth, S. Åström, N. Azouz, S. Bassin, A. Becher, C. Beier, V. Bermejo, Ya. Ilanchyn, A. Briolat, M. Broberg, L. Goshurenko, I. Gruzova, O. Konareva, S. Kotogura, S. Medinets, V. Medinets, A. Mileva, V. Pitsyk, I. Soltys etc // NERC, 2015. – 212 P.
  • Medinets S. Multi-year variability of soil nitric oxide fluxes from arable land in the Southern Ukraine as driven by management and meteorological conditions / Medinets S., Gasche R., Skiba U., Butterbach-Bahl K., Medinets V. // Atmospheric Environment
  • Mark A. Sutton ECLAIRE: Effects of Climate Change on Air Pollution Impacts and Response Strategies for European Ecosystems. Project final report / Sutton, Mark A.; Howard, Clare M.; Nemitz, Eiko; Arneth, Almut; Simpson, Dave; Mills, Gina; de Vries, Wim;Winiwarter, Wilfried; Amann, Markus; Alonso, Rocio; Ammann, Christof; Bealey, William J.; Bermejo, Victoria; Bleeker, Albert; Cescatti, Alessandro; Dentener, Frank; Emberson, Lisa; Evans, Chris; Flechard, Chris; Haas, Edwin; Hettelingh, Jean-Paul; Holland , Mike; Mentel, Thomas; Paoletti, Elena; Posch, Maximilian; Reinds, Gert Jan; Theobald, Mark R.; Albert, Kristian; Skjoth, Carsten Ambelas; Andersen, Helle Vibke; Ashworth, Kirsti; Astrom, Stefan; Azouz, Niramson; Bassin, Seraina; Becher, Agnieszka; Beier, Claus; Bermejo, Victoria; Briolat, Alan; Broberg, Malin; Bueker, Patrick; Burkhardt, Juergen; Butterbach-Bahl, Klaus; Calvete, Hector; Carozzi, Marco; Cellier, Pierre; Centoni, Federico; Chiesa, Maria; Cieslik, Stainslaw; Clarisse, Lieven; Coheur, Pierre; Coyle, Mhairi; Decuq, Celine; Di Marco, Chiara; Diaz-Pines, Eugenio; Djuricic, Vesna; Doherty, Ruth; Dragosits, Ulli; Drouet, Jean-Louis; Grgicin, Vedrana; Egger, Florian; Elvira, Susana; Engardt, Magnuz; Etzold, Sophia; Falk, Richard; Fares, Silvano; Fauvel, Yannick; Finco, Angelo; Flura, Dominque; Fowler, David;Franz, Martina; Frumau, Arnoud; Fumagalli, Ivano; Ganzeveld, Laurens; Gomez, Hector Garcia; Gasche, Rainer; Geels, Camilla; Genermont, Sophie; Gerosa, Giacomo; Fernandez, Ignacio Gonzalez; Gonzalez-Aparicio, Iratxe; Gritsch, Christine;Gruening, Carsten; Hagberg , Daniel; Hakan, Pleijel; Haller, Helmut; Harmens, Harry; Hasler, Berit; Hauglustine, Didier;Hayes, Felicity; Hendriks, Carlijn; Hertel, Ole; Heyes, Chris; Hicks, Kevin; Hoglund-Isaksson, Lena; Horvath, Laszlo;Houborg, Rasmus; Joensuu, Johanna; Jones, Laurence; Karlsson, Per Erik; Klimont, Zbigniew; Komarov, Alexander;Kramer, Koen; Lamaud, Eric; Langford, Ben; Lathiere, Juliette; Leaver, David; Leip, Adrian; Lequy, Emeline; Lindblad, Maria; Loubet, Benjamin; Loretto, Franceso; Maas, Rob; Marzuoli, Riccardo; Massad, Raia Silvia; Maury, Olivier; Medinets, Serge; Mercado, Lina; Messina, Palmira; Migliavacca, Mirco; Mikkelsen, Teis; Herrera, Saul Molina; Monga, Robert; Moring, Andrea; Munzi, Silvana; Nainggolan, Doan; Ngadi, Yasmine; Ogee, Jerome; Olin, Stefan; Oliver, Rebecca; Ots, Riinu;Owen, Susan; Pariyar, Shyam; Pokorska, Olga; Potier, Elise; Priputina, Irina; Rabago, Isaura; Rantala, Pekka; Reay, Dave;Reis, Stefan; Rinne, Janne; Roberts, Elin; Robinson, Emma; Rowe, Edwin; Ruuskanen, Taina; Sanz, Javier; Sanz-Cobena, Alberto; Sawicka, Katarzyna; Schaap, Martijn; Schallart, Simon; Schopp, Wolfgang; Sharps, Katrina;Sheppard, Lucy; Sovic, Jadranka Skevin; Skiba, Ute; Smith, Ben; Tiefenbacher, Alexandra; Tomlinson, Sam; Touvinen, Juha-Pekka; Twigg, Marsailidh; Valino, Fernando; Vallejo, Antonio; Van Damme, Martin; van Dijk, Netty; Velikova, Violeta; Vellinga, Nico; Vidic, Sonja; Vieno, Massimo; Voylokov, Polina; Vuolo, Maria; Weidinger, Tamas; Wichink, Roy;Wolff, Veronica; Woolley, Roy; Wu, Cheng; Zaehle, Sonke; Zechmeister-Boltenstern, Sophie; Zuazo, Pablo; Zubkova, Elena // NERC, ECLAIRE project, 2015. – 68 P.
  • Medinets, S. The impact of management and climate on soil nitric oxide fluxes from arable land in the Southern Ukraine. Atmospheric Environment / Medinets, S., Gasche, R., Skiba, U., Medinets, V., & Butterbach-Bahl, K. // Atmospheric Environment 137 (2016) 113-126. doi:10.1016/j.atmosenv.2016.04.032.
  • А.Н. Абакумов Новые виды рыб прибрежных вод о.Змеиный, обнаруженные в 2012-2014 гг. / А.Н. Абакумов, В.З. Пицык, А.П. Куракин, С.М. Снигирев // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 21-25. - ISSN 2078-2357.
  • Н.В. Дерезюк Підсумки багаторічних досліджень структури та біорізноманітності фітопланктону Дністровського лиману в літній період (2003-2014 рр.) / Н.В. Дерезюк // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 185-188. - ISSN 2078-2357.
  • О.П. Конарева Мікробіологічні аспекти якості прибережних вод острова Зміїний / О.П. Конарева, Н.В. Ковалева, І.Є. Солтис // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 332-335. - ISSN 2078-2357.
  • Н.В. Ковальова Інтегральна оцінка якості морських прибережних вод острова Зміїний / Ковальова Н.В., Медінець В.І.// Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 317-320. - ISSN 2078-2357.
  • С.В. Медінець Оцінка та складові річкового стоку сполук азоту та фосфору до Дністровського лиману / С.В. Медінець, В.М. Морозов, В.М. Бойко, С.С. Котогура, А.П. Мілева, І.Л. Грузова // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 439-443. - ISSN 2078-2357.
  • В.І. Медінець Інструментальні дослідження змін границь плавневої зони водної рослинності Дністровського лиману / В.І. Медінець, Т.В. Павлик, Є.І. Газєтов, М.В. Роженко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 443-447. - ISSN 2078-2357.
  • С.М. Снигирев Динамика уловов основных промысловых видов рыб Днестровского лимана 2009-2014 гг. / С.М. Снигирев // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 609-612. - ISSN 2078-2357.
  • Снигирев С.М. Перспективы рыбохозяйственного использования Хаджибейского лимана / С.М. Снигирев, С.Г. Бушуев // Рибогосподарська наука України. – 2015. – Вип. 3(33). – С. 5-17. DOI: 10.15407/fsu2015.03.005
  • Снигирев С.М. Питание пелагических видов рыб в прибрежных водах о. Змеиный (Черное море) / С. М. Снигирев // Вісник ОНУ. Сер. Біологія. 2015. Т. 20, Вип. 2(37). - C. 73-80.
  • Снигирев С.М. Динамика уловов и современное состояние запасов карася серебряного Carassius gibelio (Bloch, 1782) и леща Abramis brama (Linnaeus, 1758) в Днестровском лимане 2004-2014 гг. /С.М. Снигирев // Гидробиологический журнал (в редакции).
  • N. Kovalova Investigations of Interconnections of Physical-Chemical and Phytoplankton Characteristics in the North -Western Part of the Black Sea (Zminyi Island area) / N. Kovalova, V. Medinets, N. Derezyuk, S. Medinets, V. Morozov, Ye. Kovalova // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки, 2015. - Т. 20, вип. 4 (27). – С. 35-46. - ISSN 2303-9914.
  • Е.И. Газетов Оценка влияния стока реки Дунай на отдельные гидрологические характеристики северо-западной части Черного моря в 2004-2913 гг. / Е.И. Газетов, О.Р. Андрианова, В.И. Мединец, Р.Р. Белевич, В.Н. Морозов // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки, 2015. - Т. 20, вип. 4 (27). – С. 22-34. - ISSN 2303-9914.
  • V. Medinets Toxic Metals in Fish and Molluscs of Coastal Waters of Zmiinyi Island / V. Medinets, Yu. Denga, S. Snigirov, I. Gruzova // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки, 2015. - Т. 20, вип. 4 (27). – С. 47 – 59. - ISSN 2303-9914.
  • Ковальова Є. О. Дослідження хлорофілу «а» в планктоні водоймищ Нижнього Дністра в літній період 2013-2014 рр. / Є. О. Ковальова, С. В. Медінець // Біологічні дослідження-2015: зб. наук. праць. - Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 174-177.
  • Гаркуша Д. В. Видовий склад угрупувань фітопланктону у водних об’єктах дельти р.Дністер та Дністровського лиману (влітку 2013-2014 рр.) / Д. В. Гаркуша, Н. В. Дерезюк // Біологічні дослідження-2015: зб. наук. праць. - Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 240-242.
  • Ковалева Н.В. Бактериопланктон воды Куяльницкого лимана в 2013-2015 гг. / Н.В. Ковалева, В.И. Мединец // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльніцкого та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку»; ОДЕКУ; УКРМЕПА – Одеса: ТЕС, 2015. – С. 65-68.
  • Снигирев С.М. Перспективы рибного хозяйства Хаджибейского лимана / С.М. Снигирев, С.Г. Бушуев // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльніцкого та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку»; ОДЕКУ; УКРМЕПА – Одеса: ТЕС, 2015. – С. 107-109.
  • Снигирев С.М. Исследование состояния artemia salina (L.) в Куяльницком лимане / С.М. Снигирев, В.И. Мединец, Е.А. Черкез // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльніцкого та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку»; ОДЕКУ; УКРМЕПА – Одеса: ТЕС, 2015. – С. 110-112
  • Черкез Е.А Особенности минералогии донных осадков Куяльницкого лимана после пополнения морской водой / Е.А. Черкез, В.Н.Кадурин, А.В. Чепижко, С.В. Мединец, С.В. Светличный // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльніцкого та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку»; ОДЕКУ; УКРМЕПА – Одеса: ТЕС, 2015. – С. 125-129.
  • Заморов В.В. Повторная оценка численности бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) в прибрежных водах острова Змеиный / В.В. Заморов, Е.Ю. Леончик, С.М. Снигирев, А.Н. Абакумов // З-б наук. ст. VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології” (17-19 вересня 2015 р., Херсон). – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – С.74-76.
  • Gazyetov Ye. Use of RS/GIS Technology for Mapping of Coastline dynamic and Fires traces in Ukraine / Gazyetov Ye., Pavlik T., Medinets V., Cherkez E., Buniak O., Damalas A.// Abstract Book of the Third International Conference on Remote Sensing and Geoinfromation of Environment RSCy2015 (16-19 March, 2015, Paphos, Cyprus). - Paphos, 2015. – P. 42.
  • Snigirov S. Diet of Pelagic Fish in Zmiinyi Island Coastal Waters (Black Sea) / S. Snigirov // Scientific Conference “Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea” PERSEUS (в печати)
  • Черкез Є.А. Результати досліджень 2015 року екосистеми прибережних вод острова Зміїний (за результатами досліджень держбюджетної теми № 547) / Є.А. Черкез, В.І. Медінець //: 70-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 25-27 листопада
  • Медінець В.І. Результати досліджень 2015 року екосистеми Причорноморських лиманів (за результатами досліджень держбюджетної теми № 550): 70-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 25-27 листопада
  • Черкез Є.А. Результати досліджень 2015 року біологічної компоненти екосистеми Куяльницького лиману (за результатами досліджень держбюджетної теми № 548) / Є.А. Черкез, В.І. Медінець, Н.В. Ковальова, С.М. Снігірьов, Н.В. Дерезюк //: 70-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 25-27 листопада
  • Черкез Є.А. Перші результати мінералогічних досліджень донних відкладень Куяльницького лиману (за результатами досліджень держбюджетної теми № 548) / Є.А. Черкез, В.М. Кадурін, С.В. Медінець, С.В. Світличний //: 70-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 25-27 листопада
  • Медінець В.І. Результати виконання міжнародних проектів PERSEUS, ECLAIRE і EMBLAS-1 у 2015 році / В.І. Медінець, Н.В. Ковалева, С.М. Снігірьов, Н.В. Дерезюк, С.В. Медінець, О.П. Конарева // : 70-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 25-27 листопада
  • Газєтов Є.І. Про вплив стоку Дунаю на гідрологічні храрктеристики прибережних вод острова Зміїний: 70-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 25-27 листопада
  • Черкез Є.А. Структурно-геологічні закономірності розподілу радіоактивності порід о.Зміїний / Є.А. Черкез, І.О. Сучков, О.О. Погребна, С.В. Світличний //: 70-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. м. Одеса, 25-27 листопада.
  • Medinets S. Cool time period (below 5 °C) NO emission from soil and its significance to annual budget / S. Medinets, R. Gasche, U. Skiba, A. Schindlbacher, R. Kiese, K. Butterbach-Bahl // Proceedings of the final ECLAIRE meeting and 5th General Assembly, 1-4 September 2015. – Edinburgh, Scotland, UK. – 2015. – P.159.
  • Medinets S. Relationships between soil NO, N2O and CO2 Emission under cold condition / S. Medinets, R. Gasche, U. Skiba, A. Schindlbacher, R. Kiese, K. Butterbach-Bahl // Proceedings of the final ECLAIRE meeting and 5th General Assembly, 1-4 September 2015. – Edinburgh, Scotland, UK. – 2015. – P.161.
  • Medinets S. Preliminary results of gradient measurements of NO concentration in soil pore / S. Medinets, R. Gasche, U. Skiba, A. Schindlbacher, R. Kiese, K. Butterbach-Bahl // Proceedings of the final ECLAIRE meeting and 5th General Assembly, 1-4 September 2015. – Edinburgh, Scotland, UK. – 2015. – P.178.
  • Medinets S. NO flux dependence on inorganic N availability and abiotic factors variations in-situ in the Black soil / S. Medinets, R. Gasche, U. Skiba, K. Butterbach-Bahl, V. Medinets // Proceedings of the final ECLAIRE meeting and 5th General Assembly, 1-4 September 2015. – Edinburgh, Scotland, UK. – 2015. – P.192.
  • Василе Д. Обсяг та очікувані результати від Наради стейкхолдерів проекту PERSEUS / Д. Василе, В.І. Медінець // Регіональна нарада стейкхолдерів «Шляхи досягнення доброго екологічного статусу басейнів Чорного і Середземного морів». м. Одеса, 24 листопада 2015 р.
  • Медінець С.В. Заплановане впровадження Директиви MSFD в українській частині Чорного моря у відповідності до Угоди про Асоціацію між ЄС і Україною / С.В. Медінець // Регіональна нарада стейкхолдерів «Шляхи досягнення доброго екологічного статусу басейнів Чорного і Середземного морів». м. Одеса, 24 листопада 2015 р.
  • Папатаннасіу В. Презентація про Проект PERSEUS / В. Папатаннасіу, В.І. Мендінець // Регіональна нарада стейкхолдерів «Шляхи досягнення доброго екологічного статусу басейнів Чорного і Середземного морів». м. Одеса, 24 листопада 2015 р.
  • Черкез Є.А. Огляд внесків Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова до Проекту PERSEUS / Є.А. Черкез // Регіональна нарада стейкхолдерів «Шляхи досягнення доброго екологічного статусу басейнів Чорного і Середземного морів». м. Одеса, 24 листопада 2015 р.
  • Ковальова Н.В. Дослідження впливу водного стоку ріки Дунай на біогенний режим і характеристики фітопланктону у північно-західній частині Чорного моря (район острова Зміїний) / Н.В. Ковальова // Регіональна нарада стейкхолдерів «Шляхи досягнення доброго екологічного статусу басейнів Чорного і Середземного морів». м. Одеса, 24 листопада 2015 р.
  • Снігірьов С.М. Сучасний стан рибальства і морських досліджень в Україні / С.М. Снігірьов, О.К. Чащин // Регіональна нарада стейкхолдерів «Шляхи досягнення доброго екологічного статусу басейнів Чорного і Середземного морів». м. Одеса, 24 листопада 2015 р.
  • Дерезюк Н.В. Шкідливий та потенційно токсичний фітопланктон в прибережних водах о. Зміїний у північно-західній частині Чорного моря (2012-2014) / Н.В. Дерезюк // Регіональна нарада стейкхолдерів «Шляхи досягнення доброго екологічного статусу басейнів Чорного і Середземного морів». м. Одеса, 24 листопада 2015 р.
  • 2016 рік
  • Медінець С. Новітні технології вимірювання емісії парникових газів в практиці еколого- ґрунтових моніторингових досліджень / Медінець С., Біланчин Я., Медінець В. // Українська географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. - К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С.107-109.
  • Біланчин Я. Ґрунтово-географічні дослідження на території басейну Куяльницького лиману / Біланчин Я., Буяновський А., Жанталай П., Тортик М. // Українська географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т.- К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 9-11.
  • Є. О. Ковальова Оцінка стану водоймищ Нижнього Дністра по вмісту хлорофілу «А» в літній період 2015 р. / Є.О. Ковальова, С.В. Медінець // Біологічні дослідження-2016: зб. наук. праць. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 92-94.
  • Д.В. Гаркуша Популяційні характеристики фітопланктону на акваторії Дністровського лиману влітку (2012-2015рр.) / Д. В. Гаркуша, Н. В. Дерезюк // Біологічні дослідження-2016: зб. наук. праць. - Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 339-341.

  2017 рік

  • Стан і якість природного середовища прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я / Кол. авт.: Т.А. Сафранов, А.В. Чугай, Є.А Черкез, Г.С Педан та інші; за ред. Т.А. Сафранова, А.В. Чугай. - Чугуєв: ФОБ Панов А.М., 2017. 300 с. URL:eprints.library.odeku.edu.ua
  • Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 / Кол. авт.: О.Данилюк, Я. Домбровський, Є.Черкез, Т. Козлова та інші. Київ: ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», 2016 . 131 с. URL:http://www.niisk.com/standartizacija_ta_normuvannja_u_budivnictvi/normuvannya/proekti-normativnikh-akt-v/v-1-1-khkh-20khkh/%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%92.1.1-%D0%A5%D0%A520%D0%A5%D0%A5.pdf
  • Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення: ДБН В. 1.1-46:2017 / Кол. авт.: О. Бєлоконь, Ю. Калюх, І. Любченко, Т. Козлова, Є. Черкез та інші. К. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2017. 43 с. URL:http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=72096.
  • Леонідова І.В. Я.М. Біланчин Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний: монографія. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. 198 с. URL:www.irbis-nbuv.gov.ua
  • Н.В. Дерезюк, О.П. Конарева, И.Е.Солтыс Летние цветения фитопланктона в Днестровском лимане (2003-2016 гг.) Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы: материалы междунар. конф. (Тирасполь, 26-27 октября 2017 г.). Тирасполь: Eco-TIRAS, 2017. С. 96-100. ISBN 978-9975-66-591-9 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11254
  • Н.В. Ковалева, В.И. Мединец, С.В. Мединец. Трофический статус вод Кучурганского лимана в 2006-2017 гг. Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы: материалы междунар. конф. (Тирасполь, 26-27 октября 2017 г.). Тирасполь: Eco-TIRAS, 2017. С. 183 - 187. ISBN 978-9975-66-591-9 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11255
  • S. Medinets, A. Mileva, M. Botnar, V. Medinets, N. Kovalova, O. Konareva. Surplus of Nutrients in the Dniester Delta: Where Does it Come From? Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы: материалы междунар. конф. (Тирасполь, 26-27 октября 2017 г.). Тирасполь: Eco-TIRAS, 2017. С. 252 - 257. ISBN 978-9975-66-591-9 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11257
  • В.И. Мединец, Е.И. Газетов, Т.В. Павлик, С.В. Мединец, Н.В. Ковалева. Мониторинг границ плавневой зоны и водной растительности в Днестровском лимане. Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы: материалы междунар. конф. (Тирасполь, 26-27 октября 2017 г.). Тирасполь: Eco-TIRAS, 2017. С. 257-261. ISBN 978-9975-66-591-9 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11253
  • С.М. Снигирев Динамика уловов судака SANDER LUCIOPERCA (LINNAEUS, 1758) и щуки ESOX LUCIUS LINNAEUS, 1758 Нижнего Днестра 2007-2016 гг. Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы: материалы междунар. конф. (Тирасполь, 26-27 октября 2017 г.). Тирасполь: Eco-TIRAS, 2017. С. 347-351. ISBN 978-9975-66-591-9 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11256
  • Snigirov S., Sylantyev S. GABA A receptors activate fish feeding behaviour via two distinct functional pathways. Journal of Experimental Biology, Nov 2017. Р.1-10. http://jeb.biologists.org/content/early/2017/11/30/jeb.170514 https://doi.org/10.1242/jeb.170514
  • Khalaim A. A., Dzhurtubayev M. M., Zamorov V. V. Macrozoobenthos of the Sasyk Reservoir in Actual Ecological Conditions. Hydrobiological Journal. 2017. Т. 53. №.2. P. 59-66. http://dx.doi.org/10.1615/HydrobJ.v53.i2.60 www.dl.begellhouse.com
  • S. Snigirov, S. Bushuev, G. Chernikov, V. Zamorov Ichthyofauna of the Tiligulskiy Lyman (Estuary) in the beginning of XXI century. Ukrainian Journal of Ecology. 2017. V. 7. № 4. P. 35-45. URL:http://dx.doi.org/10.15421/2017_84 http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/biol/article/view/_84
  • Chepizhko, O.V., Kadurin, V.M., Kadurin, S.V. The role of the Black Sea shelf techno-geological system I the integrated management of rational resource use. / Joint Plenary Conference and Field Trip of IGCP 610 and INQUA IFG POCAS Palermo, Italy,2017. P. 66-76 http://www.avalon-institute.org/IGCP610/pdf/annual_report_2017.pdf
  • Газєтов Є. І. Конарева О. П., Солтис І.Є. Типізація лиманів північно-західного причорномор’я за рекомендаціями Водної рамкової директиви ЄС. // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Серія: «Екологія». Харків, 2017. Вип. 16. С. 45-52. URL:https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/9065/8588 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10791
  • Ковальова Н. В., Медінець В.І., Мілева А.П., Ботнар М.Г., Снігірьов С.М., Газєтов Є. І., Медінець С.М. Порівняльна оцінка якості прибережних морських вод Одеської затоки і району острову Зміїний в 2016 р. // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Серія: «Екологія». Харків, 2017. Вип. 16. С. 132-140. URL:https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/9071/8594 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10797
  • Снігірьов С.М., Медінець В.І., Абакумов О.Н., Піцик В.З. Візуальний моніторинг дельфінів в прибережних водах острова Зміїний (Чорне море) в 2010-2016 рр. // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Серія: «Екологія». Харків, 2017. Вип. 16. С. 91-95. URL:https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/9078/8601 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10803
  • Медінець С.В., Медінець В.І., Моклячук Л.І., Уткіна К.Б., Говард К., Саттон М.А. Створення системи оцінки азотного навантаження у басейні Дністра. // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Серія: «Екологія». Харків, 2017. Вип. 16. С. 123 – 131. URL:https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/9066/8589
  • Медінець В.І., Ковальова Н.В., Дерезюк Н.В., Снігірьов С.М., Черкез Є.А., Медінець С.В., Газєтов Є.І. Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 1-2 (27), 2017. С. 35 – 51. URL:https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/9169/8688 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10793
  • Дерезюк Н.В. Фітопланктон Куяльницького лиману у 2015 – 2017 рр. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 1-2 (27), 2017. С. 52 – 61. https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/9170 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10792
  • Ковальова Н. В., Медінець В. І., Медінець С.В., Конарева О.П., Солтис I. Є. Особливості розвитку бактеріопланктону Куяльницького лиману в 2015-2017 рр. // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Серія: «Екологія». Харків, 2017. Вип. 17. С. 20-28. http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/article/view/120112 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12164
  • Снігірьов С.М., Бушуєв С.Г., Черніков Г.Б., Ковтун О.О., Заморов В.В., Куракін О.П. Іхтіофауна Тилігульського лиману на початку ХХІ століття. // Ukrainian Journal of Ecology, 2017. 7(4). С. 35-45. doi:10.15421/2017_84 URL:https://www.ujecology.com/articles/ichthyofauna-of-the-tiligulskiy-lyman-estuary-in-the-beginning-of-xxi-century.pdf
  • Е.А. Черкез, В.Н. Кадурин, С.В. Светличный Минеральные парагенезисы рапы и донных отложений Куяльницкого лимана и их генетическая систематика. // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки, 2017. Т. 22, вип. 1. С. 198-211. ISSN 2303-9914 URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11408 https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.1(30).117095 http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/117095
  • Черкєз Є. А., Медінець В. І., Газєтов Є. І., Медінець С. В., Погребна О. О., Світличний С. В. Особливості живлення Куяльницького лиману підземними водами. // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Серія: «Екологія». Харків, 2017. Вип. 17. С. 6-19. https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/10056 https://doi.org/10.26565/1992-4259-2017-17-01
  • Козлова Т. В., Черкез, М. Г. Ботнарь и др. Морфоструктурные особенности абразионно-оползневого бенча Одесского побережья Черного моря. // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки, 2017. Т. 22. Вип. 2 (31). С. 159-171. ISSN 2303-9914. http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/120891 https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.2(31).120891
  • Мелконян Д.В., Е.А. Черкез, Е.О. Смирнова. Факторы и динамика изменчивости фильтрационных свойств пород острова Змеиный. // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки, 2017. Т. 22. Вип. 2 (31). С. 172-184. ISSN 2303-9914. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12404 https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.2(31).120892 http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/120892
  • Медінець В. І., В. Г. Солов’єв, Є. А. Черкез, Л. П. Фетісов, С. В. Медінець, С. В. Світличний, М. Г. Ботнар Оцінка інтенсивності накопичення донних відкладень в Куяльницькому лимані. // Людина та довкілля. Проблеми неоекологі, 2017. № 3-4 (28). С. 40-49. URL:https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/9990/9580 https://doi.org/10.26565/1992-4224-2017-28-04
  • Черкез Є.А., Медінець, В. Г.Тюреміна, В.М. Праведний Оцінка обсягів субаквального живлення Куяльницького лиману підземними водами. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 2017. №3-4 (28). С. 57-65. URL:https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/9993/9510 https://doi.org/10.26565/1992-4224-2017-28-06  І. В. Леонідова Особливості процесу чорноземоутворення на острові Зміїний. // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки, 2017. Т. 22, вип. 1. С. 102-112. URL:http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/116822 https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.1(30).116822
  • Роженко М.В. Особливості поведінки шакала (Canis aureus L., 1758) в зоні експансії на півдні України. // Праці Теріологічної школи, 2017. Том 15. С. 80-85. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12392
  • Дятлова О., Роженко М. Знахідки та особливості поширення крота європейського (Talpa europaea) у пониззі Дністра. // Праці Теріологічної школи, 2017. Том 15. С. 94-96. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12391  Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Кадурін С.В. Формування ефективного управління техно-геологічними системами в надрокористуванні: реальність і перспективи // Минеральні ресурси України № 01. 2017. С. 11-16 https://mru-journal.com.ua/index.php/mru/article/view/173
  • Красєха Є. Н., Цуркан О. І. Ґрунтово-картографічні матеріали як основа при розробці землеробсько-меліоративних заходів на масивах зрошення та їхнє оцінювання. // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2017. Випуск 51. С. 167–178. URL: http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/017_Kraseha_Tsurkan.pdf
  • Медінець В.І., Ковальова Н.В., Дерезюк Н.В, Снігірьов С.М., Черкез Є. А. Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017: зб. тез доповідей XX міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету, м. Харків, 19-22 квітня 2017 р. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. С. 141-142. ISBN 978-966-285-405-3. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12401
  • Медінець В.І., Ковальова Н.В., Конарева О.П., Медінець С. В., Снігірьов С.М., Черкез Є. А., Солтис І.Є., Дерезюк Н.В. Концепція створення національної системи інтегрованого моніторингу і оцінки стану морського середовища (НСІМОМС) української частини Чорного моря. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017: зб. тез доповідей XX міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету, м. Харків, 19-22 квітня 2017 р. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. С. 143-145. ISBN 978-966-285-405-3. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12383
  • Медінець В.І., Черкез Є. А., Солов’єв В.Г., Фетисов Л.П., Медінець С. В., Світличний С.В., Ботнар М.Г. Оцінка інтенсивності накопичення донних відкладень в Куяльницькому лимані. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017: зб. тез доповідей XX міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету, м. Харків, 19-22 квітня 2017 р. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. С. 145-146. ISBN 978-966-285-405-3. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12402
  • Снігірьов С.М., Медінець В.І., Абакумов О.Н., Піцик В.З. Візуальний моніторинг дельфінів в прибережних водах острова Зміїний (Чорне море) в 2010-2016 рр. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017: зб. тез доповідей XX міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету, м. Харків, 19-22 квітня 2017 р. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. С. 189-190. ISBN 978-966-285-405-3. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12403
  • Снигирев С.М., Финогенов А.Л. Изменения видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана в результате работ по его зарыблению 2014-2016 гг. Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: зб. наук. ст. Х міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-21 вересня 2017 р. Київ, 2017. С. 321-325. URL:https://drive.google.com/file/d/1gesJBuF2atMHPePFJCN6xKrk2SNe-RO1/view
  • Черкез Є.А., Кадурін В.М., Світличний С.В. Історична реконструкція екологічного стану Куяльницького лиману за результатами мінералогічних досліджень донних відкладень. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017: зб. тез доповідей XX міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету, м. Харків, 19-22 квітня 2017 р. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. С. 219-220. ISBN 978-966-285-405-3. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12384
  • Газєтов Є. І., Конарева О. П., Солтис І.Є. Типізація лиманів північно-західного причорномор’я за рекомендаціями Водної рамкової директиви ЄС. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017: зб. тез доповідей XX міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету, м. Харків, 19-22 квітня 2017 р. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. С. 53-54. ISBN 978-966-285-405-3. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12385
  • Ковальова Н. В., Медінець В.І., Мілева А.П., Ботнар М.Г., Снігірьов С.М., Газєтов Є. І., Медінець С.М. Порівняльна оцінка якості прибережних морських вод Одеської затоки і району острову Зміїний в 2016 р. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017: зб. тез доповідей XX міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету, м. Харків, 19-22 квітня 2017 р. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. С. 125-126. ISBN 978-966-285-405-3. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12399
  • Козлова Т. В., Черкез Є. А., Ботнар М. Г. та ін. Особливості рельєфу підводного берегового схилу Одеського узбережжя Чорного моря. Гідрогеологія: наука, освіта, практика: матеріали IV наук. конф. (м. Харків, 1-3 листопада 2017 р.). Харків: Стиль-Издат, 2017. С. 169-174. (URL):http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20806
  • Мелконян Д. В., Черкез Є. А., Смирнова Е.О. Изменение фильтрационных свойств горных пород острова Змеиный под влиянием различных факторов. Гідрогеологія: наука, освіта, практика: матеріали IV наук. конф. (м. Харків, 1-3 листопада 2017 р.). Харків: Стиль-Издат, 2017. С 24-27. (URL):http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20810
  • О. Е. Чуйко, Г. А. Опріц Гідрохімічні особливості складу підземних вод понтичного водоносного горизонту на території міста Одеси. Гідрогеологія: наука, освіта, практика: матеріали IV наук. конф. (м. Харків, 1-3 листопада 2017 р.). Харків: Стиль-Издат, 2017. С 34-38. (URL):http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20814
  • Г. С. Педан, О. А. Дячук Проблеми регіонального підтоплення на прикладі Одеської області. Гідрогеологія: наука, освіта, практика: матеріали IV наук. конф. (м. Харків, 1-3 листопада 2017 р.). Харків: Стиль-Издат, 2017. С 181-183. URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20811
  • Черкез Е.А. Мединец С.В., Светличный С.В. Использование подземных сооружений Одессы для изучения режима подземных вод. Подземные сооружения Одессы и Одесской области: сб. тез. докл. 1-й науч.-практ. конф. (г. Одесса, 11 – 12 ноября 2017 г.). Одесса: Изд. ФЛП «Николаев А.И.», 2017. С. 21-25. URL: https://odessakatakomby.com/wp-content/uploads/2018/01/Cherkez.pdf
  • Козлова Т.В., Кадурин С.В. Использование подземных сооружений Одессы для создания геологического учебно-научного полігона Одесского національного университета имени И.И. Мечникова. Подземные сооружения Одессы и Одесской области: сб. тез. докл. 1-й науч.-практ. конф. (г. Одесса, 11 – 12 ноября 2017 г.) Одесса, Изд. ФЛП «Николаев А.И.», 2017. С. 39-42. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23642 odessakatakomby.com
  • Пронин К.К., Вержбицкий П.С. Способы крепления подземных выработок в одесских каменоломнях-катакомбах. Подземные сооружения Одессы и Одесской области: сб. тез. докл. 1-й науч.-практ. конф. (г. Одесса, 11 – 12 ноября 2017 г.) Одесса, Изд. ФЛП «Николаев А.И.», 2017. С. 9-18. odessakatakomby.com
  • Пронин К.К. Некоторые итоги изучения подземелий Одессы и области. Подземные сооружения Одессы и Одесской области: сб. тез. докл. 1-й науч.-практ. конф. (г. Одесса, 11 – 12 ноября 2017 г.). Одесса: Изд. ФЛП «Николаев А.И.», 2017. С. 19-20. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20641
  • Роженко М.В. Пониззя р. Дністер – важлива територія для існування та збереження норки європейської (Mustela lutreola). Заповідна справа у степовій зоні України: праці Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Урзуф, 14-15 березня 2017 р.) Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 2, Т. 2. Київ, 2017. С. 271-272. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12393

   2018 рік

  • Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення: ДБН В. 2.1-10:2018 [Чинний від 01.01.2019]. / Кол. авт.: Я. Домбровський, Ю. Калюх, І. Матвєєв, В. Шумінський, Є. Черкез та ін. К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 2018. 36 с. URL:https://dwg.ru/dnl/14649 http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=78687
  • Krakhmalnyi A.F, Okolodkov Y.B., Bryantseva Yu.V., Sergeeva A.V., Velikova V.N., Derezyuk N.V., Terenko G.V., Kostenko A.G., Krakhmalnyi M.A. Revision of the dinoflagellate species composition of the Black Sea. Algologia, 2018. 28(4). Р.428–448. http://algologia.co.ua/pdf/28/4/alg-2018-28-4-428.pdf https://doi.org/10.15407/alg28.04.428
  • Dong-Xiu Xue, John Graves, Alvar Carranza, Sergiy Sylantyev, Sergey Snigirov, Tao Zhang Jin-Xian Liu Successful worldwide invasion of the veined rapa whelk, Rapana venosa, despite a dramatic genetic bottleneck. Biological Invasions, November 2018, Volume 20, Issue 11. Р. 3297–3314 ISSN: 1387-3547 (Print) 1573-1464 (Online) URL:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10530-018-1774-4 https://doi.org/10.1007/s10530-018-1774-4
  • Snigirov S., Sylantyev S. GABA A receptors activate fish feeding behaviour via two distinct functional pathways. Journal of Experimental Biology, 2018. V. 221. №3. P. 1-10. jeb170514. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.170514 http://jeb.biologists.org/content/221/3/jeb170514
  • Sergii Kadurin, Valentina Yanko-Hombach, Olena Smyntyna. Іn search of submerged late paleolithic sites on the northwestern black sea shelf: розділ у книзі «Під водою: археологія та палеоландшафти континентального шельфу» Том 2. Under the Sea: Archaeology and Palaeolandscapes of the Continental Shelf, 2018. Springer. P.413-428 https://doi.org/10.1007/978-3-030-37367-2_21 https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-37367-2_21
  • Галкина А. А., Заморов В. В. Беспозвоночные макробентоса лимана-водохранилища Сасык (Одесская область, Украина) в пределах Дунайского биосферного заповідника: Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland: materials of International Multidisciplinary Conference, Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. V. 5, Р. 83-86. ISBN 978-9934-571-55-8 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20371
  • Oksana Tsurkan, Svetlana Burykina, Galina Sukhorukova, Yaroslav Bilanchyn, Alla Piatkova, Tamara Leah Potassium regime of irrigated chernozems in various agrotechnical backgrounds. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 2018. Vol. 18, Issue 4. P. 395-403. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.18_4/volume_18_4_2018.pdf
  • Биланчин Я. М., В. Леонидова Особенности процессов образования и эволюции почв острова Змеиный. Почвы и земельные ресурсы: современное состояние, проблемы рационального использования, геоинформационое картографирование: мат-лы междунар. конф., посвященной 85-летию кафедры почвоведения БГУ. Минск: БГУ, 2018. С. 69-73. ISBN: 978-985-566-657-9 http://elib.bsu.by/handle/123456789/206884
  • Цуркан О. И., С. И. Бурыкина, Я. М. Биланчин, А. В. Пяткова Калийный режим орошаемых черноземов на разных агротехнических фонах. Studia universitatis Moldaviae. Chimie. Nr. 6 (116) 2018. С. 65-69. http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/10.p.65-69_116.pdf
  • Gazyetov, Ye.; Polischuk, L.; Volya, E.; Chaschina, A.; Snigirov, S. Zooplankton Data in the Coastal Waters of Zmiinyi Island in the Black Sea in 2003-2006. EmodNet-Biology Date Cotalog, 2018. URL:http://www.emodnet-biology.eu/data-catalog?module=dataset&dasid=5997
  • Медінець В.І., Іваниця В.О. Шляхи розвитку морських наукових досліджень в Україні // Людина та довкілля. Проблеми неоекології, № 1-2 (29). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 6-20. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17561 https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/10753 https://doi.org/10.26565/1992-4224-2018-29-01
  • Газєтов Є.І., Медінець В.І., Снігірьов С.М. Гідрологічні дослідження Дністровського лиману у 2012-2017 рр. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології, № 1-2 (29). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 47-56. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2018-29-05 URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17404 https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/10757/10645
  • Ковальова Н. В., Медінець В. І., Медінець С. В., Конарева О. П., Солтис І.Є., Газєтов Є.І. Трофічний статус дельтових озер Дністра у 2006-2017 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2018. Вип. 18. С. 30-41. https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/11071 https://doi.org/10.26565/1992-4259-2018-18-04
  • Дерезюк Н.В., Медінець В.І. Газєтов Є.І. Люмкіс П.В. Дослідження фітопланктону Одеської затоки в 2016-2017 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2018. Вип. 18. С. 1 - 20. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2018-18-05 URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17903 https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/11072
  • Абакумов О.М., Піцик В.З., Снігірьов С.М. Кількісні характеристики і особливості розподілу крабів в прибережних водах острову Зміїний за даними сіткових ловів та візуальних спостережень у 2016 р.: матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Київ: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 2018. Вип. 7. Т. 1. С. 11-12. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19674
  • Силантьєв C.О., Снігірьов С.М. «Червонокнижні» види риб р. Тиса: матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Київ: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 2018. Вип. 7. Т. 2. С. 250. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19666
  • Снігірьов С.М., Силантьєв C.О. Перша знахідка молюсків Aporrhais pespelecani (L., 1758) та Turritella communis Risso, 1826 в акваторії північного заходу Чорного моря: пропозиція про внесення до Червоної книги України: матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Київ: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 2018. Вип. 7. Т. 2. С. 433-434. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19668
  • Снігірьов С.М., Фіногенов О.Л., Піцик В.З., Абакумов О.М. «Червонокнижні» види риб Нижнього Дністра: матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Київ: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 2018. Вип. 7. Т. 2. С. 275-276. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19670
  • Снігірьов С.М., Чащин О.К., Гулак Б.С. Висновок щодо сучасного охоронного статусу трав'яного краба Carcinus aestuarii Nordo 1847 та ксанто пореса Xantho poressa (Olivi, 1792) у північно-західної частині Чорного моря в межах кордонів України: матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Київ: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 2018. Вип. 7. Т. 2. С. 435-436. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19672
  • Снігірьов С.М., Піцик В.З., Абакумов О.М., Куракін О.П. «Червонокнижні» види риб прибережних вод острову Зміїний: матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Київ: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 2018. Вип. 7. Т. 2. С. 273-274. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19667
  • Krakhmalnyi A.F., Okolodkov Y.B., Bryantseva Yu.V., Sergeeva A.V., Velikova V.N., Derezyuk N.V., Ternenko G.V., Kostenko А.G., Krakhmalnyi M.A. Revision of the Dinoflagellate species composition of the Black Sea // Альгология, 2018. 28(4). Р.427–447. https://doi.org/10.15407/alg28.04.428 http://algologia.co.ua/pdf/28/4/alg-2018-28-4-428.pdf
  • Dereziuk N. The first record of Lithodesmium undulatum Ehrenb. (Bacillariophyta, Mediophyceae) in the estuaries of the Northern Black Sea area // Альгология, 2019, 29(1). Р. 104—107 http://algologia.co.ua/pdf/29/1/alg-2019-29-1-104.pdf https://doi.org/10.15407/alg29.01.104
  • Сафранов Т.А., Черкез Є.А., Шаталін С.М. Оцінка сприятливості території Одеської області для розміщення полігонів твердих побутових відходів. // Укр. гідрометеорол. ж., 2018. № 21. С. 98-109. URL:http://uhmj.odeku.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/12-SAFRANOV_-CHERKEZ_-SHATALIN.pdf
  • Дерезюк Н.В., Медінець В.І., Газєтов Є.І. Дослідження фітопланктону у прибережних водах острову Зміїний в 2016-2017 рр. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології, № 3-4. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. Том 30. С.40-64. URL: https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/12158 https://doi.org/10.26565/1992-4224-2018-30-04
  • Газетов Е.И., Мединец В.И., Снигирев С.М., Конарева О.П, Снигирев П.М., Мединец С.В., Абакумов А.Н., Пицык В.З., Ковалева Н.В., Солтыс И.Е. Исследования гидрологических характеристик морских вод в Одесском заливе в 2016-2017 гг. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології, № 3-4. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. Том 30. С.65-77. URL: https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/12159 https://doi.org/10.26565/1992-4224-2018-30-05
  • Ковальова Н.В., Мединець В.І., Медінець С.В., Снігірьов С.М., Конарева О.П., Газєтов Є.І., Мілєва А.П., Грузова І.Л., Солтис І.Є., Снігірьов П.М., Світлична Х.О. Дослідження змін трофічного статусу вод Кучурганського водосховища у 2006-2018 рр. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології, № 3-4. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. Том 30. С.78-90. URL:https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/12161 https://doi.org/10.26565/1992-4224-2018-30-06
  • Медінець C.В., Медінець В.І., Ковальова Н.В., Солтис І.Є. Впровадження директив ЄС для вирішення проблеми азотного забруднення атмосферного повітря в Україні. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2018. Т. 19. C. 6-18. URL:https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/12024 https://doi.org/10.26565/1992-4259-2018-19-01
  • Снигирев С.М., Люмкис П.В., Мединец В.И., Газетов Е.И., Снигирев П.М., Мединец С.В., Абакумов А.Н., Пицык В.З., Светличній С.В., Ковалева В.Н. Исследование мезозоопланктона в Одесском заливе в 2016-2017 гг. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2018. Т. 19. C. 39-55. URL:https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/12042 https://doi.org/10.26565/1992-4259-2018-19-04
  • Газетов Е.И., Мединец В.И. Влияние ветрового режима на гидрологические характеристики вод Одесского залива в 2016-2017 гг. // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки, 2018. Т. 23. Вип. 2(33). С. 11-27. DOI: 10.18524/2303-9914.2018.2(33).146602. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20852 https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.2(33).146602
  • Педан Г.С., Ліходедова О.Г., Дячук О.А. Оцінка даних моніторингу режиму грунтових вод на території Одеської області // Вісник ОНУ, сер. Географічні та геологічні науки - Т.23, випуск 1(32). 2018. С.147-158. URL:http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/144640 https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.1(32).144640
  • Цуркан О.І., Я.М. Біланчин Cольовий та карбонатний режими чорноземів південних в умовах краплинного зрошення // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, 2018. Т. 23. Вип. 2(33). С. 55-68. URI http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/146633 https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.2(33).146633
  • Цуркан О. И., Бурыкина С. И., Биланчин Я. М., Пяткова А. В. Калийный режим орошаемых черноземов на разных агротехнических фонах. Studia universitatis Moldaviae. Științe reale și ale naturii. Nr. 6 (116) 2018. – Р. 65-69. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/73415 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/10.%20p.65-69.pdf
  • Medinets S.V., Kovalova N.V., Medinets V.I., Gruzova I.L. Nutrients Excess in the Dniester Delta. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 13-16. ISBN 978-966-285-503-6. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17562 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Газетов Е.И., Мединец В.И., Снигирев С.М., Конарева О.П., Снигирев П.М. Исследования гидрологических характеристик вод Одесского залива в 2016-2017 году. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 63-67. ISBN 978-966-285-503-6. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17405 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Газєтов Є.І., Медінець В.І., Снігірьов С.М. Гідрологічні дослідження Дністровського лиману у 2012-2017 рр. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 67-71. ISBN 978-966-285-503-6. https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Дерезюк Н.В. Дослідження фітопланктону Одеської затоки 2016-2017 рр. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 87-90. ISBN 978-966-285-503-6. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17409 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Ковальова Н.В., Медінець В.І., Медінець С.В. Трофічний стан вод Дністровського лиману в літні періоди 2012-2017 рр. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 103-106. ISBN 978-966-285-503-6. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17411 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Ковальова Н.В., Медінець В.І., Медінець С.В., Конарева О.П. Трофічний стан дельтових озер Дністра у 2006-2017 рр. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 107-110. ISBN 978-966-285-503-6. https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Мединец В.И., Газетов Е.И., Снигирев С.М., Мединец С.В., Ковалева Н.В. Исследования долговременных изменений границ плавневой зоны и водной растительности в Днестровском лимане. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 137-141. ISBN 978-966-285-503-6. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17581 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Медінець В.І., Іваниця В.О. Шляхи розвитку морських наукових досліджень в Україні. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 141-145. ISBN 978-966-285-503-6. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17590 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Медінець С.В., Медінець В.І., Ковальова Н.В. Аналіз вимог директив ЄС щодо вирішення проблеми азотного навантаження на водні екосистеми. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 146-150. ISBN 978-966-285-503-6. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17564 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Медінець С.В., Медінець В.І., Ковальова Н.В., Солтис І.Є. Аналіз вимог директив ЄС щодо їх використанні у вирішенні проблеми азотного забруднення атмосферного повітря. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 150-153. ISBN 978-966-285-503-6. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17566 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Снигирев С.М., Люмкис П.В., Мединец В.И., Газетов Е.И., Абакумов А.Н., Пицык В.З., Снигирев П.М. Мезозоопланктон прибрежной зоны острова Змеиный в 2016-2017 гг. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 106-108. ISBN 978-966-285-503-6. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24601 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Снигирев С.М., Люмкис П.В., Мединец В.И., Газетов Е.И., Абакумов А.Н., Пицык В.З., Снигирев П.М. Состояние мезозоопланктона в Одесском заливе в 2016-2017 гг. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 187-191. ISBN 978-966-285-503-6. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17584 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Снигирев С.М., Чернявский А.В., Наум Е.А., Халаим А.А., Мединец В.И., Газетов Е.И., Конарева О.П., Снигирев П.М. Состояние макрозообентоса прибрежных вод острова Змеиный в 2016-2017 гг. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 187-191. ISBN 978-966-285-503-6. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17589 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf
  • Снігірьов С.М., Леончик Є.Ю., Фіногенов О.Л., Гулак Б.С. Оцінка запасу та рівня експлуатації піленгаса Liza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845) у Хаджібейському лимані в 2016-2017 рр. Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: зб. наук. ст. ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18-20 вересня 2018 р.), Львів, 2018. С. 202-205. URL:https://drive.google.com/file/d/1gesJBuF2atMHPePFJCN6xKrk2SNe-RO1/view
  • Гулак Б.С., Снігірьов С.М., Чащин О.К., Заморов В.В. Вплив рибного промислу та добичі промислових безхребетних на малочисельні види гідробіонтів в північно-західної частини Чорного моря. Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: зб. наук. праць / За ред. М. М. Сидорович. Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2018. С. 19-23. www.kspu.edu
  • Черкез Е. А., Козлова Т.В. Гидрогеологические условия и локальная сейсмическая опасность территорий (на примере г.Одесса). Будівництво в сейсмічних регіонах України: зб. тез доп. ХI Всеукр. наук.-техн. конф. 10-14 вересня 2018 р. Одеса: ОДАБА, 2018. С. 134-136. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20583
  • Світличний С. В., Комишенко А. В., Алі І. Х. Підземні дренажні споруди як інструмент вивчення деформаційних процесів в породах зсувного схилу Одеського узбережжя. Актуальні питання наук про Землю: погляд молоді: матеріали ІІ наук. конф. студентів і аспірантів (м. Харків, 12-13 квітня 2018 р.). Х.: Стиль-Издат, 2018. С. 79-83. (URL):http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20804
  • Світличний С.В., Ботнар М.Г., Світлична Х.О., Комишенко А.В., Алі І.Х. Гідрогеологічний моніторинг в катакомбах Одеси. Актуальні питання наук про Землю: погляд молоді: матеріали ІІ наук. конф. студентів і аспірантів (м. Харків, 12-13 квітня 2018 р.). Х.: Стиль-Издат, 2018. С. 33-36. (URL):http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20805
  • Черкез Є.А., Козлова Т.В., Пронін В.К., Пронін К.К. Просторова дискретність геологічного середовища і деформації підземних дренажних споруд м. Одеса. Наукове видання. Гідрогеологія: наука, освіта, практика: збірник наукових праць. Випуск 1. ХНУ імені В.Н. Каразіна. м.Харків: Стиль-Издат, 2018. С. 174-178. (URL):http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20813
  • Козлова Т.В. Черкез Є.А. Базові постулати моделі високочастотного інтерференційно-хвильового тектогенезу. Наукове видання. Гідрогеологія: наука, освіта, практика: збірник наукових праць. Випуск 1. ХНУ імені В.Н. Каразіна. м.Харків: Стиль-Издат, 2018. С. 159-163. (URL): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20807
  • Мелконян Д. В., Бучацька І. В. Особливості хімічного складу та якість підземних вод благодатненського родовища (Одеська область) Наукове видання. Гідрогеологія: наука, освіта, практика: збірник наукових праць. Випуск 1. ХНУ імені В.Н. Каразіна. м.Харків: Стиль-Издат, 2018. С. 39-43. (URL):http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20809
  • Мелконян Д. В., Бучацька І. В. Закономірності розподілу макрокомпонентів в підземних водах Верхньосарматського комплексу Великодолинського родовища Наукове видання. Гідрогеологія: наука, освіта, практика: збірник наукових праць. Випуск 1. ХНУ імені В.Н. Каразіна. м.Харків: Стиль-Издат, 2018. С. 43-47. (URL):http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20808
  • Педан Г. С., Андрєєва К. П. Особливості формування режиму підземних вод в четвертинних відкладах в північній частині Миколаївської області. Наукове видання. Гідрогеологія: наука, освіта, практика: збірник наукових праць. Випуск 1. ХНУ імені В.Н. Каразіна. м.Харків: Стиль-Издат, 2018. С. 61-63. (URL):http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20812
  • Чуйко Е. Э., Хименюк А. В. Характеристика подземных вод верхнесарматского водоносного горизонта в связи с бюветным водоснабжением г.Одессы. Наукове видання. Гідрогеологія: наука, освіта, практика: збірник наукових праць. Випуск 1. ХНУ імені В.Н. Каразіна. м.Харків: Стиль-Издат, 2018. С. 93-96. (URL):http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20815
  • Пронин К.К., Пронин В.К. Комплексное изучение каменоломен Кривой Балки в Одессе. Підземний простір: освоєння, вивчення, вторинне використання: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. Запоріжжя – Василівка, 25-26 вересня 2015 р. Запоріжжя, 2018. С. 77-82. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20579
  • Баранецкий М., Пронин К.К. Использование каменоломен как туристического объекта: история, напрвыление и его перспективы. Підземний простір: освоєння, вивчення, вторинне використання: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. Запоріжжя – Василівка, 25-26 вересня 2015 р. Запоріжжя, 2018. С. 87-90. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20577
  • Андрусишин В.В., Пронин К.К. Защита территории Одессы от вредного влияния старых подземных выработок «катакомб» и охрана окружающей среды. Підземний простір: освоєння, вивчення, вторинне використання: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. Запоріжжя – Василівка, 25-26 вересня 2015 р. Запоріжжя, 2018. С. 108-112. (URL):http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20575
  • Пронин К.К, Вержбицкий П.С. Проблемы использования подземного пространства Одессы на примере курортного района Аркадия. Підземний простір: освоєння, вивчення, вторинне використання: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. Запоріжжя – Василівка, 25-26 вересня 2015 р. Запоріжжя, 2018. С. 112-117. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20581
  • Pedan, G., and Dragomyretska, O. Paleogeographic reconstruction of Karkinitsky Bay (the northwestern Black Sea shelf). Proceedings of Joint Plenary Conference and Field Trip of IGCP 610 and INQUA IFG Pocas, October 14-21, 2018, Antalya.,Turkey. Istanbul, Documan Evi, P.133-137. Microsoft Word - Proceedings_2018_1.doc (osornosolution-store.ca)
  • Medinets S., Moklyachuk L. Eastern Europe Demonstration Region Tentative workplan (M7-M18). INMS 3 Plenary Meeting. Component 3: meeting Reports and Minutes. Edinburgh, 16th - 19th April 2018. URL:http://www.inms.international/sites/inms.international/files/INMS-3_%20S%20Medinets_C3.pdf
  • Medinets S., Moklyachuk L. Eastern Europe Demonstration Region: Planned activities for 2018. INMS 3 Plenary Meeting. Eastern Europe demo-region session: meeting Reports and Minutes. Edinburgh, 16th - 19th April 2018. URL:http://www.inms.international/inms-3-parallel-meeting-presentations
  • Medinets S. Current actions towards N-related EU Directives implementation in Ukraine (ambient air). TFRN-13 & Special Workshop on Ammonia. Expert panel on Nitrogen in EECCA countries: Presentations and Wrap-up. Ottawa, 11th – 12th October 2018. URL:http://www.clrtap-tfrn.org/TFRN13_outputs
  • Біланчин Я. М., А. О. Буяновський, І. В. Леонідова Ґрунтотворення і ґрунти та ландшафти вірогідного майбуття острова Зміїний. Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомч. темат. наук. збірник. Спец. випуск до ХІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України (м. Харків). Кн. перша. Ґрунтознавство. Харків: ННЦ ІҐА, 2018. С. 5-6. URI http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20458
  • Буяновський А. О., Я. М. Біланчин, М. Й. Тортик, М. В. Адобовська, І. В. Задорожній Ґрунтово-земельні ресурси в межах басейну Куяльницького лиману: минуле та сьогодення. Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомч. темат. наук. збірник. Спец. випуск до ХІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України (м. Харків). Кн. перша. Ґрунтознавство. Харків: ННЦ ІҐА, 2018. С. 184-186. URI http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20460
  • Біланчин Я. М., М. Й. Тортик, О. І. Цуркан, А. О. Буяновський, В. І. Тригуб, М. С. Яременко Сучасні тенденції постіригаційної еволюції чорноземів масивів зрошення Одещини. Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомч. темат. наук. збірник. Спец. випуск до ХІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України (м. Харків). Кн. друга. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство. Харків: ННЦ ІҐА, 2018. С. 13-15. URI http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20459

  2019 рік

  • Макрозообентос придунайського озера Китай і умови його існування: Монографія / Ю. М. Джуртубаєв, В. В. Заморов, М. П. Заморова, Т. В. Урбанська; наук. ред. М. М. Джуртубаєв. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 170 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25799
  • J. Slobodnik, V. Medinets, к.фіз.-мат.н., с.н.с., пр.н.с., B. Alexandrov, V. Komorin, A. Mikaelyan, A. Guchmanidze, M. 12-Months National Pilot Monitoring Studies in Georgia, Russian Federation and Ukraine, 2016-2017. European Commission. 2019. 600 р. http://emblasproject.org/wp-content/uploads/2019/07/EMBLAS-II_NPMS_12_months-2016_2017_FinDraft2.pdf
  • Dereziuk N. The first record of Lithodesmium undulatum Ehrenb. (Bacillariophyta, Mediophyceae) in the estuaries of the Northern Black Sea area. Альгология, 2019, 29(1). Р. 104—107 http://algologia.co.ua/pdf/29/1/alg-2019-29-1-104.pdf http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28603 https://doi.org/10.15407/alg29.01.104
  • Snigirov S., Kvach Iu., Goncharov Al., Sizo R., Sylantyev S. Hydrology and parasites: what divides the fish community of the Dniester Estuary into three? Estuarine, Coastal and Shelf Science. 2019. 217. P. 120-131. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.11.022 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771418305602 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20691
  • Snigirov S., Medinets V., Abakumov A., Pitsyk V., Snigirov P., Soltys I., Konareva O. Ichthyofauna of Zmiinyi Island coastal waters in 2016-2017 International scientific conference, dedicated to 95th Anniversary of Academician of the NAS of Ukraine Yuvenaly Zaitsev «Achievements in studies of marginal effect in water ecosystems and their practical significance»: Book of abstracts (June 13-14, 2019, Odessa, Ukraine). Odessa-Istanbul, 2019. Р. 48. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25546
  • Shang Z. Weakened growth of cropland N2O emissions in China associated with nationwide policy interventions / Z. Shang, F. Zhou, P. Smith,… >S. Medinets<, >V. Medinets<… S. Sabbatini // Global Change Biology. 2019. V. 25. P. 3706–3719. https://doi.org/10.1111/gcb.14741 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.14741 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28592
  • >Medinets S.< Seasonal dynamics and profiles of soil NO concentrations in a temperate forest / >S. Medinets<, R. Gasche, R. Kiese, H. Rennenberg, K. Butterbach-Bahl // Plant and Soil. 2019. P. 1-14. https://doi.org/10.1007/s11104-019-04305-5 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11104-019-04305-5 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28593
  • Angelstam P. LTSER platforms as a place-based transdisciplinary research infrastructure: learning landscape approach through evaluation / P. Angelstam, M. Manton, M. Elbakidze,… >S. Medinets<,... V. Bretagnolle // Landscape Ecology. 2019. V. 34. P. 1461-1484. https://doi.org/10.1007/s10980-018-0737-6 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10980-018-0737-6.pdf http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28594
  • N.V. Dereziuk. The First Record of Lithodesmium undulatum Ehrenb. (Bacillariophyta, Mediophyceae) in the Estuarues of the Northern Black Sea Area (Ukraine). International Journal of Algae, 2019, 21(1): 97-99. https://doi:10.1615/InterJAlgae.v21.i1.70 www.dl.begellhouse.com http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28647
  • Gazyetov Ye., Derezyuk N., Medinets V. Phytoplankton data in the coastal waters of Zmiinyi Island in the Black Sea in 2004-2015. EmodNet-Biology Date Cotalog, 2019. URL:http://www.emodnet-biology.eu/data-catalog?module=dataset&dasid=5974
  • Галкина А. А., Заморов В. В. Сапробіологічний аналіз якості води лимана-водосховища Сасик за організмами макрозообентосу // Природничий альманах, №26, 2019. С. 24-36. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28955 http://na.kspu.edu/index.php/na/article/view/526 https://doi.org/10.32999/ksu2524-0838/2019-26-3
  • Медінець В. І., Чеберкус Д. В., Жеребчук С. В., Медінець С. В., Черкез Є. А., Снігірьов С. М. Ковальова Н. В. Концептуальні засади відновлення науково-дослідницької інфраструктури для забезпечення морських досліджень в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2019. Т. 19. C. 6-22. URI:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24605 URL:https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/12887/12214 https://doi.org/10.26565/1992-4259-2019-20-01
  • Газєтов Є.І., Медінець В. І., Снігірьов С. М., Снігірьов П. М., Абакумов О. М., Піцик В. З. Дослідження гідрологічних характеристик морських вод біля острову Зміїний в 2016-2017 рр. (рос.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2019. Т. 19. C. 42-55. URI:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24603 URI:https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/12922/12241 https://doi.org/10.26565/1992-4259-2019-20-04
  • Снігірьов С. М., Люмкіс П. В., Медінець В. І., Газєтов Є. І., Снігірьов П. М., Абакумов А. М., Піцик В. З., Солтис І. Є. Дослідження мезозоопланктону прибережних вод острова Зміїний в 2016-2017 рр. (рос.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2019. Т. 19. C. 56-69. URI:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24608 URI:https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/12956/12270 https://doi.org/10.26565/1992-4259-2019-20-05
  • Дерезюк Н. В. Багаторічні дослідження популяцій фітопланктону влітку на акваторії Дністровського лиману (2003-2018 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2019. Т. 19. C. 70-79. URI:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24604 https://doi.org/10.26565/1992-4259-2019-20-06
  • Снігірьов С.М., Чернявський О.В., Наум Е.О., Галкіна А.О., Мединець В.І., Газєтов Є.І., Конарева О.П., Снігірьов П.М. Стан макрозообентосу прибережних вод Одеської затоки в 2016-2017 рр. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології, № 3-4. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. Том 31. С.40-56. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24835 URL:https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/13109/12392 https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-31-04
  • Ковальова Н.В., Мединець В.І., Мединець С.В. Результати досліджень бактеріопланктону Дністровського лиману в 2003-2018 рр. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології, № 3-4. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. Том 31. С.57-66. URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24834 URL:https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/13295/12559 https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-31-05
  • Снігірьов С.М., Абакумов О.М., Снігірьов П.М., Піцик В.З. Візуальні спостереження «червонокнижних» видів молюсків та ракоподібних в прибережних водах Одеської затоки (район гідробіологічної станції ОНУ ім. І.І. Мечникова) та острова Зміїний (Чорне море) в 2016-2017 рр. / Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Київ, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 2019. Вип. 7, Т. 3. С. 294. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25541
  • Снігірьов С.М., Медінець В.І., Абакумов О.М., Піцик В.З. Візуальний моніторинг дельфінів в прибережних водах острова Зміїний (Чорне море) в 2010-2016 рр. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Київ, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 2019. Вип. 7, Т. 3. С. 295 URL:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25542  Цуркан О. І. Ретроспективний та сучасний стан чорноземів Нижньодністровської зрошувальної системи Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24, вип. 1. С. 119-129. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2019.1(34).169716 http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/169716
  • Козлова Т. В., Черкез Е. А., Пронин К. К. Микроблоковое строение геологической среды как фактор геологических рисков урбанизированных территорий // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24. Вип. 1. С. 145-164. URL:https://doi.org/10.18524/2303-9914.2019.1(34).169718 http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/169718
  • Черкез Є. А., Мелконян Д. В., Скальський В. І. Вплив просторової мінливості властивостей грунтів на стійкість схилу. // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24, вип. 2. С. 115-129. URL: http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/183735 https://doi.org/10.18524/2303-9914.2019.2(35).183735
  • Снигирев С.М., Чернявский А.В., Наум Е.А., Галкина А.А., Мединец В.И., Газетов Е.И., Конарева О.П., Снигирев П.М.Состояние макрозообентоса в прибрежной зоне острова Змеиный в 2016-2017 гг. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н.Каразіна серія "Екологія". № 21. 2019. 81-98 https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/15296 https://doi.org/10.26565/1992-4259-2019-21-07 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28596
  • Газетов Е.И., Мединец В.И., Снигирев С.М., Снигирев П.М., Абакумов А.Н., Пицык В.З. Исследование гидрологических характеристик морских вод у острова Змеиный в 2016-2017 гг. / Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2019: зб. тез доповідей XXII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 квітня 2019 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. С. 30-33. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24596 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2019.pdf
  • Дерезюк Н.В. Багаторічні дослідження популяцій фітопланктону на акваторії Дністровського лиману влітку (2003-2018 рр). / Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2019: зб. тез доповідей XXII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 квітня 2019 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. С. 38-40. URI:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24597 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2019.pdf
  • Ковальова Н.В., Медінець В.І., Медінець С.В. Результати дослідження бактеріопланктону Дністровського лиману в 2003-2018 рр. / Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2019: зб. тез доповідей XXII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 квітня 2019 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. С. 48-51. URI:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24598 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2019.pdf
  • Медінець В.І., Чеберкус Д.В., Жеребчук С.В., Медінець С.В., Черкез Є.А., Снігірьов С.М., Ковальова Н.В. Концептуальні засади відновлення науково-дослідницької інфраструктури для забезпечення морських досліджень в Україні. / Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2019: зб. тез доповідей XXII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 квітня 2019 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. С. 79-82. URI:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24600 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2019.pdf
  • Мединец В.И., Газетов Е.И., Павлик Т.В., Мединец С.В., Ковалева Н.В. Оценка площадей пожаров в дельте Днестра в 2007-2019 гг. / Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2019: зб. тез доповідей XXII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 квітня 2019 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. С. 83-86. URI:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24599 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2019.pdf
  • Снигирев С.М., Люмкис П.В., Мединец В.И., Газетов Е.И., Абакумов А.Н., Пицык В.З., Снигирев П.М. Мезозоопланктон прибрежных вод острова Змеиный в 2016-2017 гг. / Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2019: зб. тез доповідей XXII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 квітня 2019 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. С. 106-108. URI:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24601 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2019.pdf
  • Снигирев С.М., Чернявский А.В., Наум Е.А., Халаим А.А., Мединец В.И., Газетов Е.И., Конарева О.П., Сниширев П.М. Состояние макрозообентоса в прибрежных водах Одесского залива в 2016-2017 гг. / Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2019: зб. тез доповідей XXII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 квітня 2019 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. С. 109-111. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24602 https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2019.pdf
  • Бушуєв С.Г., Снігірьов С.М. Рибальство в Нижньому Дністрі і в Дністровському лимані. / З-б наук. ст. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології” (26-28 вересня 2019 року, м. Дніпро, Україна). ДніпроАкцент ПП, 2019. С. 49-52. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25544
  • Ana Verissimo, Carlotta Mazzoldi, Lorenzo Zane, Natalia Gordeeva, Sergii Snigirov, Yuriy Kvach. Genetic stock structure and connectivity in Mediterranean and Black Seas spiny dogfish Squalus acanthias /Theses of 42nd CIESM Congress (17-11 October 2019, Cascais, Portugal), p.238. ciesm.org
  • Газєтов Є.І., Медінець В.І., Снігірьов С.М. Гідрологічні характеристики Дністровського лиману влітку 2012-2018 рр. /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р. Одеса, ТЕС, 2019. С. 22-24. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25867
  • Газєтов Є.І., Медінець В.І., Ковальова Н.В., Снігірьов С.М. Дослідження гідрологічних характеристик дельтових озер Дністра у 2006-2018 рр. /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р. Одеса, ТЕС, 2019. С. 25-27. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25868
  • Дерезюк Н.В., Солтыс И.Е. Озерный и речной фитопланктон летом в дельте Днестра (2006 – 2018 гг.) /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р.) Одеса, ТЕС, 2019. С. 64-66. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25869
  • Дерезюк Н.В., Конарева О.П. Характеристики фитопланктона Днестровского лимана летом (2003 – 2018 гг.) /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р.) Одеса, ТЕС, 2019. С. 70-72. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25870
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Мединец С.В. Качество и трофический статус водних объектов дельты Днестра в 2006-2018 гг. /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р.) Одеса, ТЕС, 2019. С. 85-87. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25871
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Мединец С.В. Бактериопланктон водных объектов дельты Днестра в летний период 2003-2018 гг. /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р.) Одеса, ТЕС, 2019. С. 88-90. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25872
  • Медінець С.В., Медінець В.І., Ковальова Н.В., Павлік Т.В., Газєтов Є.І., Солтис І.Є., Конарева О.П. Огляд директив ЄС, пов’язаних з вирішенням проблем азотного навантаження на водні екосистеми. /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р.) Одеса, ТЕС, 2019. С. 103-105. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25873
  • Медінець С.В., Медінець В.І., Ковальова Н.В., Павлік Т.В., Газєтов Є.І., Солтис І.Є., Конарева О.П. Азотне навантаження на водні об’єкти дельти Дністра. /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р. Одеса), ТЕС, 2019. С. 106-108. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25874
  • Снігірьов С.М. Рибні ресурси Нижнього Дністра та Дністровського лиману. /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р. Одеса), ТЕС, 2019. С. 136-137. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25875
  • Снігірьов С.М. Іхтіологічні дослідження Тілігульського лиману 2017-2018 рр. /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р.) Одеса, ТЕС, 2019. С. 138-139. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25876

  2020 рік

  • Dereziuk N.V. Summer Phytoplankton of Water Bodies of the Dniester Delta (Ukraine) Summer Phytoplankton. International Journal on Algae. V. 22, Issue 2, 2020. P. 167-178. https://doi.org/10.1615/InterJAlgae.v22.i2.60 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28624
  • Газетов Е.И., Мединец В.И., Снигирев С.М. Результаты мониторинга гидрологических характеристик Днестровского лимана в летние периоды 2003-2019 гг. In: EU Integration and Management of the Dniester River Basin. 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Eco-TIRAS, 2020. Р. 39-43. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/112796 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/39-43_25.pdf
  • Снигирев С.М. Ихтиофауна предгирлового пространства Нижнего Днестра в 2017-2019 гг. In: EU Integration and Management of the Dniester River Basin. 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Eco-TIRAS, 2020. Р. 298-301. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/113368 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/298-301_9.pdf
  • Снигирев С.М., Роженко Н.В., Бушуев С.Г. Оценка влияния любительского рыболовства на участках Нижнего Днестра в 2016-2020 гг. In: EU Integration and Management of the Dniester River Basin. 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Eco-TIRAS, 2020. Р. 294-297. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/113366 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/294-297_6.pdf
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И., Мединец С.В. Исследование бактериопланктона как индикатора органического вещества в днестровском лимане в 2003-2018 гг.). In: EU Integration and Management of the Dniester River Basin. 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Eco-TIRAS, 2020. Р. 146-150. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/113012 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/146-150_15.pdf
  • Дерезюк Н., Мединец В., Мединец С. Летняя эвтрофикация и структурные изменения фитопланктона в дельте р. Днестр (2006-2019 гг.). In: EU Integration and Management of the Dniester River Basin. 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Eco-TIRAS, 2020. Р. 70-73. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/112867 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/70-73_27.pdf
  • Мединец В., Павлик Т., Газетов Е., Снигирев С., Мединец С., Ковалева Н. Оценка площадей пожаров в Дельте Днестра в 2010-2020 гг. In: EU Integration and Management of the Dniester River Basin. 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Eco-TIRAS, 2020. Р. 191-194. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/191-194_17.pdf
  • Мединец В., Мединец С., Милева А., Грузова И., Газетов Е., Ковалева Н., Тромбицкий И., Кольвенко В. Оценка речного стока биогенных веществ в днестровский лиман в 2015-2019 гг. In: EU Integration and Management of the Dniester River Basin. 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Eco-TIRAS, 2020. Р. 195-200. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/195-200_11.pdf
  • Cherkez, E.A., Medinets, V.I., Pavlik, T.V., Gazyetov, Ye.I., Medinets S.V., Kozlova T.V. (2020). Using of Landsat space images to study the dynamic of coastline changes in the Black Sea north-western part in 1983–2013. In Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020 (May 2020, Vol. 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. doi:10.3997/2214-4609.2020geo011 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28799
  • Cherkez, E. A., Pogrebnaya, O. A., Medinets, V. I., Kozlova, T. V., Gazyetov, Y. I., & Medinets, S. V. (2020). Use of spatial morphometric analysis of the Zmiinyi island underwater slope relief to reveal tectonic movements in Holocene. In Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020 (May 2020, Vol. 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo013 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28801
  • Kozlova, T. V., Cherkez, E. A., Medinets, V. I., Gazyetov, Y. I., Snihirov, S. M., & Medinets, S. V. (2020). Study of structural-tectonic discreteness of abrasion-landslide bench in a segment of Odesa coastline. In Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020 (May 2020, Vol. 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo126 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28798
  • Cherkez E.А, Kozlova T.V., Medinets V.I, Soltys I.E., Medinets S.V. (2020). Engineering and Geodynamics Conditions of Economic Development and Construction on Landslide Slopes in Odesa Coast. Conference Proceedings, Second EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities, Sep 2020, Volume 2020. Р.1 – 5 www.earthdoc.org https://doi.org/10.3997/2214-4609.202055009 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28648
  • Cherkez E.А, Kozlova T.V., Medinets V.I., Mytynskyy V.M., Medinets S.V., Soltys I.E. (2020). Study of Structural-Geological Conditions of Landslide Processes Forming and Development of an Example of Odesa Portside Plant Territory (Ukraine). Conference Proceedings, Second EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities 2020 (September 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202055005 https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.202055005 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28649
  • Medinets S., Kovalova N., Medinets V., Mileva A., Gruzova I., Soltys I., Cherkez Y., Kozlova T., Morozov V., Trombitsky I., Kolvenko V. (2020a). Assessment of riverine loads of nitrogen and phosphorus to the Dniester Estuary and the Black Sea over 2010-2019. Conference Proceedings, In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056029 https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.202056029
  • Medinets V., Pavlik T., Gazyetov Y., Medinets S., Kovalova N., Cherkez Y., Kozlova T. (2020b). Use of Landsat Space Images to Assess Wildfire Areas in the Dniester Delta in 2010-2020. Conference Proceedings, In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056025 https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.202056025
  • Medinets S., Mileva A., Kotogura S., Gruzova I., Kovalova N., Konareva O., Cherkez Y., Kozlova N., Derevencha V., Rozhenko N., Medinets V. (2020с). Rates of atmospheric nitrogen deposition to agricultural and natural lands within the Lower Dniester catchment. Conference Proceedings, In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056053 https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.202056053
  • Medinets V.I., Soloviev V.G., Cherkez Ye.А., Medinets S.V., Fetisov L.P., Kozlova T.V., Soltys I.E. (2020). Using of Caesium-137 for Bottom Sediments’ Accumulation Rates Assessment in the Kuyalnyk Estuary. Conference Proceedings, In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056023 https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.202056023
  • Medinets V., Gazyetov Ye., Cherkez E., Snihirov S., Medinets S., Kovalova N., Kozlova T., Konareva O. (2020). Geomorphological research as basis for spatial integrated marine ecosystems monitoring. Conference Proceedings, In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056059 https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.202056059
  • Kozlova T., Cherkez Е., Shatalin S., Medinets V., Soltys I., Medinets S. (2020). Rotational dynamics and deformation processes in the mass of rocks according to geodetic monitoring data (on the example of Odesa territory). Conference Proceedings, In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056061 https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.202056061
  • Cherkez E.A., Pogrebnaya O.А., Svitlychnyi S.V., Kozlova T.V, Medinets V.I., Buyanovskiy A.O., Medinets S.V. (2020). Using of Radiometric Method in Studying of the Zmiinyi Island Structural and Tectonic Features. Conference Proceedings, In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056065 https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.202056065
  • Skiba U., Medinets S., Cardenas L., Carnell E., Hutchings N., Amon B. (2020). Assessing the contribution of soil NOx emissions to European atmospheric pollution. Environmental Research Letters. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd2f2 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abd2f2
  • Lembrechts J.J., Aalto J., Ashcroft M.B., De Frenne P., Kopecký M., Lenoir J., ... Medinets S., Medinets V., … García R.A., 2020. SoilTemp: a global database of near-surface temperature. Global Change Biology 26, 6616-6629. https://doi.org/10.1111/gcb.15123 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.15123
  • Н. В. Ковальова, В. І. Медінець, С. В. Медінець Особливості довгострокових змін чисельності бактеріопланктону Дністровського лиману в 2003-2018 рр. // Гідробіологічний журнал, 2020, №5, т.56. С. 28-38. URL:http://hydrobiolog.com.ua/ http://hydrobiolog.com.ua/2020/2020_5.htm
  • Snihirov S.M., Medinets V.I., Abakumov A.N., Piysyk V.Z., Snigirov P.M., Soltys I.E., Konareva O.P., Zamorov V.V. The Results of Zmiinyi Island (Black Sea) Coastal Waters Ichthyofauna Monitoring in 2016-2017 // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна серія Екологія». 2020. Вип.23. С.78-101. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-08 https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/16432
  • Снігірьов С.М., Леончик Є.Ю., Бушуєв С.Г. Стан промислових запасів коропа Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, ляща Abramis brama (Linnaeus, 1758), тарані Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) та судака Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) у Дністровському лимані в 2000-2019 рр. // Рибогосподарська наука України. 2020. Вип. 1(51). С. 44-52. https://doi.org/10.15407/fsu2020.01.044 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28597
  • Gazyetov Ye.I., Dyatlov S.Ye. Long-term salinity tendencies in coastal waters of Odessa region, Black sea North-Western part // Marine ecological journal, 2020.
  • Дерезюк Н.В. Летний фитопланктон водных объектов дельты р. Днестр (Украина) // Аlgologia. 2020. 30(2): 197–210 ISSN 0868-854 (Print); ISSN 2413-5984 (Online). https://doi.org/10.15407/alg30.02.197 https://algologia.co.ua/archive/30/2/197
  • Snigirev S.M., Bushuev S.G., Kudriashov S.S., Sylantyev S.A. First records of Blue Crab Callinectes sapidus (Rathbun 1869) on the north-western Black Sea shelf // Морський екологічний журнал, 2020. Вип. 1. С. 67-69. https://doi.org/10.47143/1684-1557/2020.1.09 http://mej.od.ua/index.php/mej/article/view/10/9
  • Снігірьов С.М., Леончик Е.Ю., Бушуєв С.Г. Сучасний стан водних біоресурсів та рибальства в Нижньому Дністрі та в Дністровському лимані // Морський екологічний журнал. 2020. Вип. 2. С. 60-71. https://doi.org/10.47143/1684-1557/2020.2.08 http://mej.od.ua/index.php/mej/article/view/313/289
  • Снігірьов С.М., Леончик Є.Ю., Бушуєв С.Г. Стан запасу та рівня експлуатації карася сріблястого Carassius gibelio (Bloch, 1783) у Дністровському лимані в 2013-2019 рр. / Зб. мат. міжнар. наук.-практ.конф. «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів», 27-29 жовтня 2020 року, Київ, ПРОФОРМАТ. С.63-64. 2020kiev.pdf (ksau.kherson.ua)

  2021 рік

  • Medinets S, N Kovalova, A Mileva, O Konareva, Y Gazyetov, I Soltys, V Pitsyk, V Medinets (2021) Soil fluxes of reactive Nitrogen and GHG from arable land in south-western Ukraine: EU projects intervention. Chapter 20. In Regenerative Agriculture. Springer Nature, Cham, 225-235. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72224-1_20 https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-72224-1_
  • Tsurkan O, Y Bilanchyn, V Medinets, I Soltys, S Medinets (2021) Effects of drip irrigation on the composition and fertility of Black Soils in Odesa Region. Chapter 28. In Regenerative Agriculture. Springer Nature, Cham, 311-318. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72224-1_28 https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-72224-1_
  • Bilanchyn Y, O Tsurkan, M Tortyk, V Medinets, A. Buyanovskiy, I. Soltys, S Medinets (2021) Post-irrigation state of Black soils in irrigated lands of south-western Ukraine. Chapter 27. In Regenerative Agriculture. Springer Nature, Cham, 303-309. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72224-1_27 https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-72224-1_
  • Serra J., Medinets S., Lassaletta L., Zhang X., Boincean B., Aguilera E. Missing inputs and outputs. In: Lassaletta, L., Sanz-Cobena, A. (Eds.), Guidance Document on Nitrogen Use Efficiency Methodology for Different Purposes. INMS, Madrid
  • Oenema O., Winiwarter W., Hicks K., Medinets S., Durand P., Sutton M. Principles of integrated, sustainbale nitrogen management. In: UNECE Guidance Document on Integrated Sustainable Nitrogen Management. Agriculture, Food & Environment. TFRN. UNECE
  • Christofoletti R., Gobin J., Sigwart J., Medinets S., Schwindt E., Guichard F., Silva Cruz I.C. Sand, Mud and Rocky Shore Substrates. In: World Ocean Assessment II (WOA2). Vol. I., United Nations publication, New York, 267-288. eISBN: 978-92-1-1-604006-2
  • Волокин Е.А., Пойзнер М.Б., Черкез Е.А. О Фонтанах и не только, или Из истории одесских берегов. Одесса: Черноморье, 2021. - 184 с. http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=3547
  • Kovalova N.V., Medinets V.I., Medinets S.V. (2021). Peculiarities of Long-Term Changes in Bacterioplankton Numbers in the Dniester Liman. Hydrobiological Journal, 57 (1), 27-36. DOI: 10.1615/HydrobJ.v57.i1.40 https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v57.i1.40 www.dl.begellhouse.com
  • Gazyetov, Y., Medinets, V., Snihirov, S., Suchkov, I., Buyanovskiy, A., Nazarchuk, Y., Cherkez E., Medinets S & Soltys, I. (2021). GIS-Technologies Use to Analyse the Results of Monitoring of the Zmiinyi Island and the Adjacent Black Sea Shelf. In Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, p. 1-6. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521080 https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.20215521080
  • Cherkez, E., Shatalin, S., Chyzhyk, O., Kozlova, T., Medinets, V., Yavorska, V., Medinets S. & Soltys, I. (2021). Geoinformation Technologies to Study Geology and Geomorphology Conditions and Features of the Riverbed Depositions Lithological Structure of the Velykyi Kuyalnyk River Catchment. In Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, p. 1-6. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521104 https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.20215521104
  • S. Medinets, Ye. Gazyetov, A. Buyanovskiy, O. Tsurkan, I. Tsakmakis, G. Sylaios, N. Kovalova, V. Medinets, E. Cherkez. Modern approaches in estimation of optimal water use in agroecosystems: Workflow for a case study in Odesa region, Ukraine. XV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 17–19 November, 2021
  • S. Snigirov, V. Pitsyk, O. Abakumov. Features of Ichthyofauna Biodiversity Monitoring in the Ukrainian Black Sea Area. XV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 17–19 November, 2021
  • N. Kovalova, V. Medinets, S. Medinets, E. Cherkez, I. Soltys Results of Long-Term Bacterioplankton Monitoring in the Northwestern Black Sea. XV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 17–19 November, 2021
  • Cherkez E.A., Kozlova T.V., Shatalin S.N., Medinets V.I., Medinets S.V., Soltys I.E. Landslides at the North-Western Black Sea Coast (Ukraine) and the Engineering & Geological Effectiveness of Landslide Prevention Works. European Association of Geoscientists & Engineers. Conference Proceedings, Third EAGE Workshop on assessment of landslide hazards and impact on communities. September, 2021.
  • Kozlova T.V., Cherkez E.A., Shatalin S.M., Melkonyan D.V., Medinets V.I., Medinets S.V., Mitinskiy V.M. Wave Nature of Deformation Processes in Landslide Slopes of the North-Western Black Sea Area (Ukraine). European Association of Geoscientists & Engineers. Conference Proceedings, Third EAGE Workshop on assessment of landslide hazards and impact on communities. September, 2021.
  • Melkonyan D.V., Cherkez E.A., Oprits H.A. Application of potential field theory to the elastic analysis of deformation and stability of slopes. European Association of Geoscientists & Engineers. Conference Proceedings, Third EAGE Workshop on assessment of landslide hazards and impact on communities. September, 2021.
  • Melkonyan D.V., Cherkez E.A., Kozlova T.V., Shatalin S.N., Oumar Traore, Oprits G.A. Kinematics and forecasting the time of failure of deep-seated landslides in the area of the Odessa district (Ukraine). European Association of Geoscientists & Engineers. Conference Proceedings, Third EAGE Workshop on assessment of landslide hazards and impact on communities. September, 2021.
  • Lembrechts J., van der Hoogen J., Aalto J., Ashcroft M., de Frenne P.,… Medinets S., Medinets V.,… Lenoir J. (2021). Global maps of soil temperature. Global Change Biology
  • Skiba U., Medinets S., Cardenas L., Carnell E., Hutchings N., Amon B. (2021). Assessing the contribution of soil NOx emissions to European atmospheric pollution. Environmental Research Letters, 16(2), 025009. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd2f2 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abd2f2/meta
  • Medinets, S., White, S. M., Cowan, N. J., Drewer, J., Dick, J., Jones, M. R., ... & Skiba, U. (2021). Impact of climate change on soil nitric oxide and nitrous oxide emissions from typical land uses in Scotland. Environmental Research Letters, 16(5), 055035. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abf06e https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abf06e/meta
  • Snigirov S., Kvach Yu., Kutsokon Yu., Zamorov V., Snigirova A., Sylantyev S. Ecological and taxonomic analysis of the ichthyofauna of the Lower Dniester, the Dniester Estuary and the adjacent Black Sea area: ACTA ZOOLOGICA BULGARICA.
  • Zamorov V., Stadnichenko S., Leonchyk Y., Snigirov S., Kvach Yu. Estimation of the commercially important part of the round goby Neogobius melanostomus population and the state of the Mediterranean blue mussel Mytilus galloprovincialis in the Gulf of Odessa, Black Sea, Ukraine. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA.
  • Snigirov, S., & Sylantyev, S. The regulatory role of GABAA receptor in Actinia equina nervous system and the possible effect of global ocean acidification. Pflugers Archiv: European Journal of Physiology, 2021 (473). Р. 1851–1858. https://link.springer.com/article/10.1007/s00424-021-02628-w https://doi.org/10.1007/s00424-021-02628-w
  • Gazyetov Y., Medinets V., Snihirov S., Kovalova N., Medinets S. (2021). Hydrological characteristics of the Dniester estuary by surveys in the summer’s 2003-2019. Odessa National University Herald. Series: Geography and geology 26, 28-42 (in Ukrainian). https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234645
  • Бушуєв С.Г., Гулак Б.С., Снігірьов С.М., Чащин О.К. Прилов нецільових видів при траловому промислі в північно-західній частині Чорного моря // Морський екологічний журнал. 2021. №1. С. 7-22. http://dx.doi.org/10.47143/1684-1557/2021.1.01 http://www.mej.od.ua/index.php/mej/article/view/339
  • Gazyetov Ye.I., Dyatlov S.Ye. (2021) Long-term salinity tendencies in coastal waters of Odessa region, Black Sea North-Western park // Морський екологічний журнал. 2021. № 1. С. 23-33. http://www.mej.od.ua/index.php/mej/article/view/340 https://doi.org/10.47143/1684-1557/2021.1.02
  • Мелконян Д.В., Черкез Е.А., Тюремина В.Г. (2021) Еколого-геохімічна характеристика грунтових вод межиріччя Південний Буг –Синюха. Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки. Том 26 № 1(38). С. 149-168. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234688
  • Козлова Т. В. Черкез Є.А. Виявлення хвильових деформаційних процесів зсувних схилів Північно-Західного Причорномор'я за даними інструментальних спостережень // Вісник ОНУ. Географ. і геол. науки - 2021. Том 26. Вип. 2 (39). С. 149-164.
  • Medinets S., Butrim O., Moklyachuk L., Pavlik T., Dalgaard T., Medinets V. (2021). Nitrogen budget estimation in the East Europe: A case study for Dniester and Prut catchments. In the 8th International Nitrogen Initiative Conference - INI 2021 (30 May - 03 June, 2021, Berlin). Germany’s Federal Environmental Agency (UBA) and INI, Berlin (online).
  • Medinets S., Gazyetov Y., Pavlik T., Soltys I., Kovaleva N., Konareva O., Medinets V. (2021). Physiological Nitrogen release from human population: A case study within East Europe. In the 8th International Nitrogen Initiative Conference - INI 2021 (30 May - 03 June, 2021, Berlin). Germany’s Federal Environmental Agency (UBA) and INI, Berlin (online).
  • Kovalova N. Medinets V., Medinets S. (2021). Long-term changes of bacterioplankton in the north-western part of the Black Sea. International scientific conference “Marine ecosystems: research and innovations” : Book of abstracts (27-29 October, 2021, Odessa, Ukraine) / Minicheva G.G., Snigirova A.A. (eds.) Odessa-Istanbul. Р. 36 http://www.blacksea-commission.org/Downloads/MarineEcosystems2021BoA.pdf
  • Medinets S., Harutyunyan A., Medinets V., Cherkez Y., Gazyetov Y., Pavlik T., Kovalova N., Snigirov S., Dereziuk N., Mileva A., Manakos I., Sylaios G., Macharashvili I., Amirkhanian A. (2021). Studies within the EU-funded project Copernicus assisted environmental monitoring across the Black Sea basin (PONTOS). International scientific conference “Marine ecosystems: research and innovations” : Book of abstracts (27-29 October, 2021, Odessa, Ukraine) / Minicheva G.G., Snigirova A.A. (eds.) Odessa-Istanbul. Р.43. http://www.blacksea-commission.org/Downloads/MarineEcosystems2021BoA.pdf
  • Medinets S., Medinets V., Cherkez Y., Gazyetov Y., Pavlik T., Kovalova N., Snigirov S., Derezyuk N., Pitsyk V., Mileva A. (2021). Nitrogen pollution sources affecting coastal areas in the north-western Black Sea. International scientific conference “Marine ecosystems: research and innovations” : Book of abstracts (27-29 October, 2021, Odessa, Ukraine) / Minicheva G.G., Snigirova A.A. (eds.) Odessa-Istanbul. Р. 44. http://www.blacksea-commission.org/Downloads/MarineEcosystems2021BoA.pdf
  • Snigirov S., Zamorov V.V., Karavanskyi Y.V., Pitsyk V.Z., Kurakin O.P., Abakumov O.M., Liumkis P.V., Snigirov P.M., Morozov Y.V., Kvach Y., Kutsokon I. The nowadays fish fauna of the gulf of Odesa, Dniester mouth forefront near-shores and coastal waters of the Snake (Zmiinyi) island. International scientific conference “Marine ecosystems: research and innovations” : Book of abstracts (27-29 October, 2021, Odessa, Ukraine) / Minicheva G.G., Snigirova A.A. (eds.) Odessa-Istanbul. Р. 67. http://www.blacksea-commission.org/Downloads/MarineEcosystems2021BoA.pdf
  • Snigirova A.A., Migas R.V., Snigirov S.M. Preliminary data on microplastic in surface waters in Ukrainian part of the North-Western Black Sea. International scientific conference “Marine ecosystems: research and innovations” : Book of abstracts (27-29 October, 2021, Odessa, Ukraine) / Minicheva G.G., Snigirova A.A. (eds.) Odessa-Istanbul. Р. 68. http://www.blacksea-commission.org/Downloads/MarineEcosystems2021BoA.pdf
  • Melkonyan D. V., Cherkez E. A., Tyuremina V. H Processes and factors controlling the groundwater chemistry of the Pleistocene aquifer of Black Sea artesian basin, South Ukraine. International scientific and practical conference «Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chentistry» : conference proceedings. July 2-3, 2021. Lublin: «Baltija Publishing». P. 181-185. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-111-4-43 http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/145/4313/9097-1
  • Снигирев С.М., Леончик Е.Ю., Бушуев С.Г. LB-SPR моделирование эксплуатации запаса карася серебряного Carassius gibelio (Bloch, 1783) в Днестровском лимане (2018-2020 гг.) / Академику Л. С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей. Eco-TIRAS 2021. С.453-456. ISBN 978-9975-3404-9-6. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/453-456_3.pdf
  • Снигирев С.М., Пицык В.З., Абакумов А.Н., Снигирев П.М. Динаміка іхтіофауни Дністровського передгирлового простору в умовах антропогенного впливу / Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021: Зб. тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 29-30 квітня 2021 року). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. С. 77-80.
  • Ковальова Н.В., Медінець В.І., Медінець С.В. Дослідження довгострокових змін бактеріопланктону в північно-західній частині Чорного моря/ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021: Зб. тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 29-30 квітня 2021 року). Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. С. 43-46.
  • Буяновський А.О., Медінець С.В., Медінець В.І., Гордієнко О.М., Попельницька Н.О., Цуркан О.І. Вплив відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення на менеджмент азоту при провадженні сучасних агропрактик в Україні/ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021: Зб. тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 29-30 квітня 2021 року). Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. С. 17-20.
  • Газєтов Є.І., Медінець В.І., Снігірьов С.М., Ковальова Н.В., Медінець С.В. Дослідження довготривалих змін гідрофізичних характеристик Дністровського лиману/ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021: Зб. тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 29-30 квітня 2021 року). Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. С. 25-28.
  • Дерезюк Н.В., Воронюк О.В., Городниченко О.Г. Асоціації небезпечного фітопланктону влітку в Дністровському лимані/ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021: Зб. тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 29-30 квітня 2021 року). Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. С. 37-40.
  • Медінець С.В., Медінець В.І., Ковальова Н.В., Константінеску М., Друмеа Д.3., Гордієнко О.М., Павлік Т.В., Солтис І.Є., Конарева О.П. Азотне забруднення басейнів Дністра, Прута і дельти Дунаю від скидів стічних вод/ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021: Зб. тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 29-30 квітня 2021 року). Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. С. 62-65.
  • С. Медінець, Є. Газєтов, В. Медінець, А. Буяновський, O. Цуркан, І. Цакмакіс, Н. Ковальова, Є. Черкез. Сучасні підходи в оцінці оптимального використання водних ресурсів в агроекосистемах: основні етапи виконання на прикладі Одеської області/ Тез. доп. Міжнародної наук.-практ. Конф., присвяченої 50-річчю Проблемної науково-дослідної лабораторії географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ-4) «Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – актуальні проблеми сьогодення». Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2021.
  • Козлова Т.В, Черкез Є.А. Інтеграція наукових геологічних досліджень в навчальну практику на інженерно-геодинамічному підземному полігоні в одеських катакомбах // Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження: Зб. матер. ІІ міжнар. конф. (Одеса, 5-6 липня 2021 р.) Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. С. 86–89.
  • Добролюбский А.О., Пронин К.К., Баранецкий М.Г. Подземная археология Одессы. Сб. матеріалів третьої науково-практичної конференції 22 – 23 жовтня 2021 р. – «Підземний простір Одеси і Одеської області». – Одеса, Вид. «Factor Print», 2021. С. 5-10. https://odessakatakomby.com/wp-content/uploads/2021/12/PodzemnayaArcheologia.pdf
  • Черкез Є.А., Пронин К.К., Баранецький М.Г. Режим підземних вод в відкладах понтичного ярусу за даними моніторингу в катакомбах Одеси. Сб. матеріалів третьої науково-практичної конференції 22 – 23 жовтня 2021 р. – «Підземний простір Одеси і Одеської області». – Одеса, Вид. «Factor Print», 2021. С. 11-18. https://odessakatakomby.com/wp-content/uploads/2021/12/Cherkez_EA.pdf
  • Пронин К.К. Каменоломни города Одесса. Сб. матеріалів третьої науково-практичної конференції 22 – 23 жовтня 2021 р. – «Підземний простір Одеси і Одеської області». – Одеса, Вид. «Factor Print», 2021. – С. 45-57. https://odessakatakomby.com/wp-content/uploads/2021/12/Pronin_KK.pdf
  • Букаренко-Васильева А.В., Пронин К.К. Катакомбы «Нерубайской церкви». Сб. матеріалів третьої науково-практичної конференції 22 – 23 жовтня 2021 р. – «Підземний простір Одеси і Одеської області». – Одеса, Вид. «Factor Print», 2021. С. 90-100. https://odessakatakomby.com/wp-content/uploads/2021/12/Bukarenko-Vasileva_AV.pdf

  2022 рік

  • Medinets S., Moklyachuk L., Boincean B., Constantinescu M., Dalgaard T., Medinets V. et al. Assessment of nitrogen flows, impacts and solutions in East Europe. Chapter 22. In The International Nitrogen Assessment. Cambridge University Press, Cambridge https://www.inms.international/sites/inms.international/files/INA%20-%20Chapter%20List_13.05.22_0.pdf  
  • Мелконян Д. В. Метод натурного моделювання у геологічних та інженерно-геологічних дослідженнях: теоретичний аспект. The current state of fundamental and applied natural sciences research (Сучасний стан фундаментальних і прикладних природничих наукових досліджень): колективна монографія. Рига: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2022. С. 204-231.  https://doi.org/10.30525/978-9934-26-212-8-10
  • Oenema O., Winiwarter W., Hicks K., Medinets S., Durand P., Sutton M. Principles of integrated, sustainbale nitrogen management. In: UNECE Guidance Document on Integrated Sustainable Nitrogen Management. Agriculture, Food & Environment. TFRN. UNECE. 2022. Р.39-56. ISBN: 978-1-906698-78-2 www.researchgate.net
  • Kvach Y., Snigirov S., Leonchyk Y., Zamorov V. (2022) The first data on parasite community of the black scorpionfish, Scorpaena porcus (Actinopterygii: Scorpaenidae), from the North-Western Black Sea. Journal of Applied Ichthyology, doi: 10.1111/JAI.14300
  • Mikeladze R., Makharadze G., Joglidze T., Vadachkoria P., Salukvadze L., Leonchyk Ye., Snigirov S. Red mullet (Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927) stock exploitation in Georgian coastal waters (2019-2021) // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS) TRJFAS22461 2022. 23(SI). https://doi.org/10.4194/TRJFAS22461 https://www.trjfas.org/uploads/pdf_14949.pdf https://www.scopus.com/sourceid/19200157113 
  • Snigirov S., Kvach Yu., Kutsokon Yu., Zamorov V., Snigirova A., Sylantyev S. (2022) Ecological and taxonomic analysis of the ichthyofauna of the Lower Dniester, the Dniester Estuary and the adjacent Black Sea area. Acta Zoologica Bulgarica. – 74 (2), P. 245-254. https://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/2022/002579
  • Zamorov V., Stadnichenko S., Leonchyk Y., Snigirov S., Kvach Yu. (2022) Assessment of Commercially Important Stocks of the Round Goby Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) (Gobiidae) and its Relationship with the State of the Mediterranean Blue Mussel Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 (Mytilidae) in the Gulf of Odessa, Ukraine. Acta Zoologica Bulgarica. – 74 (3), Р. 425-435.  https://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/2022/002603
  • Ye.I. Gazyetov, N.V. Kovalova, S.M. Snihirov, S.V. Medinets Monitoring of Chlorophyll a Seasonal Concentration Variations in the Dniester Estuary in 2021 Using Sentinel-3 Space Images. XVI International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment» 15-18 November 2022, ESI “Institute of Geology” of Taras Shevchenko National University of Kyiv, EAGE: Kyiv, Ukraine, Volume 2022, Р. 1 - 5.. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580233 https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Poster_Mon-22-233.pdf 
  • Lembrechts, J. J., Van den Hoogen, J., Aalto, J., Ashcroft, M. B., De Frenne, P., Kemppinen, J., ... Medinets, S., Medinets, V., ... Hik, D. S. (2022). Global maps of soil temperature. Global Change Biology, 28(9), 3110-3144.  https://doi.org/10.1111/gcb.16060
  • Leach A. M., Galloway J.N., Cordovil C., Cruz S., Graversgaard M., Marinheiro J., Medinets S., Nolasco C., Pompeu J. (2022). N-Print Plus: A multi-country, multi-language N footprint tool for consumers. In XXI International N workshop ‘Halving nitrogen waste by 2030’ (October 24-28, 2022, Madrid). 2022. Р.130. https://nworkshop.org/wp-content/uploads/2023/02/Abstract_Book_N_workshop_v221116_DEF-1.pdf 
  • Medinets S., Leach A. M., Pavlik T., Medinets V., Galloway J. (2022). Personal consumption pattern matters: Nitrogen footprint in Ukraine. In XXI International N workshop ‘Halving nitrogen waste by 2030’ (October 24-28, 2022, Madrid). 2022. Р.131. https://nworkshop.org/wp-content/uploads/2023/02/Abstract_Book_N_workshop_v221116_DEF-1.pdf
  • Medinets S., Butrim O., Moklyachuk L., Dalgaard T., Medinets V. (2022). Estimation of Nitrogen budget in the transboundary river catchments of Eastern Europe dominated by agricultural activities. In XXI International N workshop ‘Halving nitrogen waste by 2030’ (October 24-28, 2022, Madrid) 2022. Р.323. https://nworkshop.org/wp-content/uploads/2023/02/Abstract_Book_N_workshop_v221116_DEF-1.pdf
  • Serra J., Cameira R., Cordovil C., Marinheiro J., Lassaletta L., Aguilera E., Medinets S. (2022). Impact of missing inputs and outputs in agri-environmental N indicators. In XXI International N workshop ‘Halving nitrogen waste by 2030’ (October 24-28, 2022, Madrid) 2022. Р.264. https://nworkshop.org/wp-content/uploads/2023/02/Abstract_Book_N_workshop_v221116_DEF-1.pdf
  • Medinets V.I., Cherkez E.A., Pavlik T.V., Shatalin S.M., Kozlova Т.V., Kuzmenko А.Y, Kuzmenko О.Y., Medinets S.V.,  Soltys I.E. Long-Term Changes of the Shoreline Dynamics in the Ukrainian North-Western Black Sea during 1980-2020. In XVI International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2022). European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2022, Р.1 - 5.  https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580226 https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Poster_Mon-22-226.pdf
  • Cherkez E.A., Medinets V.I., Shatalin S.M., Kuzmenko А.Y, Kuzmenko О.Y., Kozlova T.V., Medinets S.V., Soltys I.E. Coastline Change Assessment using Very High Resolution Satellite Images: Case Study of the Lebedivka Village Area (Ukraine). In XVI International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2022). European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2022, Р.1 - 5 https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580232 https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Poster_Mon-22-232.pdf 
  • Tyuremina V.G., Cherkez E.A., Shatalin S.M., Didenko D.Y., Oprits G.A., Soltys I.E. Monitoring of the Groundwater State in the Deposits of the Upper Sarmatian Sub-Regional Stage of the Upper Miocene on the Example of the Chornomors`ke Groundwater Deposit in Odesa Region, Ukraine. In XVI International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2022). European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2022, Р.1 – 5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580271  https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Poster_Mon-22-271.pdf
  • Rudka Yu., Medinets S., Yakuba I., Nazarchuk Yu, Gazyetov Ye., Medinets V., Pauzer O. (2022). Heavy metal accumulation in aquatic plants growing in water bodies of the Lower Dniester catchment (Ukraine). In XVI International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2022). European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2022, Р.1 – 5.  https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580130  https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Poster_Mon-22-130.pdf
  • Snigirov S. (2022) Monitoring of commercial fish stock exploitation in Dniestrovskyi estuary. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 15–18 November 2022, Kyiv, Ukraine, Р. 1-5. https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Poster_Mon-22-089.pdf 
  • Hulak, B. S., Leonchyk, Y. Y., & Chashchyn, O. K. (2022) DOI10.1007/s00436-019-06483-8). The Main Biological Parameters of Rapa Whelk Rapana venosa Population in the North-Western Section of the Black Sea. Hydrobiological Journal, 58(3). DOI: 10.1615/HydrobJ.v58.i3.30
  • L. Manilo, S. Snigirov, P. Tkachenko, V. Zamorov The Atlantic-Mediterranean fish assemblage and alien fishes in the north-western part of the Black Sea within the waters of Ukraine (review for the last 50 years). GEO&BIO 2022. vol. 22, Р. 150–165.  https://doi.org/10.15407/gb2212
  • Christofoletti R., Gobin J., Sigwart J., Medinets S., Schwindt E., Guichard F., Silva Cruz I.C. Sand, Mud and Rocky shore Substrates. In: World Ocean Assessment II (WOA2). Vol. I., United Nations publication, New York, P.267-288. eISBN: 978-92-1-1-604006-2
  • L. Manilo, S. Snigirov, P. Tkachenko, V. Zamorov The Atlantic-Mediterranean fish assemblage and alien fishes in the north-western part of the Black Sea within the waters of Ukraine (review for the last 50 years). GEO&BIO 2022. vol. 22, Р. 150–165. https://doi.org/10.15407/gb2212 
  • Мелконян Д.В., Черкез Е.А. Методи математичної статистики як засіб формування фахових компетентностей бакалаврів геології. «Topical issues, achievements, and innovations in teaching natural science disciplines in the European Union» : Internship proceedings, March 21 – April 30, 2022. Wloclawek, Republic of Poland. С. 19-23.
  • Снігірьов С.М., Леончик Є.Ю., Бушуєв С.Г. (2022) Сучасний стан популяцій основних промислових видів риб Дністровського лиману // Морський екологічний журнал. – 2022. – №. 1. – С. 7-22. 
  • Гулак Б.С., Леончик Є.Ю., Чащин О.К. Основні біологічні параметри популяції рапани Rapana venosa (Valenciennes, 1846) у північно-західній частині Чорного моря // Гідробіологічний журнал. 2022. Т. 58. №1. С. 30-46.   http://www.hydrobiolog.com.ua/2022/pdf_2022_1/gulak_3.pdf
  • Snigirova A.A., Migas R.V., Khutornoy S.A., Vinogradov A.K., Snigirov S.M. (2022) Coexistance of ichthyoplankton and microplastic in the coastal waters of the northwest Black Sea / 55 European Marine Biology Symposium, 19-23 September 2022, Poland, Gdańsk. 2022. – p. 19. https://embs55.ug.edu.pl/schedule/ 
  • Bushuiev S., Chashchyn O. Snihirov S. (2022) The sturgeon by-catch while trawl fishing in the north-western part of the Black Sea / The annual event of the European Aquaculture Society – Aquaculture Europe 2022 "Innovative solutions in a changing world" (27-30 September 2022 Rimini, Italy) online abstracts  https://aquaeas.org/Program/PaperDetail/39935
  • Снигирев С.М. (2022) Ихтиофауна Нижнего Днестра, Днестровского лимана и днестровского предгирлового взморья в 2006-2021 гг. / Зб. Тез. Международ. конф. «Управлене трансграничным бассейном Днестра и евроинтеграция – шаг за шагом» (Кишинев, Молдова, 27-28 октября 2022 г.) Chişinău: Eco-TIRAS,2022. С. 197-200. ISBN 978-9975-3201-9-1  https://www.eco-tiras.org/docs/Dniester-Conf-2022-Proc_14%20mb.pdf 
  • Снигирев С.М., Леончик Е.Ю., Бушуев С.Г. (2022) Современная эксплуатация запасов и оценка допустимого улова основных промысловых видов рыб Д нестровского лимана / Зб. Тез. Международ. конф. «Управлене трансграничным бассейном Днестра и евроинтеграция – шаг за шагом» (Кишинев, Молдова, 27-28 октября 2022 г.) Chişinău: Eco-TIRAS,2022. С. 201-205. ISBN 978-9975-3201-9-1  https://www.eco-tiras.org/docs/Dniester-Conf-2022-Proc_14%20mb.pdf
  • Snigirov S. (2022) Monitoring of commercial fish stock exploitation in Dniestrovskyi estuary. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 15–18 November 2022, Kyiv, Ukraine, Р. 1-5. https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Poster_Mon-22-089.pdf 
  • Ковалева Н.В., Мединец В.И, Мединец С.В. Интегральная оценка трофического состояния днестровского лимана и  прилегающего участка побережья черного моря / Зб. Тез. Международ. конф. «Управлене трансграничным бассейном Днестра и евроинтеграция – шаг за шагом» (Кишинев, Молдова, 27-28 октября 2022 г.). Chişinău: Eco-TIRAS,2022. С. 120-124. ISBN 978-9975-3201-9-1  https://www.eco-tiras.org/docs/Dniester-Conf-2022-Proc_14%20mb.pdf
  • Ковалева Н.В., Конарева О.П., Мединец В.И, Мединец С.В. Микробиологические аспекты качества водных объектов дельтовой части днестра / Зб. Тез. Международ. конф. «Управлене трансграничным бассейном Днестра и евроинтеграция – шаг за шагом» (Кишинев, Молдова, 27-28 октября 2022 г.)  https://www.eco-tiras.org/docs/Dniester-Conf-2022-Proc_14%20mb.pdf

Провулок Маяковського 7, Одеса, 65082, Україна
Тел./факс: +(38) 048 723 01 20,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top