Успішна акредитація освітніх програм першого бакалаврського рівня за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія, 242 Туризм і рекреація

Кропітка робота колективів кафедр факультету та університету завершена успішною акредитацією з видачею сертифікатів від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для впровадження освітньо-професійних програм «Землекористування і оцінка земель» і «Географічні основи природокористування та регіонального і муніципального розвитку» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія, «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю, «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм і рекреація.


Щиро вдячні дружнім колективам кафедр, гарантам і робочим групам освітніх програм, деканату геолого-географічного факультету та викладачам інших кафедр факультету і університету, які забезпечують викладання дисциплін на високому рівнях, керівництву та співробітникам університету, які сприяють реалізації освітньої та наукової діяльності здобувачам цієї програми, а експертам, Галузевій експертній раді, Національному агентству за підтримку та високу оцінку нашої роботи.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top