Малахіті Андрій Васильович

МАЛАХІТІ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Кафедра суспільних комунікацій та регіональних студій, факультет міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 2, Дворянська, Одеса, Україна 65082.

Tелефон (+380 482) 63 32 59; Fax (+380 482) 68 72 84;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID

Google Scholar

Курси лекцій: новогрецька мова, перша мова (новогрецька мова), іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні, лінгвокраїнознавство.

З вересня 2022 р. – ст. викладач кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій.

1998 – 2022 рр. – ст. викладач кафедри міжнародних відносин.

1992 – 1997 рр. – здобувач ВО (Маріупольський ГУ Донецького ДУ), кваліфікація спеціаліста: історик, викладач історії, викладач новогрецької мови.

Список основних публікацій:

 1. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Формування професійної готовності майбутніх фахівців-міжнародників до роботи з інформацією в умовах гібридної війни. Інноваційна педагогіка. Випуск 46. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 170–177. Режим доступу : http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/46/34.pdf
 2. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Офіційна і неофіційна дипломатія І. Каподистрії на тлі зародження етеристського руху. Дриновски сборник. Т. ХV. Софія – Харків: Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2022. С. 161–183. Режим доступу : https://periodicals.karazin.ua/drinov/issue/view/1157/1504
 3. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Політична карикатура як вид креолізованого тексту в контексті кризи українсько-російських відносин (на матеріалі грецької преси). Міжнародні та політичні дослідження. Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. № 35. С. 179–202. Режим доступу : 
 4. Малахіті Андрій, Сніговська Оксана. Медіапростір Греції на тлі російсько-українського воєнного конфлікту 2022 року: заборона трансляції російських каналів RT і Sputnik. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : Збірник тез наукових доповідей : XХІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Харків, 2022. С. 63–66. DOI 10.5281/zenodo.6964464. https://zenodo.org/record/6964464#.Y3PpJ8fP1PY. Режим доступу : 
 5. Малахіті Андрій, Сніговська Оксана. Економічна залежність Греції від енергетичних носіїв Росії: шляхи її подолання на тлі російсько-української війни. Соціально-економічний та політичний розвиток країн у сучасних умовах. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. С. 43–46. Режим доступу : http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco/Conference_ONU_MEV_2022.pdf
 6. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Креолізований текст у медіадискурсі та його лінгводидактичний потенціал у навчанні іншомовної комунікації під час війни. Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 10 травня – 21 червня 2022 р. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 253–257. Режим доступу :
 7. Культура Греції і Кіпру: стислий огляд і аналіз менталітету сучасних греків. Розділ I. Культура та менталітет носіїв мови. Лінгвокраїнознавство. Частина ІІ : навчальний посібник / Під ред. В.І. Рижих. Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2021. С. 21–62.
 8. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Публічна дипломатія як інструмент досягнення зовнішньополітичних цілей Росії в Греції. Дриновски сборник. Т. ХІV. Софія – Харків: Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2021. C. 96–106. Режим доступу : https://periodicals.karazin.ua/drinov/issue/view/1157/1504
 9. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Етнічні стереотипи греків у сучасному мовному просторі (на прикладі словника новогрецької мови Г. Бабіньотиса). Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг. ред. О.Г. Шостак. К.: Талком, 2021. С. 298–304. Режим доступу : https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51964
 10. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Використання творчих завдань у навчанні мов національних меншин (на прикладі новогрецької мови). Збірник тез Всеукраїнської наук. конференції «Навчання української мови та мови національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу», Київ, 21 квітня 2021 р. К.: Педагогічна думка, 2021. С. 73–75. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Uni9bRGfYnY88oJgV1YbLwZTu5aMV63m/view
 11. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Визначення стейкхолдерів ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Університетська освіта і наука: традиції та інновації», UESTI-2021. Харків : Видавництво ТОВ «Стильна типографія», 2021. С. 107–108.
 12. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. «Червона» Одеса очами Н. Казандзакіса: документально-художній двосвіт автора (на матеріалі тревелогу «Подорожуючи: Русія»). Studia Linguistica. Вип. 15. К. : КНУ імені Т.Г. Шевченка, 2019. С. 235–249. Режим доступу : https://doi.org/10.17721/StudLing2019.15.235-249
 13. Snigovska Oksana, Malakhiti Andrii. The political discourse of the Greek parliamentary elections 2019 on the material of foreign media. Реторика и комуникация (Rhetoric and Communications Journal). Софія, 2020. Випуск 43. Режим доступу : http://rhetoric.bg/the-political-discourse-of-the-greek-parliamentary-elections-2019-on-the-material-of-foreign-media
 14. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. «Червона» Одеса очами Н. Казандзакіса: документально-художній двосвіт автора (на матеріалі тревелогу «Подорожуючи: Русія»). Тези доповідей міжнародної заочної наукової конференції «Мовознавча наука у XXI столітті», присвяченої світлій пам’яті професора Ф. Нікітіної, 16-17 квітня 2020 р. К. : Інститут філології КНУ імені Т.Г. Шевченка. С. 70–71. Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1GVT_8yvGLKBGmKAFxWxN-qrLK4yFz_nJ/view
 15. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Феномен пам’яті у тревелозі Нікоса Казандзакіса «Подорожуючи: Русія». Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та ідентичність») : тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції 03-04 квітня 2020 р. Х. : ФОП Бровін О.В., 2020. С. 96–97. Режим доступу: http://foreign-languages.karazin.ua/resources/6dc997d85d000b0ce04d3897e2335779.pdf
 16. Розділ 6. Образотворче мистецтво. Новогрецька мова (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (ISBN 978-617-7663-74-3) / О.М. Добра, Н.Ю. Воєвутко, О.В. Сніговська, А.В. Малахіті. Чернівці : Букрек, 2019. С. 25–31. Режим доступу: https://pick.net.ua/uk/11-class/2631-novogretska-mova
 17. Розділ 7. Харчування. Новогрецька мова (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (ISBN 978-617-7663-74-3) / О.М. Добра, Н.Ю. Воєвутко, О.В. Сніговська, А.В. Малахіті. Чернівці : Букрек, 2019. С. 71–85. Режим доступу : https://pick.net.ua/uk/11-class/2631-novogretska-mova
 18. Розділ 5. Пагані звички. Новогрецька мова (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (ISBN 978-966-399-976-0) / О.М. Добра, Н.Ю. Воєвутко, О.В. Сніговська, А.В. Малахіті. Чернівці : Букрек, 2018. С. 68–81. Режим доступу : https://pick.net.ua/uk/10-class/2293-novohretska-mova
 19. Розділ 6. Дискримінація / антидискримінація. Новогрецька мова (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (ISBN 978-966-399-976-0) / О.М. Добра, Н.Ю. Воєвутко, О.В. Сніговська, А.В. Малахіті. Чернівці : Букрек, 2018. С. 82–95. Режим доступу : https://pick.net.ua/uk/10-class/2293-novohretska-mova
 20. Розділ 7. Суспільство і держава. Новогрецька мова (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (ISBN 978-966-399-976-0) / О.М. Добра, Н.Ю. Воєвутко, О.В. Сніговська, А.В. Малахіті. Чернівці : Букрек, 2018. С. 96–108. Режим доступу : https://pick.net.ua/uk/10-class/2293-novohretska-mova
 21. Розділ 5. Пагані звички // Робочий зошит до підручника «Новогрецька мова (рівень стандарту» для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою / О.М. Добра, Н.Ю. Воєвутко, О.В. Сніговська, А.В. Малахіті. Чернівці : Букрек, 2018. С. 34–41.
 22. Розділ 6. Дискримінація / антидискримінація // Робочий зошит до підручника «Новогрецька мова (рівень стандарту» для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою / О.М. Добра, Н.Ю. Воєвутко, О.В. Сніговська, А.В. Малахіті. Чернівці : Букрек, 2018. С. 42–48.
 23. Розділ 7. Суспільство і держава // Робочий зошит до підручника «Новогрецька мова (рівень стандарту» для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою / О.М. Добра, Н.Ю. Воєвутко, О.В. Сніговська, А.В. Малахіті. Чернівці : Букрек, 2018. С. 49–54.
 24. Республіка Греція. Розділ I. Країнознавство. Геополітичне положення та зовнішня політика держав. Лінгвокраїнознавство. Частина 1 : навчальний посібник / Під ред. І.В. Зубаренко, О.В. Сніговської, Ю.М. Тарасюк. Одеса : ОНУ, 2018. С. 6–25.
 25. Історія грецької мови. Розділ II. Історія мови, мовна політика, культура. Лінгвокраїнознавство. Частина 1 : навчальний посібник / Під ред. І.В. Зубаренко, О.В. Сніговської, Ю.М. Тарасюк. Одеса : ОНУ, 2018. С. 172–186.
 26. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Ακαδημαϊκή κινητικότητα στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Η.Η. Μέτσνικοβ της Οδησσού: προτεραιότητες της ευρωπαϊκής γλωσσικής παιδείας (Академічна мобільність в ОНУ імені І.І. Мечникова: пріоритети європейської мовної освіти). Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 18-19 квітня 2018 р. Маріуполь : МДУ, 2018. С. 194–196. Режим доступу: http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2018/mizhnar_konf/materialy_konferentcii-2018.pdf
 27. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Використання подкастів у навчанні новогрецької мови з метою формування аудитивних умінь студентів. Матеріали круглого столу «Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні новогрецької мови», 27 грудня 2017 р. Маріуполь: МДУ, 2018. С. 66–72. Режим доступу:
 28. Snigovska Oksana, Malakhiti Andrii. Ο ιστορικός ρόλος του Θεόδωρου Ουσακώφ και του στόλου της Μαύρης θάλασσας της Ρωσικής αυτοκρατορίας στον αγώνα για την απελευθέρωση των Επτανήσων από τους κατακτητές (από ουκρανικές και ρωσικές πηγές). Κερκυραϊκά χρονικά. Ι’ Διεθνές Πανιόνιο συνέδριο. Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. Τα πρακτικά. Ι. Ιστορία. Ενότητες Α’ και Β’. Κέρκυρα, 2016. Σσ.147–156.
 29. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Використання і переклад запозичених термінів у новогрецькій мові. TERMINOLOGY AND TRANSLATION: Proceedings of the Remote International Conference, Квітень 22, 2016. Маріуполь, 2016. C. 196–202.
 30. Snigovska Oksana, Malakhiti Andrii. The conception of making the system of students’ axiological orientation based on the study of Greek literary heritage. The XII International Academic Congress «Science, Education and Technology in the Modern World», United States, Cambridge, Massachusetts, 18-20 April 2015, Vol. III. «Harvard University Press», 2015. Рр. 380–385.
 31. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Формування мотивації у студентів-міжнародників ОНУ імені І.І. Мечникова при вивченні професійної новогрецької мови. Нова педагогічна думка. Рівне, 2015. № 3 (83). С. 128–131.
 32. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Етнопсихологічна готовність політологів-міжнародників до професійної діяльності в умовах міжетнічної напруженості. Український психолого-педагогічний науковий збірник. Львів, Львівська педагогічна спільнота, 2014. № 2 (02) вересень. С. 130–135.
 33. Сніговська Оксана, Малахіті Андрій. Короткий аналіз формування термінів на базі грецьких або грецького походження компонентів в російській та українській мовах. Матеріали 8 конференції Об’єднання формування грецької термінології. Атени, 2011. С. 73–83.

Міжнародні конференції, круглі столи, семінари, стажування:

XХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті». Доповідь на тему «Медіапростір Греції на тлі російсько-українського воєнного конфлікту 2022 року: заборона трансляції російських каналів RT і Sputnik» (Харків, 28 квітня 2022 р.). Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний та політичний розвиток країн у сучасних умовах». Доповідь на тему «Економічна залежність Греції від енергетичних носіїв Росії: шляхи її подолання на тлі російсько-української війни» (ОНУ імені І.І. Мечникова, Одеса, 27 травня 2022 р.). 77-ма звітна конференція професорсько-викладацького складу. Доповідь «Грецька амбівалентність, або політика подвійних стандартів у ставленні греків до російсько-української війни (на матеріалі грецьких наукових і експертно-аналітичних праць)» (СКРС ФМВПС ОНУ імені І.І. Мечникова, Одеса, 24 листопада 2022 р.). Проєкт «Навчаємося разом» / дистанційний навчальний курс «Осіння школа творців сучасних освітніх матеріалів для нової української школи» спільно з Міністерством освіти і науки України, Інститутом модернізації змісту освіти, Українським інститутом розвитку освіти, Академією педагогічних наук України (Київ, листопад – грудень 2021). Майстер-клас Київської школи дипломатичних мистецтв «Міжкультурні компетенції: Кому вони потрібні та як їх розвивати» (Київ, 2021). Цикл методичних семінарів у дистанційному форматі для викладачів новогрецької мови, організованих за ініціативи Федерації грецьких товариств України (Координаційний офіс із питань грецької освіти, Лабораторія мовознавства кафедри грецької філології Університету Фракії імені Демокрита, Комотіні, Греція, 2021). Міжнародна науково-методична конференція «Університетська освіта і наука: традиції та інновації», UESTI-2021. (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 2021). I-й Всеукраїнський освітній Форум «Науковий простір – multispace для творчих педагогів та обдарованих дітей»: конференція «Учнівська молодь у науковому просторі», коворкінг «Територія педагогічної майстерності» (Маріуполь, 2021). Всеукраїнська наукова конференція «Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу» (Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2021). XIV Міжнародна наукова конференція «Національна ідентичність у мові та культурі» (Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, Київ, 2021). Міжнародна наукова конференція X-ті Дриновські читання на тему «Балкани в міжнародних відносинах: від доби античності до епохи глобалізації». (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2021). Круглий стіл «Грецький мовний та культурний світ в освітньому просторі України: досягнення, проблеми, перспективи» (Маріуполь, 2021). Міжнародна наукова конференція «Центрально- та Південно-Східна Європа після холодної війни: політичні, соціально-економічні та соціокультурні трансформації (до 30-річчя «Паризької хартії для нової Європи»)», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та болгарських досліджень імені М. Дрінова (Харків, 2020). Вебінар «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα. Η πρόκληση της ανοιχτής εκπαίδευσης» / «Дистанційна освіта: наступний день. Виклик відкритої освіти» під егідою Open Technologies Alliance (Атени, 2020). Міжнародна наукова конференція «Мовознавча наука у ХХІ столітті», присвячена світлій пам'яті професора Ф.О. Нікітіної, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, Інститут загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики (Київ, 2020). VІ Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії та сучасності. Пам’ять та ідентичність» (Харків, 2020). Third Annual Convention Draft Programme «The Experience of Inter-Regionalism in the Black Sea and Caucasus Regions: Norm Diffusion, Legal Approximation and Contestation» (Одеса, 2019). Підвищення кваліфікації / навчання на відкритому дистанційному курсі «Технології розробки дистанційного курсу» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: розробка дистанційного курсу «Лінгвокраїнознавство Греції та Кіпру» для студентів магістратури спеціальності «Міжнародні відносини» і розміщення курсу на платформі Moodle ОНУ імені І.І. Мечникова (Харків, січень-березень 2019) Круглий стіл «Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні новогрецької мови» на базі МДУ (Маріуполь, 2018). ІІ міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи» (Маріуполь, 2018). І Науковий З’їзд викладачів грецької мови країн Центральної та Східної Європи і колишнього СРСР «Грецькомовна освіта: тенденції-масштаби-перспективи» (Одеса, 2017). Міжнародна конференція «Грецька громада Ніжина: історія і сучасність» (Ніжин, 2017). Науково-практична конференція «Трагедія греків України в історичній пам’яті українців (80-і роковини репресивної «грецької операції»)» (Маріуполь, 2017). Міжнародна конференція «Термінологія і переклад» (Маріуполь, 2016). Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство, держава і церква в спектрі міждисциплінарних досліджень» (Хмельницький, 2016). Міжнародна науково-практична конференція «Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості» (Харків, 2015). VI Міжнародна науково-методична конференція «Формула сучасного перекладача» (Київ, 2015). The XII International Academic Congress «Science, Education and Technology in the Modern World» (Cambridge, 2015). Науково-практична конференція «Формування полілінгвального світогляду особистості в умовах реалізації міжкультурної комунікації» (Рівне, 2015). Міжнародна наукова конференція «Перспективні напрямки наукових досліджень – 2015» (Братислава, 2015). 68 Наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових співробітників ІСН ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, 2013). Х Міжнародна конференція Іонічних островів (Керкіра, 2014). XI Міжнародна конференція НОПРІ «Мови і культури в сучасному світі» (Париж, 2014). IV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні концепції наукових досліджень» (Москва, 2014). Міжнародна конференція «Формалізація наукового пошуку: позитивні і негативні сторони» (Київ, 2014). Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання» (Харків, 2014). Круглий стіл «Патріот і політик, етнарх Елефтеріос Венізелос» (Одеса, 2013). Круглий стіл «Проблема демократії від античної Греції до наших днів» (Одеса, 2013). Круглі столи, засідання конференції проекту «Чорне море» під егідою Іонічного університету і Грецького науково-дослідного фонду за темою «Економічний і соціальний розвиток портових міст Північного Причорномор’я кін. XVIII - XX ст.» (Одеса, 2013). Міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина К.Д. Ушинського у вимірах освіти XXI ст.» (Одеса, 2013). 67 Конференція професорсько-викладацького складу і наукових співробітників ІCН ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, 2012). XV Міжнародна конференція «Росія і Захід: Діалог культур» під егідою факультету іноземних мов та релігієзнавства і Центру вивчення та співпраці культур Московського державного університету імені М.В. Ломоносова за підтримки Відділення міжнародних відносин Мальтійського університету (Мальта, 2012). 66 Конференція професорсько-викладацького складу і наукових співробітників ІCН ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, 2011). VIII міжнародна конференція «Грецька мова і термінологія», Національний університет імені І. Каподистрія (Атени, 2011). Науковий семінар і круглий стіл «Етнічна культура греків Приазов'я: досвід і перспективи досліджень» (Маріуполь, 2011). IV Європейський конгрес новогрецьких досліджень Європейського Товариства грецького Відродження у співпраці з університетом м. Гранади (Іспанія, 2010). 65 Конференція професорсько-викладацького складу і наукових співробітників ІCН ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, 2010). Наукова конференція «Греки Північного Причорномор’я: історія і культура (ХVIII - поч. XXI ст.)» (Одеса, 2010). Круглий стіл, присвячений питанням європейської інтеграції України, Болгарський культурний центр Генерального консульства Болгарії в Одесі (Одеса, 2010). 64 Конференція професорсько-викладацького складу і наукових співробітників ІCН ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, 2009). Курс лекцій з Нової і Новітньої історії Греції за темою «Політичний розвиток Греції в останній третині XIX ст. (1864-1897 рр.)» (Одеса, 2009). Лекція та круглий стіл за темою «Вплив новогрецької мови на формування Одеського міського койне» (Одеса, 2009). Круглий стіл за темою «Преамбула Європейської хартії європейських мов щодо реалій України» в межах семінару «Проблеми збереження та розвитку грецької мови для греків, які традиційно проживають на півдні України» (Одеса, 2008). «Треті Маразліївські читання» Одеська філія Грецького Фонду Культури (Одеса, 2008). Післядипломна програма підвищення кваліфікації викладачів грецької мови при Центрі міжкультурної освіти Педагогічного відділення Патрського університету (Патри, жовтень 2001 - червень 2002). Грант Відділення європейських і міжнародних відносин Національного університету імені І. Каподістрія (Атени, 1998). Грант факультету новогрецької мови Університету імені Аристотеля (Салоніки, 1994).

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top