Бичкова Наталія Володимирівна

Бичкова Наталія Володимирівна - Доцент кафедри Світового господарства і міжнародних економічних відносин

Доцент кафедри Світового господарства і міжнародних економічних відносин

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar ID

ORCID iD

Освіта, вчені ступені:

Кандидат економічних наук, доцент. Дисертація: «Вплив фінансової архітектури національних корпорації на ефективність фінансової діяльності».
Магістр економіки, диплом з відзнакою. Кваліфікація – дослідницька, аналітична, викладацька та організаційно-управлінська діяльність в галузі економіки. ОНУ імені І.І.Мечникова.

Професійні інтереси: корпоративні фінанси, корпоративне управління, соціальна відповідальність корпорацій, міжнародні економічні відносини

Навчальні курси:

 1. «Фінанси міжнародних корпорацій»
 2. «Міжнародні стандарти фінансової звітності»
 3. «Оцінка вартості компаній»
 4. «Фінансове моделювання»
 5. «Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу»
 6. «Стандарти етики»
 7. «Міжнародні економічні відносини»
 8. «Кількісні методи в економіці»
 9. «Міжнародний інвестиційний менеджмент»

Наукова діяльність:

Публікації (oбрані)

Статті, монографії:

 1. Формування структури капіталу світових ТНК в контексті глобалізаційних змін. / Оніщук К., Бичкова Н. // Зб.наук.праць ОНЕУ.2023. №5-6(306-307). С..123-128.
 2. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на вартість компанії: міжнародний досвід // Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2021. - № 36. – c. 35-40.
 3. Волатильність Біткойну та базових біржових активів: аналіз взаємозв’язку / В.Ю. Подгаєцький, Н.В. Бичкова //Причорноморські економічні студії. – 2020. – №59. – Ч.2. – с.137-143.
 4. Вплив якості корпоративного управління на ефективність діяльності компаній / Бичкова Н.В., Цевух Ю.О., Ромаскевич Г.О. // Інфраструктура ринку. – 2020. - №45. – С.3-7.
 5. Трансформація процесів економічної інтеграції у Північній Америці: фінансово-інвестиційний аспект / Царан О.С. Бичкова Н.В. // Причорноморські економічні студії. – 2020. – №52. – Ч.1. – С.56-64.
 6. Гончаренко О.О., Бичкова Н.В. Реформування аграрного сектору економіки України в умовах оптимізації трансфертного ціноутворення: Європейський досвід та реалії України / О.О. Гончаренко, Н.В. Бичкова // Причорноморські економічні студії. – 2020. – №52. – Ч.1. – С.20-28.
 7. The Role of Value Drivers in Value-Based Management Concept / S. Shagina, N. Bychkova // Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. - №28. – С.138-142.
 8. Investment attractiveness of Ukraine in the CEE landscape Modern Science / M. Konstantinova, N. Bychkova // Moderní věda. - Praha. - Česká republika, Nemoros. - 2019. - № 6. – P. 13-26.
 9. Ukrainian M&A market: perspectives and risks / Д.В. Вінник, Д.О. Шацька, Н.В. Бичкова // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. - № 9/1. – С.16-21.
 10. Methods of Assessing Country’s Investment Attractiveness / М.С. Константінова, Н.В. Бичкова // Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. - №27. - С. 66 – 73.
 11. Ensuring stability of Ukrainian banking system in context of institutional transformation / E. I. Maslennikov, I. A. Lomachynska, N.V. Bychkova // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4 (12). Ч. 2. – С. 62-70.
 12. Evaluation of the Company and its Dependence on the Ukrainian Stock Market Infrastructure / O. Kopylova, N. Bychkova // Business Models: Strategies, Impacts and Challenges / Editor A. Yablonski. – New York: Nova Science Publishers, 2017. – 397 р. - Сhapter 18. – Р. 341-350.

Навчально-методичні:

 1. Міжнародний інвестиційний менеджмент [Електронне видання]: електроні методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини галузі знань 92 «Міжнародні відносини». Укладачі: Н.В.Бичкова. Одеса, 2023. 25 с.
 2. Конспект лекцій з дисципліни „Фінанси підприємств ” (англомовний) для студентів IІ курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання [Електронний ресурс] / Укл .Н.В. Бичкова, Є.О. Кулікова. – Одеса, ОНЕУ, 2018 р. - 53 с.
 3. Методичні рекомендації для підготовки до модульного контролю з дисципліни "Фінансова діяльність міжнародних корпорацій" студентам IV курсу напряму підготовки 6.030203 Міжнародні економічні відносини / Н.В. Бичкова. – Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – 22 с.
 4. Фінанси: практикум / І.А. Ломачинська, Н.В. Бичкова.- Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова,2014. – 65 с.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. Visiting Associate professor and Karl Loewenstein Fellow at Amherst College (Amherst, USA, 2023-2024)
 2. 15 International Week Faculty of Economics and Business Administration University of Szeged (Szeged, Hungary, 2023)
 3. «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» 1 кредит ЄКТС (Україна, квітень-травень, 2023) сертифікат №0877 від 1 травня 2023
 4. Capstone Program SUSI for Scholars on U.S. Economics and Business at Institute of Training and Development (Amherst, USA, November, 2022)
 5. Visiting Associate Professor and Fellow of program “Ukraine Emergency”, Bologna University (Bologna, Italy, 2022-2023)
 6. Онлайн курс «Excellence in teaching; American Insights» (Львівський національний університет імені Івана Франка та University of Vermont (USA), жовтень-листопад, 2021)
 7. Міжнародна програма стажування викладачів "Study of The U.S. Institute for Scholars on U.S. Economics and Business (SUSI)" (USA, Amherst, Institute for Training and Development, липень, 2021)
 8. Онлайн курс «Готові до викликів: інструментарій сучасного викладача» (Україна, Київ, травень-червень 2021, Київська школа економіки)
 9. Онлайн тренінг «Створення та проведення успішного навчального курсу англійською мовою» (Україна, Одеса, травень-Червень, 2021, Одеський національний економічний університет)
 10. Тренінг для тренерів (Україна, Одеса, 25-27 червня, 2021, Friedrich Ebert Stiftung)
 11. Тренінговий курс «Як запустити кейс-клуб» за підтримки USAID (Україна, Квітень, 2021)
 12. Valuation & Portfolio Management Workshop Marathon 2019, CFA Society Ukraine (Україна, Київ, 25.10.2019)
 13. Семінар «Освітній лекторій для викладачів вищої освіти «Економічний експрес», НБУ - Київська школа економіки (Україна, Одеса, 19.09.2019)
 14. IX Міжнародна науково-практична конференція "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності " (Україна, Одеса, ОНУ імені І І Мечникова, квітень, 2019)
 15. Міжнародна програма стажування викладачів Erasmus + Staff training week at West University of Timisoara (Romania, Timisoara, аpril, 2019)
 16. IX CFA Society Ukraine Investment Forum"A year of Multiple Challenges" (Україна, Київ, 15 березня, 2019)
 17. II Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного" (Україна, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, жовтень, 2018)
 18. VIII Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища" (Одеса, ОНУ імені І І Мечникова, вересень, 2018)
 19. Круглий стіл «Основні напрямки забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті європейської інтеграції» (Україна, Одеса, ОНЕУ, травень, 2018)
 20. Щорічна дослідницька конференція НБУ та НБП "Interaction of Fiscal and Monetary Policies" (Україна, Київ, червень, 2018)
 21. Міжнародна програма стажування викладачів Erasmus + Staff training program at Free University of Berlin (Німеччнина, Берлін, квітень, 2018)
 22. Тренінг «Анатомія наукового дослідження: ідеї, конференції, гранти,публікації» (Україна, Одеса, Київська школа економіки, березень, 2018 р.)
 23. Українсько-польській форум "Неформальна освіта в роботі з молоддю" (Україна, Київ, груднь,2017)
 24. VII Ukrainian Investment Forum "Deducing the Industry's future" (Україна, Київ, листопад, 2017)

Iнша діяльність: Науковий керівник секції «Фінанси і інвестиції» гуртка «Творчої лабораторії економістів-міжнародників». Афілійований член міжнародної асоціації інвестиційних професіоналів «CFA Institute» та «CFA Society Ukraine», рецензент міжнародного журналу Heliyon.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top