Засідання вченої ради університету 19 грудня 2023 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І.МЕЧНИКОВА

19 грудня 2023 року о 14ºº годині

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. ОБРАННЯ ЗА КОНКУРСОМ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ДОДАТОК 1.
  2.  ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В ОНУ У 2023 РОЦІ.
    1. Доповідає зав. відділом аспірантури та докторантури Ольга РУЖИЦЬКА
  3. ПРО РЕЖИМ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ КОРПУСАХ У КАНІКУЛЯРНИЙ ПЕРІОД.
    1. Доповідає проректор Олександр ГРИГОР’ЄВ
  4. РІЗНЕ.

ДОДАТОК 1.

С П И С О К ОСІБ, ЯКІ БАЛОТУЮТЬСЯ НА ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Вакантна посада Прізвище, ім’я та по батькові Науковий ступінь, вчене звання
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. ПРОФЕСОР кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології ЧЕРКЕЗ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ Доктор геолого-мінералогічних наук, професор
2. ПРОФЕСОР кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології ЯНКО ВАЛЕНТИНА ВЕНЕДИКТІВНА Доктор геолого-мінералогічних наук, професор
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ
3. ЗАВІДУВАЧ кафедри нових медіа та медіа дизайну ТХОРЖЕВСЬКА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА Кандидат історичних наук, доцент
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
4. ЗАВІДУВАЧ кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін БАЧИНСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА Доктор історичних наук, професор
5. ЗАВІДУВАЧ кафедри археології, етнології та всесвітньої історії СМИНТИНА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА Доктор історичних наук, професор
6. ПРОФЕСОР кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ВІНЦКОВСЬКИЙ ТАРАС СТЕПАНОВИЧ Доктор історичних наук, доцент
7. ПРОФЕСОР кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ГОНЧАРУК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ Доктор історичних наук, професор
8. ПРОФЕСОР кафедри філософії ШЕВЦОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ Доктор філософських наук, професор
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
9. ЗАВІДУВАЧ кафедри фізики та астрономії ГОЦУЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Доктор фізико-математичних наук, професор
10. ЗАВІДУВАЧ кафедри комп’ютерних систем та технологій ГУНЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Доктор технічних наук, професор
11. ЗАВІДУВАЧ кафедри алгебри, геометрії та диференціальних рівнянь ЄВТУХОВ В’ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ Доктор фізико-математичних наук, професор
12. ЗАВІДУВАЧ кафедри методів математичної фізики ПРОЦЕРОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Кандидат фізико-математичних наук, доцент
13. ЗАВІДУВАЧ кафедри механіки, автоматизації та інформаційних технологій РАЧИНСЬКА АЛЛА ЛЕОНІДІВНА Кандидат фізико-математичних наук, доцент
14. ПРОФЕСОР кафедри методів математичної фізики ВАЙСФЕЛЬД НАТАЛІЯ ДАНИЛІВНА Доктор фізико-математичних наук, професор
15. ПРОФЕСОР кафедри механіки, автоматизації та інформаційних технологій ВОЛКОВ ВІКТОР ЕДУАРДОВИЧ Доктор технічних наук, професор
16. ПРОФЕСОР кафедри фізики та астрономії КУЛІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ Доктор фізико-математичних наук, професор
17. ПРОФЕСОР кафедри комп’ютерних систем та технологій ПАНЧЕНКО БОРИС ЄВГЕНОВИЧ Доктор фізико-математичних наук, професор
18. ПРОФЕСОР кафедри фізики та астрономії ПАНЬКО ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА Доктор фізико-математичних наук, професор
19. ПРОФЕСОР кафедри фізики та астрономії ЧЕРНЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Доктор фізико-математичних наук, доцент
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ
20. ЗАВІДУВАЧ кафедри політології КОЧ СВІТЛАНА ВАДИМІВНА Доктор політичних наук, професор
21. ПРОФЕСОР кафедри політології УЗУН ЮЛІЯ ВАДИМІВНА Доктор політичних наук, доцент

Ідентифікатор конференції: 844 9018 2630

Код доступу: 415723

Вчений секретар Світлана КУРАНДО

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top