Засідання вченої ради університету 12 грудня 2023 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І.МЕЧНИКОВА

12 грудня 2023 року о 14ºº годині 

ВІДБУДЕТЬСЯ

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ  УНІВЕРСИТЕТУ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. ОБРАННЯ ЗА КОНКУРСОМ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ДОДАТОК 1.
  1. ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ. ДОДАТОК 2.
  2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ  РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД.
  3. РІЗНЕ.                                        

СПИСОК ОСІБ, ЯКІ БАЛОТУЮТЬСЯ НА ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

ДОДАТОК 1.                        

Вакантна посада Прізвище, ім’я та по батькові  Науковий ступінь,  вчене звання
БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. ЗАВІДУВАЧ кафедри фізіології, здоров'я і безпеки людини та природничої освіти МАКАРЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Доктор біологічних наук, старший науковий спів.
2. ЗАВІДУВАЧ кафедри молекулярної біології, біохімії та генетики ЧЕБОТАР  САБІНА ВІТАЛІЇВНА Доктор біологічних наук, професор
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3. ЗАВІДУВАЧ кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій ВИХОВАНЕЦЬ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА Доктор географічних наук, професор
4. ЗАВІДУВАЧ кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології КАДУРІН  СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Кандидат геологічних наук, доцент
5. ЗАВІДУВАЧ кафедри економічної та соціальної географії і туризму СИЧ  ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ Доктор географічних наук, професор
6. ПРОФЕСОР кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій СВІТЛИЧНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ Доктор географічних наук, професор
7. ПРОФЕСОР кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій ШУЙСЬКИЙ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ Доктор географічних наук, професор
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
8. ЗАВІДУВАЧ кафедри менеджменту та інновацій КУЗНЄЦОВ  ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ Доктор економічних наук, професор
9. ЗАВІДУВАЧ кафедри економіки та підприємництва ЛОМАЧИНСЬКА  ІРИНА АНАТОЛІЇВНА Доктор економічних наук, доцент
10. ЗАВІДУВАЧ кафедри обліку і фінансів САВАСТЄЄВА  ОКСАНА МИКОЛАЇВНА Доктор економічних наук, доцент
11. ПРОФЕСОР кафедри менеджменту та інновацій МАСЛЕННІКОВ  ЄВГЕН ІВАНОВИЧ Доктор економічних наук, професор
12. ПРОФЕСОР кафедри менеджменту та інновацій НЄННО  ІРИНА МИХАЙЛІВНА Доктор економічних наук, професор
13. ПРОФЕСОР кафедри менеджменту та інновацій РАДЧЕНКО  ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ Доктор економічних наук, доцент
14. ПРОФЕСОР кафедри менеджменту та інновацій ЧУРКІНА ІРИНА ЄВГЕНІВНА Доктор економічних наук, доцент
15. ПРОФЕСОР  кафедри адміністративного та господарського права ГАРАН  ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА Доктор юридичних наук, професор
16. ПРОФЕСОР  кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування ГРІНЧЕНКО  ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Доктор економічних наук, доцент
17. ПРОФЕСОР  кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування РОБУЛ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Доктор економічних наук, доцент
18. ПРОФЕСОР  кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування ЧАЙКОВСЬКА  МАРИНА ПЕТРІВНА Доктор економічних наук, професор
19. ПРОФЕСОР кафедри обліку і фінансів ДЕМ’ЯНЧУК МАРИНА АФАНАСІЇВНА Доктор економічних наук, доцент 
20. ПРОФЕСОР  кафедри обліку і фінансів ПОБЕРЕЖЕЦЬ ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА Доктор економічних наук, професор
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
21. ЗАВІДУВАЧ кафедри загальної психології та психологічного консультування КІРЄЄВА  ЗОЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Доктор психологічних наук, професор
22. ЗАВІДУВАЧ  кафедри соціальної психології КОНОНЕНКО  ОКСАНА ІВАНІВНА Доктор психологічних наук, професор
23. ЗАВІДУВАЧ  кафедри соціальної роботи ХЛІВНЮК  ТЕТЯНА ПЕТРІВНА Кандидат політичних наук, доцент
24. ЗАВІДУВАЧ кафедри педагогічної освіти та соціальної реабілітації ВЄЙЛАНДЄ ЛІЛІЯ-ВОЛЬДЕМАР ВІКТОРІВНА Кандидат педагогічних наук, доцент
25. ПРОФЕСОР кафедри диференціальної та спеціальної психології КРЕМЕНЧУЦЬКА  МАРГАРИТА КОСТЯНТИНІВНА Кандидат психологічних наук, професор
26. ПРОФЕСОР кафедри диференціальної та спеціальної психології ЧЕРНЯВСЬКА  ТЕТЯНА ПАВЛІВНА Доктор психологічних наук, професор
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ      
27. ЗАВІДУВАЧ кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови БІГУНОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Доктор філологічних наук, професор
28. ЗАВІДУВАЧ кафедри іноземних мов професійного спрямування НАБОКА  ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА Кандидат філологічних наук, доцент
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ ТА ФАРМАЦІЇ
29. ЗАВІДУВАЧ кафедри органічної та фармацевтичної хімії ШЕВЧЕНКО  ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА Доктор хімічних наук, доцент
30. ПРОФЕСОР кафедри органічної та фармацевтичної хімії ІШКОВ  ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Доктор хімічних наук,  ст. науковий співробітник
31. ПРОФЕСОР кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти КОКШАРОВА  ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА Доктор хімічних наук, професор
32. ПРОФЕСОР кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти РАКИТСЬКА  ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА Доктор хімічних наук, професор
33. ПРОФЕСОР кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти СЕЙФУЛЛІНА  ІННА ЙОСИПІВНА Доктор хімічних наук, професор
34. ПРОФЕСОР кафедри аналітичної та токсикологічної хімії ХОМА  РУСЛАН ЄВГЕНОВИЧ Доктор хімічних наук, професор
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
35. ЗАВІДУВАЧ кафедри прикладної лінгвістики ШЕВЧУК  ЛАРИСА ВАСИЛІВНА Кандидат філологічних наук, доцент
36. ПРОФЕСОР кафедри прикладної лінгвістики КОНДРАТЕНКО  НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Доктор філологічних наук, професор
37. ПРОФЕСОР  кафедри української мови та мовної підготовки іноземців РЕВА-ЛЕВШАКОВА  ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА Доктор філологічних наук, професор
38. ПРОФЕСОР  кафедри української літератури та компаративістики ДЖИДЖОРА ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ Доктор філологічних наук, доцент
39. ПРОФЕСОР  кафедри української літератури та компаративістики МАЛИНОВСЬКИЙ АРТУР ТИМОФІЙОВИЧ Доктор філологічних наук, доцент

СПИСОК  ОСІБ, ЯКІ БАЛОТУЮТЬСЯ НА ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ.

Додаток 2.

Прізвище, ім’я та  по батькові Посада, яку займає здобувач Науковий ступінь, вчене звання Стаж н.-п. роботи  Яке вчене звання здобуває  по якій  кафедрі
1. МАСІНА  ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Доцент кафедри    обліку і фінансів Кандидат економічних наук понад  29  років ДОЦЕНТ по кафедрі обліку і фінансів

Ідентифікатор конференції: 844 9018 2630

Код доступу: 415723

Вчений секретар Світлана КУРАНДО

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top