Коваль Ігор Миколайович

Коваль Ігор Миколайович

Кафедра міжнародних відносин, факультет міжнародних відносин, політології та соціології,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
Дворянська 2, Одеса, Україна, 65082

Teл. (+380 482) 63 32 59; факс (+380 482) 68 72 84;
E-mail: 

ORCID ID: Igor Koval
Google Scholar: Коваль Игорь Николаевич

Курси лекцій:

 1. Історія міжнародних відносин,
 2. Зовнішня політика США,
 3. Вступ до фаху МВ.
 • 2010 – 2020 – ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
 • З 2001 – професор кафедри міжнародних відносин.
 • 2000 – доктор політичних наук (спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку), Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України. Тема дисертації: «Концептуальне оформлення східноєвропейської політики США на початку процесу глобальних трансформувань».
 • 1999 – 2015 – завідувач кафедри міжнародних відносин, Інститут соціальних наук.
 • 1996-2010 – директор Інституту соціальних наук, ОНУ.
 • 1987-1996 – доцент кафедри нової і новітньої історії, історичний факультет, ОНУ.

Член редакційної колегії: «Міжнародні та політичні дослідження» (Одеса, Україна).
Науковий керівник держбюджетної кафедральної теми та міжкафедральної госпрозрахункової теми.

Рідна мова: українська, російська. Інші мови: англійська, польська.

Членство в асоціаціях: Українська асоціація політичних наук (1987), International Researches Association of CIS (1992), Асоціація міжнародних досліджень (США, 1993), Американська асоціація поглиблених слов’янських досліджень (США, 1994).
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Почесний професор університету Галац (Румунія). Член-кореспондент Української академії політичних наук (2009). Член Спілки ректорів України. Член Колегії Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Член Експертної ради ДАК України з філософських, політичних і соціальних наук.

Список основних публікацій:

 1. Последняя битва «Холодной войны»: Восточноевропейская политика сверхдержав в концепциях зарубежной политологии (1980-ые - нач. 90-х гг.). Одесса: Астропринт, 1999.
 2. Критический анализ американской буржуазной историографии: Концепции восточно-европейской политики США. Киев - Одесса: Высшая школа, 1984.
 3. США: современная внешнеполитическая мысль. Анализ концепций американской политологии 80-х годов. Одесса: Логос, 1992 .
 4. Ukraine and European security. London - New York, 1999 (collective monograph in English).
 5. European state security: problems and concepts of the 1990s. Katowice, 1997 (collective monograph in English and Polish).
 6. Eastern and Central Europe, and NATO expansion. Hamburg, 1997 (collective monograph in English).
 7. Ukraine and European security. London - New York, 1999 (collective monograph in English).
 8. Американський «неореалізм»: вступаючи у ХХІ століття. Концепції і методи. В США і світ XXI століття: монографія / ред. Ю. М Пахомов., І. М. Коваль, С. О. Шергін та ін., 22-30. К.: Центр вільної преси, 2013.
 9. Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / ред. І. М. Коваль. Харків: Фоліо, 2012.
 10. Историческая психология: истоки и современное состояние / ред. И. Н. Коваль. Одесса: Одесский нац. ун-т, 2012. (на русском языке).
 11. Бархатные революции, 599-522. B Геополитика: Энциклопедия. Киев, 2012. (на русском языке).
 12. Зібрання дум та знань світіння: [передмова]. В Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 / ред. М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова, 8-10. Одеса: Одес.нац. ун-т, 2017.
 13. Стратегічна культура та зовнішня політика України: [передмова, висновки] / ред. І. М. Коваль, О. І. Брусиловська, В. А. Дубовик. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017.
 14. Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки: альбом-каталог: [передмова] / ред. М. О. Подрезова. Одеса: Астропринт, 2017.
 15. США та новий «Східноєвропейський порядок денний»: оцінка американських політологів. В Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки: монографія / ред. І. М. Коваль, О. І. Брусиловська, 346-354. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016.
 16. «Украинский кризис» в контексте геополитических реалий современности. В Кореєзнавство у Східній Європі: сучасність і перспективи: Наукове видання, 72-76. - Київ-Сеул: Київський університет, 2016.
 17. Освіта у класичному університеті 21-го століття: суспільна цінність чи бізнес-проект. В Класичний університет у контексті викликів епохи: наукове видання, 43-49. - Київ: Київський університет, 2016.
 18. Post – Communist Transformation after 2004: Cases of Poland and Hungary (co-author O. Brusylovska ). In: Man, Soсiety, Politics: Topical Challenges of the Modernity. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019, 56-71 (англійською мовою).
 19. Russian Politics Toward Ukraine: was there Ever a Strategic Partnership? (co-author O. Brusylovska). Przeglad Strategiczny, № 12, 2019, 131-144 (англійською мовою).
 20. Prospects of Development in EU Politics: Global and Regional Dimensions / ed. I. M. Koval, O. I. Brusylovska. Odesa: Odessa Mechnikov National University Press, 2019 (Introduction. Conclusions). (англійською мовою).
 21. Exploring of the Borders Nature in Contemporary Europe. Review of Monograph. International and Political Studies 32 (2019): 291-295. (англійською мовою).
 22. Post-communist transformation after 2004: cases of Poland and Hungary. In Man, society, politics: topical challenges of the modernity: collective monograph / N. M. Baklanova, O. V. Diachenko, L. M. Dunayeva, N. P. Hedikova, etc. Lviv – Torun: Liha-Press, 2019. P. 56-71. DOI 10.36059/978-966-397-183-4/56-71 (co-author O. Brusylovska). (SENSE). (англійською мовою).
 23. Exploring of the Borders Nature in Contemporary Europe. Review of the Monograph. Міжнародні та політичні дослідження (Interpolis), 2019, Випуск 32, с. 291-295. (англійською мовою).
 24. О. І. Брусиловська, В. А. Дубовик, І. М. Коваль (ред.). Чорноморський регіон у світовій політиці: актори, чинники, сценарії майбутнього: монографія. Одеса: ОНУ, 2020. (Передмова; висновки).
 25. Book review “Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks of Europe’s Eastern Margins”. Rhetoric and Communications, Issue 43, April 2020, p.137-141. (англійською мовою).
 26. Професори Одеського національного університету імені І.І.Мечникова / ред. І. М. Коваль, т. 1. Ректори (1865-2020), Одеса, ОНУ, 2020.
 27. Професори Одеського національного університету імені І.І.Мечникова / ред. І. М. Коваль, т. 2. Професори (2005-2020), Одеса, ОНУ, 2020.
 28. Випускники Одеського національного університету імені І.І.Мечникова / ред. І. М. Коваль. Одеса, ОНУ, 2020.
 29. Почесні члени, доктори, професори Одеського національного університету імені І.І.Мечникова / ред. І. М. Коваль. Одеса, ОНУ, 2020.

Міжнародні конференції, семінари, школи, стажування

Стажування у Гаучер-коледжі (Балтімор, 1989). Стипендія Фулбрайта на проведення наукових досліджень та читання лекцій в університеті Джонса Гопкінса (Балтімор, 1993). Інститут Кеннана (Вашингтон, 1994 та 1996), поглиблене вивчення політики наддержав. Університет Меріленда (Коледж Парк, 1996) Міжнародна конференція «Торгово-економічні відносини України та країн Латинської Америки: стан та перспективи» (Монтевідео, 2016). Міжнародна наукова конференція «Класичний університет у контексті викликів епохи» (Київ, 2016). Міжнародна наукова конференція «Кореєзнавство у Східній Європі: сучасність і перспективи» (Київ, 2016). Міжнародний круглий стіл «New world (des) order: Ukrainian context», Woodrow Wilson Center for International Scholars (Вашингтон, 2016). Міжнародна наукова конференція «Соціальні та політичні трансформації у Центральній та Східній Європі (1917-2017 рр.): чинники, досягнення, проблеми» (Одеса, 2017). ХІV European Conference on Social and Behavioral Sciences of International Association of Social Science Research (Одеса, 2017). Міжнародний круглий стіл «The Legacy of the President Clinton» (Вашингтон, 2017). Європейський проект: крах? стратегія? прорив? (Сідней, 2019). Міжнародний круглий стіл «Стратегічне прогнозування в сучасних міжнародних відносинах» (Вашингтон, 2019). Науково – практичний семінар ДА МЗС України «Українсько – американські відносини: порядок денний на 2020 рік» (Київ, 2019). Сучасний університет в умовах глобальної турбулентності (Буенос-Айрес, 2019). ІV Аппатовські читання (Одеса, 2020). 75-а наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників (Одеса, 2020). Співкерівник у трьох проектах TEMPUS.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top