Пічугіна Юлія Валеріївна

Пічугіна Юлія Валеріївна

Доцент кафедри Світового господарства і міжнародних економічних відносин

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

GOOGLE SCHOLAR

ORCID: 0000-0002-7862-8274

Освіта, вчені ступені: кандидат економічних наук (2009 р.), доцент (2011 р.). Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Формування ефективного транспортного експедирування в морських портах» (2009 р.)

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність «Економічна теорія», кваліфікація – магістр економіки

Професійні інтереси: макроекономічні процеси, зовнішньо-економічна діяльність, логістика та транспортні перевезення, тіньова економіка

Навчальні курси:

 1. «Міжнародна логістика»
 2. «Економічна статистика»
 3. «Економічний аналіз»
 4. «Міжнародні економічні відносини»
 5. « Моделi розвитку нацiональних економiк»
 6. Економічна історія

Інша професійна діяльність:

 • Зам.декана за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»
 • Гарант ОП «Міжнародні економічні відносини», магістр
 • Член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки (2022 р.)
 • Член журі Обласної учнівської олімпіади з економіки (2016-2022 р.)
 • Член журі Обласного туру Малої академії наук з економіки (2018-2021 р.)
 • Член Оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії (2019 р.)
 • Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка та управління національним господарством»(2021 р.)
 • Куратор академічної групи спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Участь у професійних об’єднаннях: ГО «Спілка економістів України»

Підвищення кваліфікації, стажування :

 • Одеський національний економічний університет, кафедра економіки та управління національним господарством 16.12.2013 – 24.01.2014 рр. Наказ ОНУ №3849-18 від 06.12.2013 р.
 • Одеський національний економічний університет, кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку. 20.11.2017- 20.12.2017 р. Наказ ОНУ № 2983-18 від 16.11.2017 р.
 • III міжнародная програма наукового стажування “Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної собистості та Трансформації Оточуючого Світу“ (3 ГРУДНЯ 2021- 20 СІЧНЯ 2022 РОКУ)

Публікації (oбрані)

Понад 73 публікацій та участі у міжнародних конференціях. Зокрема:

Монографії:

 1. Пичугина Ю.В. Морская транспортно - экспедиторская деятельность (проблемы повышения экономической эффективности). Монографія. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2007. - 293с.
 2. Пичугина Ю.В. Параллельная экономика в морехозяйственной деятельности /Е.Л.Гетьман, Е.В. Редина, Ю.В.Пичугина / Монографія – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2010. - 208с.
 3. Пічугіна Ю.В. Економіка і управління в умовах глобальних трансформацій: колективна монографія /за заг.ред. О.В.Горняк / розділ 2 ч. IV «Роль транзитного потенціалу як чиннику конкурентоспроможності України на світовому ринку», с. 277-309 – ОНУ им.И.И.Мечникова. Одеса: видавничий дім «Гельветика», 2013. – 372 с.
 4. Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О., Максимов О.С., розділ у колективній монографіїї : 8.4 Сучасні підходи обробки великих інформаційних потоків на підприємствах (С. 416-420). Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 660 р. Available at : DOI-10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I

Статті та участь у конференціях:

 1. Пічугина Ю.В. Умови створення агентської компанії в сфері морського транспорту. / Ю.В. Пічугіна, Д.Ю. Ярмолович // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Випуск 20. Т.16. Науковий журнал. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 152-157.
 2. Пічугіна Ю.В. Особливості ціноутворення на ринку морського агентування. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „ Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки”. – Тернопіль, 2013. – С. 260-271
 3. Пічугіна Ю.В. Кластерний підхід до розвитку транспортної галузі України. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації”. – Тернопіль - ТНЕУ, 2014. – С. 218-220
 4. Пічугіна Ю.В. Кластерний підхід до розвитку транспортної галузі України. / Ю.В. Пічугіна // Науковий вісник. Наука Молода. Тернопільський національний економічний університет. – ТНЕУ, 2014. – №21. - С. 56-61.
 5. Пічугіна Ю.В. Специфіка функціонування тіньової економіки ЄС. /Ю.В.Пічугіна, А.В.Чорна.// Електронне наукове фахове видання. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. –2015. – №5. - С. 71-74.
 6. Пічугіна Ю.В. Due diligence на фондових біржах: необхідна умова чи традиція / О.В. Копилова, Ю.В. Пічугіна //Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління", Том 30 (69). N 1, 2019. – С. 100-105
 7. Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О., Максимов О.С., Імітаційне моделювання удосконалення бізнес-процесу морського логістичного кластеру. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». м. Одеса. 2020. Вип. 49. С. 79-82.
 8. Пічугіна Ю.В.,Гусенко О.С., Максимова Ю.О. Економічний аналіз розвитку зовнішньої торгівлі Одеської області. Економіка та суспільство. 2021 № 23. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/146 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-23-8
 9. Пічугіна Ю. В., Залецька І. О., Максимова Ю. О.Особливості функціонування віртуальної економіки як вектора розвитку сучасного суспільства Integration of business structures: competition and cooperation: V International scientific-practical conference (February 19-20, 2021. Tbilisi, Georgia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. C. 30-33 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-036-0-6 http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30677
 10. Копилова О. В., Пічугіна Ю.В. Глобальні фондові біржі: чинники та тенденції розвитку. Причорноморські економічні студії (фахове видання), 2021. Випуск 69, С. 63-67. URL: http://bses.in.ua/journals/2021/69_2021/12.pdf
 11. Nehrey, M., Zomchak, L., Klymenko, N., Volovelska, I. & Pichugina, Ju. (2022). Problems and priorities of strengthening economic security using it management: structural modeling approach. Journal of Information Technology Management, 14 (Special Issue), 121-131. https://doi.org/ 10.22059/jitm.2022.88884 https://jitm.ut.ac.ir/article_88884.html
 12. Копилова О. В., Пічугіна Ю.В. Залецька І.О. Банківські ризики під час воєнного стану в Україні. Актуальні питання у сучасній науці (фахове видання), 2023. Випуск 3(9). С. 39-49. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/3995/4017 DOI: 10.52058/2786-6300-2023-3(9)-39-49 Часть ISSN: 2786-630
 13. Giorgio Dominese, Anastasiia Shapoval, Julia Pichugina, & Sergey Yakubovskiy. (2023). The Impact of Tax Rates on the Economic Performance of IT Companies: the Case of Moldova and Romania. Journal Transition Studies Review, 29(2), 107-127. https://doi.org/10.14665/1614-4007-29-2-007. https://transitionacademiapress.org/jtsr/article/view/564 01
 14. Zrybnieva, I., Pichugina, J., Sigaieva, T., Saienko, V., & Korolkov, V. (2023). Benchmarking in the logistics management system of Ukrainian enterprises. Amazonia Investiga, 12(66), 206-22 URL; https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2432 ; DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2023.66.06.20

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top