Ніколаєв Юрій Олегович

Ніколаєв Юрій Олегович - доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

Доцент кафедри Світового господарства і міжнародних економічних відносин

Web of Science ResearcherID: W-6073-2018

Google Scholar ID

Освіта, вчені ступені: Базова вища освіта – 1982-1987 рік – Одеський інститут інженерів морського флоту, спеціальність – «економіка і організація морського транспорту»;

1990-1994 год – аспірант Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Економічна теорія».

Науковий ступінь – кандидат економічних наук – 1998 рік – за спеціальністю «Економічна теорія».

Вчене звання – доцент (з 2000 року).

Диплом «Доктора філософії» за спеціальністю «Економічна теорія» - 2011 рік.

З 2011 року по 2016 рік – здобувач докторського ступеню у Донецькому Інституті економіки промисловості НАН України (з 2014 року Інститут базується у місті Києві).

Професійні інтереси (напрямки досліджень): Кластерна промислова політика як інструмент інноваційного розвитку держави; Економічні проблеми розвитку спільних підприємств з іноземними інвестиціями на сучасному етапі.

Професійні інтереси: управління фінансами публічного сектору, проблеми європейської інтеграції, глобальні економічні проблеми, сучасні особливості транснаціоналізації світового простору.

Навчальні курси:

 1. «Практикум з проблем управління фінансами публічного сектору» - практичні заняття – 30 годин, кредитів – 3, рівень програми – магістерська.
 2. «Практикум з проблем європейської інтеграції» - практичні заняття – 30 годин, кредитів – 3, рівень програми – магістерська.
 3. «Практикум з глобальних економічних проблем» - практичні заняття – 30 годин, кредитів – 3, рівень програми – магістерська.
 4. «Транснаціоналізація світового простору» - практичні заняття – 22 години, кредитів – 3, рівень програми – магістерська.
 5. «Розвиток інформаційного бізнесу в Україні» - практичні заняття – 36 годин, кредитів – 3, рівень програми – бакалаврська.
 6. «Соціальна відповідальность бізнесу в Україні» - лекції – 16 годин, практичні заняття – 14 годин, кредитів – 3, рівень програми – бакалаврська.
 7. «Регулювання міжнародних економічних відносин» - лекції – 16 годин, практичні заняття – 14 годин, кредитів – 3, рівень програми – бакалаврська.
 8. «Інвестиційні стратегії спільних підприємств» - лекції – 16 годин, практичні заняття – 14 годин, кредитів – 3, рівень програми – бакалаврська.
 9. «Основи економіки» - лекції – 18 годин, практичні заняття – 18 годин, кредитів – 3, рівень програми – бакалаврська.
 10. «Економіка підприємництва» - лекції – 24 годин, практичні заняття – 24 години, кредитів – 5, рівень програми – бакалаврська.
 11. «Аналіз діяльності туристичних підприємств» - лекції – 18 годин, практичні заняття – 18 годин, кредитів – 3, рівень програми – бакалаврська.
 12. «Економічна теорія» - лекції – 24 години, практичні заняття – 24 години, кредитів – 5, рівень програми – бакалаврська.

Наукова діяльність

114 публікацій, в тому числі індивідуальних монографій (без співавторів) – 2:

Публікації (обрані)

 1. Yuriy Nikolayev, Glib Zadorozhko, Oleksandr Barabash, Oleksii Goncharenko. Problems and prospects for the implementation and development of smart accounting system at municipal transport. Marketing and Management of Innovations. 2018. Issue 3. P. 208 - 215. URL: https://www.researchgate.net/publication/328081007_Problems_and_prospects_for_the_implementation_and_development_of_smart_accounting_system_at_municipal_transport. Авторський внесок - 25 %. (Категорія А, Web of science).
 2. Ніколаєв Ю.О. Грошово-кредитна політика в кризових умовах. Економічний простір: Збірник наукових праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2020. № 64. С. 13-16. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/164-2 Авторський внесок - 100 %. (Категорія Б).
 3. Ніколаєв Ю.О., Глчян К.Л. Розвиток подієвого туризму як нова тенденція диверсифікації міжнародної туристичної діяльності в сучасних умовах. Приазовський економічний вісник: електронний науковий журнал. 2019. Випуск 5 (16). С. 22-28. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/5_16_uk/6.pdf Авторський внесок - 50 %. (Категорія Б).
 4. Nikolayev Yu.O., Zadorozhko G. I., Paches G. D. Dumping and anti-dumping procedures in the сontext of euro-integration сourse of Ukraine. Economics: time realities: Scientific journal. 2019. № 5 (39). Р. 52-57. – URL: http://doi.org/10.5281/zenodo.2571415 Авторський внесок – 33 %. (Категорія Б).
 5. Ніколаєв Ю.О., Заславська Н.В. Відкритість торгівлі та економічне зростання: емпіричнi докази країн з перехідною економікою. Приазовський економічний вісник: Електронний науковий журнал. 2019. № 4 (15). С. 33 – 39. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/4_15_uk/7.pdf Авторський внесок - 50 %. (Категорія Б).
 6. Ніколаєв Ю.О., Пачес Г.Д. Демпінг та антидемпінгові процедури в контексті євро- інтеграційного курсу України. Інфраструктура ринку: Електронний науково-практичний журнал. 2019. № 25. С. 33-35. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/25_2019_ukr/8.pdf Авторський внесок - 50 %. (Категорія Б).
 7. Ніколаєв Ю.О., Примаченко І.Ф. Інструменти грошово-кредитної політики Європейського центрального банку як засіб подолання безробіття. Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск 22. С. 95 - 101. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2019/20.pdf Авторський внесок - 50 %. (Категорія Б).

Статті, монографії:

 1. Ніколаєв Ю.О. Формування регіональної промислової політики, як імператив модернізації економіки України: теорія, методологія, практика: Монографія. / Ю.О. Ніколаєв; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Друкарський дім, 2011. – 316 с. - ISBN 966-389-285-6.
 2. Николаев Ю. О. Экоинновационное развитие и макроэкономическая стабильность (теоретико-методологический аспект) : Моногр. / Ю. О. Николаев; Ин-т пробл. рынка и экон.-экол. исслед. - О. : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2005. - 340 c. - Библиогр.: с. 332-337 - рус.
 3. Ніколаєв Ю.О. Зовнішньоекономічні позиції Аргентини та Бразилії: порівняльний аналіз // Наука і техніка сьогодні. Серія: Економіка. – 2023. - № 11 (25). – c. 147-155.
 4. Ніколаєв Ю.О., Попов В.А. Вплив демпінгу та антидемпінгових процедур на розвиток сучасної міжнародної торгівлі між Україною і Європейським союзом // Соціально-економічний та політичний розвиток країн у сучасних умовах. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – c. 41-42.
 5. Ніколаєв Ю.О., Сасюк Н.О. Порівняльний аналіз функціонування кластерних мереж у сучасному світовому бізнесі // Соціально-економічний та політичний розвиток країн у сучасних умовах. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – c. 40-41.
 6. Ніколаєв Ю.О., Аль-Кадоорі Хашим. Еволюція світового ринку фінансових послуг та місце Китаю в цьому процесі // Соціально-економічний та політичний розвиток країн в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 5 c.
 7. Ніколаєв Ю.О., Форостовець Г.І. Аналіз сектору інформаційно-комунікаційних технологій Чехії // Соціально-економічний та політичний розвиток країн в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 5 c.

Навчально-методичні видання:

 1. Виробнича практика [Електронне видання]: електронні методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини галузі знань 29 «Міжнародні відносини». Укладачі: М.В. Кириченко, Ю.В. Пічугіна, Ю.О. Ніколаєв та ін. - Одеса, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 31 с.
 2. Переддипломна практика [Електронне видання]: електронні методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини галузі знань 29 «Міжнародні відносини». Укладачі: М.В. Кириченко, Ю.В. Пічугіна, Ю.О. Ніколаєв та ін. - Одеса, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 32 с.
 3. Кваліфікаційна робота магістра [Електронне видання]: методичні рекомендації до виконання (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини») / Г.С. Алексеєвська, Ю.О. Ніколаєв, Т.А. Родіонова, Ю.О. Ю.В. Пічугіна. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 40 с.
 4. Ніколаєв Ю.О. Практикум з проблем управління фінансами публічного сектору: методичні вказівки та рекомендації до вивчення навчальної дисципліни [Електронне видання] / Ю.О. Ніколаєв. – Одеса, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. - 34 с.
 5. Ніколаєв Ю.О. Регулвання міжнародних економічних відносин: Методичний посібник. Регулвання міжнародних економічних відносин: Методичний посібник / Ю.О. Ніколаєв. - Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. - 60 с.
 6. Нікола С.О., Ніколаєв Ю.О. Економічна теорія: Навчально-методичний посібник. За редакцією Ю.О. Ніколаєва. Економічна теорія: навчально-методичний посібник / С. О. Нікола, Ю.О. Ніколаєв. - Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. - 384 с.
 7. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / Колектив авторів // За редакцією С.О. Якубовського, Ю.О. Ніколаєва. - Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. – 305 с. - Власний внесок: Розділ 8. - С. 220 - 248.
 8. Ніколаєв Ю.О., Нікола С.О. Історія економіки та економічної думки: Навчально-методичний посібник. / С.О. Нікола, Ю.О. Ніколаєв. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова». - 2015. – 132 с.
 9. Ніколаєв Ю.О., Нікола С.О Економіка соціальних служб: Методичний посібник. / С.О. Нікола, Ю.О. Ніколаєв. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова». - 2014. – 137 с.
 10. Ніколаєв Ю.О., Кириченко М.В. Економічна теорія. Методичний посібник. – Одеса : «Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова», 2012. – 60 с.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. Міжнародна програма стажування викладачів - Зимова школа онлайн «Соціально-економічні вимірники європейських студій» Центру досконалості Жана Монне. – Січень 2023 року. – Заклад, що проводив стажування: Jean Monnet Chair SCAES факультету DISFOR, University of Genova (Italy), спільно з Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова. 180 годин. 6 кредитів ЄКТС (з відривом від виробництва).
 2. Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічний та політичний розвиток країн у сучасних умовах" (Україна, Одеса, ОНУ імені І І Мечникова, травень, 2022).
 3. Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічний та політичний розвиток країн в умовах глобальної нестабільності" (Україна, Одеса, ОНУ імені І І Мечникова, травень, 2023).

Інша діяльність:

 1. Керівник проблемної групи студентського наукового гуртка кафедри "Творча лабораторія економістів-міжнародників".
 2. Член Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація економістів-міжнародників».

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top