Кириченко Микола Віталійович

Кириченко Микола Віталійович Старший викладач кафедри Світового господарства і міжнародних економічних відносин

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar ID

Освіта, вчені ступені:

Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, 2007, спеціальність – міжнародні економічні відносини, кваліфікація за дипломом – спеціаліст з міжнародних економічних відносин

Професійні інтереси

Інформаційно-аналітична діяльність, ІoT та IT технології, міжнародний маркетинг, цифровий маркетинг, вал.-фін. інтеграція країн зони євро, зовнішні борги країн, що розвиваються, використання сучасних технологій у методиці викладання

Основні навчальні курси:

 • Світова економіка (практичні заняття, 3 ECTS, бакалавр 292 МЕВ),
 • Інформаційно-аналітична діяльність у МЕВ (лекції, практичні заняття, 3 ECTS, бакалавр 292 МЕВ),
 • Цифровий маркетинг у міжнародній комерції (лекції, практичні заняття, 3 ECTS, бакалавр 292 МЕВ),
 • Міжнародні валютно-кредитні відносини (практичні заняття, 3 ECTS, бакалавр 292 МЕВ),
 • Міжнародні економічні відносини(практичні заняття, 3 ECTS, бакалавр 292 МЕВ),
 • Управління міжнародними портфельними інвестиціями(практичні заняття),
 • Практикум з міжнародних фінансів(практичні заняття),
 • Теор. семін. "Акт.пробл.світ.госп." (практичні заняття, 3 ECTS, магістри 292 МЕВ),
 • Практикум з регулювання міжнародної торгівлі(практичні заняття, 3 ECTS, магістри 292 МЕВ),
 • Міжнародний маркетинг (лекції, практичні заняття, 3 ECTS, бакалавр 292 МЕВ),
 • Міжнародні фінанси(практичні заняття, 3 ECTS, бакалавр 292 МЕВ),
 • Науково-педагогічний практикум(практичні заняття, 3 ECTS, магістри 292 МЕВ).
 • Факультетський керівник навчальної, виробничої та переддипломної практики студентів бакалаврів та магістрів спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

Наукова діяльність

Публікації (обрані)

Статті, монографії:

 1. M. Kyrychenko, S. Yakubovskiy and T. Rodionova, "Digital Transformation of the Oil Refining Sector in Ukraine," 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), Kharkiv, Ukraine, 2020, pp. 733-736, doi: 10.1109/PICST51311.2020.9468064.
 2. M. Kyrychenko, S. Yakubovskiy, O. Kyrychenko and H. Paches, "The Role of Infocommunication Technologies in International Tourism Industry Development," 2022 IEEE 9th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), Kharkiv, Ukraine, 2022, pp. 236-240, doi: 10.1109/PICST57299.2022.10238590.
 3. Кириченко М.В. Галюк А.А. ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК КРАЇН АЗІЇ. Економіка та суспільство, (54). 2023
 4. Кириченко М.В. Галюк А.А ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР КИТАЮ. Економіка та суспільство, (55) 2023
 5. Кириченко М.В., Юркова О.Н. IPO В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ДЛЯ УКРАЇНИ Bulletin of Sumy National Agrarian University, 4 (96) 2023
 6. Yakubovskiy S., Kyrychenko M. Role Of Blockchain Technology In The Development Of Global Information Technology And Fintech Markets In The Conditions Of Globalization ISSN 2518-1394 (online), ISSN 2226-2822 (print) Вісник Маріупольського Державного Університету Серія: Економіка, Маріуполь:2018, Вип. 15, С. 126-132, 0.6 д.а.
 7. Кириченко М.В. Пятков А.М. Трансформація державного сектору економіки країн ЄС в умовах глобалізації світового господарства. // Соціально- гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 26-27. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. – 152 с. 0,5 д.а.
 8. Yakubovskiy S., Kyrychenko M. Role Of Blockchain Technology In The Development Of Global Information Technology And Fintech Markets In The Conditions Of Globalization ISSN 2518-1394 (online), ISSN 2226-2822 (print) Вісник Маріупольського Державного Університету Серія: Економіка, Маріуполь:2018, Вип. 15, С. 126-132, 0.6 д.а.
 9. Кириченко М.В.,Кириченко О.В., Філюшкина В.Ю. Вплив платіжного балансу на економіку ісламських країн // Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт серія монографій / [авт.кол.: Е.Л. Жоровля, М.В. Кириченко, О.В. Кириченко, І.Я. Львович, Я.Е. Львович, В.О. Малярова, А.П. Преображенський та ін.]. - Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2021 -198 с. : ил., табл. . URL: https://www.sworld.com.ua/simpua18/sua18-2.pdf
 10. Kyrychenko М. V., Kyrychenko О.V., Filushkina V.Y. Development of global energy sector in terms of globalization (Ukraine and China experience) // Intellektuelles Kapital - Die Grundlage Für Innovative Entwicklung, Monographie, 2021 . URL: https://www.sworld.com.ua/simpge6/sge6-05.pdf
 11. Kyrychenko М. V., Kyrychenko О.V. Sheiko V.A “Key features of Bulgaria and Romania balance of payments in the context of globalization” «Economic development and modern management», Karlsruhe, Germany. October, 2021. URL: https://sworld.com.ua/monoge4/mge4-4.pdf
 12. Кириченко М.В., Кириченко О.В.,Данільченко К.К. “ Характеристика валютної політики Сполучених Штатів Америки та Німеччини ” “Intellectual development of mankind in modern conditions' 2021”, monograph , Odessa. URL: https://uasymp.promonograph.org/index.php/sua/issue/view/sua19-02/sua19-02

Навчально-методичні видання:

1. Кириченко М.В., Пічугіна Ю.В., Методичні вказівки з проходження виробничої практики для студентів 1 курсу магістратури // рецензенти: д.е.н., проф. Якубовський С.О.; к.е.н., доц. Крючкова Н.М. 2023 р., 31 с.
2. Кириченко М.В., Пічугіна Ю.В., Методичні вказівки з проходження переддипломної практики для студентів 2 курсу магістратури // рецензенти: д.е.н., проф. Якубовський С.О.; к.е.н., доц. Крючкова Н.М. 2023 р., 32 с.
3. Кириченко М.В., Методичні вказівки з Інформаційно-аналітичної діяльності у МЕВ // рецензенти: д.е.н., проф. Якубовський С.О.; к.е.н., доц. Крючкова Н.М. 2023 р., 39 с.
4. Кириченко М.В., Методичні вказівки з Міжнародного маркетингу // рецензенти: д.е.н., проф. Якубовський С.О.; к.е.н., доц. Крючкова Н.М. 2023 р., 35 с.

Інші публікації:

 1. Кириченко М.В. Воротнюк Ю.С. Оцінка торгівельного балансу Республіки Молдова // Теоретичні та практичні аспети антикризового регулювання економіки країни: матеріали Всеукраїнської науоково-практичної конференції (м. Одеса, 2019) - Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, - 104 с. 0,3 д.а.
 2. Kyrychenko M.V. Shishkina V.I. Macroeconomics Comparison Analysis Of The USA And China Economies In Terms Of Globalization // Китай – Україна Перспективи академічного та ділового співробітництва. Науково-практична міжнародна конференція. 0,4 д.а.
 3. Кириченко М.В. Пятков А.М. Трансформація державного сектору економіки країн ЄС в умовах глобалізації світового господарства. // Соціально- гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 26-27. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. – 152 с. 0,5 д.а.
 4. Кириченко М. В. Вплив новітніх мегакорпорацій на розвиток світового ринку нафтопродуктів // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 88 с. – 0,3 д.а.
 5. Кириченко М. В., Капранова О. О. Аналіз національних фінансових систем Швеції та Фінляндії // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності.Збірник наукових праць Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції.– Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 88 с. – 0,3 д.а.
 6. Кириченко М. В., Чумаченко Д. О. Проблема интеграции беженцев в европейское сообщество // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності.Збірник наукових праць Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції.– Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 88 с. – 0,3 д.а.
 7. Кириченко М. В. Шишкіна В. І. Особливості формування торгівельного балансу Бразилії, Аргентини та Чилі протягом 2014-2018 років // Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку : збірник тез ІІІ Всеукраїнської студентської науково- практичної конференції. – Дубляни, 2019. – 242 с., 0,4 д.а.
 8. Кириченко М. В., Гончаренко О.О. Значення Брексіту для сільськогосподарського сектору країн, що розвиваються // Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку : збірник тез ІІІ Всеукраїнської студентської науково- практичної конференції. – Дубляни, 2019. – 242 с., 0,4 д.а.
 9. Кириченко М. В., Ромаскевич Г.О. Стратегія та перспективи розвитку Європейського Союзу на світовому ринку інновацій// Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку : збірник тез ІІІ Всеукраїнської студентської науково- практичної конференції. – Дубляни, 2019. – 242 с., 0,4 д.а.
 10. Кириченко М.В. Застосування принципів системної динаміки у світовій економіці. //Добробут націй в умова глобальної нестабільності. Збірник наукових праць Шостої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - 2016. – 82 с. – С. 47-48. 0, 2 д.а.
 11. Кириченко М.В. Роль ТНК у глобалізаційних процесах в світовій економіці.//Добробут націй в умова глобальної нестабільності. Збірник наукових праць Шостої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - 2016. – 82 с. – С. 59-61. 0, 2 д.а.
 12. Кириченко М.В. Вплив діяльності ТНК на економічний розвиток ЄС.//Добробут націй в умова глобальної нестабільності. Збірник наукових праць Шостої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - 2016. – 82 с. – С. 77-78. 0, 15 д.а.
 13. Кириченко М.В. Цели развития ТНК путем слияния и поглащения.//Добробут націй в умова глобальної нестабільності. Збірник наукових праць Шостої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - 2016. – 82 с. – С. 78-79. 0, 15 д.а.
 14. Кириченко М.В. Вплив обсягів споживання нафти на зростання національної економіки на прикладі США і Китаю. //Добробут націй в умова глобальної нестабільності. Збірник наукових праць Сьомої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - 2017. – 84 с. – С. 31-33. 0, 3 д.а.
 15. Кириченко М.В. Позиция Германии в международных рейтингах развития человеческого потенциала ы легкости ведения бизнеса. //Добробут націй в умова глобальної нестабільності. Збірник наукових праць Сьомої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - 2017. – 84 с. – С. 43-45.0,25 д.а.
 16. Кириченко М.В. Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки (на прикладі країн Азії). //Добробут націй в умова глобальної нестабільності. Збірник наукових праць Сьомої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - 2017. – 84 с. – С. 45-48. 0,3 д.а.
 17. Кириченко М.В. Методика расчета мировх рейтингов человеческого развития и легкости ведения бизнеса на примере США //Добробут націй в умова глобальної нестабільності. Збірник наукових праць Сьомої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - 2017. – 84 с. – С. 51-53. 0,2 д.а.
 18. Кириченко М.В. Сучасні тенденції розвитку ТНК нафтовидобувної галузі США на світовому ринку та її перспективи. //Добробут націй в умова глобальної нестабільності. Збірник наукових праць Сьомої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - 2017. – 84 с. – С. 53-55. 0,2 д.а.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. Міжнародне Стажування «Цифрове майбутнє: Змішане навчання» в рамках проекту Dіgin.Net 2» Німецької служби академічних обмінів (DAAD) Certificate DN 202211070 в період з 10.10.2022 по 30.11.2022 р., загальною тривалістю – 180 годин (6 кредитів ЄКТС)., Наказ №1103-18 від 22.06.2023
 2. Участь у виконанні міжнародного навчального проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH «Успіхи і недоліки монетарної політики Європейського союзу: наслідки для України» (грантова угода між ОНУ та Європейської комісією №101048173 від 10 лютого 2022 року).
 3. Одеський національний економічний університет 12.11.2018 – 12.12.2018 «Розробка та вдосконалення робочих програм», Наказ 2861-18 від 05.11.2018

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top