Симпозіум викладачів англійської мови професійного спрямування (National Symposium on Excellence in Internationalisation and ESP in Higher Education)

У рамках проекту «Англійська мова для університетів» Британської Ради в Україні з 22 по 24 листопада 2018 року в Київі відбувся симпозіум викладачів англійської мови професійного спрямування (National Symposium on Excellence in Internationalisation and ESP in Higher Education). Представники 32 українських університетів зібрались для того, щоб поділитися досвідом упровадження інновацій і нових підходів до викладання англійської мови професійного спрямування. 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова  на симпозіумі представляли завідувач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Віт Надія Петрівна та доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів Румянцева Олена Анатоліївна.

Представники Британської Ради, Саймон Вільямс (Simon Williams), директор Британської Ради в Україні, Саймон Етертон (Simon Etherton), керівник програм англійської мови Британської Ради, Жанна Севастьянова, менеджер проекту «Англійська мова для університетів», та Надія Удова, координатор проекту, розповіли про перебіг проекту та поділилися планами щодо майбутньої співпраці.

Учасники симпозіуму розповідали про зміни й вдосконалення навчальних планів і програм «Англійська мова за професійним / академічним та професійно-академічним спрямуванням», про залучення сучасних методології та методів викладання англійської мови у своїх університетах. Представники університетів також поділилися труднощами, з якими їм доводиться стикатися, адже головною метою цього симпозіуму було спроба вирішити спільні актуальні проблеми у цій сфері.

Викладачі кафедри іноземних мов природничих факультетів протягом трьох років брали активну участь у тренінгах та симпозіумах Британської Ради:

 • Англійська мова за академічним спрямуванням (EAP, English for Academic Purposes);
 • Англійська мова за професійним спрямуванням (ESP, English for Specific Purposes);
 • Розробка модулів програми “Англійська мова за професійним спрямуванням” (ESP Modules Design);
 • Спостереження та дослідження роботи викладача в аудиторії (Classes Observation and Feedback);
 • Курс підготовки сертифікованих тренерів Британської Ради в Україні;
 • CiVELT (три цикли):
 • CiVELT 1 (розуміння професійних потреб тих, хто вивчає мову; визначення основних джерел інформації при аналізі професійних потреб; розуміння важливості мотивації та вплив демотивації на аудиторію; створення позитивної атмосфери впродовж навчання; використання професійних контекстів як ресурсів);
 • CiVELT 2 (розуміння сфери діяльності майбутніх фахівців з точки зору використання мови; викладання граматики та лексики; застосування функціональної мови у навчанні; впровадження сучасних підходів до формування навичок говоріння, читання, аудіювання та письма);
 • CiVELT 3 (розробка робочої програми; презентація нового мовного матеріалу; помилки і методика їх виправлення; робота з контентом; тестування і оцінювання; практика викладання в аудиторії; визначення ефективності курсу і його корегування; безперервний професійний розвиток).

Результатом участі у проекті стали професійний розвиток викладачів кафедри іноземних мов природничих факультетів, зміни в робочих та навчальних програмах, впровадження нових форм роботи зі студентами та застосування сучасних методів викладання, впровадження портфоліо студента у навчальних процес з метою: по-перше, надати більш автономії на всіх рівнях вивчення іноземної мови; по-друге, удосконалити компетентність студентів бакалаврату, магістратури та аспірантури; по-третє, використовувати портфоліо як невід’ємний складник оцінювання і аналізу професійного та академічного зростання студентів та аспірантів.

Головним гостем симпозіуму став професор Саймон Борг (Simon Borg), відомий фахівець з іншомовної освіти, експерт проекту «Англійська мова для університетів», який провів тренінг з ефективної організації взаємовідвідування занять викладачами та ефективного зворотного зв’язку.
Учасники симпозіуму були вражені ораторською майстерністю лектора з Великої Британії, який продемонстрував найвищий рівень професійної компетентності та вразив умінням працювати з аудиторією.

Найважливіші результами проекту – це:

 • досягнення трансформаційних змін у рівні володіння англійською мовою в провідних українських університетах як професорсько-викладацького складу університету, так і випускників бакалавриату (В2, рівень CEFR1), магістратури (В2, рівень CEFR) та аспірантури (С1, рівень CEFR);
 • удосконалення методології та методів викладання англійської мови на рівні університетів через неперервний професійний розвиток як викладачів англійської мови, та і викладачів фахових дисциплін англійською;
 • вдосконалення навчальних планів і програм «Англійська мова за професійним / академічним та професійно-академічним спрямуванням»;
 • розробка технік оцінювання результатів успішності як навчання, так і викладання;
 • формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей у рамках викладання та вивчення англійської мови;
 • регулярне оновлення та вдосконалення методики викладання;
 • залучення науково-викладацького, аспірантського та студентського складу університетів до ефективної співпраці у програмах міжнародного обміну з європейськими університетами;
 • підвищення автономності і відповідальності бакалаврів/магістрів/аспірантів, тобто їх здатності самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності;
 • підвищення лінгвокультурологічного рівня студентів/ магістрів/аспірантів задля подальшого забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;
 • спрямування результатів проекту на користь суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу українських університетів.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top