Про організацію дистанційної освіти на факультеті РГФ в умовах карантину

Викладачі РГФ активно ведуть викладацьку діяльність під час карантину в дистанційній формі. На всіх випускових кафедрах факультету РГФ відбувається керівництво курсовими та дипломними роботами (способи комунікації обирають керівник та студент спільно в залежності від специфіки роботи). Незважаючи на умови карантину, керівники робіт, рекомендованих для наукової студентської конференції, продовжують готувати до участі своїх студентів.

Викладачі активно працюють на розробкою нових методичних матеріалів, а також займаються науковою роботою. Зокрема, кафедри використовують наступні ресурси для продовження освітнього процесу в дистанційній формі:

Кафедра педагогіки

Викладачі кафедри склали Плани виконання навчального навантаження відповідно до запропонованої форми. У переважній більшості заняття проводяться у дистанційній формі згідно розкладу. Найбільш удалою вважаємо для проведення лекційних і практичних занять програму Zoom. Програма Skype теж використовується, але у меншій мірі. В повному обсязі матеріали надаються студентам через електронну пошту, таким же чином установлено зворотній зв’язок. Активно використовуються можливості мобільних додатків Viber та Telegram (повідомлення, гучний зв’язок, приєднання файлів). Можливості веб-сервісу Google Classroom оцінюємо високо, використовуємо частково, опановуємо.

Кафедра теоретичної та прикладної фонетики англійської мови

Для продовження освітнього процесу в дистанційній формі співробітники кафедри з першого дня карантину проводять заняття зі студентами англійського відділення (1-2 курс) та французького відділення (1-4 курс). Враховуючи специфіку кафедри, що зосереджено на навчанні усному мовленню, викладачі широко використовують портали та сервіси для проведення відео конференцій та он-лайн зустріч – Skype, Zoom, Jitsi Meet. Деякі викладачі кафедри мають професійний акаунт Zoom, що дозволяє здійснювати безперервну комунікацію із групою протягом півтори години.

Для перевірки усних завдань кожний студент відправляє голосові повідомлення на телефон викладача (Viber, Whats-up, Telegram), які прослуховуються і оцінюються викладачем, та коментарі відправляються кожному студентові персонально на відповідні мобільні додатки.

Для перевірки письмових завдань використовуються ті ж самі додатки (Viber, Whats-up, Telegram), електронна пошта, на яку студенти відправляють відскановані/сфотографовані папери із виконаними вправами та завданнями. Найбільш ефективним для контролю письмових завдань виявляється застосунок Google Docs, що використовують деякі викладачі кафедри.

Кафедра теорії та практики перекладу

Кафедра використовує такі ресурси:

 • Skype, Hangouts Meet, Zoom конференції;
 • «хмарні» ресурси (здебільшого, на платформі гугл) для спільного користування матеріалами;
 • програми та форми для складання та автоматичного оцінювання тестів (гугл формс та інші);
 • відеоматеріали (зокрема, TED talks, лекції та вебінари з перекладу UTIC);
 • дистанційні курси, запропоновані на Coursera та British Council.

Кафедра німецької філології

Щодо дистанцiйної роботи, найбiльш ефективними ресурсами виявились:

 • Zoom (1- 4 курс: практичнi заняття), GotoWebinar (2-4 курси: лекцiйнi заняття) , Skype (практичнi заняття) та Google Classes (практичнi заняття) .
 • Tакож були створенi групи у Телеграм каналах для усiх курсiв.
 • Дистанцiйна робота на кафедрi нiмецькоi фiлологii складається з iнтенсивних щоденних онлайн занять та щодених завдань оффлайн (чи асинхронного спiлкування) у виглядi тестiв (Google Doc), подкаст з вправами Goethe Insitut, Cornelsen та DW.
 • Для контроля роботи оффлайн (асинхронне спiлкування) були запровадженi дедлайни.

Щодо переваг дистацiйного викладання, слiд також зазначити - кооперативний пiдхiд, безпереpвне навчання, вiльний графiк, використання сучасних мультимедiйних технологiй, що не завжди можливо в режимi аудиторних занять.

Кафедра іспанської філології

Skype, Zoom, Gmail, Google classroom, плануємо додати Moodle, в якому є більше форм контролю.

Кафедра французької філології

Серед найбільш ефективних слід зазначити мобільні застосунки Telegram, Viber (для домашнього завдання, надання пояснень, тощо) та платформи для спілкування Skype, Discord, Zoom, Google Classroom (для проведення лекцій та практичних занять), платформа fun mooc для усного та письмового розуміння та для роботи в рамках комунікативного підходу.

Для самостійної роботи студентів у контексті вірусологічної ситуації є можливість користатися ресурсом htps://bneuf.auf.org , де є велика бібліотека + навчальні ательє.

Кафедра зарубіжної літератури

Skype, Viber, Google Classroom, E-mail , Zoom, Telegram, You-tube.

Кафедра лексикології та стилістики англійської мови

Найбільш ефективними ресурсами є Zoom, Skype для проведення занять.
Google classroom, групи Telegram, Viber, My English Lab, електронна пошта - для зворотнього зв'язку і оцінювання. Деякі викладачі використовують власні You-tube канали для відео-лекцій.

Кафедра граматики англійської мови

Викладачами кафедри активно використовуються для комунікації із студентами E-mail,Viber, Skype, Telegram, Zoom, Youtube, інтернет платформи My Grammar Lab, My Language Lab.

Кафедра іноземних мов природничих факультетів

 • Платформа Google Classroom, Kahoot it.com!, Pear Deck (інтерактивні презентації з функцією «Quick Question») та Flashcard Factory, quizlet або gimkit для створення завдань з лексики заняття), платформи Google Sites для роботи з портфоліо та проектами (наприклад, створення сторінки туристичного агентства з можливою відео рекламою), Telegram.
 • Zoom Platform, Google Class, Coursera, deepenglish.com, britishcouncil.org.ua/en/English, ego4u.com, Messenger, gmail.com, Google диск, Viber, WhatsApp.
 • BBC Learning English Platform, Puzzle English Platform, engVId.
 • Pearson English Portal
 • Quizlet, Quizizz, Kahoot!, LearningApps, SurveyMonkey, PicCollage, онлайн платформы немецких издательств Cornelsen, Hueber (учебнки Futur d, Menschen A1/A2/B1).
 • My English lab, Epanel от Pearson

Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів

Для продовження освітнього процесу в дистанційній формі викладачі кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів застосовують такі платформи як Skype та Zoom. Комунікація зі студентами відбувається за допомогою електронної пошти, а також через створені групи у Viber та Telegram.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top