V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» яка присвячена до 160-річчя  з дня народження видатного психолога, засновника першої лабораторії з експериментальної психології в країні М.М.Ланге

5 квітня -  3 травня 2018 року

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас до участі в роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки", яка буде проведена 5 квітня – 3 травня 2018 року в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова та присвячена 160-річчю  з дня народження видатного психолога, засновника першої лабораторії з експериментальної психології в країні М.М.Ланге

 До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, психологи, соціальні працівники  – всі ті, хто цікавиться, займається теоретичними та практичними проблемами історичної психології.

Метою проведення конференції є об’єднати зусилля вітчизняних та зарубіжних психологів до проблем історичної контекстності творчості науковці та до  наукової рефлексії витоків сучасних наукових психологічних шкіл в Україні.

Специфікою даної інтернет-конференції виступає акцентування на мультикультурності як цивілізаційному феномені, що стає все більш актуальним в умовах сучасної України та світу. Головна ідея конференції – залучення широкої аудиторії фахівців у галузі гуманітарних та природних наук (психології, історії, соціології, політології, філософії, культурології, філології, медицини) до пошуку шляхів вирішення проблеми консолідації українського суспільства.

 

Напрямки роботи конференції:

Секція № 1. Сучасні виклики та актуальні наукові  проблеми вітчизняної  психології    

Секція № 2. Історичні контексти  та витоки сучасної психологічної думки в Україні

Секція № 3. Соціально-психологічні фактори функціонування наукового психологічного товариства

Секція № 4. Наукова творчість та новітні технології наукової комунікацій

Секція № 5. Психологічна самореалізація  та психологічне здоров'я особистості

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Для участі в конференції  до 3 травня 2018 року потрібно надіслати

на e-mail:

konfpsycholonu2018@gmail.com

  1. Заявку на участь у конференції за наведеним зразком.
  2. Електронний варіант тез, статей, оформлений відповідно до вимог.
  3. Копію квитанції про оплату організаційного внеску.
  4. Рекомендаційний лист з завіреним підписом наукового керівника (для студентів та аспірантів) у сканованому вигляді.

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез до  3 (трьох) сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова; Поля: верхнє, нижнє, праве і ліве - 20 мм; Шрифт Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1,5; Перший рядок (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по центру) - назва тез; другий рядок (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру) - прізвище та ініціали автора; третій (шрифт курсив, вирівняний по центру)- вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її мають), посада; четвертий (шрифт напівжирний, вирівняний по центру) - навчальний заклад або місце роботи, місто, країна.

 

За матеріалами конференції буде видано  збірник матеріалів конференції, а також учасники мають можливість опублікувати статті у фахових збірниках наукових праць «Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія».

Оргвнесок  за участь у конференції становить 100 грн( у його вартість входить підготовка та друк в електронному вигляді матеріалів конференції, програми конференції та сертифікату учасника)

Реквізити для оплати висилаються після повідомлення про прийняття матералів  (рахунок буде повідомлений). Платіж підтверджується скан-копією квітанції про оплату на адресу: konfpsycholonu2018@gmail.com.

Вимоги до оформлення статей дивіться на сайті «Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія». Статті проходять рецензування

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА

на участь у V Міжнародній науково-практичній  інтернет-конференції

 "Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки"

Прізвище, ім’я,

по батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Посада

 

Місце роботи

 

Тема

 

Секція

 

Адреса

 

Телефон

 

E-mail

 

Електронний документ про участь у конференції (сертифікат про участь, програма конференції, збірник матеріалів конференції)

Так

Ні

Потреба у надрукуванні статті у фаховому збірнику наукових праць

Так

Ні

Місто та номер відділення Нової пошти, на яке ми маємо вислати Вам збірник наукових статей.

 

 

Тези та статті, які не відповідатимуть вказаним вимогам, або надіслані без заявки, прийматися до розгляду не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез та  статей у відповідності до тематики конференції та вимог оформлення матеріалів.

За зміст тез та статей несе відповідальність автор.

Координатор та відповідальний секретар конференції – д.психол.наук, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова, науковий редактор журналу "Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія"  Оксана Іванівна Кононенко        тел. +380677964010, +380931203106

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top