Психологія у фулбрайтовському форматі

dz1

Міжнародні зв’язки стають частиною нашого повсякденного життя. Ми все частіше не тільки їдемо за кордон на конгреси, конференції, стажування тощо, але й приймаємо іноземних гостей у рідному університеті у тих самих форматах. Вряд чи знайдеться факультет, якій таких зв’язків не мав би.

Але сьогодні про роботу в Одеському університеті Джейсона Ганса (Jason David Hans) - фулбрайтівського степендіанта, професора факультету досліджень сім'ї, головного редактора журналу "Family Science Review", Університету Кентуккі ( США), якій вже у другий раз працював зі студентами, докторантами та викладачами кафедр психології.

У перший фулбрайтівський термін професор Д.Ганс два семестри викладав англійською мовою лекції з проблем родини та сексуальних відносин для студентів різних факультетів. Сертифікат отримали 27 студентів.
Цей навчальний рік розпочався 7 вересня 2017 року з публічної лекції професора Д.Ганса: «Наукові публікації в США: міфи та реальність» на черговому засіданні секції психології в Одеському будинку вчених.
Цілий рік, раз на місяць, на науково-методичному семінарі англійською мовою для викладачів "Публікації результатів досліджень в іноземних виданнях" головними темами були вимоги до публікацій Американської Психологічної Асоціації (APA style), зокрема до огляду літератури, опису методів дослідження, особливості представлення результатів дослідження в американській науці, вимоги до представлення таблиць, діаграм та їхньому опису, до аналіз та обґрунтуванню результатів дослідження, а також до процесу публікацій. 

dz2

Студенти, докторанти разом з викладачами 4 академічної години двічі на місяць стали слухачами курсу на англійській мові "Наукові дослідження", на якому обговорювалися дослідницькі питання та гіпотези, правила огляду літератури та дизайну дослідження, проблеми вибірки дослідження, сбіру даних, психологічних вимірювань, рекомендації до використання SPSS для розрахунків статистичних ефектів, кореляції, лінійної та логістичної регресії, аналізу дисперсії. Сертифікат отримають 16 слухачів.
На думку магістра першого року навчання Івана Зяблова «Від занять професора Джейсона Ганса ми отримали величезне задоволення і користь. В першу чергу це була відмінна можливість отримати передові знання з іноземного ВНЗ. Знання, які стануть нам в нагоді незабаром, при написанні магістерських дипломів. По-друге це була можливість отримати досвід і уявлення про систему освіти в США. А також чудова практика професійної англійської мови.
За цей курс ми отримали величезну кількість корисної інформації. А цікаві домашні завдання, презентації та викладацький талант професора Ганса допоміг нам з її засвоєнням. Також особливо корисним виявився додатковий матеріал, отриманий під час занять. З різними нотатками, таблицями і стиснутими шпаргалками, корисними при побудові досліджень».

dz3 

Людмила Златова докторант кафедри диференційної та спеціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова відмітила: «Найважливіший акцент тепер робиться у докторантській підготовці на знанні англійської мови на академічному рівні. Отже, на опанування такого предмету важливо мати час… і навчатися у викладача високого рівня. Мені в цьому питанні пощастило - я потрапила на річний англомовний курс з статистичного аналізу до професора університету Кентуккі Джейсона Ганса. Я навіть не уявляла, що статистика може бути одночасно наочною і цікавою, але досконалі базові знання викладача, виключно професійна презентація і харизматичність зробили двочасові лекції легкими і зрозумілими навіть для докторанта-початківця. Вважаю, що цей досвід був для мене значним як з боку практики англійської мови так і формування поняття щодо написання наукових статей. Особисто мені цікаво було послухати про умови і правила написання статті до американського наукового журналу. Цей накопичений досвід став у нагоді і надав мені впевненості. Отже, я хочу подякувати Джейсона Ханса за неймовірно захопливу працю, Родіона Свинаренко за допомогу, іноді “розшифрування” і професійні знання, а також Валентину Іванівну Подшивалкіну за ії підтримку і участь у проекті».
Завершується рік перебування професора Д.Ганса в ОНУ імені І.І.Мечникова двома останніми подіями. 29 травня 2018 о 12.00 відбулася зустріч з співробітниками Наукової бібліотеки на тему "Наукові періодичні видання  в США: традиції та сучасність". Наш гість подарував університету два комплекти методичної літератури з вимогами щодо організації досліджень у психології та до їхньої публікації.
Крім того професор Д.Ганс прийме участь 23 – 28 червня 2018 р. на базі відпочинку «Чорноморка» у Третій Всеукраїнській літній школі з психології з міжнародною участю "Національні наукові психологічні школи: історія та сучасність", до 160 річниці з дня народження професора М.М.Ланге та 120-ліття відкриття Психологічної семінарії в Київському університеті Св. Володимира з доповіддю: «Перші кроки до публікацій у міжнародних виданнях».
Черговий навчальний рік пролетів дуже швидко. Але це був рік коли психологи різних поколінь мали можливість прийняти участь у навчальному процесі, якій був створений за традиціями іншої країни талановитим викладачем професором Джейсом Гансом. Багато нових ідей, нових навичок та….. спогадів. Дякуємо усім учасникам за співпрацю.

Завідувач кафедри соціальної і прикладної психології, професор В.І.Подшивалкина

A feedback on the statistical analysis course with Professor Jason Hans

The regular school year flew very quickly. A lot of new material, as well as profound work on scientific articles and dissertation are in active development. Along with the reforms for doctoral students, the requirements for the educational process have also changed. Therefore the most important emphasis is on the knowledge of English at the academic level now. Consequently, it is important to have time to master this subject ... and to study at a high-professional teacher. I was lucky as I came across an annual English-language statistical analysis course of the professor of the University of Kentucky Jason Hans. I did not even imagine that statistics can be both clear and interesting, but the perfect basic knowledges of the teacher, exclusively professional presentation and charisma, made the two-hour lectures easy and understandable even for a beginner doctoral student. I believe that this experience was significant to me both from the practice of the English language and the formation of the concept of writing scientific articles. Personally, I was interested in listening to the terms and rules for writing an article for an American scientific journal. This accumulated experience has come in handy and has given me confidence. So, I am grateful to Jason Hans for the incredibly exciting work, Rodion Svynarenko for helping, sometimes "decoding" and professional knowledge, as well as Valentyna Ivanovna Podshyvalkina for her support and participation in the project.

Liudmyla Zlatova

Doctoral student of the department of Differential and Special Psychology ONU Mechnikov

From the course of Professor Jason Hans, we got a lot of pleasure and benefit. First of all, it was an excellent opportunity to obtain modern knowledge from a foreign university. Knowledge, which will be useful to us in the future, when we writing ours master's degree theses. Secondly, it is possible to get experience and knowledge about the education system in the US. And also it’s a wonderful practice of professional English. During this course, we received a lot of useful information. And interesting homework, presentations and teaching talent of Professor Hans helped us with its assimilation. Also, additional material with various notes, tables and compressed cribs, obtained during the lessons, was especially useful in constructing ours research.

Ivan Zjadlov – first year master program student on psychology

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top