Участь декана ЕПФ Людмили Токарчук та заст.декана Віктора Масіна у конференції «Розвиток юридичної освіти: світові стандарти викладання права в університетах та їх реалізація в Україні»

11-12 квітня 2024 р. декан економіко-правового факультету Людмила Токарчук та заступник декана Віктор Масін прийняли участь у конференції «Розвиток юридичної освіти: світові стандарти викладання права в університетах та їх реалізація в Україні», організованій Школою права Українського католицького університету (м. Львів) за сприяння Програми USAID «Справедливість для всіх».

Цей захід об’єднав представників провідних правничих шкіл України, органів державної влади у сфері вищої освіти, громадянського сектору, роботодавців, у тому числі юридичного бізнесу, а також студентської спільноти. На конференції обговорювалися питання модернізації змісту освітніх програм підготовки правників як складової комплексної реформи юридичної освіти в Україні.

З аналізом поточного стану й викликів розвитку юридичної освіти в Україні  та  сучасних світових стандартів вивчення права на конференції із доповідями виступили:  Юлія Гришина, співголова робочої групи з реформи юридичної освіти при Комітеті з питань правової політики, голова підкомітету з вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (онлайн); Андрій Бутенко, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України; Михайло Винницький, заступник міністра освіти та науки України (онлайн); Андрій Бойко, голова підкомісії за спеціальністю 081 «Право» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, професор факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

На заході було представлено результати втілення Інноваційного навчального плану підготовки правника (ІНП) в освітній програмі підготовки на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в  Школі права Українського католицького університету. Окрім того, було висвітлено досвід впровадження  запропонованих в ІНП принципів та підходів у  національних  освітніх програмах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «Одеська юридична академія», юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки та інших закладів вищої освіти.

Таким чином, було започатковано діалоговий майданчик для обміну досвідом та добрими практиками з розвитку юридичної освіти, розглянуто потребу та можливості подальшого розвитку Інноваційного навчального плану як інструменту сприяння модернізації змісту та підвищення якості юридичної освіти в Україні. 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top