XVII Міжнародна Літня школа для молодих учених, аспірантів і магістрів з молекулярної біології

18 липня 2022

З 20 червня по 12 липня 2022 року на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова проведено XVII Міжнародну Літню школу для молодих учених, аспірантів і магістрів з молекулярної біології, біотехнології та біомедицини.

Склад оргкомітету: проф. Володимир Іваниця (голова оргкомітету Літньої школи), к.б.н. Надія Коротаєва (відповідальний секретар Літньої школи); члени оргкомітету Курсу лекцій - к.б.н. Надія Коротаєва (відповідальний секретар), доц., к.б.н. Тетяна Іваниця, к.б.н. Анастасія Семенець, к.б.н. Жанна Сергєєва, к.б.н. Микола Штеніков, Микола Чабан, зав. відділом ІМВ ім.. Д.К. Заболотного чл.-кор. НАНУ, проф. Федір Товкач; члени оргкомітету Наукової конференції - доц., к.б.н.  Микола Галкін (відповідальний секретар), доц., к.б.н. Наталя Ліманська; члени оргкомітету Лабораторного практикуму - к.б.н. Андрій Мерліч (відповідальний секретар); члени оргкомітету Практичного семінару - доц., к.б.н. Оксана Зінченко, (відповідальний секретар), доц., к.б.н. Ганна Ямборко. Модератори Курсу лекцій - доц., к.б.н. Микола Галкін, доц. к.б.н. Марія Русакова, к.б.н.  Жанна Сергєєва, к.б.н. Андрій Мерліч, к.б.н. Микола Штенікова, к.б.н. Анастасія Семенець. Модератори Практичного семінару - доц., к.б.н. Оксана Зінченко, доц., к.б.н. Ганна Ямборко.

a1

У рамках ХVII Літньої школи з 20 по 25 червня проведено Лабораторний курс «Клонування, експресія та очищення рекомбінантних білків». Група студентів, аспірантів і молодих учених учасників курсу працювали в лабораторії кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології. Заняття проводили науковці Олексій Шмідт та Олена Рахімова онлайн з кафедри медичної біохімії та біофізики Університету Умео (Швеція), а в лабораторії кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології в Одесі – к.б.н. Андрій Мерліч та к.б.н. Надія Коротаєва. Учасники практичного курсу мали змогу очистити плазмідну ДНК, провести електрофорезне очищення продуктів ПЛР, здійснити рестрикцію та лігування векторів та фрагментів ДНК з подальшою трансформацією бактерій.

a2a3

З 23 по 24 червня в рамках Літньої школи пройшов Практичний семінар «Проблеми та перспективи онлайн-навчання в закладах вищої освіти». У семінарі взяли участь науково-педагогічні працівники з 9 закладів вищої освіти. Серед них 7 українських університетів (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Вінницький національний медичний університет імені М. Пирогова. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені І. Франка, Одеський національний медичний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) та два зарубіжних – Університет Умео, Швеція і Державний Університет медицини та фармації Республіки Молдова імені Ніколає Тестеміцяну, Молдова.

Семінар відкрив ректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова професор Вячеслав Труба. У семінарі брали участь 44 учасники, 30 з них виступили з доповідями щодо власного досвіду організації та проведення онлайн-занять з біологічних та біомедичних дисциплін. Під час семінару відбулося засідання круглого столу, на якому викладачі та запрошені представники студентського самоврядування біологічного факультету ОНУ обговорили головні проблеми дистанційного навчання та способи їх подолання.

a4

a5

З 27 червня по 8 липня у форматі онлайн прочитано Курс лекцій в рамках Літньої школи. Курс лекцій відкрили голова оргкомітету проф. Володимир Іваниця та академік НАНУ, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ Сергій Комісаренко. У роботі Лекційного курсу брали участь 215 слухачів молодих учених, аспірантів та студентів з України, США, Бангладеш, Грузії, Еквадору, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Ірану, Канади, Кенії, Лівану, Молдови, Марокко, Нігерії, Німеччини, Пакистану, Туреччини, Македонії, Естонії, Нідерландів, Швеції, Вірменії.

З лекціями про сучасні досягнення молекулярної біології, біотехнології та біомедицини виступили провідні вчені Франції, Грузії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Швеції, України та США, зокрема з Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, Інституту мікробіології і  вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Товариства ЕКСПЛОДЖЕН, Львів, Наукового центру ТОВ «ЮРіА ФАРМ», Дніпровського державного медичного університету, Україна, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Ягелонського університету (Краків, Польща), Ганноверської медичої школи, (Ганновер, Німеччина), Німецького центру дослідження раку (Гейдельберг, Німеччина), Нантського університету (Франція), Університету Умео (Швеція), Левенського університету (Бельгія), Автономного університету Барселони (Іспанія), Саутгемптонського університету (Великобританія), Інституту дослідження раку (Лондон, Великобританія), Лондонського інституту медичних наук, Біотехнологічного дослідницького центру (Канада).

a6

На завершення Літньої школи 11-12 липня відбулася онлайн-конференція молодих вчених «Сучасні проблеми біології, біотехнології та біомедицини». В ході роботи конференції було заслухано 13 усних та представлено 7 стендових доповідей. За результатами конференції доповіді учасників рекомендовані до опублікування в Збірці матеріалів конференції, а кращі роботи - в науковому журналі «Мікробіологія і біотехнологія».

a7

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top