Романова Ольга Володимирівна

Романова Ольга Володимирівна

Кафедра міжнародних відносин, факультет міжнародних відносин, політології та соціології,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Дворянська 2, Одеса, Україна, 65082.

Телефон: (+380 482) 63 32 59; Факс (+380 482) 68 72 84;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID: Ольга Романова
Google Scholar: Ольга Романова
Також: Facebook

Курси лекцій:

 1. ЄС у системі міжнародної безпеки ХХІ ст.
 2. Зовнішня політика країн Західної Європи.
 • З 2009 до цього часу. – доцент кафедри міжнародних відносин.
 • 2008-2009 – ст. викладач кафедри міжнародних відносин.
 • 2008 – кандидат політичних наук (спеціальність 23.00.04. – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку), Одеська національна юридична академія. Тема дисертації: «Зовнішньополітичні стратегії Франції, Німеччини та Великобританії у контексті розвитку й
  імплементації СЗБП ЄС».
 • 1996 – спеціаліст, кваліфікація «Міжнародні відносини» (ОНУ імені І. І. Мечникова).

Рідна мова: російська. Інші мови: українська, англійська.

Список основних публікацій:

 1. ЗЕС: постмаастрихтська еволюція і постамстердамські перспективи інтеграції в ЄС // Дослідження світової політики. Зб. наук.праць. – К. - 2002. – Вип.19. – С. 17-25 (у співавторстві з І. М. Ковалем).
 2. ЄС: зовнішній аспект внутрішньої безпеки в контексті сучасних загроз // Дослідження світової політики. – К. - 2003. – Вип. 22. – С. 62-68.
 3. Формування Спільної європейської політики безпеки і оборони (СЄПБО) у постамстердамський період // Дослідження світової політики. - 2004. – Вип.27. – С. 58-64.
 4. Концепция приоритетных региональных направлений Общей внешней политики и политики безопасности ЕС // Вісник Одеського національного університету. – 2007. – Т.12. – Вип.14. – С.168-174. (Соціологія і політичні науки).
 5. Великобритания в процессе формирования «военно-политического измерения» ЕС в постбиполярный период // Вісник Одеського національного університету. – 2010. – Т.15. – Вип.7. – С.141-147. (Соціологія і політичні науки).
 6. Финляндия в процессе формирования общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) ЕС //Вісник Одеського національного університету. – 2013. – Т.18. – Вип.3 (19). – С.163-170. ( Соціологія і політичні науки).
 7. Франция в процессе подготовки и ратификации Лиссабонского договора //Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Т.20. – Вип.2 (23). – С.110-117. (Соціологія і політичні науки).
 8. Зовнішньополітичні стратегії Франції, Німеччини та Великобританії у контексті СЗБП ЄС: аналіз політичної думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки: монографія / Колектив авторів, за заг.ред. І.М. Коваля, О.І. Брусиловської. - Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. - С.113-126.
 9. Политика Европейского Союза в контексте возникновения угрозы международного терроризма // Актуальні проблеми політики. – Вип. 57-58. – 2016. – С.115-123
 10. Северное сотрудничество в сфере обороны в контексте формирования ЕПБО ЕС // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Т.22. – Вип. 2 (29). – C.153-161 (Соціологія і політичні науки).
 11. Фінляндія в процесі формування «Північного виміру» // Сучасні тенденції розвитку науки: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23-24 лютого 2018 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – C.153-155
 12. Європейська стратегія безпеки як теоретико-концептуальна основа Європейської політики безпеки і оборони (ЄПБО) // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – C.113-115
 13. Перспективи розвитку ЄПБО у контексті чинника трансатлантизму// Розділ в монографії. – Перспективи розвитку політики ЄС: глобальні та регіональні виміри / Під заг. ред. Брусиловської О. І., Коваля І. М. – Одеса: ОНУ, 2019.
 14. Сучасний стан відносин між ЄС та США у сфері європейської безпеки // Міжнародна наукова конференція «Сучасні глобальні тенденції розвитку інноваційних наукових досліджень»: Матеріали конференції, 20 березня 2020 р. Рига, Латвія: Вид. Baltija Publishing. С. 129-132. (англ.).

Міжнародні конференції, семінари, школи, стажування:

ІІ міжнародна науково-практична конференція., (Дніпропетровськ, 2003). ІІ міжнародна науково-практична конференція (Луцьк, 2005). ІV міжнародна науково-практична конференція (Львів, 2016). ІV міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 2017). ІІ міжнародна науково-практична конференція (м. Ужгород, 23-24 лютого 2018 р.). ІV міжнародна науково-практичної конференція (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.). ІV науково-практична конференція  (м. Дніпро, 22-23 лютого 2019 р.). Міжнародна наукова конференція «Сучасні глобальні тенденції розвитку інноваційних наукових досліджень» (Рига, 20 березня 2020 р.).

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top