Родіонова Тетяна Андріївна

Доцент кафедри Світового господарства і міжнародних економічних відносин

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar ID

Scopus ID

ResearcherID: A-3713-2015

ORCID iD


Освіта, вчені ступені:

Професійні інтереси: міжнародні потоки капіталу, глобальні дисбаланси, проблеми європейської інтеграції України.

Навчальні курси:

 • «Міжнародні економічні відносини» - програма підготовки бакалавра;
 • «Європейска економічна інтеграція» - програма підготовки бакалавра;
 • «Управління міжнародними портфельними інвестиціями» - програма підготовки бакалавра;
 • «Теорія валютного курсу» - програма підготовки бакалавра;
 • «Зовнішня рівновага у відкритій економіці» - програма підготовки магістра.

Підвищення кваліфікації:

 • Університет Регенсбургу (Німеччина) за програмою «Ukraine digital» Німецької служби академічних обмінів (DAAD) в період з 25.07.2022 по 22.08.2022 р., загальною тривалістю – 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Наказ ректора ОНУ № 745-18 від 04.05.2023.
 • Координатор проекту Німецької служби академічних обмінів магістрів та аспірантів «DAAD-Euler 2022-2023 рр.» від ОНУ імені І. І. Мечникова.
 • Провідний виконавець Програми Європейської Комісії імені Жана Моне: проект № 2019-2068/001-001, 2019-2023 рр.

Основні публікації

SCOPUS:

 1. Impact of International Migration Flows on the European Union and Ukraine / T. Rodionova, S. Yakubovskiy, G. Dominese, J. Tsevukh // Journal Transition Studies Review. 2020 .Vol. 27, Issue № 2. P. 83-98
 2. Comparative Analysis of the Return on Foreign Investments of the United States, Germany and Japan / T. Rodionova, S. Yakubovskiy, G. Dominese, A. Tsviakh // Journal Global Policy and Governance. 2020 .Vol. 27, Issue № 2. P. 83-98
 3. J.H. Boyd, G. De Nicolo, T. Rodionova, 2019, Banking Crises and Crisis Dating: Disentangling Shocks and Policy Responses // Journal of Financial Stability. Volume 41. P.45-54. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2019.03.001
 4. Yakubovskiy, S., Rodionova, T. and Kyfak, A. (2019) “Inflow of Foreign Capital as a Factor of the Development of Current Accounts of the Eastern European Countries”, Journal Transition Studies Review, 26(2), pp. 3-14. DOI: https://doi.org/10.14665/1614-4007-26-001
 5. T. Rodionova, S. Yakubovskiy, A. Kyfak (2019) “Foreign Capital Flows as Factors of Economic Growth in Bulgaria, Czech Republic, Hungary and Poland”, Research in World Economy, Vol. 10, No. 4, pp. 48-57. DOI: https://doi.org/10.5430/rwe.v10n4p48
 6. H. Alekseievska, A. Kyfak, T. Rodionova, S. Yakubovskiy (2019) “Modeling Outcomes of Unconventional Monetary Policy”, International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume-8, Issue-4, November 2019, pp. 10263-10268. DOI:10.35940/ijrte.D4503.118419
 7. S. Yakubovskiy, T. Rodionova, T. Derkach Impact of Foreign Investment Income on External Positions of Emerging Market Economies - Journal Transition Studies Review, Vol 26, No 1 (2019).- P. 71-81.
 8. Determinants of the government bond yields of Italy, Spain, Portugal and Greece/ Dominese, G., Yakubovskiy, S., Rodionova, T., Derenko, V. // Journal Global Policy and Governance, 2021, 10(1), p. 23–34.
 9. Impact of transnational Corporations Activity on the economic Development of Ukraine / Dominese, G., Yakubovskiy, S., Rodionova, T., Shapoval, A. // Transition Studies Review, 2021, 28(1), p. 121–134.
 10. Digital Transformation of the Oil Refining Sector in Ukraine / Kyrychenko, M., Yakubovskiy, S., Rodionova, T. // 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T) Proceedings. 2021, p. 733–736.
 11. Development prospects of the banking sector in Central and Eastern European countries in terms of financial integration / Chumachenko D., Derkach T., Babenko V., Yakubovskiy S., Rodionova T.// Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(7), p.1-12;
 12. International migration as a factor of economic development of Central, Eastern and Southern Europe / Dominese G., Yakubovskiy S., Rodionova T., Kachanovska M. // Transition Studies Review, 2021, 28(2), p. 19-40;
 13. Containership Charter Rates: Analysis of Unprecedented Growth After Covid-19 Pandemic Outbreak / Zaidman G., Dominese G., Yakubovskiy S., Rodionova T.// Journal Global Policy and Governance, 2021, 10(2), p. 21-38.
 14. Efficiency of State Banks in the Economy of Poland and Ukraine / Yakubovskiy S., Dominese G., Piatkov A., Rodionova T.// Transition Studies Review, 2022, 29(1), p. 3-26;
 15. Assessment of the Level of Financial Development of the Visegrad Group Countries in Comparison with the Eurozone / Yakubovskiy S., Dominese G., Piatkov A., Rodionova T.// Journal Global Policy and Governance,2022, 11 (1), 133-146;

Публікації у наукових фахових виданнях України:

 1. The Impact of External Factors on the Real Sector Development of the Northern Europe National Economies / Sisoian M., Rodionova T. // Приазовський економічний вісник. – 5 (22), 2020 р. – С. 3-7.
 2. Analysis of the Performance of Private, State and Cooperative Banks in Germany / Piatkov A., Rodionova T.. // Приазовський економічний вісник: електрон. наук. ж. – Вип. 4 (21) 2020.– С. 8-14.
 3. Analysis of the return on foreign investment of the United Kingdom and Ireland / Kapranova O., Rodionova T. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2020. – №34. – С.103-108
 4. The Impact of External Factors on the Real Sector Development of the Northern Europe National Economies / Sisoian M., Rodionova T. // Приазовський економічний вісник. – 5 (22), 2020 р. – С. 3-7.
 5. Analysis of the Performance of Private, State and Cooperative Banks in Germany / Piatkov A., Rodionova T.. // Приазовський економічний вісник: електрон. наук. ж. – Вип. 4 (21) 2020.– С. 8-14.
 6. Analysis of the return on foreign investment of the United Kingdom and Ireland / Kapranova O., Rodionova T. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2020. – №34. – С.103-108
 7. Структура і динаміка потоків капіталу між США, Китаєм і Європейським Союзом/ Масюк О.Є., Родіонова Т.А // Журнал Китаєзнавчі дослідження. – №2. – 2021.- С.80-92.
 8. Приплив іноземних інвестицій як чинник розвитку Індії / Пирогова А. В., Родіонова Т. А. // Науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2021. – №55.- С.39-42.
 9. Сучасні тенденції ринку злиттів та поглинань в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону / Подолян З.С., Родіонова Т. А. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Економіка і менеджмент» – 2021. –№49.- С.4-10.
 10. Структура та ефективність інвестицій у спортивну індустрію країн (на прикладі економіки Німеччини) / Кафуріна А.В., Родіонова Т.А.// Інфраструктура ринку: електрон. наук. ж. – Вип. 55. – 2021. - С. 8-14.
 11. Cтан ринку праці та міграційні процеси в китайській народній республіці / Т. А. Родіонова, С. О. Якубовський, В. Г. Кочарян // Журнал Китаєзнавчі дослідження. – 2021. – №1. – С.124-126.
 12. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на розвиток сучасних ТНК / Родіонова Т., Шишкіна В., Якубовський С. //Інфраструктура ринку: електрон. наук. ж. – Вип. 51. – 2021 – С. 29-33.
 13. Comparative Analysis of the yield on Foreign Investments of Bulgaria and Romania // Rodionova Tatiana, Sheiko Valeriia // Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. – 2021. – № 61. – C.30-36
 14. Трансформація монетарної політики та її вплив на економічний розвиток Китаю / Алексеєвська, Г.С., Якубовський, С.О., Родіонова, Т.А. // Журнал Китаєзнавчі дослідження. – 2021. – №3. – С.83-96.
 15. Шатських Р. Д., Родіонова Т. А. Історичні передумови та бар'єри для економічної кооперації на прикладі Японії та південної Кореї // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2023. – Т.1. – № 19. – C. 19–25.

Навчально-методичні видання:

 1. Державне регулювання руху іноземного капіталу як необхідна умова запобіганню загрозливому відпливу фінансових ресурсів з країни: світовий досвід та шляхи його використання в Україні / С. О. Якубовський С. О., Т. А. Родіонова Т. А. // Глобальна економіка: підручник / Б.Е.Головаш та ін.; за заг. ред. Д. Антонюка. І. Бабець, А. Мокія. Запоріжжя, 2017. 612 с. – С. 452 – 466.
 2. International Economic Relations: навчальний посібник; канд. екон. наук, Т. А. Родіонова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2018. - 172 с.
 3. Зовнішня рівновага у відкритій економіці [Електронне видання]: електроні методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини галузі знань 92 «Міжнародні відносини». Одеса, 2023. – 24 с.
 4. Кваліфікаційна робота магістра [Електронне видання]: електронні методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини галузі знань 29 «Міжнародні відносини». Укладачі: Г.С. Алексеєвська, Н. В. Бичкова, Ю.О. Ніколаєв, Т.А. Родіонова. Одеса, 2023. – 40 с.
 5. Практикум з проблем відкритої економіки [Електронне видання]: електроні методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини галузі знань 92 «Міжнародні відносини». Укладачі: Т.А. Родіонова, C. О. Якубовський. Одеса, 2023. – 28 с.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top