Секція психології в Одеському будинку вчених

Відкриття ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» в одеському Будинку вчених 5 лютого 2015 року

5 лютого 2015 року в одеському Будинку вчених була відкрита

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки»

що присвячується 150-тій річниці з дня заснування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

 

До участі у конференції були запрошені науковці, викладачі, аспіранти, студенти, соціальні працівники, журналісти – всі ті, хто цікавиться, займається теоретичними та практичними проблемами історичної психології.

Метою конференції, що проводиться вже вдруге, є висвітлення пізнавального та перетворювального потенціалу історичної психології як самостійної галузі досліджень на стику багатьох гуманітарних наук, окреслення сучасного стану теоретичних та емпіричних розробок в історичній психології, що дозволить відстежити динаміку її предмета та методів в умовах зміни методологічних настанов гуманітарного знання.

Специфікою даної інтернет-конференції виступає акцентування на мультикультурності як цивілізаційному феномені, що стає все більш актуальним в умовах сучасної України та світу. Головна ідея конференції – залучення широкої аудиторії фахівців у галузі гуманітарних наук (психології, історії, соціології, політології, філософії, культурології, філології, соціальної роботи) до пошуку шляхів вирішення проблеми консолідації українського суспільства. Інтернет-конференція знаходиться за адресою http://e-learning.onu.edu.ua/forum.

Напрямки роботи конференції:

Секція №1. Методологія та методи історичної психології

Секція №2. Суб’єкт історії та культури

Секція № 3. Історична психологія як тренд історії психології.

Секція №4. Фундаментальні та прикладні психо-історичні дослідження в загальній, соціальній та етнічній психології

Секція №5. Історична психологія: архетипи, міфи, ментальність, картина світу особистості та спільноти в житті та мистецтві.

Секція №6. Самоздійснення особистості в культурно-історичному просторі

Секція №7. Психологія повсякденності та свята в традиційному та сучасному суспільстві

Секція №8. Релігія в мультикультурному соціумі

Секція №9. Психо-історична реконструкція ментальності особистостей та спільнот

Секція №10. Мультикультуралізм та глобалізація в політичному процесі України, Європи та світу

Секція № 11. Конструювальний ресурс історичної психології та філософської антропології (як метаантропології) в створенні політичної нації в умовах мультикультуралізму

Секція №12. Соціальна робота та психосоціальна допомога: історія та сучасний стан

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, французька.

План роботи психологічної секції «Будинку вчених» на 2015 - 2016 н.р.

Тема доповіді

ПІБ доповідача

1.

Інформаційно-психологічна безпека особистості та методи захисту від маніпулятивних впливів.

К.психол.н.,

професор

Будіянський М.Ф.

2.

Проблеми зони в соціальній адаптації студентів-першокурсників університету при побудові життєвої перспективи

К.психол.н.,

доцент

Вішталенко О.Д.

3.

Вплив ментального досвіду психологів на прояви компетентності у спілкуванні з дітьми

К.психол.н.,

доцент

Гусакова М.П.

4.

Активні методи навчання у вищому навчальному закладі

К.пед.н.,

доцент

Кириченко О.М.

5.

Аспекти впливу засобів масової інформації на свідомість громадян: психологічна безпека та збиток

К.психол.н.,

доцент

Коваль Г.Ш.

6.

Психоісторичний підхід до вивчення професій

К.психол.н.,

доцент

Пундєв В.В.

7.

Пасіонарна особистість у історично-психологічному аспекті

К.філологіч.н.,

доцент

Сапригіна Н.В.

 

Завідувачка кафедри

соціальної й прикладної психології

доктор соціологічних наук, професор В.І. Подшивалкіна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top