ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії 2018/2019 навчального року

Повідомлення галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії

від 9.04.2019 р. 

Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні визначила наукові роботи, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію. Це – автори, рейтинг робіт яких перевищує 75 балів. 

Науково-практична конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії, відбудеться з 25 по 27 квітня 2019 р. на факультеті історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

 • Рейтинговий список робіт учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії у 2018/2019 навчальному році

   

  П.І.П.

  Навчальний заклад

  Назва роботи

  Шифр роботи

  Рейтинг, балів

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  1

  Бумар Тетяна Сергіївна

  Українська інженерно-педагогічна академія. Навчально -науковий професійно-педагогічний інститут 

  Проблема людини у сучасному інформаційному суспільстві

  Інформаційне суспільство

  100

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  2

  Орехов Ілля Олександрович

  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

  Лео Штраус: народження або відродження політичної філософії?

  Rip_Van_Winkle

  95,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  3

  Лобанова Катерина Олександрівна

  Національний університет "Києво-Могилянська академія"

  Глобалізація і мобільність: шлях до «випереджаючого формату» життя

  Мистецтво

  90,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  4

  Гірняк Катерина Геннадіївна

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Реальність як символічний конструкт

  ratatouille

  88,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  5

  Яригіна Анастасія Сергіївна

  Національний університет "Києво-Могилянська академія"

  Феномен і поняття «Священного»: класична спадщина та сучасний досвід (деякі аспекти побутування у вітчизняному освітньому просторі)

  Cакральний цинамон

  88,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  6

  Жеронкін Антон Володимирович

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

  Поняття πρáγματα в сучасній фундаментальній онтології: від М. Гайдеггера до Г. Гармана

  Pragmata

  87,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  7

  Копилова Анна Олександрівна

  Херсонський державний університет

  Свобода творчості та цензура в сучасному

  українському художньому просторі:

  соціально-філософський аналіз

  куратор

  87,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  8

  Троян Вікторія Сергіївна

  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

  Мовчання (в) кіно

  Людина без селезінки

  87

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  9

  Андрущенко Сергій Володимирович

  Таврійський державний агротехнологічний університет

  Від homo economicus до homo creativus в сучасних соціокультурних умовах

  Суспільство

  86,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  10

  Полякова Іванна Юріївна

  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

  Співвідношення містичного та мови в філософії Л. Вітгенштайна та М. Гайдеггера 

  Одесский рогалик

  86,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  11

  Лукащук Яна Юріївна

  Національний університет біоресурсів і природокористування

  України

  Антропоцентризм філософії та екології. Рівність людства і природи за Арне Нессом

  Лао Цзи

  85,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  12

  Макаренко Марія Андріївна

  Дніпровський національний університет імені  Олеся Гончара

  Апологія соліпсизму

  в індивідуалістичній філософії Макса Штірнера

  Справжнє/несправжнє буття

  85,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  13

  Михайлов Владислав Тарасович

  Національний університет "Києво-Могилянська академія"

  Структурна антропологія К. Леві-Строса: проблема методу

  Структура

  85

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  14

  Горбунова Анастасія Сергіївна

  Запорізький національний технічний університет

  Філософські засади самоздійснення людського «Я»

  Тільки  вперед!

  84,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  15

  Яловий Єгор Геннадійович

  Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

  Історико-філософські дискурси проблеми справедливості

  Сентенція

  84,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  16

  Закапко Ольга Ігорівна

  Житомирський  державний технологічний університет

  Феномен жіночої самотності

  Самота

  84

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  17

  Ястреб Наталія Олександрівна

  Херсонський державний університет

  Розвиток екуменізму в Україні

  SAPERE AUDE

  83,.5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  18

  Харук Марія-Катерина Романівна

  Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

  Інший: свідок моєї присутності чи форма відчуження мого «Я»?

  mitSein

  83

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  19

  Ганніч Юрій Вячеславович

  Сумський державний університет

  Медитації Декарта та епістемологічний аргумент на користь буття Бога

  Медитації

  82,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  20

  Шевченко Наталія Сергіївна

  Національний університет кораблебудування ім. академіка Макарова

  Дослідження філософсько-культурологічних засад факторів формування віктимної поведінки

  Голка

  82,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  21

  Бура Катерина Олександрівна

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Концептуальні засади музичної аргументації

  Nihil supra musika est

  82

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  22

  Саржан Юлія Олександрівна

  Луцький національний технічний університет

  Концепт свободи у філософському дискурсі

  Сова

  82

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  23

  Данилів Андріана Миколаївна

  Львівський національний університет імені Івана Франка

  Соціально-філософський аналіз концепції влади у творчості Мішеля Фуко

  ВМФАД

  81,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  24

  Гаман Анастасія Олексіївна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

  Уникання сучасності як «мистецтво себе»

  Simba lion

  80

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  25

  Крагель Каріна Володимирівна

  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

  «Самовладність» та «святість» зла: парадокс безмежного порушення людиною власних границь

  Victoria

  80

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  26

  Насипана Марія Ігорівна

  Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

  Філософське осмислення людини: від раціоналізму до ірраціоналізму

  Марічка-Лисичка

  80

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  27

  Самборська Марія Анатоліївна

  Національна академія внутрішніх справ

  Релігійний фактор в національній свідомості

  сучасного українського суспільства

  Національна самоідентичність

  77,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  28

  Савченко Світлана Валентинівна

  Херсонський державний університет

  Світоглядно-національні рефлексії українського народу в українській літературі XV ‒ першої половини XVII ст.

  argentum stella

  76,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  29

  Свірський Олександр Віталійович

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Онтологія культурної індустрії

  Шифр - 0451

  76,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  30

  Роман Роман Романович

  Національний університет біоресурсів і природокористування

  Системний аналіз  суспільно-політичного устрою у філософському ракурсі

  VeniVidiVici

  74,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  31

  Хитрук Руслана Олегівна

  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

  Пошук сутності науки як історія наукових пошуків: становлення концепції раціональності

  Філософія науки

  74,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  32

  Хлєбникова Ірина Станіславівна

  Київський національний торговельно-економічний університет

  Роль критичного мислення в житті сучасної людини

  Критичне мислення

  74,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  33

  Боднар Анна Борисівна, Янюк Дмитро Віталійович

  Львівський національний аграрний університет

  Людина у вирі соціальних мереж: нові можливості та страхітливі загрози

  Добровільні полонені

  73,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  34

  Волосян Кароліна Володимирівна

  Київський національний торговельно-економічний університет

  Філософські погляди Еріха Фромма в контексті критики сучасного суспільства споживання (на матеріалі роботи «Мати чи бути?»)

  Дегуманізація

  72,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  35

  Омельченко Анна Вячеславівна

  Київський університет імені Бориса Грінченка

  Феномен зрілої самотності в ціннісному просторі життя і філософської спадщини Ханни Арендт

  Hanna Arendt

  72

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  36

  Гайдук Анна Олексіївна

  Львівський національний університет імені Івана Франка

  Технократизм та гуманізм у постіндустріальному суспільстві

  ТГГА

  71,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  37

  Бурса Анна-Любов Валеріївна

  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

  Проблема еросу

  в російській релігійній філософії

  Зачаровані еросом

  71

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  38

  Яшин Владислав Олегович

  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  Проблема штучного інтелекту в сучасній філософії та науці

  Людина чи машина?

  71

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  39

  Євсеєва Анна Олександрівна

  Львівський національний університет імені Івана Франка

  Концепція Третьої хвилі Елвіна Тофлера та її соціальні наслідки

  ТТХЄА

  70,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  40

  Барчук Владислав Володимирович

  Миколаївський національний аграрний університет

  Проблеми та шляхи удосконалення досліджень у вітчизняній агрономічній науці в сучасних умовах

  НАША ЗЕМЛЯ

  69

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  41

  Лалетіна Руслана Леонідівна

  Київський національний торговельно-економічний університет

  Війна як філософська проблема

  Марс

  68

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  42

  Фединишинець Діана Іванівна

  Ужгородський національний університет

  Феномен любові в історії філософської думки

  Парус

  66

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  43

  Варивода Андрій Миколайович

  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  Елейська школа

  Docendo discimus

  63

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  44

  Терно Юлія Валеріївна

  ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

  Феноменологія  віртуальної реальності в архітектурі

  Віртуальна реальність

  61,5

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  45

  Федишена Емілія Валеріївна

  Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "України"

  Основні філософсько-правові ідеї

  щодо зародження держави і права

  Філософія права

  45

  Рецензія 1

  Рецензія 2

  46

  Жук Назарій Станіславович

  Житомирський  державний технологічний університет

  Кліпове мислення як феномен сучасного світу

  Мислення

  35

  Рецензія 1

  Рецензія 2

Рішення галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії 2018/19 навч. р. від 26 квітня 2019 р.
 • Наукові роботи переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії, 2019 р.

  Переможці Конкурсу

  Вищий навчальний заклад

  Наукова робота

  Ганніч Юрій Вячеславович

  Сумський державний університет

  Наукова робота

  Троян Вікторія Сергіївна

  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

  Наукова робота

  Копилова Анна Олександрівна

  Херсонський державний університет

  Наукова робота

  Жеронкін Антон Володимирович

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

  Наукова робота

  Орехов Ілля Олександрович

  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

  Наукова робота

  Закапко Ольга Ігорівна

  Державний  університет "Житомирська політехніка"

  Наукова робота

  Лобанова Катерина Олександрівна

  Національний університет "Києво-Могилянська академія"

  Наукова робота

  Михайлов Владислав Тарасович

  Національний університет "Києво-Могилянська академія"

  Наукова робота

  Яловий Єгор Геннадійович

  Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

  Наукова робота

  Гірняк Катерина Геннадіївна

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Наукова робота

  Полякова Іванна Юріївна

  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

  Наукова робота

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top