Відділ історії козацтва на Півдні України

Відділ історії козацтва на півдні України був створений 27 січня 2000 р. як філія Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України на базі історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (на громадських засадах, наказ №1 Інституту історії України НАН України, угода про співробітництво з ОНУ №1 від 22 лютого 2000 р.). Колектив Відділу розробляє тематику, пов'язану з історією козацтва на території Південної України в цілому й, зокрема, в чорноморському регіоні: створення козацьких формувань після зруйнування в 1775 р. Запорозької Січі – Усть-Дунайського Буджацького та Дунайського (Новоросійського) козацьких військ, організацію Задунайської Січі, появу некрасівських і донських козаків у Придунайських землях XVIII ст. та їхні взаємовідносини з запорозьким козацтвом, досліджує історію відродження козацтва в Одесі на початку ХХ ст.

Співробітниками Відділу за 12 років було підготоване й опубліковано з історії козацтва на півдні України – дві збірки документів, шість монографій (Бачинська, 2002, 2009; Гончарук, 2002, 2011; Кушнір, 2002, 2008), методичні посібники (2001, 2002, 2010), понад 100 наукових і науково-популярних статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях; організовані три міжнародних конференції“Українське козацтво у вітчизняній та загальноєвропейській історії”(Одеса, 2005),“Нижньодунайський регіон ХV-ХХ ст.: історичні, етнічні та культурні трансформації” (Одеса-Тульча, 2008), присвячена ювілею перебування у Нижньому Придунав'ї задунайського козацтва; “Південна Україна: козацька та післякозацька доба” (Одеса, 2012), присвячено пам'яті відомого українського історика А.Д.Бачинського (1933-1995) і з нагоди 15-річчя Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. Проведені історико-етнографічні експедиції в колишні козацькі села Буджака та півночі Одещини. Здійснені пошуки уможливили перехід від окремих краєзнавчих розробок до створення виважених, комплексних досліджень, що ґрунтуються на попередньому доробку одеських істориків й краєзнавців.

Враховуючи новітні тенденції досліджень регіональної історії, постала необхідність виокремити значення в історії козацтва чорноморського регіону, для координації козакознавчих студій Відділ видає власний часопис (збірку) - “Чорноморська минувшина” (угода про заснування від 28.10.2010 р., свідоцтво про держреєстрацію від 04.05.2011). Збірка виходить один раз на рік і затверджується до друку Вченою радою Інститут історії України НАН України. Тексти збірки викладені на web-сайтах ОНУ імені І.І.Мечникова, Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І.Мечникова, Інституту історії України НАН України, Національної бібліотеки України імені В.Вернадського.

З травня 2013 р. збірник включений до міжнародної наукометричної бази РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37812

14 жовтня 2014 року відбулося відкриття аудиторії (наукового центру) Відділу історії козацтва на півдні України на історичному факультеті за сприяння адміністрації ОНУ імені І.І.Мечниоква, особисто: ректора проф. І.М.Коваля, директора Інституту історії України НАН України акад. В.А.Смолія та директора Науково-дослідного Інституту козацтва проф. Т.В.Чухліба.

Колектив Відділу історії козацтва на півдні України:

 1. Чухліб Т. В., д.і.н., провідний науковий співробітник (Інститут історії України НАН України) – директор науково-дослідного інституту козацтва;
 2. Бачинська О.А., д.і.н., професор (ОНУ імені І.І.Мечникова) – завідувач Відділу історії козацтва на півдні України;
 3. Вінцковський Т.С., к.і.н., доцент (ОНУ імені І.І.Мечникова);
 4. Гончарук Т.Г., д.і.н., професор (ОНУ імені І.І.Мечникова);
 5. Гуцалюк С.Б., полковник Українського козацтва, отаман Чорноморського Гайдамацького З’єднання (м. Одеса);
 6. Діанова Н.М. – д.і.н., професор (ОНУ імені І.І.Мечникова);
 7. Дружкова І.С., к.і.н., доцент кафедри соціальних наук Одеської національної академії харчових технологій;
 8. Кіров В.І. – керівник центру патріотичного виховання молоді «Гайдамацька Січ» (м. Одеса);
 9. Котляр Ю.В., д.і.н., професор завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили;
 10. Кушнір В.Г., д.і.н., професор, декан історичного факультету (ОНУ імені І.І.Мечникова);
 11. Максимюк Т.І. – перший заступник голови правління Одеського обласного відділення українського фонду культури, член Національної спілки журналістів України, заслужений працівник культури України;
 12. Мисечко А.І., к.і.н., доцент (ОНУ імені І.І.Мечникова);
 13. Музичко О.Є., к.і.н., доцент (ОНУ імені І.І.Мечникова);
 14. Новікова Л.В., к.і.н., доцент (ОНУ імені І.І.Мечникова);
 15. Полторак В.М., к.і.н., доцент (ОНУ імені І.І.Мечникова);
 16. Савченко С.О. – заслужений художник України, член Національної спілки художників України;
 17. Середа О.Г., к.і.н., науковий співробітник Інституту сходознавства НАН України;
 18. Стоянов Ф.Ф., к.і.н., заступник начальника Управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації;
 19. Хромов А.В., к.і.н., зав. лабораторією фізичного збереження архівних документів та страхового фонду Державного архіву Одеської області.

Протягом 2006 – 2014 рр. “Чорноморська минувшина” презентувала наступні видання:

Часописи відділу:

 1. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. − Вип.1. − О., 2006. − 148 с.
 2. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. − Вип.2. − О.: Фенікс, 2007. − 200 с.
 3. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. − Вип.3. − Одеса, 2008.− 208 с., 4 с. кол. іл.
 4. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. − Вип.4. − О.: Фенікс, 2009.− 216 с., 2 с. кол. іл.
 5. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. − Вип.5. − О.: Фенікс, 2010.− 180 с., 2 с. кол. іл.
 6. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. − Вип.6. − О.: СПД Бровкін О.В., 2011.− 207 с., 2 с. кол. іл.
 7. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. − Вип.7. − О.: СПД Бровкін О.В., 2012.− 184 с., 2 с. кол. іл.
 8. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. − Вип.8. − О.: СПД Бровкін О.В., 2013. − 216 с., іл.4 с.
 9. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. − Вип.9. − О.: СПД Бровкін О.В., 2014. − 124 с.

Монографічні видання у серії “Чорноморська минувшина” презентує” з нумерацією за числами:

 1. Цубенко В. З історії військово-господарських формувань в Україні: Новоросійське (Херсонське) військове поселення кавалерії.1817−1857 рр. Монографія. − Одеса: Оптимум, 2006. − 216 с. (“Чорноморська минувшина” презентує: Число 1).
 2. Гончарук Т.Г. Нащадки українських козаків та “народження Одеси”.− Одеса:“Астропринт”, 2006. − 144 с. (“Чорноморська минувшина” презентує: Число 2).
 3. Одеса-козацька. Наукові нариси. [2-е вид. змінене та допов.] − Одеса: Фенікс, 2008. − 237 с. (“Чорноморська минувшина” презентує: Число 3).
 4. Цубенко В. Л. Документи з історії військових поселень в Україні. – Х.: “Видавництво САГА”, 2008. – 376 с. (“Чорноморська минувшина” презентує: Число 4).
 5. Вінцковський Т., Джумига Є., Мисечко А. Українські мілітарні формування в Одесі в добу Центральної Ради (березень 1917-квітень 1918 рр.). Наукові нариси. – Одеса: Фенікс, 2010. – 152 с. (“Чорноморська минувшина” презентує: Число 5).
 6. Гончарук Т. Кошовий отаман Петро Калнишевський та Хаджибей (Одеса) (до 270-річчя походу запорожців на місто Хаджибей та в землі сучасної Одещини в червні-вересні 1770 р.) науково-популярний нарис. – Одеса: Фенікс, 2011. – 192 с. (“Чорноморська минувшина” презентує: Число 6).
 7. Миф про броненосець: Матеріали міжнародної наукової конференції з нагоди 105-річчя подій на броненосці/панцернику “Князь Потьомкін-Таврійський” (27 червня 2010 р.) – Одеса, 2011. – 100 с., іл. (“Чорноморська минувшина” презентує: Число 7).
 8. Дорошенко О. Рід Скаржинських в історії Південної України (середина XVIII – початок ХХ ст). – Миколаїв: Шамрай, 2011. – 202 с. (“Чорноморська минувшина” презентує: Число 8).

Редколегія запрошує до подальшої співпраці фахівців. Статті, повідомлення, рецензії обсягом до 12 сторінок друкованого тексту, через 1,5 інтервали, які мають бути оформлені згідно з сьомим випуском, а також відзиви, побажання направляти за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Єлисаветинська, 12, історичний факультет, Відділ історії козацтва на півдні України.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top