Кафедра культурології

Завідувач кафедрою - доктор філософських наук, кандидат філологічних наук, доцент Соболевська Олена Костянтинівна

Завідувач кафедрою
доктор філософських наук, кандидат філологічних наук, доцент
Соболевська Олена Костянтинівна

 

Персональний склад викладачів:

• Соболевська Олена Костянтинівна, зав. кафедрою, д.філос.н., доцент; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

• Богата Лідія Миколаївна, д.філос.н., професор; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

• Ушакова Клара Вікторівна, к.філос.н., доцент, зам. декана по культурологічному відділенню; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

• Білянська Олена Юріївна, к. філос. н., доцент; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

• Левченко Віктор Леонідович, к. філос. н., доцент; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

• Наконечна Оксана Василівна, к. мистецтв., доцент; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

• Русяєва Марина Володимирівна, к.мистецтв., доцент; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

• Сумченко Ірина В’ячеславівна, к.філос.н., доцент; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

• Лопуга Ореста Іванівна, к.філос.н., доцент; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

• Пасісніченко Ганна Миколаївна, к.філос.н., ст. викладач

• Ушакова Юлія Олександрівна, ст. викладач; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра культурології була створена на філософському факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова 1 липня 2002 року. За перші роки існування кафедрою були підготовлені нові фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни: «Історія зарубіжної культури», «Культура ХХ століття», «Філософія культури», «Історія зарубіжної літератури», «Історія образотворчого мистецтва», «Історія музики», «Історія театру», «Історія кіно», «Культура регіонів», «Культурологічна антропологія», а також спецкурси: «Типологія та хронологія культури», «Культура і право», «Менеджмент у невиробничій сфері», «Підприємництво і шоу-бізнес», «Організація і методика проведення шоу-проектів», «Організація і методика проведення рекламних кампаній», «Організація і методика проведення презентацій», «Основи режисури театралізованих форм дозвілля», «Основи сценарної майстерності», «Основи сценічної мови», «Організація культурних проектів», «Львівсько-Варшавська філософська школа», «Історія української культури» та інші.

За останні роки кафедрою удосконалено фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни та спецкурси, а також підготовлено нові спецкурси: «Культура Срібного віку», «Філософія і література», «Методологія та стилістика гуманітарного знання», «Символ і міф у кінематографічному мистецтві ХХ століття», «Організація і методика проведення рекламних кампаній», «Методологія постмодерна», «Наука в системі культурологічного знання» та інші. Кафедра забезпечує читання відповідних курсів на філософському факультеті і культурологічних курсів на всіх факультетах і в інститутах ОНУ для майбутніх бакалаврів і магістрів.

Крім теоретичних знань студенти-культурологи мають можливість застосувати та перевірити свої знання на практиці. Кафедрою розроблено програми та проводиться три види практики: ознайомча практика, яка відбувається в Києві й Одесі, де студенти знайомляться з центрами національної культури; музейна практика, яка проводиться на базі музеїв міста Одеси; педагогічна практика, яка проводиться на базі середніх навчальних закладів.

Кафедра уклала угоди про співробітництво з усіма Центрами культури міста Одеси (Центром Української культури, Центром Російської культури, Баварським Домом, Арабським культурним центром, Центром Єврейської культури, Центром Грецької культури, Центром реабілітації), а також з творчими союзами (Союзом театральних діячів, Союзом літераторів, Союзом журналістів) і усіма театрами Одеси.

Спеціальність «Культурологія» акредитована за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» й «Магістр».

На кафедрі є аспірантура за спеціальностями 09.00.04 – «Філософська антропологія, філосо¬фія культури» і 26.00.01 – «Теорія та історія культури».

 gosexam

Після державного екзамену

 
 
philosoph

Обговорення важливого питання

Викладачі кафедри очолюють такі наукові центри й семінари факультету:

·         Центр дослідження культури імені Степана Балея: керівник – професор Верников М. М. (до 2011 року);

·         Семінар «Філософія багатовимірності»: керівник – професор Богата Л. М.;

·         Науково-культурологічний семінар «Максиміліан Волошин і культура Срібного віку»: керівник – завідувач кафедри, доцент Соболевська О. К.;

·         Художньо-освітній проект: керівник – доцент В. В. Савченко (до 2014 року), доцент В. Л. Левченко.

Викладачі кафедри активно беруть участь у виконанні факультетської наукової комплексної теми «Дослідження процесів інтеграції й диференціації в сучасному науковому та філософському знанні» (термін виконання 01.01.2017 – 31.12.2021). Науковий керівник теми – декан філософського факультету, доцент О.В.Чайковський, відповідальний виконавець – проф. Голубович І.В.).

Викладачі кафедри приймали активну участь у виданні наукових праць та збірок:

 1. Балей Степан. Зібрання праць: У 5 т. [і 2 кн.] /С. Балей; [О.В. Чайковський (відп. ред. тому); М.М. Верніков (наук.-пошук. робота, укладання, заг. ред., теор. аналіз праць)]. − Т.1. – Львів – Одеса, 2002. – 488 с.;
 2. Балей Степан. Зібрання праць: У 5 т. [і 2 кн.] / C. Балей  [М.М. Верніков (наук.-пошук. робота, укладання, заг. ред., теоретич. аналіз праць]. − Т.2 − Львів: Львівська політехніка, 2009. − 512 с.
 3. Вісник Одеського національного університету. Серія «Філософія» /МОН України, Одеський Національний університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса.
 4. Докса /Δóξα. Збірник наукових праць з філософії та філології: Вип.1 – 16 / Одеський Національний університет ім. І. І. Мечникова; Одеська гуманітарна традиція; [В.Л. Левченко (гол. ред.)]. – Одеса, 2003 – 2011.
 5. Філософські пошуки: [Збірник наукових праць]. – Вип. XXVI / [М.М. Верников (гол. ред.)]– Львів-Одеса, 2007. – 230 с.; Філософські пошуки: [Збірник наукових праць]. – Вип. XXVIII. / [М.М. Верников (гол. ред.)] – Львів-Одеса, 2008. – 192 с.; Філософські пошуки: [Збірник наукових праць]. – Вип. XXХ. / [М.М. Верников (гол. ред.)] – Львів-Одеса, 2009. – 299 с. та ін.;
 6. Посвящения Марату: Сборник статей / [Л.Н. Богатая, С.М. Повторева (сост.); А.В. Чайковский та ін. (ред. кол.)]. – Одесса: Печатный дом, 2012. – 176 с.
 7. Философия мышления : [сборник статей] / [ред. кол. Л.Н. Богатая, И.С. Добронравова, Ф.В. Лазарев; отв. ред. Богатая Л.Н.] – Одесса : Печатный дом, 2013. – 444 с.

Надруковані таки монографії:

 1. Богата Л.Н.Гештальт сознания / Л.М. Богата. – Одесса:  Альянс-Юг, 2004. − 221 с.
 2. Богата Л.Н.На пути к многомерному мышлению / Л.М. Богата. – Одесса: Печатный дом, 2010. – 420 с.
 3. Соболевская Е. К. Искусство – Художник – Жизнь: неизбежность противоречий и пути примирений: Монография /Е. К. Соболевская. – Одесса: Астропринт, 2010. – 224 с.
 4. Уварова Т.І. Монолог як явище культури / Уварова Т.І. – Одеса: Астропринт, 2009. – 176 с.

Надруковані такі підручники та посібники:

 1. Культурология. Культура в истории и история культуры: Учебник для высших учебных заведений /МОН Украины. Одесский национальный морской университет; авт. кол.: М.В. Русяева, Е.К. Соболевская, К.В. Ушакова и др.; [под ред. Л.В. Шеенко]: В 2т. – Одесса, 2016.
 2. Багацький В.В. Історія України. Підручник з грифом МОН. 2 вид., доповнене і перероблене. – Київ: Алерта. 2010. – 388 с. (у співавторстві) [підручник містить декілька розділів з історії культури].
 3. Левченко В.Л. История эстетической мысли. Античность. Средние века. Возрождение. Хрестоматия: Уч. пособ. /В.Л. Левченко; Н.А. Бондар. – Одеса: ОГМА, 2014. – 174 с.
 4. Наконечна Е.В. Всевластье речи (Основы сценической речи / Основи сценічного мовлення): Учебное пособие / О.В.Наконечная. – Одесса: Artvision, 2010 – 202 с.
 5. Наконечна О.В. Основи сценічного мовлення: Навчальний посібник / О.В. Наконечна. – Одеса: Aстропринт, 2010 – 172 с.
 6. Овчиннікова А.П. Культурологія. Курс лекцій для студентів усіх форм навчання /під ред. А.Г. Баканурського, Л.Л. Сауленко і Г.Є. Краснокутського. – Одеса: АО БАХВА: Наука и і техніка, 2003. – С.20 – 31.
 7. Овчинникова А.П. Ораторское искусство. – Хрестоматия. – Одеса: Астропрінт, 2006. – 405 с.
 8. Овчинникова А.П. Современный театрально-драматический словарь. – Одесса: Студия «Негоциант», 2007. – 340 с.
 9. Овчиннікова А.П. П’ять кроків до гарної мови. Одеса: Фенікс, 2008. – 197 с.
 10. Овчинникова А.П. Хрестоматия по истории мировой культуры. – Харьков: Бурун книга, 2009. – 656 с.
 11. Овчинникова А.П. Правосознание и правовая культура. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник / под ред. Ю.Н. Оборотова.– Одеса: Фенікс, 2011. – С. 167-184. (436 с.)
 12. Уварова Т.І. Організація і методика проведення передвиборчих кампаній / Т. Уварова. – Одеса: Освіта України, 2013. – 312 с.
 13. Ушакова К. В. Типологія та хронологія культури: Навчально-методичний посібник / К. Ушакова. – Одеса: Астропринт, 2009. – 64с.
 14. Ушакова К. В., Ушакова Ю. А. Введение в историю зарубежной культуры: Учебное пособие. – Одесса: Изд-во ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015. – 182 с.

Надруковані такі методичні розробки та вказівки:

 1. Білянська О.Ю. Методика викладання культурології у вищому навчальному закладі: Методичні вказівкидля студентів спеціальності «Культурологія» /ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2010.
 2. Богата Л.М. Інноваційний характер категорій сучасної гуманiтаристики: Методичні рекомендації з курсу для самостійної роботи студентів спеціальності 7.02010101 / 8.02010101«культурологiя». – Одеса: Печатный дом, 2015.– 102с.
 3. Богата Л.М. Методика організації культурних проектів. − Одеса. − 2007. − 28 с.
 4. Богата Л.М. Методологія постмодерну: Методичні рекомендації з курсу для самостійної роботи студентів спеціальності 7.02010101 / 8.02010101«культурологiя». – Одеса: Печатный дом, 2015.– 102 с.
 5. Богата Л.М. Основи маркетингу (для студентів культурологів філософського факультету). − Одеса. − 2007. −36 с.
 6. Левченко В.Л. Образний світ сміхової культури. Методичні вказівки до спецкурсу для студентів філософського факультету. -- Одеса: Акваторія, 2016. – 20с.
 7. Наконечна О. В. Основи акторської майстерності: Метод. посібник для студентів-культурологів. – Одеса, Астропринт, 2009. – 22 с.
 8. Наконечна О. В. Театрознавство: Методичні вказівки для студентів-культурологів. – Одеса, Астропринт, 2009. – 24 с.
 9. Наконечна О. В. Методичні вказівки до курсу «Культурологія» для студентів спеціальності «Переклад» та «Іноземна мова»: Методичний посібник. – Одеса, Астропринт, 2011. – 17 с.
 10. Наконечна О. В. Методичні рекомендації до курсу «Історія театру» для студентів спеціальності 6.020101 «Культурологія» (згідно з вимогами кредитно-модульної системи) / О. Наконечна. – Одеса: Освіта України, 2012. – 36 с.
 11. Русяєва М. В. Методичні вказівки і робоча програма до курсу «Основи естетики» для студентів філософського факультету згідно з вимогами кредитно-модульної системи"/ Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – 34 с.
 12. Русяєва М. В. Методичні вказівки до курсу «Історія музики» для студентів-культурологів філософського факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – 37 с.
 13. Савченко В. В. Методичні вказівки з курсу «Музеологія» для студентів спеціальності «Культурологія». – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. – 43 с.
 14. Соболевская Е/. К. Искусство и феноменология: метод. указания для студ. гуман. факультетов. – Одесса: Астропринт, 2011. – 28 с.
 15. Соболевская Е. К. Культура Серебряного века: метод. указания для студентов-культурологов. – Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015. – 35 с.
 16. Сумченко І.В. Методичні вказівки до курсу «Культура регіонів» для студентів філософського факультету напряму підготовки 6.020101 – «культурологiя». – Одеса: Акваторія, 2016. – 25 с.
 17. Уварова Т.И. Предпринимательство и шоу-бизнес. Методические рекомендации к спецкурсу для студентов направления 6.020101 «культурология» философского факультета дневной и заочной формы обучения. – Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015.
 18. Лопуга О. І. Методичні вказівки “Історія української культури” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету міжнародних відносин, політології та соціології. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 38 с.

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота відповідно до її наукового профілю. Основні напрями наукових досліджень:

• Актуальні проблеми сучасної культурології.

• Багатовимірність досліджень культури.

• Організація культурних проектів.

• Філософсько-субстанціональний аналіз культури.

• Філософська антропологія і філософія культури.

• Філософія мистецтва.

Участь науковців факультету у міжнародних заходах:

За роки керівництва М.М. Верникова кафедра встановлює постійні наукові зв’язки з зарубіжними науковими закладами, і зокрема з Інститутом філософії Жешувського університету (Польща). Кафедра бере активну участь у підготовці та проведенні міжнародних наукових філософсько-культурологічних конференцій, серед яких найбільш вагомими і плідними були: Міжнародна наукова конференція «Фі¬лософська і культурологічна думка в Україні в контексті сучасного світового соціокультурного процесу» (24–25 червня, м. Одеса і 1–2 липня 2004 р., м. Львів); «Степан Балей і проблеми становлення сучасної культури виховання. Філософія, культурологія, психологія, педагогіка», Одеса – Львів, 2005; Міжнародна конференція філософів слов’янських країн «Філософія в культурах слов’янських народів» (2–5 червня 2007 р., Польща, м. Жешув).

В останні роки кафедра бере активну участь в підготовці та проведенні міжнародних наукових філософсько-культурологічних конференцій, присвячених сутності феномену сміху і питанням сміхової культури (ХI і ХIІ міжнародні наукові конференції «Про природу сміху» (Одеса, 2014, 2016, квітень), а також міжнародних наукових конференцій, пов'язаних з питаннями методології гуманітарного знання і міждисциплінарною та трансдисциплінарною проблематикою (Міжнародна наукова конференція «Гуманітарний дискурс: дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність» (Одеса, 2015, червень).

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних конгресах і наукових конференціях ближнього і далекого зарубіжжя. Професор Л.М. Богата виступала з доповіддю на конференції «Civilisation at the Crossroads. Response and Responsibility of the Systems Sciences [Цивілізація на роздоріжжі]» (Vienna, 22-25 April 2014 року). Доцент В.Л. Левченко виступав з доповідями на міжнародних конгресах і конференціях з актуальних питань сучасності (II і III Міжнародний гелологічний конгрес «Історія вивчення сміху в Росії і СРСР: наукові школи і окремі дослідники» (СПб, 2014 року) і «Наука про сміх: методологія і термінологія» (СПб., 2015); Міжнародна наукова конференція «сміхової початок в релігійній культурі» в рамках Міжнародного наукового форуму «Гуманітарні читання РДГУ – 2016» (Москва, 2016, квітень); Міжнародна наукова конференція «Подія. Війна. Товариство: (соціально філософська аналітика)» в рамках Конгресу дослідників Білорусії (Каунас, 2016, листопад). Доцент Соболевська О. К. виступала на Міжнародній науково-практичнй конференції ХVІ Волошинські читання: «Совопросник века сего…». Коктебель (АР Крим), 23 – 29 травня 2011 р.; брала участь та виступала як один з організаторів Міжнародній науково-практичній конференції: «Вселенная свободы и любви». Коктебель (АР Крим), 13 – 19 травня 2013 р., очолювала секцію «Картина світу в культурі Срібного віку: символи и архетипи, реалії і творчі віддзеркалювання» і «Науково-практичний семінар для студентів и аспірантів «Максиміліан Волошин і культура Срібного віку».

Викладачі кафедри публікують статті в наукових виданнях ближнього і далекого зарубіжжя:

 • Богатая Л.Н. О символе и особенностях его функционирования // Symbol w kulturze rosyjskiej / Redakcja naukowa K. Duda, T. Obolevitch. – WAM: Krakow, 2010. – С. 355-376.
 • Bogataya L. Multidimensional thinking as way of exploring complexity: civilization challenge / Civilisation at the Crossroads. Response and Responsibility of the Systems Sciences. Book of Abstracts. European Meetings on Cybernetics and Systems Research. Vienn, 2014. – Р. 783-787.
 • Овчинникова А. П. Гуманитарное знание в сумерках культуры. Wspólnotowość i Postawa Uniwersalistyczna. Roczniki PTU.– nr 6 / 2008–2009.– S. 115-124.
 • Овчинникова А. П. Losy kyltury humani-styczney. Uniwersalizm i Twórrczość. / Redakcja Jan Łaszcyk.– Warszawa, 2009. (270 s).– S. 88-96
 • Овчинникова А. П. Pedagogika i sztuka teatralna – analiza rownolegla. Filozofia i pedagogika twόrczości – głόwne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia / Redakcja Jan Łaszczyk. – Wydawnictwo Universitas Rediviva. – 2011. – C. 245-251.
 • Овчинникова А. П. Спасательный жилет иронии. Wspolnotowosc i postawa uniwersalistyczna. – Roczniki PTU. – nr 7 / 2010-2011. – Warszawa: druk – ZWP HEL. – S.122-127.
 • Соболевская Е. К. Поэзия как умирание и упражнение в смерти (Цветаева versus Платон) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 17: Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение. – Вып. 2. – Санкт-Петербург, 2016. – С.50 – 62.
 • Лопуга О. И. Методологические аспекты исследования духовной культуры личности // Приволжский научный вестник. Научно-практический журнал. – Ижевск: Издательский Центр Научного Просвещения, 2015. – № 9. – С. 46–50.

На кафедрі культурології з 2003 року здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями «Теорія та історія культури», «Філософська антропологія та філософія культури».

Аспіранти кафедри культурології, що захистили дисертацію

П.І.Б.

форма навчання

керівник

рік
захисту

спеціальність, за якою захищена дисертація

1.

Білянська Олена Юріївна

заочна

Професор Вєрніков М.М.

2006

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

2. 

Чорба Олена Павлівна

очна

Доцент Ушакова К.В.

2007

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

3. 

Тарасенко Андрій Андрійович

заочна

Професор Овчиннікова А.П.

2007

17.00.05 – образотворче мистецтво

4. 

Наконечна Оксана Василівна

очна

Професор Овчиннікова А.П.

2008

26.00.01 – теорія та історія культури

5. 

Уварова Тетяна Іванівна

очна

Професор Овчиннікова А.П.

2008

26.00.01 – теорія та історія культури

6. 

Щокіна Олена Петрівна

очна

Доцент Ушакова К.В.

2009

26.00.01 – теорія та історія культури

7. 

Сагіна Юнія Володимирівна

заочна

Професор Баканурський А.Г.

2009

26.00.01 – теорія та історія культури

8. 

Кравчик Марія Олександрівна

очна

Професор Вєрніков М.М.

 

2009

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

9. 

Жигалкіна Світлана Станіславівна

заочна

Доцент Ушакова К.В.

 2010

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

10. 

Підвисоцька Євгенія Олексееіївна

очна

Доцент Ушакова К.В.

 2016

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

 

Після закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації на кафедрі залишились працювати 5 викладачів: Чорба О.П. (09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»), Білянська О.Ю. (09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»), Наконечна О.В. ( 26.00.01 «Теорія та історія культури») та Уварова Т.І. (26.00.01 «Теорія та історія культури»). Соболевська О.К. пройшла докторантуру при кафедрі культурології, захистила докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури» та зайняла посаду завідувача кафедри культурології.

Iсторiя кафедри:

Кафедра культурології була відкрита на філософському факультеті 1 липня 2002 року. У жовтні 2002 року завідувачем кафедри було обрано доктора філософських наук, професора, академіка Української академії політичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, директора Інституту філософії, логіки і соціології Львівської філософської спілки Вернікова Марата Миколайовича. У 2006 року ОНУ імені І.І. Мечникова отримав ліцензію МОН України на надання освітніх послуг та на підготовку фахівців за спеціальністю 7.02010101 «Культурологія». А вже через рік, в 2007 році, за ініціативою М.М. Вернікова, викладачів кафедри та філософського факультету була відкрита аспірантура за спеціальностями: 26.00.01 – теорія та історія культури, 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

Після М.М. Вернікова, у 2011 році, кафедру очолила відмінник освіти України, доктор мистецтвознавства, професор А.П. Овчиннікова. Під її керівництвом тривала робота в усіх означених напрямах, а також безпосередньо за участю кандидата філософських наук, заступника декана з культурологічного відділення доцента кафедри К.В. Ушаковой почалася підготовка документів для ліцензування магістратури за спеціальністю 8.02010101 «Культурологія». У січні 2014 р. успішно пройшла акредитація магістратури. У лютому 2014 р. перші магістри-культурологи отримали дипломи.

На теперішній час, з вересня 2013 року, кафедру очолює кандидат філологічних, доктор філософських наук, доцент О.К. Соболевська. Вона веде активну наукову, методичну та навчальну роботу. Сфера її наукових інтересів стосується проблем теорії та філософії культури, і зокрема філософії культури Срібного віку. О.К. Соболевська має понад 60 наукових праць, у тому числі й за межами України.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top