Історія факультету

Історія факультету історії та філософії

Структурні підрозділи факультету історії та філософії до 1 січня 2018 р. існували як самостійні підрозділи ОНУ: Історичний факультет ОНУ й Філософський факультет ОНУ.

З 2018 р. це – єдиний факультет.

Історія історичного факультету.

Історичний факультет розміщується в учбовому приміщенні, збудованому у 50-х рр. ХІХ ст. за проектом архітектора А.С. Шашина, що належало Рішельєвському ліцею, а потім Новоросійському університетові. Історія його починається від заснування Новоросійського університету у 1865 році. Не зважаючи на те, що факультет був історико–філологічним, саме розвиток історичних наук зробив його за досить короткий час провідним науковим центром дослідження історії на півдні Російської імперії. Уже тоді, завдяки плідній праці викладачів факультету, історія стає настільки популярною, що її проблемами займались викладачі інших кафедр, яких на факультеті нараховувалось 11. Факультет продовжив традиції товариств в Одесі, які займались вивченням історії краю. З перших років своєї наукової діяльності визначились основні напрями досліджень. Насамперед, це антична історія і археологія. Можна стверджувати, що завдяки активній діяльності викладачів і студентів факультету Одеса стала одним з провідних центрів вивчення античності, а підтвердженням визнання і авторитету факультету свідчить те, що у 1884 р. на базі Новоросійського університету було проведено VI Археологічний з’їзд. Саме в цей час плеядою авторитетних вчених закладено наукові і педагогічні традиції, факультет став університетським підрозділом, де прагла отримати освіту молодь з різних регіонів сучасних України, Росії, Молдови.

Складні суспільно-політичні процеси 20-х років минулого століття ускладнили подальший розвиток факультету і навіть призвели до його ліквідації 1919 року. Та викладачі створеного в 1920 році Інституту народної освіти продовжили його традиції. Підготовку істориків здійснювали на факультеті професійної освіти, де студенти опановували й такі спеціальності як археологія та архівознавство. З відкриттям в 1920-х роках кафедри історії України, активізувалися історико-краєзнавчі і народознавчі дослідження. У 1933 році університет поновив свою діяльність уже як Одеський державний університет. Структура історичного факультету була сформована в 1934 році, змінювалась протягом наступних десятиліть, але базові його підрозділи - кафедри історії стародавнього світу і середніх віків, історії України, нової і новітньої історії хоча й періодично реорганізовувались, продовжували свою діяльність на фундаментальних засадах розвитку історичної науки. В 1993 року на факультеті відкрито новий підрозділ – кафедру археології та етнології України.

Сьогодні історичний факультет є одним з провідних на Півдні України установ з підготовки археологів, етнологів та істориків.

Фрагмент з видання "Історія Одеського національного університету імені І.І. Мечникова" (Одеса, 2015)

Фрагмент з видання "Історичний факультет 2005-2010" (Одеса, 2010)

Історичний факультет 2005-2010

Історія Філософського факультету

Спеціальність «філософія» (четверта спеціальність в Україні) була підготовлена та відкрита зусиллями кафедри філософії природничих факультетів (завідувач – доц. Чайковський О.В.) в 1995 році. В перший же рік набору на цю спеціальність конкурс виявився другим серед 33 спеціальностей ОДУ.

Філософський факультет ОНУ був створений на базі філософського відділення ОНУ 6 жовтня 2000 р. Весь період його існування (2000 – 2017) факультет очолював доц. Чайковський О.В.

Перший рік існування факультету ознаменувався декількома рекордами, у тому числі прийомом на 1 курс 198 студентів-філософів Це - найбільша кількість студентів-філософів, прийнятих на І курс серед усіх філософських спеціальностей України за всі роки їх існування

В 2002 році розпочався прийом на спеціальність «Культурологія».

В тому ж році на філософському факультеті було створено кафедру культурології. З моменту заснування, протягом майже десяти років, кафедру очолював професор, академік УАПН, Заслужений діяч науки і техніки України, М.М.Верніков.

Брав активну участь у створенні та працював на факультеті видатний філософ й логік професор Уйомов А.І. Декілька десятиліть на одній з кафедр працювала відомий філософ проф. І. Я. Матковська, Багато років працював найстаріший викладач факультету, проф. Лобазов П.К,, який зустрів своє 90-річчя за кафедрою в аудиторії університету.

Викладачі факультету увійшли до складу авторських колективів базових підручників для студентів ВНЗ України, підготовлених за рішенням МОН України - «Філософія» та «Культурологія» та інших підручників з грифом МОН України.

Філософський факультет неодноразово ставав майданчиком для загальноукраїнських студентських наукових заходів. Так, за наполегливою ініціативою факультету на його базі в 2004-2006 рр. проводились три перші в історії України Всеукраїнські студентські олімпіади зі спеціальності «Філософія». З 2007 по 2017 рр. Факультет провів за дорученням МОН 8 Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з філософських наук.

За останні 2 роки студенти факультету завоювали 9 дипломів МОН України на Олімпіадах та Конкурсах. Всього же завойовано за період існування факультету – 39 дипломів МОН!

З 2002 році на філософському факультеті працює Спеціалізована вчена рада Д 41.051.09 для захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Всього за період 2004-2017 років випускники докторантури, аспірантури факультету й викладачі факультету захистили 45 кандидатських і докторських дисертацій.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top