Міжнародне співробітництво

Участь у міжнародних проектах

Міжнародний науковий проект «Практики саморепрезентації багатонаціонального міста в індустріальну і постіндустріальну добу» за підтримки Програми імені Ковальських Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Едмонтон, Канада), присвячений дослідженню символічного простору міст України. (Хмарський В.М., Голубович І.В., Петриківська О.С.)

Проект IGCP 610 «Від Каспію до Середземномор’я: екологічні зміни та відповідь на них людини протягом четвертинного періоду» (2013-2018) (Сминтина О.В.).

Факультатив «Сучасна юдаїка та ізраїлезнавство» - спільний проект ОНУ імені І.І. Мечникова - Єврейський університет Єрусалиму (Ізраїль). Проведено два спецкурсу за участю ізраїльських викладачів (фінансування Ізраїль та Литва, Міжнародний центр мови і культури ідиш) в березні та вересні 2018 р. (Петриківська О.С., Старовойтова І.І., Довгополова О.А., Мартинюк Е.І.)

Протягом 2018 р. співробітники кафедри археології та етнології України координували міжнародне співробітництво у рамках наступних міжнародних угод:

Університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія) – Угода про міжнародне наукове та освітянське співробітництво: Відбулося 2 візити викладачів університету Ка Фоскарі з метою налагодження міжнародного співробітництва та підготовки матеріалів на конкурс проектів Erasmus+.

Варшавський університет (Варшава, Польща) – Угода про міжнародне наукове та освітянське співробітництво: Дистанційно здійснений аналіз навчальних планів з археології, здійснена оцінка перспектив відкриття спеціалізації з підводної археології в ОНУ.

Університет Берну, Інститут дослідження рослин (Берн, Швейцарія) – Угода про співпрацю від 05.07.2016: Проведено практику студентів першого курсу на поселенні Мельнична Круча.

Співробітниками кафедри філософії та методології пізнання продовжено співпрацю з ізраїльськими освітніми організаціями завдяки договору, що укладений між ОНУ та Ізраїльським культурним центром при Посольстві держави Ізраїль в Україні.

У 2020 р. співробітники факультету координували міжнародне співробітництво у рамках наступних міжнародних угод

1. Інститут археології Університету Берна (Швейцарія) – Програма науково-академічної мобільності «Cтипендія від уряду Швейцарії для закордонних дослідників на проведення досліджень» (виконавець – провідний фахівець к.і.н. Демченко О.В.).

Відбулось ознайомлення з новими методиками дослідження археологічних матеріалів епохи неоліту; опрацювання та збір інформації в наукових бібліотеках та архівах м. Берн; підготовка до проведення спільної українсько-швейцарської сесії №435: The climate impact on European Neolithic societies during the 8.2-ky BP events near river basins and lakes shores на міжнародній конференції Європейської асоціації археологів, в Будапешті в серпні 2020 р. Результати відрядження полягають у популяризації, інтеграції та розвитку східноєвропейської (української) археології у загальноєвропейському контексті. Зібрані матеріали були використані для написання наукової статті та кількох доповідей на міжнародних конференціях (в тому числі і «ЕАА 2020»). Методичні навички, набуті в процесі роботи в швейцарській дослідницькій групі, а також результати проекту стали важливим результатом для продовження авторських польових робіт в Україні. Аналізи зроблені в радіовуглецевій лабораторії (за рахунок приймаючої сторони) стануть важливим доказом існування зв’язків між первісним населенням Причорномор’я та територіями Південно-західної Європи, Балкан та Леванту 8 тис. років тому.

2. Університет Ка’Фоскарі (Венеція, Італія) – програма двостороннього міжнародного співробітництва в галузі науки та освіти. У дистанційній формі продовжено дослідження окремих питань первісної історії Причорномор’я та Середземномор’я. Здійснена наукова експертиза докторської дисертації Д. В. Кіосака та підготовлений відзив на автореферат.

3. Продовжено співпрацю з ізраїльськими освітніми організаціями завдяки договору, що укладений між ОНУ та Ізраїльським культурним центром при Посольстві держави Ізраїль в Україні.

Міжнародні гранти та проекти 2020 року

 1. Наукове консультування кінострічки “Фортеця Хаджибей”, що вийшла на екрани у жовтні 2020 р. (зазначено у титрах кінострічки). Спільний проект України, Туреччини, Грузії. (Бачинська О.А.)
 2. Головний редактор наукового журналу: Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi = The Journal of South-Eastern European Studies. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültes, 2020. Issue 33 (Бачинська О.А.). URL: dergipark.org.tr
 3. Членство в раді експертів Міжнародної премії імені Івана Франка, наукове рецензування робіт з історичної україністики (Вінцковський Т С.)
 4. Грант «Українського культурного фонду» 3REG1-7568 Буджак-Фест: Створення періодичного гастрономічного етно-фестивалю для проведення наукових досліджень гастрономічної спадщини придунайських районів Одеської області (Полторак В.М.).
 5. Участь у міжнародному (ERASMUS+) проєкті «Посилення ролі ЗВО у промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 у Грузії та Україні» HEIn4 609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP – це спільний європейський проект за участі партнерів з країн Європейського Союзу (Бельгія, Швеція, Португалія), України та Грузії. (Хмарський В. М.)
 6. Проєкт з виданням монографії «АМАРО-ТРАЙО» - нариси про побут та традиції ромів Одещини» реалізовано Петровою Н.О. спільно з Громадською Організацією «Бахтале-Тавричанє» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках Ромської програми малих грантів для молодих ромських активістів «Підтримка громадських і правозахисних ініціатив ромської молоді». Було проведено презентацію видання по оприлюдненню результатів роботи етнографічної експедиції по збору та опису усного фольклору та традицій ромів Одещини, що була проведена в рамках проєкту.
 7. Участь в роботі міжнародного наукового семінару «Подолання минулого і конфлікти памяті». Лейпциг-Дрезден-Берлін (Німеччина), 22 вересня – 02 жовтня 2020 р. Захід організований Moldova-Institut Leipzig у співпраці з факультетом історії і філософії Державного університету Молдови та Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича в рамках програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD) «Східно-західне партнерство: академічний обмін та наукова співпраця з метою безпеки, співпраці і розвитку громадянського суспільства в Європі». (Синявська О. О.)
 8. Участь в науковому он-лайн семінарі «Культура памяти изнутри: как мы помним Вторую мировую войну в Беларуси, Германии, Украине, Польше и России», 30 листопада – 04 грудня 2020 р. Проект реалізує Міжнародний освітній центр у Дортмунді (IBB Дортмунд) та Мінський міжнародний освітній центр імені Йоханнеса Рау (IBB Мінськ) при фінансовій підтримці Федерального міністерства закордонних департаментів Німеччини. (Синявська О. О.)
 9. Член Фулбрайтівського кола (Випускники програми академічних обмнів програми Фулбрайт в Україні)( Голубович І. В.)
 10. Угода про освітянське співробітництво між ОНУ та Ізраїльським культурним центром (2020-2025). (В зв'язку з карантином спецкурс доктора Іллі Лур'є «Штетл: єврейське місто», запланований на жовтень 2020 р., перенесений на травень 2021 р.) (Петриківська О. С.)
 11. Інститут археології Університету Берна (Швейцарія) – Програма науково-академічної мобільності «Cтипендія від уряду Швейцарії для закордонних дослідників на проведення досліджень» (Демченко О.В.).

Міжнародні заходи 2020 року

Міжнародні конференції – 51, взяли участь співробітників –32, виступів – 69.

Кафедра історії України:
Міжнародні конференції – 12, взяли участь співробітників –9, виступів – 16.

Кафедра археології та етнології України:
Міжнародні конференції – 14, взяли участь співробітників – 6, виступів – 19.

Кафедра всесвітньої історії:
Міжнародні – 7 конференцій, взяли участь співробітників – 4, виступів – 7.

Кафедра культурології:
Міжнародні конференції – 10, взяли участь співробітників – 7, виступів – 15.

Кафедра філософії:
Міжнародні – 8 конференції, взяли участь співробітників – 6 , виступів – 12.

Проведено факультетом 4 Міжнародні конференції

 1. ХІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі», присвячена 155-річчю заснування Одеського (Новоросійського) університету імені І.І. Мечникова, м. Одеса, 20 травня, 10 червня 2020 р. (у дистанційному форматі на платформі ZOOM).
 2. ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі», присвячена 155-річчю заснування Одеського (Новоросійського) університету імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Секція 1. «Історія та культура Італії у зображеннях» (20 жовтня); секція 2. «Українська нація у ХХ-ХХІ ст.: виклики та аспекти розвитку. Туризм в добу пандемії/карантину» (9 грудня 2020 р.) (у дистанційному форматі на платформі ZOOM).
 3. 15-та Міжнародна конференція «Българите в Северното Причорноморие» (м. Мелітополь, 11-12 вересня 2020 р.).
 4. ХІV Міжнародна науково-теоретична конференція «Про природу сміху» (Одеса, ОНУ, ОНПУ, 12-14 червня 2020 р.)

Членство у міжнародних та закордонних товариствах

 • Барвінська П. І. – член німецько-української комісії істориків, австрійсько-української комісії істориків, Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, член редколегії Історичного порталу та експертної групи з надання дослідницьких стипендій Німецько-української комісії істориків.
 • Голубович І.В. є членом Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв.
 • Голубович І.В. членкиня Фулбрайтівського кола (Випускники програми академічних обмнів програми Фулбрайт в Україні).
 • Довгополова О.А. з 2016 р. є членкинею Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв.
 • Кушнір В.Г. з 2004 р. по теперішній час – член Міжнародної асоціації україністів, Голова правління Міжнародного центру по роботі з українцями за кордоном, Голова правління Одеського етнологічного товариства.
 • Левченко В. Л. член Міжнародної ради музеїв (International Council of Museums) при UNESCO.
 • Петрова Н.О. – членкиня Міжнародної асоціації україністів, членкиня Міжнародного центру по роботі з українцями за кордоном, співзасновник та членкиня Одеського етнологічного товариства.
 • Синявська О.О. – членкиня Міжнародного центру по роботі з українцями за кордоном.
 • Сминтина О.В. – членкиня Української Асоціації дослідників освіти. (UERA).
 • Чепіженко В.В. – член Міжнародного центру по роботі з українцями за кордоном. 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top