Навчальні матеріали

СТУДЕНТАМ

Розклад дзвінків

Перша зміна
І пара – 8.00 – 9.20
ІІ пара – 9.30 – 10.50
ІІІ пара – 11.20 – 12.40
ІV пара – 12.50 – 14.10

ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни, які викладаються за освітньо-професійними програмами, відповідають існуючим стандартам спеціальностей. Якщо стандарт відсутній, то відповідають національної рамки кваліфікації. 25 % складають дисципліни вільного вибору студентів, які формують індивідуальну траєкторію навчання студента. Навчальні плани за всіма освітньо-професійними програмами погоджені з роботодавцями та стейкхолдерами.

Навчальний процес на геолого-географічному факультеті значною мірою складається з польових, навчальних, виробничих практик, лабораторних та практичних занять. Наші практики проходять в межах України та за кордоном, як на стаціонарах, так і в польових маршрутах. Виїзні практики дозволяють поринути у романтичну атмосферу мандрів, а також отримати практичні навички орієнтування на місцевості, закріпити отримані теоретичні знання, практичні вміння та навички, оволодіти новими методами пізнання природи і природних процесів. Все це готує студента до виробничої діяльності за фахом та проведенню наукових досліджень.

На старших курсах наші студенти проходять виробничі та педагогічні практики в спеціалізованих організаціях, підприємствах і навчальних закладах середньої освіти.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Перелік обов’язкових дисциплін для студентів геолого-географічного факультету.
(НП – навчальна програма, РП – робоча програма, С – силабус, МР – методичні рекомендації)

 • Спеціальність 242 Туризм, магістр (ОПП Туризм)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  1 курс
  НП / С Туризмологія I
  НП / С Методологія та організація наукових досліджень I
  НП / С Професійна та корпоративна етика I
  НП / С Асистентська практика I
  РП / С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І, ІІ
  НП / С Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) І
  НП / С Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) ІІ
  НП / С Геоглобалістика ІІ
  МР / С Виробнича практика ІІ
  НП / С Логістика в туризмі ІІ
  НП / С Географія світової спадщини ІІ
  2 курс
  НП / С Міжнародне право (приватне, договірне, консюмерське) ІІІ
  НП / С Цивільний захист та охорона праці в галузі III
  НП / С Психологія управління та конфліктологія III
  НП / С Педагогіка та психологія вищої школи (педагогіка туризму) III
  МР Магістерська робота (виконання й захист) III
  РП / С Екскурсологія III
  НП / С Курортна справа з основами курортології та реабілітології III

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова, студенти здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору з Переліку вибіркових дисциплін, який оприлюднено на сторінці факультету офіційного сайту ОНУ.

Запис здійснюється на підставі написаної студентом заявина ім'я декана факультету. В заяві студент зазначає назву дисципліни або їх перелік та подає до деканату. Обрані дисципліни вносяться до індивідуального плану студента.

Перелік вибіркових дисциплін для студентів геолого-географічного факультету.
(НП – навчальна програма, С - силабус)

 • Спеціальність 242 Туризм, магістр (ОПП Туризм)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  1 курс
  НП / С Управління проектами в туризмі I
  НП / С Організація спеціальних видів туризму I
  НП / С Іміджеологія та PR в туризмі I
  НП / С Міжнародний туристичний бізнес I
  НП / С Використання мінеральних вод та пелоїдів в курортології I
  НП / С Маркетинг курортної справи I
  НП / С Геоекологія I
  НП / С Менеджмент курортної справи I
  НП / С Управління регіональним розвитком туризму II
  НП / С Релігійний туризм та паломництво II
  НП / С Управління рекреаційним підприємством II
  НП / С Рекреаційні комплекси України II
  НП / С Управління якістю в туризмі II
  НП / С Трудове право II
  НП / С Медична географія II
  НП / С Туристичний потенціал франкомовних країн II
  НП / С Рекреаційно-туристське природокористування II
  2 курс
  НП / С Соціологія туризму III
  НП / С Міжнародні розрахунки та валютні операції в туризмі III
  НП / С Круїзний туризм III
  НП / С Безпека туризму III
  НП / С Естетика ландшафта III

ПРАКТИКИ

ВИКЛАДАЧАМ

ПОЛОЖЕННЯ

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6c408624c0f5506679671600929926
title_5f6c408624d0e11188121521600929926
title_5f6c408624e0a343243141600929926
Top