Наукова діяльність

Пріоритетні напрямки

  • Раціональне природокористування. Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно-безпечного видобування.
  • Теорія та методологія прогнозування і моделювання небезпечних геологічних процесів, охорона геологічного середовища.
  • Теоретична географія. Наукові основи природокористування, охорони навколишнього середовища та рекреаційна діяльність.
  • Географія та наукові основи меліорації й охорони ґрунтів. Моніторинг та комплексне управління родючістю зрошувальних чорноземів.
  • Охорона і інтегрований моніторинг природного середовища.
  • Теоретична географія. Теорія, методологія, методи досліджень географічної науки.
  • Географічні засади рекреаційно-туристичної діяльності. Концепція рекреаційних середовищ і рекреаційних кластерів.
  • Методологічні основи планування територій і регіональної соціально-економічної політики.

За результатами досліджень видано багато публікацій у наукових журналах, що входять до науко метричних баз даних Scopus та/або Web of Science, у закордонних журналах, та журналах які включені до переліку наукових фахових видань України.

Викладачі впроваджують наукові результати у навчальний процес. У цих напрямках захищено багато дипломних робіт студентами-магістрами.

Наукові фахові видання:

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top