Ніколаєва Олена Іванівна

ggf Nikolaeva oi

кандидат географічних наук,

старший викладач кафедри економічної та соціальної географії і туризму

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий напрямок:

рекреаційна географія та географія туризму, географія сфери обслуговування, регіональна економіка та соціальна географія України, суспільна географія, рекреаційно-туристичні дослідження

Дисципліни, що викладаються:

 • Туристично-рекреаційні ресурси України
 • Основи суспільної географії
 • Географія систем розселення
 • Управління розвитком територіальних громад
 • Демографічна та етнічна географія світу

Список наукових робіт:

Навчально-методична література:

 • Молодіжний та навчальний туризм: методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» / укладачі С.Б. Куделіна, О.І. Ніколаєва. - Одеса, 2023. – 36 с.
 • Організація готельного господарства : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / О.І. Ніколаєва, А. Е. Молодецький – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2023. – 28 с.
 • Організація ресторанного господарства : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / О.І. Ніколаєва, А. Е. Молодецький – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2023. – 28 с.
 • Ніколаєва О. І. Рекреаційно-туристичні ресурси України : методичні рекомендації до спеціального курсу для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О.І. Ніколаєва. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2023. – 33 с.
 • Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр». 2-е видання, доповнене / О.Г. Топчієв, В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. – 75 с.
 • Методичні рекомендації до проходження виробничої та переддипломної практики (для студентів спеціальності 242 «Туризм») / В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 59 с.
 • Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» / О.Г. Топчієв, В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 68 с.

Основні наукові публікації:

 • Parkhomenko O.H., Nefedova N.E., Nikolayeva О.І. Mortality of the population of Ukraine, modern transformation, social and economical factors // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 28. Випуск 2(43), 2023. С. 79-89.
 • Hetmanenko, A., Khomutov, V., Nikolaieva, O., Kudelina, S. Geodemography as a component of population geography. Journal of Education, Health and Sport. 2023. 13(5). 161-168.
 • Kudelina S., Hetmanenko A., Nikolaieva O., Khomutov V. Modern state, problems and prospects of development of Odesa recreational complex. Journal of Education, Health and Sport. 2023; 42(1): P. 140-146. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2023.42.01.013
 • Куделіна С. Б., Ніколаєва О. І., Врядник О. О. Поняття та класифікація бальнеологічних ресурсів. Зб. матер. ІІІ міжнар. конф. "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм в умовах військового стану: виклики та варіанти впровадження". Одеса, 8-9 вересня 2023 р. / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2023, с. 85-90.
 • Kudelina S., Hetmanenko A., Nikolaieva O., Khomutov V. Formation and development of the sports tourism in Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12 (4):347-353. eISSN 2391-8306
 • Kudelina S., Nikolaieva O., Hetmanenko A., Khomutov V. Basic postulates of the new administrative-territorial structure of Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12 (10): 401-408. eISSN2391-8306.
 • Yavorska, V., Kudelina, S., Nikolaieva, O. and Khomutov, V. Analysis of structural and age deformations of population - regional aspect. Pedagogy and Psychology of Sport. 2021;7(2):122-136. elSSN 2450-6605.
 • Яворська В. В. Методологічні засади і принципи систематики територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності регіону / В. В. Яворська, О. І. Ніколаєва // Journal of Education, Health and Sport. – 2017. – Vol. 7, №7. – P. 1150-1164.
 • Ніколаєва О. І. Форми територіальної організації рекреаційного господарства регіону / О. І. Ніколаєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – Серія: Географічні науки. – Вип.7. – С. 215-220.
 • Yavorska V. Features of the territorial planning of the sea coastal zone / V. Yavorska, A. Shashero, K. Kolomiyets , O. Nikolayeva // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, 2017. – Вип. 23 (2). – С. 14-18.

Підвищення кваліфікації (стажування):

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра географії України і туризму. 23.10.2023р. – 16.12.2023р., вид - стажування за наказом Одеського національного університету імені І.І Мечникова № 2294-18 від 26.10.2023р. Довідка про проходження стажування № 7-33 від 08.01.2024 р.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top