Приходько Зоя Володимирівна

Приходько З.В

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий напрямок:

Суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіального реформування, регіональна економічна та соціальна географія, регіоналістика, рекреаційна географія та географія туризму, інноваційні та геоінформаційні системи і технології в географії і туризмі, екологічні проблеми та територіальна організація міського простору.

Дисципліни, що викладаються:

 • Інформаційні системи і технології
 • Основи суспільної географії
 • Основи регіоналістики
 • Теоретичні проблеми економічної і соціальної географії
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Екологія урбаністичних систем
 • ГІС в муніципальному та регіональному управлінні
 • Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи

Науково-методична, організаційна та інші види робіт

 • член проектної групи з розробки Освітньо-професійної програми "Географічні основи природокористування та регіонального і муніципального розвитку" для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня за спеціальністю 106 "Географія"
 • член науково-методичної комісії ГГФ
 • член журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2018-2024 рр.)
 • відповідальний секретар з організації роботи разових спеціалізованих вчених рад по геолого-географічному факультету за спеціальністю 106 «Географія» згідно Наказу ректора ОНУ № 2104-18 від 05.10.2023 р.

Список наукових робіт:

Навчально-методична література:

 • Основи суспільної географії : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Приходько З. В. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 41 с.
 • Підприємництво в туризмі: навч.-метод. посіб., 2-ге видання, доповнене / З. В. Приходько, В. А. Хомутов, О. В. Григор’єв. – Одеса : Вид-во Одеського національного університету, 2022. – 150 с.
 • Інформаційні системи і технології в туризмі методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Приходько З. В. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 50 с.
 • Яворська В.В., Приходько З.В. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики магістрами І року навчання за спеціальністю 242 «Туризм». Одеса, 2020. - 29 с.
 • Хомутов В.А., Приходько З.В. Регіональна економічна і соціальна географія: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 106 Географія. Одеса: Апрель, 2023. 70 с.

Основні наукові публікації

 • Prykhodko Z., Sych V., Shashero A., Molodetskiy A., Nefedova N. Information technologies, geoinformation systems and cartographic support in the system of professional training of tourism experts and geographers. Journal of Education, Health and Sport. 2024; 52:229-241. eISSN 2391-8306. https://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2024.52.109
 • Research of the recreational environment of the city and suburban area - conceptual approaches. / Sych V.A., Yavorska V.V., Kolomiyets K.V., Prykhodko Z.V. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 28. Випуск 2(43) 2023. С. 90-101. DOI: 10.18524/2303–9914.2023.2(43).292739
 • Приходько З.В. Міжнародний досвід відбудови туристичної діяльності після воєнних конфліктів. Туризм в Україні: виклики та відновлення: зб. матеріалів Міжнародного туристичного форуму, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, 21–22 березня 2023 року. К.: КНЕУ, 2023. С. 272-275.
 • Kolomiyets K., Nefedova N., Molodetskiy A., Prykhodko Z., Shashero A. Formation of the sea passenger transportation market and cruise tourism industry. Journal of Education, Health and Sport. 2023;13(2):365-376. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2023.13.02.050
 • Приходько Зоя, Яворська Єлизавета. Туристична діяльність міста Одеси: перспективи відновлення та напрямки трансформації. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України». Збірник наукових праць. Дніпро: Середняк Т.К., 2023. С. 367-376.
 • Prykhodko Z., Yavorska L., Shashero A., Nefedova N., Molodetskyi A. Murals as an element of the tourist image of the city of Odesa. Journal of Education, Health and Sport. 2023;48(1):287-298. eISSN 2391-8306. https://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2023.48.01.022
 • Приходько З.В. Відбудова туристичної діяльності після воєнних конфліктів: досвід для України. Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 травня 2023 р., Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. С. 104-107.
 • Приходько З. Екскурсійний потенціал країни (на прикладі Об’єднаних Арабських Еміратів). Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XVІІ Міжнародної наукової конференції. Львів, 2023. С. 321-325.
 • Приходько Зоя, Романова Діана. Туристична діяльність Німеччини: тенденції розвитку, перспективи. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІ Міжнародної наукової конференції. Львів, 2022. С.242-245.
 • Приходько З.В. Міський туризм в Україні. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 жовтня 2022 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. С. 194-197.
 • Приходько З.В. Суспільно-географічні аспекти формування Одеського портово-логістичного центру. Інноваційний розвиток науки та освіти: глобальний та національний виміри змін: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 9 вересня 2021 р. Полтава: ЦФЕНД, 2021. С. 73-75.
 • Зоя Приходько. Інформаційні та геоінформаційні технології в туризмі. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XV Міжнародної наукової конференції. Львів, 2021. С. 227-232.
 • Приходько З.В. Роль інформаційних технологій в діяльності туристичних агентств і підготовці фахівців з туризму // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 70-річчю утворення Льотної академії НАУ. Збірник наукових праць. Дніпро: Середняк Т. К., 2021. С.225-232.
 • Приходько З.В. Німецька культурна спадщина Одещини як чинник розвитку етнічного туризму. Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Луцьк, 14 травня 2021 р. Луцьк: Терен, 2021. С.51-54.
 • Розвиток Одеського морського порту у контексті формування портово-логістичного центру: суспільно-географічні аспекти // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 1 (36). - С. 141-146.
 • Приходько З.В. Перспективи розвитку туристичної діяльності в Чорнобильській зоні відчуження. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 28-29 жовтня 2020 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. C. 159-162.
 • Приходько З.В. Суспільно-географічні передумови розвитку болгарського етнічного туризму в Україні// Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку". - Луцьк, 2019. - С. 64-69.

Підвищення кваліфікації (стажування):

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра географії України і туризму. 23.10.2023р. – 16.12.2023р., вид - стажування за наказом Одеського національного університету імені І.І. Мечникова № 2294-18 від 26.10.2023р. Довідка про проходження стажування № 6-33 від 08.01.2024 р.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top