Сторінка абітурієнта ФМФІТ

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

(ФМФІТ)

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 104 Фізика та астрономія
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 111 Математика
 • 113 Прикладна математика
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ДОПОМОГА ВСТУПНИКАМ:

Тренувальні тести для підготовки до НМТ, розроблені викладачами Одеського національного університету імені І.І.Мечникова спільно з провідними вчителями м.Одеси

Українська мова

Математика

Історія України

Фізика 

Факультет математики, фізики і інформаційних технологій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова є найбільшим науковим центром на Півдні України та єдиним у цьому регіоні в плані підготовки кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії і докторів наук) по ряду математичних, фізичних та IT-спеціальностей.

Лекції для студентів за основними курсами читають провідні професори та доценти факультету, більша частина з яких доктори фізико-математичних та технічних наук — представники математичних та фізичних шкіл, шкіл в галузі інформаційних технологій, відомих як в Україні, так і за кордоном.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

 • Спеціальність 104 Фізика та астрономія

  Спеціальність фізика та астрономія (104) готує фахівців, що володіють новітніми знаннями в області фізики та астрономії, електроніки та програмування. Сучасна фізика з найновітнішими здобутками в області технології наноматеріалів, опто- та квантової електроніки, ядерних досліджень, створення альтернативних джерел енергії та енергозберігаючих технологій, дослідження стану навколоземного простору, зір та галактик з використанням сучасних комп'ютерних технологій забезпечує подальший розвиток науково-технічного прогресу. Досвід фізичної побудови моделей реального світу переноситься на будь-яку область діяльності інформаційних технологій - від пошукових систем до банківської сфери. В багатьох життєвих ситуаціях людина, що знає та розуміє фізику, завдяки аналітичному мисленню може знаходити прості рішення складних проблем.

  Зоряне небо здавен приваблювало людину красотою та гармонією. За рухами небесних світил вимірювали час, звіряли напрямок руху в подорожах та просто милувалися таємничим мерехтінням зір. Красота і гармонія збереглися до наших часів, але збагатилися красотою математики та фізики, що людина знайшла у зоряному світі. Всесвіт - унікальна фізична лабораторія, найбагатша за діапазонами енергій та кількістю експериментів. Це дозволяє вивчати речовину в екстремальних умовах, в тому числі і недоступних для дослідження в фізичних лабораторіях Землі. Сучасна астрономія досліджує небесні об'єкти – від аномалій руху штучних супутників поблизу Землі до таємничих квазарів на межі видимої частини Всесвіту. В сучасній астрономії поєднуються рухи елементарних частинок з особливостями найбільших утворень Всесвіту – великих стін, що складаються з сотень тисяч галактик, на менших за наш рідний Чумацький Шлях.

  З урахуванням особливостей сучасної астрономії – великі обсяги наукової інформації у цифровому формати – астрономи працюють з базами даних, використовують найсучасніші програмні продукти для обробки астрономічних спостережень і моделювання космічних об'єктів. Сучасний фахівець з астрономії повинен добре орієнтуватися в сучасному інформаційному світі, коректно ставити і розв’язувати наукові та прикладні задачі у будь-який галузі, вміти застосовувати інформаційні технологи спільно з фізичними методами для вирішення різноманітних наукових, виробничих і технічних проблем.

  Спеціалізації:

  • фізика;
  • астрономія.

  Варіанти працевлаштування

  • Науковці у науково-дослідних установах, науково-виробничих підприємствах, обчислювальних і аналітичних центрах, астрономічних обсерваторіях і національних космічних агенціях;
  • Викладачі фізико-технічних дисциплін у вищих і середніх навчальних закладах;
  • Інженери, науковці, консультанти, експерти в організаціях контролю, управління, органах виконавчої влади, правоохоронних органах, центрах екологічного моніторингу, банках, консалтингових компаніях, рекламних агенціях, PR та ІТ-компаніях...
 • Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

  Спеціальність прикладна фізика та наноматеріали (105) орієнтовано на підготовку фахівців, здатних застосовувати фізичні методи, процеси, технології в приладах, системах і методах сучасної медицини, фармакології та технології створення біосумісних матеріалів. Розвиток сучасної медицини неможливий без використання складних медичних приладів і систем, що працюють на основі відомих фізичних явищ і процесів з використанням комп’ютерних технологій обробки, представлення та збереження інформації. Медична діагностика базується на реєстрації фізичних полів організму людини та на реєстрації взаємодії зовнішніх фізичних полів з організмом. Володіння новітніми досягненнями фізики, електроніки, нано- і оптоелектроніки, сучасними методиками програмування і коммунікаційними технологіями дозволяють медичному фізику успішно працювати над розробкою нових приладів і систем діагностичного і лікувального призначення, забезпечувати їх правильне функціонування та вдосконалення. Особливе значення набуває підготовка фізиків-науковців, які вміють планувати та проводити наукові дослідження, трактувати їх результати, трансформувати наукові розробки у конкурентоспроможні товари і послуги та поширювати їх в медико-біологічних закладах.

  Спеціалізації:

  • медична фізика;
  • фізика і технологія наноматеріалів.

  Варіанти працевлаштування

  • Інженери з медичного обладнання в діагностичних і лікувальних медичних установах;
  • Наукові співробітники у промислових лабораторіях, інститутах та науково-виробничих центрах з розробки нового медичного обладнання і систем;
  • Експерти з нових медичних розробок, що використовують фізичні методи, процеси, технології;
  • Менеджери, представники компаній-виробників з реалізації, обслуговування та просування на ринку нової медичної техніки;
  • Інженери, наукові співробітники в інститутах, університетах, промислових підприємствах з розробки, виробництва і впровадження на практиці нових наноматеріалів.
 • Спеціальність 111 Математика

  banner CM rus

  Завантажити буклет

  Математик — високоінтелектуальна професія. Робота математиків має в наші дні всебічно прикладне значення. Процес впровадження математичних методів дослідження відбувається практично у всіх науках і галузях знань.

  В рамках спеціальності «Математика» в ОНУ ведеться підготовка фахівців в галузі аналізу даних і дослідження операцій, працівників банківських та фінансово-аналітичних організацій. Важливими перевагами наших випускників є фундаментальна математична підготовка, вміння будувати та аналізувати математичні моделі у різних прикладних областях (інформаційні технології, фізика, хімія, біологія, медицина, екологія, економіка, бізнес, фінанси, менеджмент та ін.), здатність легко і швидко засвоювати нові знання, орієнтуватися в інформаційному потоці.

  Студенти спеціальності «Математика» слухають фундаментальні математичні курси, дисципліни економічного напряму, а також дисципліни напряму data science. Працюють семінари та факультативи за участю представників IT-компаній. Існують міжнародні програми обміну для студентів (Erasmus+, Global UGRAD, Fulbright).

  Варіанти працевлаштування

  • математик-аналітик у науково-технічній, банківській, фінансовій, інформаційній, консалтинговій, маркетинговій сферах
  • фахівець із дослідження операцій
  • data scientist (спеціаліст в галузі аналізу даних)
  • machine learning engineer (спеціаліст в галузі машинного навчання)
  • викладач вишу, коледжу
  • співробітник дослідницьких відділів підприємств та НДІ
 • Спеціальність 113 Прикладна математика

  Превью банера спеціальності 113 прикладна математика

  Завантажити буклет

  Прикладна математика — найкращий початок для серйозної кар'єри в IT або у будь-якій галузі, пов'язаній з наукою, технікою, сучасними технологіями, економікою і бізнесом. Фундаментальна математична підготовка, знання і розуміння сучасних комп'ютерних технологій і математичних моделей, вміння знаходити раціональне рішення будь-яких практичних задач, мислити абстрактно і нестандартно — ось сильні сторони підготовки фахівців за цією спеціальністю.

  Студенти спеціальності «Прикладна математика» отримують знання з фундаментальних математичних дисциплін, сучасних мов програмування та технологій розробки програмних продуктів, математичного моделювання та системного аналізу, аналізу даних та машинного навчання. Працюють семінари та факультативи за участю представників IT-компаній. Існують міжнародні програми обміну для студентів (Erasmus+, Global UGRAD, Fulbright).

  Варіанти працевлаштування

  • software developer, software architect (програміст, розробник, архітектор програмного забезпечення)
  • data scientist (фахівець в галузі аналізу даних)
  • machine learning engineer (фахівець в галузі машинного навчання)
  • project manager (фахівець з управління проектами)
  • QA engineer (тестувальник програмного забезпечення)
  • математик-аналітик в науково-технічній, банківській, фінансовій, інформаційній, консалтинговій, маркетинговій сферах
  • фахівець з дослідження операцій
  • співробітник дослідницьких відділів підприємств та НДІ

  Спеціальність – прикладна математика (113) з спеціалізацією теоретична та прикладна механіка, завжди була фундаментом прикладних наук. Для механіки наших днів характерно широке застосування найрізноманітніших математичних і фізичних знань, у тому числі новітніх розділів прикладної та обчислювальної математики, сучасних систем програмування. Студенти ОНУ, що навчаються за спеціалізацією «Теоретична та прикладна механіка», поглиблено вивчають комп'ютерне моделювання фізико-механічних процесів з використанням трьохмірної графіки.

  Основні напрямки підготовки:

  • проектування і розробка прикладного програмного забезпечення для ПЕОМ;
  • математичне та комп'ютерне моделювання фізичних процесів і явищ (чисельний експеримент);
  • комп'ютерна двох-і трьохмірна візуалізація механічних рухів тіл і рухливих суцільних середовищ;
  • розробка математичних методів і алгоритмів для вирішення ресурсномістких завдань з використанням паралельних обчислень на ЕОМ;
  • наукові дослідження і комп'ютерне відтворення техногенних ситуацій на промислових виробництвах.

  Варіанти працевлаштування - компанії з розробки програмного забезпечення; фахівці з комп'ютерного моделювання і вирішення науково - технічних завдань реального виробництва.

  Для абітурієнтів існує консультаційний центр «Відкриті публічні математичні консультації». Тел. для довідок (048) 718-54-64

 • Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (освітній рівень-бакалавр)

  Завантажити буклет

  Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки на сьогоднішній день є найбільш затребуваною і універсальною в напрямку підготовки 12 - Інформаційні технології.

  В процесі навчання випускники отримують набір великих і унікальних компетентностей, що відповідають стандарту вищої освіти і унікальній навчальній програмі, з урахуванням стратегії університету, тенденцій розвитку спеціальності, ринку працевлаштування, досвідом вітчизняних і світових навчальних закладів.

  Передбачена велика практична підготовка, із залученням фахівців компаній IT-сектора, з якими університет уклав договори співпраці, що дає можливість освоїти компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності та найкращим студентам вирішити питання працевлаштування ще до закінчення ЗВО. Навчання проводять кваліфіковані викладачі, більшість яких поєднують викладацьку, наукову та практичну діяльність.

  Структура навчання передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, шляхом вибору із запропонованого набору унікальних навчальних дисциплін. Крім того, студенти мають можливість приймати участь в громадському житті університету, займатися науково-дослідною роботою, брати участь в програмах обміну з ЗВО України та зарубіжжя.

  Об'єктами професійної діяльності випускників є галузі науки і техніки, які охоплюють цілий ряд напрямків, пов'язаних з:

  • розробкою алгоритмів для вирішення прикладних завдань;
  • прикладним і системним програмуванням;
  • WEB-технологіями і комп'ютерною графікою;
  • мобільними і кросплатформенного застосунками;
  • системним аналізом і управлінням проектами;
  • базами даних і знань, структурами даних;
  • створенням систем штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень;
  • аналізом і обробкою даних і зображень;
  • проектуванням і обслуговуванням комп'ютерних систем і мереж;
  • робототехнікою, інтернетом речей;
  • науковою роботою і роботою аналітика в різних галузях.

  2 лінії підготовки (без відображення в дипломі):

  1. Штучний інтелект
  2. Теорія прийняття рішень
 • Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

  Завантажити буклет

  Сферою професійної діяльності випускників спеціальності Комп’ютерна інженерія (123) є галузі науки і техніки, які охоплюють низку проблем, пов’язаних із проектуванням і створенням апаратного та програмного забезпечення інформаційних комп’ютерних систем і мереж універсального чи спеціального призначення, розробкою мобільних додатків і інтернету речей, створенням систем числового програмного управління.

  Об'єктами професійної діяльності випускника за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» є:

  • проектування, розробка та адміністрування комп'ютерних систем і мереж;
  • розробка та супровід системного та прикладного програмного забезпечення сучасних обчислювальних систем і мереж;
  • проектування і експлуатація автоматизованих систем для управління соціальними та господарюючими суб’єктами;
  • проектування мережних інформаційних систем з використанням знань архітектури, протоколів і основних принципів функціонування інформаційних систем у глобальній мережі Інтернет;
  • функціонування інформаційних систем у глобальній мережі Інтернет;
  • аналітика комп'ютерних систем і мереж;
  • захист комп'ютерних систем і передачі інформації в комп'ютерній мережі.
  • обробка і кодування цифрових сигналів;
  • розробка мобільних додатків;
  • розробка систем на базі контролерів;
  • розробка та програмування пристроїв інтернету речей;

  Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» отримують глибокі і всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування складних обчислювальних комплексів: розподілених комп'ютерних систем, систем та пристроїв інтернету речей, локальних, глобальних і корпоративних комп'ютерних мереж, орієнтованих на підтримку розв’язання актуальних інформаційних і управлінських задач у різних галузях діяльності.

  Особливістю підготовки фахівців у класичному університеті за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» є висококласна школа програмування плюс фундаментальна база в області дискретної математики та криптології.

  3 лінії підготовки (без відображення в дипломі):

  Лінія 1. Математичне забезпечення комп’ютерних систем

  Поглиблене вивчення математичних методів та процесів структурування, обміну, маніпулювання та аналізу технічної, фінансової, медичної та іншої інформації для розв’язання задач створення комп’ютерних систем та мереж, розробки системного та прикладного програмного забезпечення, швидкого та якісного інформаційного забезпечення управлінських рішень, підвищення ефективності управління технічними, економічними та соціальними системами

  Лінія 2. Комп’ютерна алгебра: криптологія і кодування інформації

  Поглиблене вивчення математичних методів та технологій захисту інформації, криптографії, стеганографії та криптоаналізу, завадостійкого кодування сигналів та даних, що передаються каналами зв’язку комп’ютерних мереж чи зберігаються у комп’ютерних системах загального чи спеціального призначення.

  Випускники працюють провідними розробниками корпоративних мереж і систем, системного і прикладного програмного забезпечення, керівниками відділів комп'ютерних та інформаційних технологій в різних фірмах, державних організаціях, банках.

  Лінія 3. Комп’ютерні системи та технології: робототехника з елементами штучного інтелекту

  Поглиблене вивчення побудови та програмування мікроконтролерних систем, розробка алгоритмів та створення програм для керування мехатроними та робототехнічними пристроями, що об'єднують механізми прецизійної механіки з електронними і комп'ютерними компонентами. Розробка апаратно-програмного забезпечення для проектування якісно нових модулів та систем.

  Кваліфікація випускника:

  • бакалавра – «Розробник комп’ютерних програм», «Розробник обчислювальних систем»
  • магістра – «Професіонал в галузі обчислювальної техніки».
 • Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

  Завантажити буклет

  Метою освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області інформаційних систем та технологій, або в процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, які потребують застосування теорій та методів інформаційних технологій і відповідного математичного апарату, вести за допомогою інформаційних технологій і математичних методів проектно-прикладну діяльність по створенню інформаційних, інформаційно-обчислювальних, моделюючих та аналітичних систем, систем штучного інтелекту та машинного навчання, орієнтованих на забезпечення інформаційної підтримки технічного, організаційного чи адміністративного управління у різних сферах діяльності.

  Особливістю підготовки фахівців у класичному університеті за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» є глибока математична підготовка, яка є базою ефективного розв’язання задач як програмування, моделювання чи проектування інформаційних систем, так і збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу і оцінки інформації, машинного навчання тощо.

  2 лінії підготовки (без відображення в дипломі):

  Лінія 1. Інтелектуальний аналіз даних. Поглиблене вивчення і знання теорії та систем баз даних, баз знань, методів та систем розпізнавання природної мови, інтелектуального аналізу даних, обробки надвеликих масивів даних, теорії прийняття рішень та машинного навчання, а також набуття навичок їх використання для 6 інформаційної підтримки прийняття рішень у різних галузях діяльності.

  Лінія 2. Інформаційні технології в механіці. Поглиблене вивчення і знання технологій математичного та комп’ютерного моделювання, чисельного експерименту та візуалізації механічних процесів систем об’єктів, а також їх використання для розв’язання інженерних задач робототехніки, гіроскопії, аеродинаміки та екології.

 • Спеціальність «174 - Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (освітня програма «Комп'ютерна обробка та аналіз даних»)

  Завантажити буклет

  Сучасна ІТ-спеціальність, яка поєднує сучасну інженерну освіту в області автоматизації з поглибеним вивченням комп’ютерних технологій і програмного забезпечення, а саме:

  • інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технологіі та засоби автоматизації
  • архітектуру і програмування промислових контролерів та інших цифрових пристроїв
  • розробка програмного забезпечення в області Data Analysis, Sensor Fusion, Computer Vision, Industrial Automation Systems, Industrial Internet of Things, CALS, автоматизації бізнес-процесів
  • комп’ютерна графіка і дизайн

  Випускник за освітньою програмою «Комп’ютерна обробка та аналіз даних» може працювати

  1. Інженером, проектувальником, аналітиком програмних комплеків і комп’ютерно-інтегрованих систем.
  2. Програмістом, тестувальником програмного забезпечення, розробником сайтів Web-дизайнером.
  3. Координатором і менеджером Hi-Tech, IT і IIoT проектів…….

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top